Master of Arts in culturele studies: cultuur en organisatie

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Dit baanbrekende Masters-programma is gewijd aan de relatie tussen cultuur, kunst en organisatie. Het programma introduceert culturele en sociologische theorieën als kritische lenzen voor het bestuderen van hedendaagse organisatie en organisatie. Op basis hiervan leren de studenten omgaan met organisatorische en ondernemerspraktijken in verschillende sectoren, systemen, velden en industrieën van kunst en cultuur.

De Master Cultuur en Organisatie bevindt zich op het snijpunt van de organisatie van cultuur en kunst en wat de 'cultuur' van organisaties wordt genoemd. Met modules gewijd aan culturele en artistieke velden, instellingen en digitale netwerken, bestudeert het programma cultuur als een empirische setting. De huidige en toekomstige praktijken van werk en organisatie worden onderzocht in hun stedelijke, institutionele en genetwerkte context. Cultuur en kunst en cultuurtheorie worden daarom bestudeerd als kritische middelen om onze samenleving te begrijpen en vorm te geven.

In een oogopslag

 • Toegekende graad: Master of Arts, MA
 • Aanvraagperiode: 1 april - 1 juni
 • Type programma: Thematische relevantie
 • Studieplaatsen: 25
 • Startdatum: elke winterperiode, oktober
 • Omvang: 120 ECTS
 • Duur: 4 semesters
 • Taal: Engels, enkele keuzevakken in het Duits
 • Locatie: Lüneburg
 • Bijdrage per semester: 360 EUR *

*aan verandering onderhevig

Huidige opmerking

Vanwege Covid-19 is de aanvraag- en toelatingsprocedure aangepast voor het wintersemester 2020/21. De aanmeldingsprocedure start in de eerste week van mei.

Onderwerpen

De cursussen laten studenten kennismaken met culturele sociologie, de sociologie van kunst en cultuur, de studie van digitale culturen en nieuwe vormen van organiseren en van management en cultureel ondernemerschap. Dit wordt gedaan door een internationale aanpak te volgen en onderzoek te doen vanuit verschillende plaatsen en omgevingen. Hoewel het programma in het algemeen in het Engels wordt gegeven, worden sommige keuzevakken in het Duits aangeboden.

Het Masters-programma benadert cultuur op twee manieren: als een empirische setting en als een kritische en conceptuele lens. Studenten leren verschillende instellingen en organisaties in culturele en artistieke sectoren bestuderen en begrijpen (van stedelijke bewegingen tot de creatieve industrie en netwerkcultuur). Ze leren de verschillende organisatorische modi, ondernemende en sociale praktijken en technologieën en discoursen die deze instellingen en organisaties vormen, te onderzoeken. Gebruikmakend van een breed begrip van cultuur als lens, mobiliseren de meesters ook culturele en sociale theorieën om kritisch na te denken over hoe organisatorische praktijken en vertogen worden gevormd door culturele en technologische transformaties.

Deze alomvattende benadering van cultuur en organisatie is gebaseerd op langdurige onderzoekstradities en lopende onderzoeksprojecten aan de Leuphana University. Deze omvatten de sociologie van artistieke organisatie en van cultureel ondernemerschap, en interdisciplinair onderzoek naar creatieve industrieën en digitale culturen. Het programma wordt uitgevoerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen in nauwe samenwerking met de Faculteit Bedrijfskunde en Economie. Door verschillende vormen van innovatieve studentenbetrokkenheid combineert het programma veldwerkgericht onderwijs met op onderzoek gebaseerd onderwijs.

Structuur

Het programma Cultuur en Organisatie bestaat uit vier onderdelen. In het kerngebied van de studie verkennen studenten belangrijke onderwerpen op het gebied van organisaties en het organiseren van cultuur en kunst, cultureel ondernemerschap, digitale media en culturele sociologie.

Er zijn ook drie complementaire componenten: keuzevakken, integratiemodules en complementaire studies. Met de keuzevakken kunnen studenten hun studie van cultuur en organisatie zowel focussen als verbreden, bijvoorbeeld met modules over organisatietheorie, digitale culturen of kritische studies. Het is ook mogelijk om modules voor ondernemerschap of bedrijfsstudies te kiezen als keuzevakken. De integratiemodules voor culturele studies brengen studenten van alle masteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen samen en maken hen vertrouwd met de geschiedenis en methoden van en actuele debatten in culturele studies. Complementary Studies stelt studenten in staat lessen te volgen buiten hun directe studiegebied om hun begrip van de belangrijkste hedendaagse uitdagingen voor cultuur en samenleving te verbreden. Deze vier componenten bereiden studenten samen voor op het schrijven van hun op onderzoek gebaseerde masterscriptie en deelname aan het Masters Forum, het bijbehorende colloquium waar ze hun proefschriftprojecten presenteren en bespreken.

Masters Dissertation

Tijdens het vierde semester van hun masterprogramma beginnen studenten aan hun proefschrift. Proefschriften koppelen geavanceerde theorieën aan een diepgaande betrokkenheid bij empirische kernfenomenen van cultuur en organisatie. Een collectief proces georganiseerd rond het schrijven van proefschriften betekent dat studenten hun ervaringen delen en regelmatig steun krijgen van collega's en docenten: het proefschrift is niet alleen een individuele uitdaging. Het speciale Masters Forum brengt alle studenten samen met docenten en is een ruimte waar studenten hun werk in uitvoering kunnen presenteren, methoden kunnen leren en peer-to-peer feedback kunnen ontvangen.

Carriere vooruitzichten

Het Masters-programma geeft studenten inzicht in de manier waarop organisatie cultuur en samenleving fundamenteel conditioneert, en het leert methodologische en analytische vaardigheden voor onderzoek naar de vertogen, praktijken en technologieën van organisatie. Het programma biedt praktijkgerichte kennis van en competenties voor het organiseren van cultuur en leert studenten overdraagbare vaardigheden in communicatie en teamwerk. Al deze capaciteiten en vaardigheden zijn zeer gewild in een breed scala aan beroepen.

Het programma is geschikt voor zowel studenten die een academische carrière willen nastreven als voor degenen die een verantwoordelijke rol willen spelen in de culturele en creatieve industrie, in de kunsten, in de media, in de publieke sector, in stedelijke ontwikkeling of in stichtingen en liefdadigheidsorganisaties.

Gekwalificeerde studenten met een bijzondere interesse in onderzoek hebben de mogelijkheid om zich gelijktijdig in te schrijven voor de Doctoral Track. Het combineren van de master- en doctoraatsfasen biedt studenten een unieke kans om al in een vroeg stadium lid te worden van de wetenschappelijke gemeenschap.

Toelatingseisen

Het Masters-programma staat open voor studenten uit de sociologie en de algemene sociale wetenschappen, uit de geesteswetenschappen en uit de velden van het bedrijfsleven en de economie. Het curriculum overbrugt de kloof tussen een cultuurtheoretische benadering van de studie van organisatie en de culturele en artistieke velden enerzijds en de bedrijfs- en economische studie van cultuur en organisatie in cultuur en de creatieve industrie en cultureel ondernemerschap anderzijds.

Voor niet-moedertaalsprekers van het Engels stellen de toekennende universiteiten een minimaal niveau van de Engelse taalvaardigheid in. Alle vermelde Engelse tests zijn acceptabel voor toelating voor zowel EU- als internationale studenten voor dit programma:

 • Op internet gebaseerde TOEFL-test van minimaal 85 punten
 • TOEIC-test van minimaal 785 punten
 • IELTS 5.5 Test
 • Cambridge English: Advanced (CAE) beoordeeld met C of beter
 • Eerdere studiemodules van ten minste 30 studiepunten volgens ECTS die zijn onderwezen en met succes zijn voltooid in het Engels (inclusief examen en alle gerelateerde opdrachten)
 • Met succes een universitaire opleiding Engelse studies hebben afgerond
 • Certificaat van een Engelssprekende hogere middelbare school die de aanvrager het recht geeft in het betreffende land te studeren

De certificering mag niet ouder zijn dan vier jaar (behalve het schoolcertificaat).

We willen opmerken dat Duitse taalvaardigheid niet vereist is.

Zelfs als je je bachelordiploma nog niet hebt gehaald, kun je dit programma aanvragen. Je moet succesvol voltooide cursussen bewijzen met 81% van de vereiste totale prestaties (totale prestaties van 180 CP of 210 CP, afhankelijk van je studieprogramma).

Laatst bijgewerkt op May 2020

Over de school

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded furthe ... Lees meer

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded further education programmes. Lees Minder