Master in stedelijk bestuur

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

Master in stedelijk bestuur

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Studieprogramma

Het programma biedt een gevarieerd aantal cursussen (verplicht en keuzevak), seminars, werkgroepsessies en een reeks gastcolleges door internationaal bekende wetenschappers. Verder zul je je eigen onderzoeksproject (proefschrift) uitvoeren waarin je theorieën en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethodes gaat toepassen om stedelijke bestuurskwesties te onderzoeken.

Wijze van opvoeding

Het programma biedt cursussen en trainingen in real-life omgevingen om wetenschappelijke en managementvaardigheden te leren en te oefenen. Het omvat een verscheidenheid aan lesmethodologieën gericht op de interactie tussen docenten en studenten, tussen studenten en praktijkmensen en tussen studenten onderling.

Naast algemene lezingen gegeven door vooraanstaande geleerden in het veld, zijn pedagogische spelletjes zoals actieplanning, veldwerk en excursies onderdeel van de lesmethoden. De cursussen bieden de meest recente theoretische en empirische inzichten in stedelijk bestuur. Praktische en professionele vaardigheden worden ontwikkeld in de laboratoria voor stedelijk bestuur, waaronder werkgroepsessies en seminars. Inspirerende gastcolleges zorgen voor een overdracht van kennis en ervaring van experts in het veld. De laboratoria voor stedelijk bestuur worden verder gebruikt om groepsidentiteit bij de studenten te creëren.

Het curriculum kan worden gewijzigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

leerplan

Blok 1

 • Stedelijk bestuur (door IHS)
 • Steden: motoren van economische groei en innovatie (door IHS)
 • Beleidsinnovatie in complexe systemen (door het ESSB)
 • Werkgroepen stedelijk bestuurslab (samenwerking IHS-ESSB)

Blok 2

 • Internationaal openbaar bestuur (door ESSB)
 • Managing Interactive Governance (door ESSB)
 • Plaatsvervaardiging in steden (door IHS)
 • Werkgroepen stedelijk bestuurslab (samenwerking IHS-ESSB)

Blok 3

 • Onderzoeksontwerp (door IHS en ESSB)
 • electieve
 • Masterproef (start)
 • Werkgroepen stedelijk bestuurslab (samenwerking IHS-ESSB)

Blok 4

 • Masterproef (door IHS en ESSB)

Waarom Master Urban Governance studeren

Deze master specialisatie is onderdeel van de MSc in Public Administration van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een unieke troef van deze masteropleiding is de samenwerking tussen de afdeling Bestuurskunde (Erasmus School of Social and Behavioral Sciences, ESSB) en het Institute of Housing and Urban Development Studies Opens external (IHS).

"Deze nieuwe masterspecialisatie biedt een kans om te leren hoe je innovatief stedelijk beleid en passende managementstrategieën kunt ontwikkelen."

Ingmar van Meerkerk

Programmacoördinator

Waar gaat deze specialisatie over?

Steden zijn complex, uitdagend en snelgroeiend. Het zijn belangrijke economische en ontwikkelingsdrivers die grote hoeveelheden rijkdom genereren en meer dan de helft van de wereldbevolking huisvesten (naar schatting tegen 2050 dichter bij 70%). Ze vormen de kern van culturele, sociale en politieke innovatie en spelen een sleutelrol bij het ontdekken van antwoorden op sociale kwesties zoals migratie, sociale segregatie, armoede, klimaatverandering, gezondheid, werkloosheid en terrorisme. Duurzaam bestuursbeleid is van cruciaal belang voor het waarborgen van de mondiale weerbaarheid tegen deze problemen en voor het welzijn van mensen die in en buiten steden wonen.

Steden hebben competente managers nodig die in staat zijn om innovatief beleid te ontwikkelen en te implementeren om deze problemen aan te pakken. Ze hebben experts nodig die begrijpen hoe belangrijk het is om de gemeenschap te betrekken bij stedelijk bestuur en besluitvorming, die in staat zijn om jurisdictieoplossingen te gebruiken voor land- en milieukwesties, die de duurzame economische ontwikkeling van steden stimuleren, terwijl ze het openbaar belang beschermen, en wie toezien op de ontwikkeling van internationale, publieke en non-profitorganisaties.

Binnen het bestuur van steden handelen overheden niet alleen, maar betrekken zij diverse publieke, private en sociale actoren met hun eigen belangen tijdens het proces van stedelijke ontwikkeling. De MSc in Urban Governance biedt inzicht in deze "nieuwe manier van regeren" en probeert studenten uit te rusten met expertise op het gebied van openbaar bestuur, politieke wetenschappen, stedelijke economie, sociologie en stedenbouw. Studenten zullen leren hoe stedelijke governancekwesties kunnen worden geanalyseerd en zullen specifieke vaardigheden en strategieën ontwikkelen voor het beheer en het ontwerp van stedelijke bestuursprocessen die stakeholders in staat stellen om effectief en rechtmatig verschillende kwesties aan te pakken.

Waarom kiezen voor dit programma?

1. Profiteer van de kennis van twee gerenommeerde partners: het departement van openbaar bestuur , dat een uitstekende reputatie heeft op het gebied van interactief bestuur en openbaar management (# 1 in de Shanghai Academic RankingOpens 2017 van buiten de Universiteiten voor Openbaar Bestuur) en IHS , geëerd in 2007 met de UN-HABITAT Award voor 'toonaangevend als mondiaal kenniscentrum door zijn hoogwaardige onderwijsprogramma's in stedelijk management en planning' en die meer dan 60 jaar ervaring heeft in het opleiden en trainen van lokale en nationale overheden ambtenaren.

2. Volg cursussen en lezingen aangeboden door vooraanstaande wetenschappers en actieve adviseurs op het gebied van stedelijk bestuur.

3. Doe mee met onze interactieve laboratoria voor stedelijk bestuur, waar u uw theoretische kennis zult gebruiken om voorbeelden uit de praktijk van stedelijke bestuurskwesties op te lossen.

4. Bereid je voor op je carrière en netwerk tijdens je projectwerk en veldbezoeken aan lokale belanghebbenden zoals de Haven van Rotterdam, woningcorporaties of de gemeente Rotterdam.

5. Kennis opdoen van actuele trends, onderwerpen, innovaties en hulpmiddelen uit verschillende disciplines op het gebied van stedelijk bestuur (zoals de circulaire economie, plaatsbepaling, coproductie, zelforganisatie enz.)

6. Pas uw kennis wereldwijd toe en ontwikkel deze door te leren van internationale casestudy's, personeel en klasgenoten.

7. Zelf onderzoek doen (proefschrift) met behulp van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

8. Neem de unieke kans om uw scriptie in het buitenland uit te voeren binnen ons partnernetwerk.

rankings

 • Wereldwijd nummer 1 voor openbaar bestuur
  • Shanghai ranglijstOpbuiten
 • # 5 wereldwijd voor planning en ontwikkeling
 • Centrum voor universitaire ranglijst (CWUR) Opent extern
 • # 69 wereldwijd
 • Times Higher Education (THE)

Carrièremogelijkheden voor Master Urban Governance

Na het voltooien van deze specialisatie zul je in staat zijn stedelijke governance-problemen en -processen te analyseren. Je zult in staat zijn om interactieve bestuurstrategieën te ontwerpen om stedelijke problemen aan te pakken en om te fungeren als makelaar en adviseur in stedelijke ontwikkelingsprojecten. Je bent opgeleid om de nodige processen te organiseren en te beheren om deze problemen aan te pakken en oplossingen te ontwikkelen.

Mogelijke posities

Afgestudeerden zullen geschikte kandidaten zijn voor posities als:

 • Lid van een projectteam dat werkt aan grote stedelijke ontwikkelingsprojecten (zoals herstructurering van het stadscentrum, de uitbreiding van het havengebied van een stad of de regeneratie van achterstandswijken);
 • Overheidsfunctionaris die werkt aan stedelijke strategieën (bijvoorbeeld omgaan met klimaatverandering, burgerinitiatieven, duurzame energie, sociale innovatie) en stadsplanning op lokaal, regionaal of nationaal niveau;
 • Officier van overheids- of privé-partij die werkzaam is in publiek-private partnerschappen om de duurzaamheid van steden te vergroten;
 • Werken voor een non-profitorganisatie, zoals een woningcorporatie, een zorgorganisatie of een grote sociale onderneming die werkt aan wijkontwikkeling;
 • Beleidsadviseur, onderzoeker of consultant die werkt voor een kennisinstituut of adviesbureau dat zich bezighoudt met stedelijke ontwikkelingsvraagstukken, adviseert over of ontwerpt voor coproductieprocessen tussen gebruikers en aanbieders van stedelijke diensten.

Vooruitzichten voor de arbeidsmarkt

Op basis van een enquête onder 167 alumni hebben bijna alle afgestudeerden die een graad hebben behaald van een van de Nederlandse mastervariaties in bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam direct na hun afstuderen een positie gevonden. Ongeveer 11 procent van hen kreeg een vaste baan zodra ze aan hun baan begonnen, terwijl 34 procent van hen een baan vond die uitzicht had op een vaste baan. Vier van de tien studenten begonnen met een tijdelijke functie en 17 procent als stagiairs. Ongeveer 50 procent van de alumni die hebben deelgenomen aan deze enquête werkt voor de centrale overheid of voor gemeenten. Een extra 13 procent werk in het onderwijs en de gezondheidszorg, dat wil zeggen sectoren in het publieke domein. Twee van de tien alumni werken in de privésector. Verwacht wordt dat de cijfers voor het masterprogramma Urban Governance min of meer op deze cijfers lijken.

Factsheet samenvatting

 • Officiële naam CROHO: openbaar bestuur
 • Programmanaam: Urban Governance
 • Instructietaal: Engels
 • Type: Master
 • Duur: 1 jaar
 • Locatie: Campus Woudestein, Rotterdam
 • Collegegeld (2019-2020):
  • € 2.083 (wettelijke verplichting)
  • € 11.900 (Institutionele kosten: EER / EU studenten)
  • € 14.900 (Institutionele kosten: NIET-EER / EU studenten)
Deze school biedt programma's in:
 • Engels
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Laatst bijgewerkt op December 7, 2018
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Duur
1 jaar
Voltijd
Price
Prijs
11,900 EUR
(Institutionele kosten: EER / EU-studenten); € 14.900 (Institutionele kosten: NIET-EER / EU studenten); € 2.083 (wettelijke verplichting)
Information
Deadline
Juni 15, 2019
(EEA); 15 May (Non-EEA)
Locations
Nederlanden - Rotterdam, Zuid-Holland
Startdatum : Sept. 2019
Aanmeldingslimiet Juni 15, 2019
(EEA); 15 May (Non-EEA)
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Sept. 2019
Nederlanden - Rotterdam, Zuid-Holland
Aanmeldingslimiet Juni 15, 2019
(EEA); 15 May (Non-EEA)
Einddatum Vraag informatie aan