Master of Arts in Visual Communication Design

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Het masterprogramma in Visual Communication Design (VCD) is een internationale leergemeenschap die zich inzet voor het onderzoeken van nieuwe werkingsmechanismen binnen visuele communicatie. Als kritische reactie op de hedendaagse omstandigheden stellen de studies je in staat om de gevestigde noties van grafisch ontwerp te heroverwegen. Het programma ondersteunt u bij het heroverwegen en herdefiniëren van uw eigen ontwerppraktijk, om deze te situeren in bredere maatschappelijke en ecologische kaders. Door de competentiegebieden informatieontwerp, visuele verhalen en type- en geschreven taal te bieden, moedigt het curriculum u aan om uw ontwerppraktijk te richten op het publiek en het duurzame, en op meerdere en diverse kennisdomeinen. Het VCD-programma biedt u tijd en ruimte om uw individuele ontwerpaanpak opnieuw te definiëren, met continue back-up van de gemeenschap, samenwerking en peer learning. De studies ondersteunen je hierin met een combinatie van theorie en praktijk.

Leerresultaten

Als leerresultaten van het programma kun je:

 • Creëer en beheer ontwerpprojecten met een hernieuwde gevoeligheid voor zowel tastbare als digitale materialiteit, en experimenteer waar nodig met gegevens en rekenelementen in ontwerpprojecten
 • Los complexe kwesties van verschillende media, esthetiek, context, expressie en conventie op bij het communiceren in modi zoals data, verhalen en / of geschreven taal
 • Articuleer en evalueer kritisch de tradities, referenties en motivaties achter uw ontwerpkeuzes en -processen
 • Overweeg kwesties van vertegenwoordiging, diversiteit en duurzaamheid in visuele communicatie
 • Onderscheid uw professionele rol van uw consumentenrol in digitale en online omgevingen
 • Erken goed beleid en uw rechten als creatieve professional, en overweeg uw zorgverantwoordelijkheden jegens uzelf, uw collega's, het publiek en het milieu
 • Overweeg en stel je alternatieve manieren van ontwerppraktijk en werk voor
 • Blijf de maatschappelijke rol en de veranderende parameters van het hedendaagse beroep in Visual Communication Design bespreken, evalueren en herdefiniëren

Taal van instructie

In de masteropleiding Visual Communication Design is de instructietaal Engels.

Collegegeld

Het collegegeld is € 15.000 voor niet-EU / EER-studenten per academiejaar. Meer informatie op de pagina Beurzen en collegegeld ( Aalto .fi).

Inhoud van de studies

Door met diverse literatuur, schrijven en discussies bezig te zijn, wordt u aangemoedigd om de rol van visuele communicatie in de samenleving en het milieu, en de discursieve en materiële eigenschappen die samenkomen in uw ontwerppraktijk, te evalueren. Kritische perspectieven werpen licht op urgente politieke kwesties, zoals vertegenwoordiging, diversiteit en sociale en ecologische rechtvaardigheid. Intensieve cursussen laten je kennis maken met de nodige tools en vaardigheden om hedendaagse ontwerpprojecten te realiseren, of je nu van data, visuele verhalen of typografische expressie houdt.

In de vorm van uitgebreide studiocursussen ondersteunt het programma met name drie competentiegebieden die cruciaal zijn voor een ontwerper van visuele communicatie: informatieontwerp, visuele verhalen en type- en geschreven taal. De keuzes binnen deze competentiegebieden, gespecificeerd in uw persoonlijk studieplan, stellen u in staat om uw vaardigheden en kennis te verdiepen of te verbreden. Speciale aandacht wordt ook besteed aan het begrip uitgeven, dat een centrale rol speelt bij het nastreven van een zelfgeorganiseerde praktijk en bij het dicht bij het publiek houden van communicatieontwerp.

De kern van je studie bestaat uit overkoepelende oefenseminars, waar je stilstaat om na te denken en je kennis met anderen deelt. In het eerstejaars Design Practice Seminar reflecteer je op je eigen ontwerppraktijk en bouw je een referentiekader op door je individuele Designer's Archive samen te stellen. In het tweedejaars Research Practice Seminar werk je aan de ontwikkeling van je eigen onderzoeksproject dat leidt tot je masterproef. De studies stellen je in staat om je vaardigheden en kennis bij te werken, of je nu streeft naar professionele ontwerppraktijken in een toegepaste of zelfgeorganiseerde context of om door te gaan met doctoraatsstudies.

Scriptie

De masterproef is een belangrijk onderdeel van je studie en het tweede jaar van de tweejarige opleiding is voornamelijk gewijd aan scriptiewerk. Je ontwikkelt je scriptie met behulp van het MA Thesis Seminar, de promotor en je scriptieadviseur (s). Het proefschrift kan een ontwerpproject zijn dat is gebaseerd op de praktijk, of als alternatief verdere onderzoeksmethoden en theorie toepassen, maar het bevat altijd een schriftelijk gedeelte met verwijzingen naar literatuur. Je afstudeerproject is een kans om je ontwerpvaardigheden en / of theoretische kennis in een gespecialiseerd gebied te versterken en te demonstreren en om je praktijk binnen een specifiek domein of kader te positioneren.

internationalisering

Je neemt deel aan een internationale en diverse leergemeenschap met studenten en personeel van over de hele wereld. Het programma nodigt regelmatig internationale gasten uit om lezingen of cursussen te geven of workshops te geven. Als onderdeel van je individuele studieplan, heb je de mogelijkheid om een ​​semester in het buitenland door te brengen als uitwisselingsstudent aan een van de vele partneruniversiteiten van de universiteit of om een ​​stage in het buitenland op te nemen.

Carrièremogelijkheden

Als afgestudeerde van het VCD-programma beschik je over de vaardigheden en kennis om als ontwerpprofessional in visuele communicatie-ontwerp te werken, hetzij door je eigen praktijk te ontwikkelen of bij een gevestigd ontwerpbureau of organisatie. Je bent ook bereid om te werken als art director, design lead of een andere leidinggevende rol.

Postdoctorale studieopties

Een voltooide graad met een succesvolle masterproef stelt je in staat om doctoraatsstudies in kunst en design aan te vragen, met de mogelijkheid van een academische carrière in het nieuwe veld van de praktijk als onderzoek.

Programmaspecifieke toelatingsprocedure en evaluatiecriteria

Kandidaten die voldoen aan de algemene criteria om in aanmerking te komen voor masterstudies van Aalto , zullen worden geëvalueerd en gerangschikt volgens de evaluatiecriteria die vooraf voor elke studieoptie zijn vastgesteld.

De aanvragen voor de masteropleiding Visual Communication Design (VCD) worden beoordeeld op basis van de volgende criteria.

Fase l

Artistieke en / of ontwerppraktijk 1/2

Beoordeeld gebied Demonstraties van artistiek en / of ontwerpwerk of opdrachten
Toelatingseisen

Ontwerpvaardigheden, conceptueel denken, communicatieve benadering, diversiteit in visuele experimenten, aangetoond potentieel

Methode om competentie aan te tonen

Portefeuille

De maximale grootte van de portefeuille is 1,0 GB. Noem het bestand als: Portfolio-achternaam-voornaam.pdf

Artistieke en / of ontwerppraktijk 2/2

Beoordeeld gebied Demonstraties van artistiek en / of ontwerpwerk of opdrachten
Toelatingseisen

Ontwerpvaardigheden, conceptueel denken, communicatieve benadering, diversiteit in visuele experimenten, aangetoond potentieel

Methode om competentie aan te tonen

Voorlopige opdracht (toegevoegd in het Portfoliodocument)

Geschiktheid

Beoordeeld gebied Verdere geschiktheid van de aanvrager voor de studieoptie, motivatie en inzet voor studies / communicatieve vaardigheden
Toelatingseisen Articulatie, focus, kritisch denken, communicatieve intentie
Methode om competentie aan te tonen Designer verklaring

Andere competentiegebieden

Beoordeeld gebied Werkervaring en andere verworven kennis / prestaties, bijv. Publicaties, niet-formeel onderwijs, wedstrijden
Toelatingseisen Opleiding en / of ervaring in visuele communicatie of aanverwante vakgebieden
Methode om competentie aan te tonen Curriculum vitae
Fase II

Geschiktheid

Beoordeeld gebied Verdere geschiktheid van de aanvrager voor de studieoptie, motivatie en toewijding aan studies / communicatieve vaardigheden
Toelatingseisen

Communicatieve vaardigheden, articulatie, focus

Methode om competentie aan te tonen Interview

Evaluatieproces

De aanvragers zullen eerst worden beoordeeld op basis van de algemene toelatingseisen van Aalto . Kandidaten die voldoen aan de algemene criteria om in aanmerking te komen voor masterstudies, worden geëvalueerd en gerangschikt volgens de evaluatiecriteria die vooraf voor elke studieoptie zijn vastgesteld.

Het selectieproces voor aanvragers die voldoen aan de algemene subsidiabiliteitscriteria, bestaat uit twee fasen.

Fase l

In fase I worden de aanvragen beoordeeld op basis van de volgende criteria

 • Artistieke en / of ontwerppraktijk
 • Geschiktheid / Designer-verklaring
 • Andere competentiegebieden

Alleen de kandidaten die het hoogst scoorden in de voorlopige evaluatie, worden uitgenodigd voor fase II van het selectieproces.

Fase II

In fase II is de evaluatie gebaseerd op de volgende criteria

 • Geschiktheid / Interview

Na de evaluatie uitgevoerd in fase II, zullen de beste kandidaten worden geselecteerd op basis van de gezamenlijke evaluatie van fase I en II. Een deel van de aanvragers wordt uitgenodigd voor fase II. De uitnodiging voor fase II wordt uiterlijk 7 dagen van tevoren naar de aanvragers gestuurd.

Studie-optie-specifieke documenten aangevraagd

De documenten die van alle aanvragers worden gevraagd, staan vermeld op de website van de Aalto University (https: // www. Aalto .fi / en / study-at- Aalto / solliciteren-op-masterprogramma's). Daarnaast wordt aanvragers van deze studieoptie gevraagd om de volgende studieoptie-specifieke documenten te overleggen:

Portefeuille

Kies voor uw portfolio een selectie van projecten en verkenningen die het beste uw huidige kennis, vaardigheden en ervaring weerspiegelen. We stellen een zorgvuldige curatie van uw eerdere projecten op prijs, maar overwegen ook hoe uw portfolio het beste kan communiceren in welke richting u uw praktijk wilt leiden.

We stellen een annotatie voor die ons wat informatie geeft over de achtergrond en een korte uitleg van het proces van uw projecten. Als het werk in samenwerking wordt gedaan, moet u uw rol duidelijk omschrijven.

Instructies voor het portfolio:

 • Pdf-bestand (met links naar online / video-inhoud indien van toepassing)
 • Maximaal 15 pagina's
 • Werk op tijdbasis mag in totaal niet langer duren dan 5 minuten

De maximale grootte van de portefeuille is 1,0 GB. Noem het bestand Portfolio-achternaam-voornaam.pdf. Als uw portfolio videolinks met wachtwoordbeveiliging bevat, neem dan het wachtwoord / de wachtwoorden op in uw portfolio. Als een portfolio niet binnen de deadline is geüpload naar het online aanvraagformulier, wordt de aanvraag afgewezen.

Naast het bovenstaande moet je portfolio de hieronder beschreven voorlopige opdracht bevatten.

Gebrek aan portfolio heeft een negatieve invloed op de beoordeling van uw aanvraag.

Voorlopige opdracht (toegevoegd in het Portfoliodocument)

Maak een visualisatie van een onderwerp dat op dit moment voor u urgent is. Visualisatie kan breed worden opgevat, dus we verwelkomen feit of fictie: het is aan jou en een deel van je uitdaging, of je visualisatie nu expressief of op gegevens gebaseerd is; typografie of afbeelding; statisch of in beweging. Beschouw de opdracht als een verlengstuk van uw portfolio: een gelegenheid om aan te geven waar u uw volgende oefening wilt doen. De opdracht is ook een kans om je vaardigheden in visuele communicatie en conceptueel denken te laten zien, en om ons meer te laten weten over wie je bent en welke vragen belangrijk voor je zijn.

Het formaat en het medium van uw visualisatie is aan u, maar het eindresultaat moet worden gedocumenteerd in de portfolio pdf. Er mag geen bestaand werk worden gebruikt: vul origineel werk in voor deze opdracht.

De voorlopige opdracht moet worden toegevoegd aan uw portfolio pdf-bestand en duidelijk als zodanig worden genoemd.

Het ontbreken van een voorlopige toewijzing heeft een negatieve invloed op de beoordeling van uw aanvraag.

Designer-verklaring

Beschouw uw Designer Statement als een brief waarin u in het kort uw ontwerppraktijk beschrijft en waar u uzelf op dit moment ziet. Laat ons weten hoe u graag werkt, welke vragen en kaders voor u urgent zijn en hoe u uw praktijk wilt herdefiniëren.

U kunt ook uw eigen mix van interesses beschrijven met betrekking tot de verweven competentiegebieden die in ons curriculum zijn ontwikkeld: informatieontwerp, visuele vertelling en type- en geschreven taal.

Aangezien de centrale taak in de 2-jarige MA-studies het afstudeerproject is, stellen we het op prijs om te leren over uw interessegebieden en verkenning die kunnen leiden tot afstudeerwerk. Merk op dat plannen die u in dit stadium beschrijft niet bindend zijn.

Het ontbreken van een Designer Statement heeft een negatieve invloed op de beoordeling van uw aanvraag.

CV

Vermeld in uw cv uw opleiding, werkervaring en vaardigheden, samen met mogelijke tentoonstellingen, publicaties, prijzen, beurzen en studiereizen die relevant zijn voor uw praktijk.

Het ontbreken van een cv zal de beoordeling van uw sollicitatie negatief beïnvloeden.

Taal van aanvraagdocumenten

De aanvraagdocumenten moeten in het Engels worden ingediend.

Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Lees meer

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Lees Minder
Espoo , Helsinki , Pori , Mikkeli + 3 Meer Minder