Master in stedelijke en economische geografie

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Steden en regio's over de hele wereld worden geconfronteerd met uitdagingen die geïntegreerde kennis van stedelijke geografie, economische geografie, internationale ontwikkelingsstudies en planning vereisen. In deze onderzoeksmaster Stedelijke en Economische Geografie (voorheen bekend als Sociale Geografie en Planning), verwerf je een brede theoretische en methodologische achtergrond waarmee je een academische of professionele onderzoeker kunt worden van lopende sociale, ruimtelijke en economische ontwikkelingen in steden en regio's. Je kunt je specialiseren in de geografische subdiscipline van je voorkeur met behoud van een breder perspectief op het functioneren van steden en regio's, evenals de relevante theorieën en methoden.

Diverse ontwikkelingen

Globalisering stelt steden en regio's bloot aan voortdurende uitdagingen, zoals toenemende verstedelijking en toenemende economische en sociale afhankelijkheden. Er zijn complexe en dynamische relaties ontstaan tussen inwoners, migranten, bedrijven en instellingen, en deze relaties kunnen innovatie, creativiteit en economische groei bevorderen.

De toenemende verstedelijking kan echter ook leiden tot sociale en economische ongelijkheden, spanningen tussen groepen met verschillende levensstijlen en bedreigingen voor de gezondheid en het welzijn. Bovendien kan globalisering de economische ongelijkheden binnen regio's en steden in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden versterken. Veranderingen in het milieu kunnen ook leiden tot ongezonde levensomstandigheden en leiden tot verplaatsing van mensen en bedrijven. In het algemeen ervaren regionale en stedelijke gebieden wereldwijd een ongelijksoortige ontwikkeling als gevolg van verschillen in hun positie in geglobaliseerde systemen; hun locatie in een ontwikkeld of ontwikkelingsland of -regio; en specifieke culturele, sociale, politieke en economische kenmerken.

Als student in deze tweejarige masteropleiding richt je je op onderzoeksvragen als:

  • Waarom verschillen regio's en steden in termen van economische en innovatieve prestaties, creativiteit en kwaliteit van leven?
  • Hoe ontstaan ​​sociale en economische ongelijkheid en spanningen binnen en tussen steden en regio's?
  • Hoe ervaren individuen en bedrijven veranderingen in hun stedelijke en regionale omstandigheden en hoe reageren ze op deze veranderingen?
  • Welke bestuurssystemen en beleidsmaatregelen zijn het meest effectief om de sociale, economische, culturele en mobiliteitsproblemen van de geglobaliseerde en verstedelijkte wereld aan te pakken?
  • Hoe kunnen we wetenschappelijke theorieën en methodologieën gebruiken om deze problemen te onderzoeken en ontwikkelen?

Onderzoeksvaardigheden en ethiek

De cursusinhoud omvat verschillende cursussen over onderzoeksvaardigheden en filosofie, zodat u zowel geavanceerde onderzoeksvaardigheden als een ethisch kader kunt verwerven. Je neemt ook deel aan onderzoek, voert je eigen onderzoek uit en bespreekt je onderzoek met collega's en gevorderde onderzoekers gedurende het programma. Tijdens je studie maak je integraal deel uit van de onderzoeksgemeenschap van onderzoekscentrum Urban Future (UF) in Utrecht.

Doel van het programma

In Stedelijke en Economische Geografie bestudeer je de redenen achter de diverse ontwikkelingen in de geglobaliseerde en verstedelijkte wereld, en leer je actuele theoretische en methodologische ontwikkelingen te vertalen naar empirisch onderzoek. Je formuleert ook effectieve beleidsaanbevelingen om steden en regio's leefbaarder en duurzamer te maken.

Als afgestudeerde heb je een uitstekende basis voor het behalen van een doctoraat op het gebied van stadsgeografie, economische geografie, ontwikkelingsstudies en stedelijke en regionale planning. Je komt ook in aanmerking voor senior onderzoeksfuncties binnen internationale en nationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, Nederlandse ministeries, regionale en lokale instanties, ngo's en multinationale bedrijven. Je bent in staat om geavanceerd wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op het gebied van menselijke geografie en ruimtelijke planning.

Carriere vooruitzichten

Dit programma biedt u de mogelijkheid om onderzoeksontwerpen en -resultaten en beleidsimplicaties kritisch te beoordelen. Dit geeft je een uitstekende basis voor een PhD-onderzoekspositie aan een universiteit of een hogere positie bij nationale of internationale bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Mogelijke vooruitzichten

Als afgestudeerde kom je in aanmerking voor promotieonderzoek of senior onderzoek en andere functies bij organisaties zoals ministeries, regionale en lokale autoriteiten, adviesbureaus op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening en particuliere onderzoeksinstituten.

Veel van onze pas afgestudeerden vinden een baan bij bedrijven (31%), terwijl de op één na grootste groep van onze afgestudeerden een academische carrière kiest door een PhD-programma in Nederland of in het buitenland te volgen (26%), of door onderzoeksonderwijsactiviteiten te starten bij een universiteit (10%). Een paar van onze studenten vonden werk bij niet-academische onderzoeksinstellingen (18%).

Academische loopbaan

Een uitstekende basis voor PhD

Deze masteropleiding biedt je een uitstekende basis voor state-of-the-art promotieonderzoek op het gebied van menselijke geografie en stedelijke en regionale planning. Het programma sluit bijzonder goed aan bij PhD-programma's aan de NETHUR-instituten (Netherlands Graduate School of Urban and Regional Research). Over het algemeen hoeven MSc-afgestudeerden in stedelijke en economische geografie geen aanvullende vereisten te vervullen voordat ze aan hun doctoraat beginnen, wat betekent dat ze hun doctoraat meestal in drie jaar kunnen afronden.

Internationale studenten

Nederlands leren

Als je een baan of stage in Nederland wilt vinden, krijg je door het kennen van Nederland een plaats toegewezen. Zelfs als je in een internationale organisatie werkt, is het altijd een voordeel en in sommige gevallen zelfs een vereiste om tenminste een beetje Nederlands te kennen. Om Nederlands te leren, kunnen gratis taalwebsites zoals duolingo.com of dutchgrammar.com u op weg helpen of een kijkje nemen naar de cursussen Nederlands die Babel aanbiedt. Als student van Utrecht University krijg je 25% korting op het cursusaanbod.

Na het afstuderen

Als je na je afstuderen in Nederland wilt blijven, kun je het 'verblijfsvergunning oriëntatiejaar' aanvragen. Deze vergunning kan worden ingediend binnen 3 jaar na het voltooien van je studie en biedt je onbeperkte arbeidsrechten (vandaar: een werkvergunning -TWV- is niet vereist). Ga voor een overzicht van de voorwaarden die van toepassing zijn op deze vergunning naar de website van de IND.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lees meer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Lees Minder