Master of Arts in Sociology

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Master of Arts in Sociology - Applied Social Research in onze School of Graduate Studies

De Master of Arts (MA) in Sociology - Applied Social Research graad zal zich richten op de toepassing van sociale theorieën en onderzoeksmethoden die helpen bij het begrijpen en aanpakken van de sociale problemen en uitdagingen van noordelijke en landelijke gemeenschappen, inclusief inheemse gemeenschappen, in Canada en rond de wereld. Het programma brengt facultaire expertise samen op het gebied van sociologie, gezondheid en populatiestudies, gerontologie, antropologie, natuurwetenschappen en milieuwetenschappen en criminologie en strafrecht. Actieve betrokkenheid bij de gemeenschap, partners bij overheidsinstellingen, een curriculum van onderzoekintensieve cursussen en practicumplaatsingen zullen u voorzien van de theoretische grondslagen en kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden om toegepast onderzoek, evaluatie en beleidsstudies in de overheid uit te voeren, niet voor winst en particuliere organisaties. Er zijn drie vereiste vakken die de basis vormen voor de graad en omvatten: SOCI 5106 Gevorderde sociologische theorie; SOCI 5216 Onderzoeksontwerp; en SOCI 5217 Kwantitatieve analyse of SOCI 5417 Kwalitatieve analyse. Je bent goed voorbereid op meer geavanceerde studies in de sociologie, antropologie en criminologie op doctoraal niveau.

Streams / Specialisaties

Studenten hebben de mogelijkheid om het eenjarige Major Research Paper (MRP) of het tweejarige Thesis Research Project (TRP) te voltooien.

Major Research Paper (MRP) -route

De optie Major Research Paper (MRP) neemt een jaar in beslag (herfst-, winter- en zomermaand) en is bedoeld voor studenten die besluiten om bibliotheekonderzoek te doen, inclusief literatuuroverzichten en secundaire analyses van gegevens (bijv. Volkstelling- en onderzoeksgegevens) ) die zich richten op sociale kwesties en beleidsanalyses die van invloed zijn op individuen en gemeenschappen in noordelijke en landelijke gebieden en elders in Canada en in het buitenland, en die van plan zijn werk te zoeken, mogelijk als onderzoeks- of beleidsanalisten / evaluatoren in de overheid en de sociale dienstensector. Studenten zullen een MRP-commissie hebben die toezicht houdt op en assisteert bij hun gekozen project, bestaande uit een facultaire toezichthouder en een lid van een consulting committee, afkomstig van een overheid, community of private organisatie die direct gerelateerd is aan hun MRP-onderwerp. Studenten in de MRP-optie voltooien in totaal 18 studiepunten, inclusief verplichte vakken in Sociological Theory, Research Design en ofwel Quantitative Analysis of Qualitative Analysis, samen met drie aanvullende keuzevakken die een stageplaatsing bij een overheid, community of privé kunnen bevatten. agentschap.

Thesis Research Project (TRP) -route

De optie PROEF-onderzoeksproject (TRP) duurt twee jaar (herfst, winter-zomer-termen X 2) en is bedoeld voor studenten die van plan zijn originele, primaire empirische brononderzoeken uit te voeren die een sociaal probleem of een maatschappelijk probleem van individuen en gemeenschappen in noordelijke en landelijke gebieden en elders in Canada en in het buitenland, en die van plan zijn door te gaan met verdere academische studies, of om in een eerstelijns onderzoekscapaciteit te werken met een gemeenschaps- of particuliere organisatie, of met de overheid. Studenten zullen een TRP-commissie hebben die toezicht houdt op en assisteert bij het gekozen project, bestaande uit een facultaire toezichthouder, twee extra leden van de faculteit en één lid van het adviescomité dat is aangetrokken door een overheids-, gemeenschaps- of privéorganisatie die rechtstreeks verband houdt met hun TRP-onderwerp. Studenten in de TRP-optie voltooien in totaal 15 credits, inclusief verplichte vakken in Sociological Theory, Research Design en ofwel Kwantitatieve analyse of Kwalitatieve analyse, samen met twee aanvullende keuzevakken, waaronder een zes-credit practicumplaatsing bij een overheid, gemeenschap of privé-agentschap.

Minimale toelatingsvoorwaarden

Elk programma stelt zijn eigen toelatingscriteria vast, maar de School of Graduate Studies (SGS) heeft de minimum toelatingseisen voor alle programma's als volgt vastgesteld:

  1. De normale minimale toelatingsvereiste is een vierjarige undergraduate-graad of een equivalent zoals erkend door de Nipissing University in een geschikte discipline, met een minimale B-status. Voor masterdiploma's met een scriptie of Major Research Paper (MRP), indien van toepassing op het programma waarvoor de kandidaat van toepassing is, zal de voorkeur worden gegeven aan aanvragers met een honours degree met een onafhankelijke onderzoekscomponent (zoals een Honours Thesis of onderzoekspaper) .
  2. Alle aanvragers zijn verplicht om ten minste drie aanbevelingsbrieven te geven van hoogleraren of andere geschikte professionals die kunnen spreken met hun niveau van voorbereiding en bereidheid tot graduate studies. Ten minste twee van de referenties moeten afkomstig zijn van iemand die gekwalificeerd is om de academische bekwaamheid en competentie van de kandidaat aan te pakken om graduate studies te doen. Verwijzingsbrieven kunnen niet worden ingevuld door iemand die persoonlijk verwant is met de aanvrager.
  3. Alle aanvragers zijn verplicht om een ​​verklaring van ongeveer 500 woorden te schrijven die de waarde uitlegt van het ondernemen van een masteropleiding voor hun specifieke omstandigheden of een verklaring over hun onderzoeksinteresses.
  4. Aanvragers kunnen ook worden gevraagd om aanvullende informatie, zoals GMAT- of Engelse taalvaardigheidsscores, in voorkomend geval in te dienen.

Het is wel verstaan ​​dat de toelating tot graduate programma's is beperkt en daarom aanvragers die voldoen aan of overtreffen de minimale toelatingseisen zijn niet gegarandeerd toelating.

Vereisten voor Engels taalvaardigheid (ELP)

Kandidaten van wie de eerste taal geen Engels is, moeten de resultaten van een acceptabele Engelse taalvaardigheidstoets indienen, met de hieronder aangegeven minimumscores.

Hieronder volgen de minimum ELP-vereisten voor toelating tot de School of Graduate Studies; daarnaast heeft elk programma minimale taalvereisten die specifiek zijn voor het programma:

  • TOEFL iBT, met een minimale totale score van 100 op de TOEFL iBT, en een minimum van 27 schriftelijk en 27 in spreken, of
  • IELTS, met een totaalscore van niet minder dan 7 en een minimum van 6,5 bij lezen en luisteren en 7 in schrijven en spreken, of
  • Pearson-test (PTE Academic), met een minimum overall score van minstens 67 en minstens 60 in lezen, schrijven, luisteren en spreken, of
  • MELAB, met een minimale totaalscore van 90%.

De vereiste minimumscores moeten worden ingediend voordat de kandidaat in aanmerking komt voor toelating.

In sommige omstandigheden kan worden afgeweken van de vereiste Engelse taalvaardigheid. Neem contact op met het kantoor van de registrar voor meer informatie.

Careers

De Nipissing University MA in Sociology - Applied Social Research graad zal studenten voorzien van de academische achtergrond en toegepaste onderzoeks- en evaluatievaardigheden om te werken in een breed scala aan beroepen en gebieden waar onderzoek, analyse en interpretatievaardigheden vereist zijn. Afgestudeerden zullen werk vinden als onderzoeks- en beleidsanalisten binnen organisaties uit de overheid, de gemeenschap en de privésector, waaronder organisaties met "big data" zoals bedrijven die creditcard- en internetbedrijven zijn. Afgestudeerden van het programma zijn hoogopgeleide en gekwalificeerde sociale dienst, politie, douane, militairen en reclasseringswerkers. Sommigen kiezen ervoor om onderzoekonderzoekers en -analisten, kwalitatieve onderzoeksanalisten en focusgroepfacilitators te worden. Anderen zijn sociale epidemiologen en demografen die in dienst zijn bij de gezondheidszorg en andere overheidsorganisaties. Afgestudeerden van dit programma zijn kandidaten voor meer geavanceerde studies op doctoraal niveau in de sociologie, antropologie, criminologie en aanverwante gebieden.

Financiële hulp en financiering

Financiering is beschikbaar om studenten af ​​te studeren uit zowel interne als externe bronnen. Interne financiering omvat onderwijs / onderzoeksassistentschappen, facultaire onderzoeksbeurzen en Nipissing Graduate Scholarships. De waarde van deze beurzen varieert. Studenten worden ook aangemoedigd om te strijden voor beurzen van de Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), de Natural Science and Engineering Research Council (NSERC), de Canadese Institutes of Health Research (CIHR), de Ontario Graduate Scholarships (OGS), de Canada Graduate Scholarship, en de Mackenzie King Memorial Scholarship.

Laatst bijgewerkt op jul 2018

Over de school

About Us Sure, we can tell you about our beautiful surroundings and how our students rate us #1 in several student satisfaction surveys, or how our residences are the rated one of the best in Canada, ... Lees meer

About Us Sure, we can tell you about our beautiful surroundings and how our students rate us #1 in several student satisfaction surveys, or how our residences are the rated one of the best in Canada, but the best way to experience Nipissing is by visiting us. Lees Minder