Master in wetenschapszaken

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Denk groot. Verander wetenschappelijke uitvindingen in succesvolle producten.

Het succesvol introduceren van wetenschappelijke kennis en uitvindingen in de markt is een complex proces waarin wetenschap en bedrijfsleven in elke ontwikkelingsfase maximaal samenwerken. Ben je benieuwd hoe je zowel de wetenschappelijke als de zakelijke kant van innovaties kunt integreren? Wilt u een cruciale rol spelen bij het bepalen van het economische succes van innovaties? Dan is de wetenschap, het bedrijfsleven

Inzicht in innovatie in de levens- en energiewetenschappen

De Master SBI is uniek in Nederland en is een nauwe samenwerking tussen de faculteit Wetenschappen, de School of Business and Economics en de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Science, Business and Innovation is een masterprogramma dat alleen wordt aangeboden door de VU Amsterdam . Alle actuele informatie voor dit programma is daarom beschikbaar op deze website.

De Master SBI is een uitdagend programma voor studenten die al een solide achtergrond hebben in de natuurwetenschappen, technologiestudies en op wetenschap gebaseerde innovatiestudies. Studenten met een bachelorgraad in SBI van de VU Amsterdam Universiteit VU Amsterdam hebben onvoorwaardelijke toelating. Aanvragers met andere bachelorgraden worden geval per geval beoordeeld door de examencommissie. In die gevallen beslist het bestuur of er tekortkomingen zijn die voor of tijdens het programma moeten worden gecompenseerd.

Begin uw professionele carrière bij de Master SBI

Als SBI-afgestudeerde ben je opgeleid om wetenschappelijke aspecten te integreren in een zakelijke en innovatiecontext, rekening houdend met organisatorische, sociale en culturele variabelen. Professionals die de kloof tussen laboratorium, werkvloer en directiekamer kunnen overbruggen, zijn zeldzaam en zeer gewild. Praktijk en theorie gaan hand in hand in je Master SBI. De SBI-cursussen bevatten praktijkcases uit de echte wereld en de dingen die je in de klas leert, zijn direct van toepassing in je toekomstige carrière.

SBI heeft een uitgebreid netwerk binnen de industrie. De masteropleiding wordt afgesloten met een stage van zes maanden bij een bedrijf of onderzoeksinstituut. De stage vormt een belangrijk onderdeel van het masterprogramma en is een uitstekende voorbereiding op een carrière in beide energiebronnen

Studieprogramma

De Master SBI is een tweejarig programma (120 ECTS) en wordt in het Engels gegeven. Alle SBI Master-studenten volgen algemene cursussen in de zakelijke aspecten van en wetenschap achter wetenschappelijke innovaties. Naast deze verplichte vakken volgen studenten specifieke vakken, afhankelijk van de specialisatie die ze kiezen.

Specialisaties van de SBI Master
Het SBI Master-programma biedt twee thematische specialisaties: energie

Cursusbeschrijvingen Wetenschap, Bedrijfskunde

Door deze aanpak ontwikkelen studenten zich tot bedrijfsgeoriënteerde en managementgestuurde innovatieprofessionals in hun specialisatie, met voldoende kennis van en inzicht in de natuurwetenschappen, evenals de zakelijke en sociale wetenschappen van deze specialisatie. Tijdens de twee jaar van studie de 24 ECTS van joint business

Structuur van het programma
Het curriculum omvat het volgende:

- Verplichte cursussen voor bedrijven en innovatie (18 sp.)
- Specialisatie-gerelateerde wetenschappelijke keuzevakken (12 sp.)
- Eén specialisatie-gerelateerde verplichte integratiecursus (6 sp.)
- Een van de twee varianten van het wetenschapsproject (24 sp.)
- Onderzoeksproject (36 sp.)
- Verplichte onderzoeksmethodologiecursus (6 sp.)
- Keuzevakken (18 sp.)

Het masterprogramma SBI aan de VU Amsterdam wordt afgesloten met een stage en een masterproef. Een vier maanden durend wetenschapsproject, waar je je eigen natuurwetenschappelijk onderzoek gaat uitvoeren, maakt ook deel uit van het curriculum. De stage vormt een belangrijk onderdeel van de masterfase en zal studenten voorbereiden op een carrière in beide energiebronnen

specialisaties

Het masterprogramma Science, Business and Innovation aan de VU Amsterdam biedt twee verschillende specialisaties: Energy

Energie

Het energieprobleem is een van de grootste uitdagingen waarmee de wereld in de 21e eeuw wordt geconfronteerd. Klimaatverandering, snel stijgende olieprijzen en politieke instabiliteit in olierijke regio's betekenen dat we moeten overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De track Energy Science richt zich op innovaties in de snel veranderende energie

Leven

Hoewel de afgelopen 100 jaar enorme stappen zijn gezet in de geneeskunde, kan nog steeds meer dan 60% van alle bij de mens bekende ziekten niet worden genezen. Innovaties in de gezondheidszorg zijn dus zeer noodzakelijk en de Master's Track in Life

Meer informatie over alle cursussen van het programma Wetenschap, Bedrijf en Innovatie is te vinden in de studiegids. Verder in de onderwijs- en examenregeling (paginanummers 6

Carriere vooruitzichten

Begin uw professionele carrière bij de Master SBI
Als SBI-afgestudeerde ben je opgeleid om wetenschappelijke aspecten te integreren in een zakelijke en innovatiecontext, rekening houdend met organisatorische, sociale en culturele variabelen. Professionals die de kloof tussen laboratorium, werkvloer en directiekamer kunnen overbruggen, zijn zeldzaam en zeer gewild. Praktijk en theorie gaan hand in hand in je Master SBI. De SBI-cursussen bevatten praktijkcases uit de echte wereld en de dingen die je in de klas leert, zijn direct van toepassing in je toekomstige carrière.


Werken in de industrie
SBI heeft een uitgebreid netwerk binnen de industrie. De masteropleiding wordt afgesloten met een stage van zes maanden bij een bedrijf of onderzoeksinstituut. De stage vormt een belangrijk onderdeel van het masterprogramma en is een uitstekende voorbereiding op een carrière in beide energiebronnen

Mogelijke startposities zijn assistent R

Een eigen bedrijf starten
De masteropleiding SBI is ook een uitstekend startpunt voor het starten van een eigen bedrijf. De bacheloropleiding heeft een speciale onderscheiding voor ondernemerschap gekregen van de Nederlandse accreditatie-instanties. Onze innovatieprojecten, die een cruciaal onderdeel vormen van de bacheloropleiding, ontvingen een Best practice van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken voor Ondernemend Onderwijs. Er zijn meer dan 15 actieve ondernemers in de huidige studentenpopulatie SBI.

SBI-studenten zijn brede allrounders die in veel verschillende omgevingen kunnen werken. Vanwege hun brede set van vaardigheden en kennis zijn SBI Studenten van groot voordeel voor innovatieve startende bedrijven zoals The New Motion. ”- Wouter de Ridder, The New Motion

Voortzetting van uw studies van wetenschappelijke carrières
Je kunt ook besluiten om je kennis verder uit te breiden en een promotieplaats aan te vragen.

Waarom VU Amsterdam ?

Praktische toepasbaarheid
Het programma wordt gekenmerkt door een sterke focus op de toepassing van verworven wetenschappelijke kennis in de praktijk door middel van cases en onderzoek. Meerdere cursussen bevatten casestudy's en wetenschappelijke onderwerpen worden zodanig gekozen dat de opgedane kennis in bedrijfs- en innovatieprocessen kan worden toegepast op situaties in de echte wereld.

Internationale instelling
De stad Amsterdam is een zeer gastvrije omgeving voor internationale studenten en medewerkers. Onze wetenschap, zaken

Kleinschalig programma
De Master SBI aan de VU Amsterdam heeft alle voordelen van een kleinschalig programma. Lezingen en projecten worden uitgevoerd in kleine groepen, in nauwe samenwerking met professoren. Studenten en professoren kennen elkaar persoonlijk, wat leidt tot een ontspannen en productieve sfeer waarin elke student zich snel thuis voelt.

Brede focus
Omdat cursussen uit het bedrijfsleven en de wetenschappen worden gecombineerd, wordt de SBI-student opgeleid tot een breed geïnteresseerde en opgeleide professional die bruggen kan slaan tussen onderzoek en markt. Een SBI-masteralumnus heeft voldoende natuurwetenschappelijke kennis om met R te communiceren


Samenwerking met de industrie
De SBI-medewerkers hebben een uitgebreid netwerk binnen de academische wereld en de industrie. VU Amsterdam is gunstig gelegen aan de Zuidas, het Central Business District van Amsterdam, het economische en financiële hart van Nederland. Het Amsterdam World Trade Center en verschillende multinationals, zoals ING, ABN AMRO, Akzo Nobel en Philips hebben hun hoofdkantoor binnen een paar minuten van de VU-campus. Amsterdam herbergt ook tal van kleinere innovatieve bedrijven en startups.

Een uitstekende voorbereiding op een carrière in het bedrijfsleven
Het SBI Master-programma wordt afgesloten met een stage bij een bedrijf of instituut. De stage vormt een cruciaal onderdeel van je master en is bedoeld om je professionele carrière op gang te brengen. De staf van de SBI-master omvat een stagecoördinator die je actief zal ondersteunen bij het vinden van een geschikte en stimulerende stageplaats.

Samenwerking met de Universiteit van Amsterdam
De stad Amsterdam heeft twee universiteiten van wereldklasse. VU Amsterdam Universiteit en de Universiteit van Amsterdam werken nauw samen op het gebied van natuurwetenschappen en volgens de Times Higher Education World University Rankings 2013 behoren beide tot de 150 beste universiteiten ter wereld. Studenten kunnen genieten van de expertise van twee universiteiten en profiteren van hun bestaande netwerken en samenwerkingsprojecten.

Onderzoeksinstituten van wereldklasse
De stad Amsterdam herbergt tal van onderzoeksinstituten van wereldklasse, zoals het VU Laserlab en de Foundation for Fundamental Research on Matter Institute AMOLF. Amsterdam herbergt ook twee universitaire ziekenhuizen: de medische centra VUMC en AMC. In mei 2013 hebben de VU Amsterdam , de Universiteit van Amsterdam en de Foundation for Fundamental Research on Matter aangekondigd dat er in Amsterdam een nieuw onderzoeksinstituut voor nanolithografie van wereldklasse wordt opgericht, in nauwe samenwerking met ASML, 's werelds grootste producent van fotolithografiesystemen voor de halfgeleider industrie.

Studeer in de stad Innovation
Amsterdam is de bruisende hoofdstad van Nederland, een land dat diep geworteld is in ondernemerschap en innovatie. Nederland behoort consequent tot de toplanden ter wereld voor innovatie en werd door de Global Innovation Index 2012 uitgeroepen tot het zesde meest innovatieve land ter wereld.

Geniet van het Amsterdamse studentenleven
De stad Amsterdam is een van Europa's mooiste historische steden en de prachtige 17e - eeuwse grachtengordel staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Amsterdam heeft ook een cultureel leven ongeëvenaard in Noord-Europa, met musea van wereldklasse en concertlocaties.

Toelating en aanmelding voor internationale studenten

De vereisten voor deelname aan het SBI-masterprogramma zijn geformuleerd in termen van kennis, verworven vaardigheden en academisch niveau. De belangrijkste criteria zijn: basiskennis op bachelorniveau van wiskunde (minimaal 9 ECTS), statistiek (minimaal 6 ECTS), computervaardigheden (minimaal 6 ECTS) en bedrijfs- / innovatie- / sociale wetenschappen van minimaal 24 ECTS.
Naast deze vereisten komen studenten die de E binnenkomen

Internationale studenten moeten zich registreren bij het Internationalization Office (IO) van de Vrije Universiteit Amsterdam . Het International Office coördineert de toelating van internationale studenten, in nauwe samenwerking met de SBI-programmacoördinator, SBI-programmadirecteur en de specialisten in de sectie SBI. Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u hier, onder het kopje 'International Degree Holders'.

Algemene taalvaardigheidseisen
VU Amsterdam vereist dat internationale kandidaten een Engelse test afleggen en hun score indienen als onderdeel van de aanvraag. Uitzonderingen worden gemaakt voor studenten die hun opleiding hebben afgerond in Canada, de VS, het VK, Ierland, Nieuw-Zeeland of Australië.

Overzicht Wetenschap, Bedrijfskunde

  • Voertaal: Engels
  • Duur: 2 jaar
  • Aanmelddeadline: 1 april voor niet-Nederlandse EU / EER-studenten. * 15 juli voor houders van een Nederlandse bachelor (met een Nederlandse of EU / EER-nationaliteit).
    * niet-Nederlandse EU / EER-studenten met een internationale graad die geen housin-diensten nodig hebben via de VU Amsterdam kunnen nog tot 15 juli een aanvraag indienen.
  • Startdatum: 1 september
  • Type onderzoek: voltijds
  • Interessegebied: Economie, Bedrijfskunde en Recht; Computertechnologie; Bedrijfskunde en Bedrijfskunde; Natuurwetenschappen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 150 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to 23,00 ... Lees meer

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 150 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to 23,000 students from all over the world. Students and staff of 130 nationalities create a dynamic international academic community. The University distinguishes itself in research and education through four interdisciplinary themes: Human Health and Life Sciences, Science for Sustainability, Connected World and Governance for Society. Lees Minder