Master in technische fysica

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

De masteropleiding Engineering Physics bereidt studenten voor op geavanceerd industrieel onderzoek en ontwikkeling, en verdere doctorale studies in de natuurkunde en aanverwante onderwerpen. Het oplossen van complexe en soms interdisciplinaire problemen is een belangrijk onderdeel van de opleiding en vereist een grondige kennis en begrip van de fysica, evenals ervaring met analytische en computationele hulpmiddelen.

Screen displaying noise and vibration data

Engineering Physics bij KTH

De masteropleiding Engineering Physics leidt studenten op die willen werken in de voorhoede van de ontwikkeling van toekomstige technologie. Studenten leren over state-of-the-art experimentele en / of computationele methoden en worden getraind om de vereiste persoonlijke vaardigheden te hebben om nieuwe innovaties te creëren. Afgestudeerden van het programma vinden meestal hun eerste baan als ontwikkelingsingenieur in innovatie- en ontwikkelingsgerichte bedrijven of als promovendi in de academische wereld.

Het programma biedt vijf tracks: Theoretische Fysica, Subatomaire en Astrofysica, Biomedische Fysica, Optica en Fotonica, en Kwantumtechnologie. Je kiest direct een track wanneer je start met de masteropleiding Engineering Physics. Elke track bevat een aantal verplichte vakken en studenten moeten ook minimaal 25 ECTS-studiepunten kiezen uit een lijst van voorwaardelijk keuzevakken binnen elke track. De volledig keuzevakken vormen een belangrijk onderdeel van het programma en geven de studenten veel vrijheid om hun eigen competentieprofiel gerelateerd aan natuurkunde aan te passen.

Biomedische fysica

De track Biomedical Physics is gericht op het gebruik van natuurkunde voor toepassingen en onderzoek in de levenswetenschappen, waaronder biologie, scheikunde en geneeskunde.

Optica en fotonica

De track Optics and Photonics biedt kennis en vaardigheden over hoe licht en andere soorten elektromagnetische straling zich voortplanten en interageren met materie.

Quantumtechnologie

De track Quantum Technology biedt kennis en vaardigheden binnen een opkomend technologiegebied, waarin kwantummechanica expliciet wordt gebruikt om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Subatomaire en astrofysica

De track Subatomic and Astrophysics behandelt een reeks fundamentele wetenschappelijke onderwerpen die in de voorhoede van de hedendaagse natuurkunde staan.

Theoretische fysica

De track Theoretische Fysica biedt de studenten een brede opleiding in fundamentele theoretische fysica en computationele fysica.

Degree-project

Het afstudeerproject kan worden uitgevoerd in een academische of industriële omgeving in Zweden of in het buitenland. Studenten worden ook aangemoedigd om andere contacten in het academische veld of binnen de industrie te zoeken om hen te helpen hun specifieke projectdoelstellingen te identificeren.

Dit is een tweejarig programma (120 ECTS-credits) in het Engels. Afgestudeerden krijgen een Master of Science-graad. Het programma wordt voornamelijk op de KTH Campus in Stockholm gegeven door de School of Engineering Sciences (bij KTH ).

Carrière

Afgestudeerden van dit programma kunnen uitkijken naar ruime vacatures, zowel in de industrie als in academisch onderzoek. Zie de trackinformatie voor details over de mogelijkheden voor afgestudeerden van de verschillende tracks.

Na het afstuderen

Ontwikkelingsingenieur binnen de industrie, een onderzoeker in de academische wereld, onderzoeksinstituut of industrie, onderzoeksmanager.

"Ik was onder de indruk van de studentenvoorzieningen op KTH . Er zijn tal van plekken waar studenten kunnen lezen en studeren. De hoofdbibliotheek biedt mooie werkplekken en de AlbaNova bibliotheek heeft gezellige groepsruimten die erg handig zijn."

Sara uit IJsland

Duurzame ontwikkeling

Afgestudeerden van KTH hebben de kennis en tools om de samenleving in een duurzamere richting te brengen, aangezien duurzame ontwikkeling een integraal onderdeel is van alle programma's. De drie belangrijkste duurzame ontwikkelingsdoelen van de masteropleiding Engineering Physics zijn:

 • 3 Goede gezondheid en welzijn
 • 4 Kwaliteitsonderwijs
 • 9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De belangrijkste focus van het programma is om studenten op te leiden die het vermogen hebben om nieuwe technologieën te ontwikkelen op basis van de principes van de natuurkunde. Studenten worden opgeleid om zowel diepgaande kennis te hebben binnen hun specialisatie in natuurkunde als om een hoog vermogen te hebben om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen levenslang leren. De algemene probleemoplossende technieken die binnen het programma worden geleerd, kunnen worden gebruikt voor het oplossen van problemen binnen verschillende van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Voor de hand liggende voorbeelden hiervan zijn het biomedisch innovatieonderzoek binnen de track Biomedical Physics en het onderzoek naar hernieuwbare energie in de track Optics and Photonics.

Faculteit en onderzoek

De masteropleiding Engineering Physics wordt ondersteund door twee afdelingen van KTH , de afdeling Physics en de afdeling Applied Physics. We zijn voornamelijk gevestigd in het Albanova University Centre, een centrum voor natuurkundig onderzoek in de regio Stockholm. Ons onderzoek is onderverdeeld in meer dan 10 verschillende onderzoeksgebieden die veel onderdelen van de moderne natuurkunde bestrijken. Meer informatie over onze onderzoeksactiviteiten en de lokale onderzoeksomgeving vindt u via de volgende links.

 • Het verricht onderzoek binnen de biomedische en röntgenfysica, biofysica, laserfysica, materialen- en nanofysica, nanostructuurfysica, fotonica, kwantum- en biofotonica.
 • Het Departement Fysica verricht onderzoek binnen de theorie van de gecondenseerde materie, kernfysica, deeltjes- en astrodeeltjesfysica, fysica van medische beeldvorming.
 • Albanova Universitair Centrum

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor het programma, moet je een bachelordiploma hebben behaald, de Engelse taal beheersen en voldoen aan de opleidingsspecifieke eisen.

Bachelor diploma

Een bachelordiploma, gelijk aan een Zweeds bachelordiploma, of gelijkwaardige academische kwalificaties van een internationaal erkende universiteit, is vereist. Studenten die langere technische opleidingen volgen en cursussen hebben afgerond die gelijkwaardig zijn aan een bachelordiploma, worden geval per geval bekeken.

Studenten in hun laatste jaar van een undergraduate-studie kunnen zich aanmelden en, indien gekwalificeerd, een voorwaardelijke acceptatie ontvangen. Deze aanvragers moeten een schriftelijke verklaring bijvoegen volgens de instructies van University Admissions. Studenten in het laatste jaar van een undergraduate-studie aan een Zweedse universiteit hoeven geen schriftelijke verklaring te overleggen om, indien gekwalificeerd, een voorwaardelijke toelating te krijgen. Wel moeten ze voor 1 februari 150 ECTS-studiepunten van de bacheloropleiding hebben behaald.

Kennis van het Engels

Engelse taalvaardigheid gelijk aan (de Zweedse bovenbouw) Engels cursus B / 6 is vereist. Aan het vereiste kan worden voldaan met een resultaat gelijk aan of hoger dan dat vermeld in de volgende internationaal erkende Engelse tests:

 • TOEFL Op papier gebaseerd: score van 4,5 (schaal 1-6) in schriftelijke test, een totaalscore van 575.
 • TOEFL ITP wordt niet geaccepteerd.
 • TOEFL iBT internet: Score van 20 (schaal 0-30) in schriftelijke test, een totale score van 90
 • IELTS Academic / IELTS UKVI: een minimum algemeen cijfer van 6,5, met geen sectie lager dan 5,5
 • Cambridge ESOL: Cambridge English: Advanced (CAE) Certificate in Advanced English of Cambridge English: Proficiency (CPE) (Certificate of Proficiency in English)
 • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB): Minimale score van 90
 • De universiteit van Michigan, ECPE (examen voor het certificaat van bekwaamheid in het Engels)
 • Pearson PTE Academic: Score of 62 (writing 61)

Aan de taalvereiste kan ook worden voldaan door eerdere universitaire studies en studies op de middelbare school. Meer informatie over erkende Engelse tests, eerdere studies en vereiste documenten wordt verstrekt door University Admissions.

Specifieke eisen voor de masteropleiding Engineering Physics

Een bachelordiploma (of equivalent) dat overeenkomt met 180 ECTS-studiepunten, met cursussen in:

 • Wiskunde en programmeren: moet (i) differentiaal- en integraalrekening in verschillende variabelen bevatten, (ii) lineaire algebra, (iii) numerieke analyse, (iv) gewone en partiële differentiaalvergelijkingen en integraaltransformaties, (v) wiskundige statistiek en (vi) basisprincipes van programmeren in een hogere programmeertaal gelijk aan in totaal ten minste 35 ECTS-credits.
 • Fysica: moet omvatten (i) klassieke mechanica, (ii) thermodynamica, (iii) elektromagnetisme (iv) golven, (v) geometrische optica en (vi) kwantummechanica gelijk aan in totaal ten minste 45 ECTS-credits.
Inschrijvingsdocumenten

Uw aanvraag is niet compleet zonder de vereiste ondersteunende documentatie. De volgende algemene en opleidingsspecifieke documenten moeten daarom in de aangegeven volgorde bij de aanvraag worden gevoegd:

Algemene documenten

 • Certificaten en diploma's van eerdere universitaire studies
 • Afschrift van voltooide vakken en cijfers die zijn opgenomen in je diploma
 • Bewijs van Engelse taalvaardigheid
 • Een kopie van uw paspoort inclusief persoonlijke gegevens en foto of andere identificatiedocumenten

Specifieke documenten voor de masteropleiding Engineering Physics

 • Samenvatting *

* Om ervoor te zorgen dat uw aanvraag als compleet wordt beschouwd, moet u het online samenvattingsblad invullen. Als u geen samenvattingsblad opneemt, heeft dit een negatieve invloed op uw evaluatiescore. Zorg ervoor dat u alle vereiste informatie invult voordat u het formulier verzendt. Houd er rekening mee dat het samenvattende blad het enige specifieke document is dat vereist is bij het aanvragen van de masteropleiding Engineering Physics.

Als u vragen heeft over het overzichtsblad, neem dan rechtstreeks contact op met het programma.

Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

KTH Royal Institute of Technology has served as one of Europe’s key centres of innovation and intellectual talent for almost two hundred years. Recognized as Sweden’s most prestigious technical univer ... Lees meer

KTH Royal Institute of Technology has served as one of Europe’s key centres of innovation and intellectual talent for almost two hundred years. Recognized as Sweden’s most prestigious technical university, KTH is also the country’s oldest and largest. With over 12,000 students and an international reputation for excellence, the university continues to nurture the world’s brightest minds, helping to shape the future. Lees Minder