Master of Arts in Creative Sustainability (ARTS)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Studenten leren kennis en vaardigheden uit verschillende disciplines te combineren om samen innovatieve oplossingen te creëren voor uitdagingen in het echte leven en om transformaties naar een ecologisch, economisch en sociaal duurzame toekomst te bevorderen.

Bestudeer doelstellingen

Multidisciplinaire aanpak: studenten leren kennis en vaardigheden uit verschillende disciplines te combineren om samen innovatieve oplossingen te creëren voor uitdagingen in het echte leven en om transformaties naar een ecologisch, economisch en sociaal duurzame toekomst te bevorderen.

Systeemdenken: studenten leren systeemdenken te gebruiken om nieuwe holistische opvattingen van complexe situaties te creëren en problemen op te lossen.

Duurzaam materiaalgebruik: studenten begrijpen de wetenschappelijke basisprincipes en processen van bio-economie en circulaire economie, en zijn in staat om analytische instrumenten te gebruiken en oplossingen te ontwikkelen voor duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Ontwerpdenken: studenten leren tools en methoden te gebruiken om creativiteit en verbeeldingskracht te ondersteunen en om dialoog en samenwerking in ontwerpprocessen te vergemakkelijken.

Duurzaamheidsmanagement: studenten leren duurzaamheidsinitiatieven in bedrijven en andere organisaties te ontwikkelen, ondersteunen en beheren en proactief te werken om duurzame ontwikkeling via het bedrijfsleven te bevorderen.

Na het behalen van de graad in CS aan de afdeling Design zijn studenten in staat om:

 • praktijk transparant en verantwoordelijk ontwerp in verschillende politieke, maatschappelijke en zakelijke contexten
 • gebruik ontwerpdenken, systeemdenken en participatieve benaderingen om duurzaamheidsproblemen te analyseren en creatieve oplossingen te ontwikkelen
 • faciliteer teamwerk tussen verschillende disciplines en beroepen
 • deelnemen aan en debatteren over ontwerp en duurzaamheid
 • ontwerponderzoek uitvoeren om hun praktische werk te ondersteunen

Taal van instructie

De instructietaal in de masteropleiding Creative Sustainability - Master of Arts is Engels.

Collegegeld

Het collegegeld is € 15.000 voor niet-EU / EER-studenten per academiejaar. Meer informatie op de pagina Beurzen en collegegeld ( Aalto .fi).

Inhoud van de studies

Het Creative Sustainability-programma bestaat uit lessen in de klas, workshops voor groepsopdrachten, praktische projecten en een proefschrift. Cursussen verdiepen de basis voor professionele vaardigheden in duurzaam product- en serviceontwerp. Inhoud van de projecten varieert van materiële innovatie tot verbetering van sociale duurzaamheid. Cursussen en projecten worden uitgevoerd binnen onderwerpen die van belang zijn voor partnerorganisaties, zoals privébedrijven, ngo's of andere verenigingen of publieke organisaties.

De tweejarige major bestaat uit 120 ECTS bestaande uit verplichte studies aan de afdeling Design, verplichte creatieve studies naar creatieve duurzaamheid en optionele studies. Het curriculum is gebaseerd op persoonlijke studieplannen, waarin de studenten ook studies kunnen opnemen die aan andere universiteiten of andere modules van Aalto University zijn afgerond. De pedagogische benadering is gebaseerd op de integratie van onderwijs en onderzoek, probleemgestuurd leren en een sterke verbinding met praktische resultaten. Meer informatie over het cursusaanbod vindt u op de programma-website.

Carrièremogelijkheden

CS-studies bereiden de studenten voor op het werken als duurzaamheidsexperts in organisaties met een strategische visie op transformatie naar duurzaamheid. Deze omvatten de private en publieke sectoren, evenals een breed scala aan NGO's. De student kan expertise ontwikkelen in verschillende professionele profielen, variërend van onderzoeksvaardigheden tot de praktische vaardigheden van management, leiderschap en ontwerp in verschillende omgevingen.

Design staat voor nieuwe uitdagingen bij het innoveren voor duurzame ontwikkeling. Het CS-programma leert vaardigheden om deze uitdagingen aan te gaan door specialisatie en interdisciplinair werk, terwijl studenten tegelijkertijd voldoen aan criteria voor professioneel ontwerp. Afgestudeerden van het CS-programma zijn aantrekkelijke doelen voor progressieve lokale en internationale werkgevers en voorbereid op zelfstandige ondernemersactiviteiten.

Programmaspecifieke toelatingsprocedure en evaluatiecriteria

Kandidaten die voldoen aan de algemene criteria om in aanmerking te komen voor masterstudies van Aalto , zullen worden geëvalueerd en gerangschikt volgens de evaluatiecriteria die vooraf voor elke studieoptie zijn vastgesteld.

De aanvragen voor de masteropleiding Creative Sustainability (CS) Master of Arts worden beoordeeld op basis van de volgende criteria.

Fase l

Academische prestatie

Beoordeeld gebied Cijfers van de vorige graad (en)
Toelatingseisen

Goede academische prestaties in eerdere studies

Methode om competentie aan te tonen Transcript (en) van records, getuigschrift (en)

Artistieke en / of ontwerppraktijk

Beoordeeld gebied Demonstraties van artistiek en / of ontwerpwerk of opdrachten
Toelatingseisen

Relevante ontwerppraktijk heeft betrekking op het bevorderen van duurzaamheid en sociale verandering.

Methode om competentie aan te tonen

Portefeuille

Relevantie van eerdere onderzoeken

Beoordeeld gebied Inhoud en kwantiteit in relatie tot de toegepaste studiekeuzespecifieke eisen
Toelatingseisen

Relevante eerdere onderzoeken kunnen betrekking hebben op een groot aantal velden. Studies op het gebied van duurzaamheid, milieustudies en studies met betrekking tot sociale verandering worden echter als een voordeel beschouwd.

Methode om competentie aan te tonen

Transcript (en) van records, getuigschrift (en)

Geschiktheid

Beoordeeld gebied Verdere geschiktheid van de aanvrager voor de studieoptie, motivatie en toewijding aan studies en communicatieve vaardigheden
Toelatingseisen Geschikte aanvragers hebben blijk gegeven van enige betrokkenheid bij duurzaamheid, hetzij in hun eerdere studie, werk of door middel van andere verplichtingen. Geschikte aanvragers hebben ook opkomende ideeën over hoe ze in de toekomst professioneel bezig kunnen zijn met duurzaamheid.
Methode om competentie aan te tonen Motivatiebrief

Andere competentiegebieden

Beoordeeld gebied Werkervaring en andere verworven kennis / prestaties, bijv. Publicaties, niet-formeel onderwijs, wedstrijden
Toelatingseisen Duurzaamheid vereist communicatieve en analytische vaardigheden en creatieve probleemoplossing. Niet al deze competentiegebieden worden vastgelegd in ontwerpresultaten, maar kunnen bijvoorbeeld ook publicaties omvatten.
Methode om competentie aan te tonen Curriculum vitae
Fase II

Geschiktheid

Beoordeeld gebied Verdere geschiktheid van de aanvrager voor de studieoptie, motivatie en inzet voor studies en communicatieve vaardigheden
Toelatingseisen

Geschikte aanvragers hebben blijk gegeven van enige betrokkenheid bij duurzaamheid, hetzij in hun eerdere studie, werk of door middel van andere verplichtingen. Geschikte aanvragers hebben ook opkomende ideeën over hoe ze in de toekomst professioneel bezig kunnen zijn met duurzaamheid.

Methode om competentie aan te tonen Interview

Evaluatieproces

De aanvragers zullen eerst worden beoordeeld op basis van de algemene toelatingseisen van Aalto . Kandidaten die voldoen aan de algemene criteria om in aanmerking te komen voor masterstudies, worden geëvalueerd en gerangschikt volgens de evaluatiecriteria die vooraf voor elke studieoptie zijn vastgesteld.

Het selectieproces voor aanvragers die voldoen aan de algemene subsidiabiliteitscriteria, bestaat uit twee fasen.

Fase l

In fase I worden de aanvragen beoordeeld op basis van de volgende criteria

 • Academische prestatie
 • Artistieke en / of ontwerppraktijk
 • Geschiktheid / Motivatiebrief
 • Andere competentiegebieden

Alleen de aanvragers die het hoogst scoren in de voorlopige evaluatie, worden uitgenodigd voor fase II van het selectieproces.

Fase II

In fase II is de evaluatie gebaseerd op de volgende criteria

 • Geschiktheid / Interview

Een deel van de aanvragers wordt uitgenodigd voor fase II. De uitnodiging voor fase II wordt uiterlijk 7 dagen van tevoren naar de aanvragers gestuurd. Interviews kunnen face-to-face of online worden afgenomen. Het interview wordt gebruikt om de verdiensten en geschiktheid van de sollicitant nader te beoordelen.

Na de evaluatie uitgevoerd in fase II, zullen de beste kandidaten worden geselecteerd op basis van de gezamenlijke evaluatie van fase I en II.

Studie-optie-specifieke documenten aangevraagd

De documenten die van alle aanvragers worden gevraagd, staan vermeld op de website van de Aalto University (https: // www. Aalto .fi / en / study-at- Aalto / solliciteren-op-masterprogramma's). Daarnaast wordt aanvragers van deze studieoptie gevraagd om de volgende studieoptie-specifieke documenten te overleggen:

Portefeuille

Een portfolio bestaande uit eigen werken van de aanvrager is verplicht.

In het portfolio tonen aanvragers werk dat hun artistieke expressie en ontwerpvaardigheden toont. De portefeuille moet diverse voorbeelden bevatten van eerdere wetenschappelijke, professionele en / of artistieke activiteiten van de aanvrager. Kunstwerk / projectwerk kan worden geleverd als technische tekeningen, dia's of foto's. Als u een werk presenteert dat als een team is uitgevoerd, verduidelijk dan uw specifieke rol in en bijdrage aan het project. Het werk in de portfolio moet worden gecatalogiseerd, met ten minste de titel en / of het thema, de gebruikte materialen, de grootte, het doel en het jaar van voltooiing van elk stuk. In de catalogus moet ook worden vermeld waar en wanneer het werk is tentoongesteld, weergegeven of gepubliceerd.

Het portfolio moet worden geüpload als een enkel PDF-bestand. De maximale grootte van de portefeuille is 1,0 GB. Noem het bestand als: Portfolio-achternaam-voornaam.pdf. Als uw portfolio videolinks met wachtwoordbeveiliging bevat, neem dan het wachtwoord / de wachtwoorden op in uw portfolio. Als een portfolio niet binnen de deadline is geüpload naar het online aanvraagformulier, wordt de aanvraag afgewezen.

De intakecommissie beoordeelt alleen het materiaal dat in het pdf-bestand wordt weergegeven. Links naar extern materiaal (bijv. Website) of videomateriaal worden tijdens het intakeproces niet in behandeling genomen.

CV / Beroepservaring

De beroepservaring van de aanvrager zal breed worden bekeken, en met name met betrekking tot werkervaring die relevant is voor het Creative Sustainability-programma. Beroepservaring wordt geëvalueerd op basis van het CV.

Motivatiebrief

De aanvrager moet zijn / haar motivatie voor het studeren in het Creative Sustainability-programma overbrengen door een motivatiebrief te schrijven. De brief moet antwoorden bevatten op de volgende vragen:

 1. Wat is je belangrijkste prestatie of succes op het gebied van duurzaamheid en design?
 2. Waarom wil je een student worden in het Creative Sustainability-programma aan Aalto University van Aalto University ?
 3. Wat voor soort projecten zou je willen doen tijdens je studie en als scriptie van je master?
 4. Wat wil je doen na het masterprogramma?

(Maximaal 4000 tekens.)

Taal van aanvraagdocumenten

De aanvraagdocumenten moeten in het Engels worden ingediend.

Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Lees meer

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Lees Minder
Espoo , Helsinki , Pori , Mikkeli + 3 Meer Minder