Master of Arts (MA) in psychologie, maatschappij, milieu

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De toekomst van werk, samenleving en milieu vereist verantwoordelijke psychologen. De nieuwe masteropleiding arbeids- en organisatiepsychologie aan de IPU Berlin richt zich op psychodynamische benaderingen om deze uitdagingen op alle gebieden aan te gaan. Goed opgeleide psychologen zijn belangrijk voor het begrijpen en ontwerpen van een evoluerende werkomgeving door de evaluatie en beheersing van het pad van transformatie in de werkwereld en door de ondersteuning van duurzame bedrijfsstructuren.

127412_MAPsychology.jpg

Hoe kan psychologie het bedrijfsleven op een verantwoorde manier helpen vormgeven?

Kennis van psychologie speelt een centrale rol in de ontwikkeling van de werkwereld, aangezien het menselijke verlangen naar erbij horen en sociale identiteit blijven bestaan. Om een bedrijf langdurig en duurzaam te laten opereren, zijn aanvullende leiderschapskwaliteiten nodig, die vooral sociale aspecten omvatten en niet beperkt zijn tot technische of gespecialiseerde vaardigheden. Communicatie met teams en in teams wordt steeds belangrijker. Dit vereist dat een systeem, dat winsten op korte termijn overwaardeert en successen alleen door de jaarlijkse cashflow ziet, alleen gedoemd zal zijn op middellange en lange termijn te mislukken. Dit wordt ook steeds meer erkend door de kant van het bedrijf. Organisaties moeten bewust worden weerspiegeld in hun culturen en bij het aanpassen aan nieuwe structuren moeten er zinvolle kansen voor deelname worden gecreëerd. Op deze manier krijgt het vakgebied van organisatieontwikkeling op basis van psychologie betekenis, vooral met betrekking tot communicatie- en samenwerkingsvaardigheden.

Kan digitalisering op een rechtvaardige en humanitaire manier worden ontworpen?

De sleutelrol van de psychologie bij het begrijpen en co-creëren van de digitale transitie is duidelijk, maar werd tot nu toe onvoldoende erkend. In tal van onderzoeken is opgemerkt dat de structuren van organisaties, evenals de eisen aan het personeel, veranderen door digitale transformatie. Nieuwe technologische mogelijkheden gaan niet alleen hand in hand met veranderende IT-infrastructuren, maar daarnaast zijn er nieuwe uitdagingen voor de relaties van managers en medewerkers met betrekking tot samenwerking tussen collega's in teams en met klanten en andere stakeholders in de gemeenschap. Met behulp van psychodynamische benaderingen wordt rekening gehouden met werkrelaties tussen mensen.

127411_BScMAPsychology.jpg

Hoe slagen sociaal en ecologisch duurzame economische systemen?

De eerste uitdaging is duurzaam bedrijfsbeheer. Duurzaamheid hangt niet alleen af van de interne structuren en transacties van mensen binnen het bedrijf, maar ook van zakelijke benaderingen die bijdragen aan de duurzame bescherming van de omringende wereld. Het onderscheid tussen uiterlijk en realiteit met betrekking tot duurzaamheid is een centrale taak van psychologen, omdat het voor alle bedrijven steeds aantrekkelijker wordt om reclame te maken voor hun duurzaamheid. Psychologen die tijdens hun studie de thema's werk, samenleving en milieu hebben behandeld, zijn nodig om duurzame bedrijfsstructuren te beoordelen en onderscheid te maken tussen daadwerkelijke duurzaamheid en geveinsde tijdsgeestverschijnselen.

Wat heeft de MA Psychology — Work, Society, Environment te bieden?

Door maatschappelijke verandering komt de rol van bedrijven in de huidige samenleving in vraag te staan. Werk, samenleving en milieu zijn daarom met elkaar verbonden binnen deze masteropleiding psychologie. Volgens de aanbevelingen van de Duitse Vereniging voor Psychologie zullen elementen van de arbeidspsychologie, organisatiepsychologie en bedrijfspsychologie over de hele linie worden aangeboden. Ook psychoanalytische en humanistische benaderingen worden in dit curriculum geïntegreerd. De opleiding is bedoeld om wetenschappelijke onenigheid over de genoemde vakgebieden te bevorderen, en studenten vertrouwd te maken met relevante beroepen en door de overdracht van theorie en praktijk te stimuleren.

Wie kan aanvragen?

De opleiding is bedoeld voor studenten die een bachelor psychologie hebben behaald en die geïnteresseerd zijn in een specialisatie op het gebied van arbeidspsychologie, organisatiepsychologie, bedrijfspsychologie en ecologische psychologie. In het belang van een transdisciplinaire oriëntatie zijn aanvragen ook welkom van studenten die een bachelordiploma hebben behaald uit aanverwante studiegebieden, zoals economische wetenschappen, sociologie en politicologie. We zien inderdaad de combinatie van verschillende perspectieven en de bijbehorende competenties als een bijzondere kracht van de opleiding, aangezien dit een uitstekende voorbereiding is op de toekomstige beroepspraktijk.

Houd er rekening mee dat de cursus alleen in het Duits wordt aangeboden.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The IPU is a state-recognized private university with its campus and administration in Berlin. The International Psychoanalytic University Berlin gGmbH limited liability company is the body responsibl ... Lees meer

The IPU is a state-recognized private university with its campus and administration in Berlin. The International Psychoanalytic University Berlin gGmbH limited liability company is the body responsible for the university, and the sole shareholder of the company is currently the Foundation to Promote University Psychoanalysis. Lees Minder