Master in stedelijke en economische geografie

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Over

Steden en regio's over de hele wereld hebben te maken met uitdagingen die geïntegreerde kennis van stedelijke geografie, economische geografie, internationale ontwikkelingsstudies en planning vereisen. In dit onderzoeksmaster in stedelijke en economische geografie (voorheen bekend als menselijke geografie en planning), krijg je een brede theoretische en methodologische achtergrond waarmee je een academische of professionele onderzoeker van voortdurende sociale, ruimtelijke en economische ontwikkelingen in steden en regio's. U kunt zich specialiseren in de geografische subdiscipline van uw voorkeur, terwijl u een breder perspectief behoudt op het functioneren van steden en regio's, evenals op de relevante theorieën en methoden.

Diverse ontwikkelingen

Globalisering onderwerpt steden en regio's aan voortdurende uitdagingen zoals toenemende verstedelijking en groeiende economische en sociale interdependenties. Complexe en dynamische relaties hebben zich ontwikkeld tussen inwoners, migranten, bedrijven en instellingen, en deze relaties kunnen innovatie, creativiteit en economische groei bevorderen.

Een toenemende verstedelijking kan echter ook leiden tot sociale en economische ongelijkheden, spanningen tussen groepen met verschillende levensstijlen en bedreigingen voor de gezondheid en het welzijn. Bovendien kan globalisering de economische ongelijkheden binnen regio's en steden in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden versterken. Milieuveranderingen kunnen ook ongezonde leefomstandigheden genereren en leiden tot verplaatsing van mensen en bedrijven. Over het algemeen ervaren regionale en stedelijke gebieden wereldwijd ongelijke ontwikkeling als gevolg van verschillen in hun positie in geglobaliseerde systemen; hun locatie in een ontwikkeld of ontwikkelingsland of -regio; en specifieke culturele, sociale, politieke en economische kenmerken.

Als student in deze tweejarige masteropleiding concentreer je je op onderzoeksvragen zoals:

  • Waarom verschillen regio's en steden in termen van economische en innovatieve prestaties, creativiteit en kwaliteit van leven?
  • Hoe ontstaan ​​sociale en economische ongelijkheid en spanningen binnen en tussen steden en regio's?
  • Hoe ervaren individuen en bedrijven veranderingen in hun stedelijke en regionale omstandigheden en hoe reageren ze op deze veranderingen?
  • Welke governancesystemen en beleid zijn het meest effectief in het aanpakken van de sociale, economische, culturele en mobiliteitsproblemen van de geglobaliseerde en verstedelijkte wereld?
  • Hoe kunnen we wetenschappelijke theorieën en methodologieën gebruiken om deze problemen te onderzoeken en ontwikkelen?

Onderzoeksvaardigheden en ethiek

De inhoud van de cursus omvat verschillende cursussen over onderzoeksvaardigheden en filosofie zodat u zowel geavanceerde onderzoeksvaardigheden als een ethisch kader kunt verwerven. Je zult ook deelnemen aan onderzoek, je eigen onderzoek uitvoeren en je onderzoek met peers en gevorderde onderzoekers gedurende het hele programma bespreken. Tijdens je studie zal je een integraal onderdeel vormen van de onderzoeksgemeenschap van het Urban Future onderzoekscentrum (UF) van Utrecht.

Doel van het programma

In Urban and Economic Geography bestudeer je de redenen achter de diverse ontwikkelingen in de geglobaliseerde en verstedelijkte wereld, en leer je om actuele theoretische en methodologische ontwikkelingen te vertalen in empirisch onderzoek. Je formuleert ook effectieve beleidsaanbevelingen om steden en regio's leefbaarder en duurzamer te maken.

Als afgestudeerde heb je een uitstekende basis voor het afronden van een doctoraat op het gebied van stedelijke geografie, economische geografie, ontwikkelingsstudies en stedelijke en regionale planning. Je komt ook in aanmerking voor senior onderzoeksfuncties binnen internationale en nationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, Nederlandse ministeries, regionale en lokale instanties, NGO's en multinationale bedrijven. Je kunt geavanceerd wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van menselijke geografie en ruimtelijke planning.

Carriere vooruitzichten

Dit programma biedt u de mogelijkheid om onderzoeksontwerpen en -resultaten en beleidsimplicaties kritisch te beoordelen. Dit geeft je een uitstekende basis voor een promotieonderzoekspositie aan een universiteit of een leidinggevende positie in nationale of internationale bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Mogelijke vooruitzichten

Als afgestudeerde kun je in aanmerking komen voor promotieonderzoek, senioronderzoek en andere functies in organisaties zoals ministeries, regionale en lokale autoriteiten, adviesbureaus voor steden en plattelandsplanning en particuliere onderzoeksinstituten.

Veel van onze pas afgestudeerden vinden banen in bedrijven (31%), terwijl de op een na grootste groep van onze afgestudeerden een academische carrière kiest door een PhD-programma in binnen- of buitenland in te gaan (26%), of door activiteiten voor onderzoek te starten in een universiteit (10%). Een paar van onze studenten vonden een baan bij niet-academische onderzoeksinstellingen (18%).

Academische loopbaan

Uitstekende basis voor PhD

Deze masteropleiding biedt je een uitstekende basis voor de nieuwste Ph.D. onderzoek in menselijke geografie en stedelijke en regionale planning. Het programma sluit vooral goed aan bij PhD-programma's bij de NETHUR-instituten (Netherlands Graduate School of Urban and Regional Research). In het algemeen hoeven MSc-afgestudeerden in Urban en Economic Geography niet te voldoen aan eventuele aanvullende vereisten voordat ze aan hun doctoraat beginnen, wat betekent dat ze hun doctoraat meestal binnen drie jaar kunnen afronden.

Internationale studenten

  • Nederlands leren

Als je een baan of stage in Nederland wilt vinden, krijg je door het kennen van Nederland een plaats toegewezen. Zelfs als je in een internationale organisatie werkt, is het altijd een voordeel en in sommige gevallen zelfs een vereiste om tenminste een beetje Nederlands te kennen. Om Nederlands te leren, kunnen gratis taalwebsites zoals duolingo.com of dutchgrammar.com u op weg helpen of een kijkje nemen naar de cursussen Nederlands die Babel aanbiedt. Als student van Utrecht University krijg je 25% korting op het cursusaanbod.

  • Na het afstuderen

Als je na je afstuderen in Nederland wilt blijven, kun je het 'verblijfsvergunning oriëntatiejaar' aanvragen. Deze vergunning kan worden ingediend binnen 3 jaar na het voltooien van je studie en biedt je onbeperkte arbeidsrechten (vandaar: een werkvergunning -TWV- is niet vereist). Ga voor een overzicht van de voorwaarden die van toepassing zijn op deze vergunning naar de website van de IND.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lees meer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Lees Minder