Master of Arts in culturele studies: cultuur en organisatie

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Deze baanbrekende masteropleiding is gewijd aan de relatie tussen cultuur, kunst en organisatie. Het programma introduceert culturele en sociologische theorieën als kritische lenzen voor het bestuderen van hedendaagse organisatie en organisatie. Op basis hiervan leer je om je in te gaan met organisatorische en ondernemerspraktijken in verschillende sectoren, systemen, velden en industrieën van kunst en cultuur.

De masteropleiding Cultuur en Organisatie situeert zich op het snijvlak van de organisatie van cultuur en kunst en de zogenaamde 'culturalisering' van organisaties. Met modules gewijd aan culturele en artistieke velden, instellingen en digitale netwerken, bestudeert het programma cultuur als een empirische setting. De huidige en toekomstige praktijken van werk en organisatie worden onderzocht in hun stedelijke, institutionele en netwerkcontext. Cultuur en kunst, en culturele theorie, worden daarom bestudeerd als kritische middelen voor het begrijpen en vormgeven van onze samenleving.

Onderwerpen

De cursussen laten studenten kennis maken met culturele sociologie, de sociologie van kunst en cultuur, de studie van digitale culturen en nieuwe vormen van organiseren en van management en cultureel ondernemerschap. Dit wordt gedaan door een internationale aanpak te hanteren en door onderzoek te doen vanuit verschillende plaatsen en omgevingen. Hoewel het programma over het algemeen in het Engels wordt gegeven, worden sommige keuzevakken in het Duits aangeboden.

De masteropleiding benadert cultuur op twee manieren: als empirische setting en als een kritische en conceptuele lens. Je leert verschillende instellingen en organisaties in culturele en artistieke sectoren bestuderen en begrijpen (van stedelijke bewegingen tot de creatieve industrie en netwerkcultuur). Je leert de verschillende organisatiemodi, ondernemende en sociale praktijken en technologieën en discoursen die deze instellingen en organisaties vormen, te onderzoeken. Gebruikmakend van een breed begrip van cultuur als lens, mobiliseert het masterprogramma ook culturele en sociale theorieën om kritisch na te denken over hoe organisatorische praktijken en discoursen worden gevormd door culturele en technologische transformaties.

Deze alomvattende benadering van cultuur en organisatie is gebaseerd op langdurige onderzoekstradities en huidige onderzoeksprojecten aan de Leuphana University. Deze omvatten de sociologie van artistieke organisatie en van cultureel ondernemerschap, en interdisciplinair onderzoek naar creatieve industrieën en digitale culturen. De opleiding wordt verzorgd door de Faculteit Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen in nauwe samenwerking met de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Door middel van verschillende vormen van innovatieve betrokkenheid van studenten, combineert het programma veldwerkgericht onderwijs met op onderzoek gebaseerd onderwijs.

Structuur

Het programma Cultuur en Organisatie kent vier onderdelen. In het kerngebied van de studie onderzoek je sleutelonderwerpen op het gebied van organisaties en organisatie van cultuur en kunst, cultureel ondernemerschap, digitale media en culturele sociologie.

Er zijn ook drie complementaire componenten: keuzevakken, integratiemodules en complementaire studies. Met de keuzevakken kun je je studie van cultuur en organisatie zowel focussen als verbreden, bijvoorbeeld met modules over organisatietheorie, digitale culturen of kritische studies. Het is ook mogelijk om als keuzevakken de modules ondernemerschap of bedrijfskunde te kiezen. De integratiemodules voor culturele studies brengen studenten van alle masteropleidingen van de Faculteit Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen samen en maken hen vertrouwd met de geschiedenis en methoden van en actuele debatten in culturele studies. Complementaire studies stellen je in staat om lessen te volgen buiten je directe vakgebied om je begrip van de belangrijkste hedendaagse uitdagingen voor cultuur en samenleving te verbreden. Deze vier componenten bereiden je samen voor op het schrijven van je op onderzoek gebaseerde masterproef en deelname aan het masterforum, het bijbehorende colloquium waarop je hun dissertatieprojecten presenteert en bespreekt.

Masterproefschrift

Tijdens het vierde semester van hun masteropleiding begin je aan hun proefschrift. Proefschriften koppelen geavanceerde theorieën aan een diepgaande betrokkenheid bij fundamentele empirische fenomenen van cultuur en organisatie. Een collectief proces rond het schrijven van proefschriften betekent dat je je ervaringen deelt en regelmatig wordt ondersteund door collega's en docenten: het proefschrift is niet alleen een individuele uitdaging. Het speciale masterforum brengt alle studenten samen met onderwijzend personeel en is een ruimte waar u uw werk in uitvoering kunt presenteren, kunt leren over methoden en peer-to-peer feedback kunt ontvangen.

Carriere vooruitzichten

Het masterprogramma geeft je inzicht in de manier waarop organisatie cultuur en samenleving fundamenteel conditioneert, en het leert methodologische en analytische vaardigheden voor onderzoek naar de discoursen, praktijken en technologieën van de organisatie. Het programma biedt praktijkgerichte kennis van en competenties voor het organiseren van cultuur en leert je overdraagbare vaardigheden op het gebied van communicatie en teamwork. Er is veel vraag naar al deze capaciteiten en vaardigheden in een breed scala van beroepen.

Het programma is geschikt voor zowel studenten die een academische carrière willen nastreven als voor degenen die een verantwoordelijke rol willen spelen in de culturele en creatieve industrie, in de kunsten, in de media, in de publieke sector, in stedelijke ontwikkeling of in stichtingen en liefdadigheidsorganisaties.

Gekwalificeerde studenten met een bijzondere interesse in onderzoek hebben de mogelijkheid om gelijktijdig in te schrijven voor de Doctoral Track. De combinatie van de master- en doctoraatsfase biedt je een unieke kans om in een zeer vroeg stadium lid te worden van de wetenschappelijke gemeenschap.

In een oogopslag

  • Toegekende graad: Master of Arts, MA
  • Aanvraagperiode: 1 april - 1 juni
  • Type programma: Thematische relevantie
  • Studieplaatsen: 25
  • Startdatum: elke winterperiode, oktober
  • Omvang: 120 ECTS
  • Duur: 4 semesters
  • Taal: Engels, enkele keuzevakken in het Duits
  • Locatie: Lüneburg
  • Bijdrage per semester: 360 EUR *

*aan verandering onderhevig

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded furthe ... Lees meer

Leuphana University established Germany’s first public college. Its Graduate School merges the academic demands of masters and doctorates, and its own Professional School offers highly regarded further education programmes. Lees Minder