Master in sociale innovatie voor duurzame ontwikkeling

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Beschrijving

Ontworpen door de Turin School of Development, programma van het International Training Centre van de IAO (ITC-ILO), in samenwerking met de Universiteit van Turijn en in samenwerking met internationale organisaties en vooraanstaande beoefenaars in het veld, onderzoekt dit programma de synergie tussen sociale Innovatie en duurzame ontwikkeling voor het innoveren van overheidsbeleid en sociale praktijken.

Programmastructuur

De master duurt 1 jaar met slechts 12 weken face-to-face leeractiviteiten die plaatsvinden in Turijn, Italië. Dit maakt het programma toegankelijk en betaalbaar voor werkende beoefenaars en studenten van buiten Italië.

De residentiële module vindt plaats op de ITCILO-campus in Turijn - een moderne groene omgeving dichter bij de rivier de Po, die een stimulerende internationale omgeving biedt, ideaal voor studie, het delen van ervaringen en het creëren van netwerken.

Methodologie en aanpak

Deelnemers verwerven theoretische en praktische kennis en professionele vaardigheden.

Ze zullen worden blootgesteld aan internationale benaderingen en praktijken om de impact van sociale innovatie en de opkomst van hybride organisaties beter te begrijpen.

De master biedt een reeks methoden en hulpmiddelen om innovatieve oplossingen te ontwerpen in het kader van de SDG's door te kijken naar recente veranderingen en trends in de belangrijkste economische geografische gebieden.

Gedurende de hele Master worden deelnemers begeleid bij de ontwikkeling van een specifiek project dat hun afstudeerscriptie zal vertegenwoordigen.

Inhoud van de cursus en overzicht van het programma

De master combineert twee modules voor afstandsonderwijs met een face-to-face-periode.

De eerste module (1 november 2019 - 19 januari 2020) is een fase van leren op afstand die wordt ondersteund door een bijlesdienst.

De tweede module (20 januari 2020 - 15 april 2020) Dit is een persoonlijke leerperiode die wordt gehouden in Turijn, Italië, op het Internationale Trainingscentrum van de IAO.

De derde module (19 mei 2020 - 14 oktober 2020) Het is een thuisonderwijs- en studieperiode voor afstandsonderwijs waarin van de studenten wordt verwacht dat ze hun projecten voltooien terwijl ze op het werk of thuis zijn of stage lopen.

Gedetailleerd curriculum

Leercyclus op afstand - Belangrijke drijfveren voor verandering, maatschappelijke transformatie en innovatie voor duurzame ontwikkeling.

Doelstelling: de belangrijkste drijfveren voor verandering evalueren en de gerelateerde impact op werk en maatschappij analyseren in de IAO Toekomstperspectief van werk.

Inhoud leren:

 • Sociale transformatie en maatschappelijke uitdagingen: de IAO-toekomst van werk.
 • De 3 dimensies van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's).
 • De rol van technologie voor een sociaal doel.
 • Belangrijkste activerende technologieën: Digitalisering van de economie (best practices
 • Hoe ziet de wereld er over 30 jaar uit?
Face to face cyclus

Module 1) Beleid en hulpmiddelen voor sociale innovatie en de bijdrage aan de SDG's.

Doelstelling: de benadering van sociale innovatie beschrijven en beleidsimplicaties en hulpmiddelen voor de ontwikkeling van netwerken ter ondersteuning van innovatieve oplossingen met sociale impact onderzoeken.

Inhoud leren:

 • Innovatie voor ontwikkeling en slechte problemen.
 • Digitale transformatie en de mensgerichte benadering van de IAO voor de toekomst van werk.
 • Sociale innovatieconcepten, benaderingen en hulpmiddelen.
 • Het ecosysteem van sociale innovatie: hoofdrolspelers en institutionele structuur.
 • Bevordering van samenwerkingsnetwerken voor sociale innovatie.
 • Sociale innovatie, publieke actie en burgerschap.
 • Sociale innovatie en besluitvormingsprocessen.
 • Sociale innovatie, collectieve actie en leiderschap.
 • Het proces van sociale innovatie en de toepassingsvelden.
 • Collaboratieve economie / Deeleconomie / Regeren van de gemeenplaatsen / Binnengebieden en stedelijke polen / Actief burgerschap / Nieuwe openbare diensten.

Module 2) Innovation lab: van ideeën tot business. Het sociale bedrijfsmodel.

Doel: de belangrijkste stappen identificeren en in praktijk brengen om sociale verandering mogelijk te maken via een innovatief ontwerp en een sociaal bedrijfsmodel.

Leerinhoud:

 • Van ideeën tot business: ontwerp van sociale innovatie om verandering mogelijk te maken.
 • Ontwerp bedenken
 • Systemische kaartenbronnen.
 • Convergentieplatforms.
 • Community Labs.
 • Snelle prototyping.
 • Social Business als een van de economische en sociale factoren.
 • Sociale innovatie en de plaatsgerichte benadering.
 • De organisatorische dimensie van sociale innovatie.
 • Onconventionele modellen van management- en hybride organisaties.
 • Tools voor deliberatieve besluitvormingsprocessen.

Module 3) Social Impact finance: duurzaamheid van sociale ondernemingen.

Doelstelling: verschillende financieringsinstrumenten voor sociale impact herzien en verschillende modaliteiten onderzoeken om externe investeringen aan te trekken.

Leerinhoud:

 • Hoe de investeringsbereidheid te vergroten.
 • Social Impact Finance en zijn instrumenten: venture philanthropy; sociaal risicokapitaal; sociale impact obligaties; crowdfunding; microfinanciering.
 • Microfinanciering: modellen, nieuwe uitdagingen, acteurs, instrument.
 • Het Italiaanse model en de inspirerende ervaring in de wereld.
 • Eigen vermogen, quasi-eigen-vermogensinstrumenten.
 • Hybride financieringspakket voor het combineren van modellen voor sociaal welzijn en inkomstengeneratie.

Module 4) Het belang van het meten van impactresultaten.

Doel: de complexiteit van sociale impactmeting analyseren en verschillende benaderingen en hulpmiddelen evalueren.

Leerinhoud:

 • Wat is de moeite waard in sociale innovatie?
 • Meervoud toekomst in sociale innovatie.
 • Maatschappelijke impactmeting en publieke actie.
 • Waarom sociale impactmeting.
 • Kaders om sociale impact te meten.
 • Definitie van kwalitatieve en kwantitatieve parameters.

Laatste leercyclus op afstand - Onderzoek en schrijven

Met deze module kunnen de studenten hun projectdocumenten verder uitwerken en ontwikkelen om hun laatste inzending voor te bereiden en de mogelijkheden voor concrete implementatie te verkennen.

Gerenommeerde faculteit

De faculteit is geselecteerd vanwege haar professionele ervaring en vakkennis.

De kernfaculteit van deze master omvat:

 • Senior professoren van lokale en internationale universiteiten;
 • Ontwikkelingsspecialisten van ITCILO, ILO en andere internationale organisaties;
 • Toonaangevende beoefenaars

Toepassing

Geïnteresseerde kandidaten moeten het AANVRAAGFORMULIER naar behoren invullen en online indienen.

Elke aanvrager moet zijn / haar projectidee delen vóór de startdatum van de cursus.

De deadline voor het ontvangen van sollicitaties van kandidaten zonder een Italiaanse bachelor is 1 september 2019 ; de deadline voor kandidaten met een Italiaanse bachelor is 15 september 2019 . Aanvragen van zowel mannen als vrouwen zijn welkom.

Collegegeld en beurzen

Het collegegeld voor de Master-editie 2019-20 is 8.500 euro.

Een beperkt aantal gedeeltelijke beurzen kan beschikbaar komen op basis van concurrentie. Criteria voor het toekennen van beurzen zijn onder meer het professionele profiel en de relevantie ervan voor de cursus, het vermogen om het voorgestelde project te implementeren en de persoonlijke financiële situatie. De voorkeur zal worden gegeven aan aanvragers van beurzen uit lage-inkomenslanden.

Maaltijden zijn uitgesloten en moeten rechtstreeks worden betaald door studenten, die worden uitgenodigd om hun eigen accommodatie in Turijn te vinden.

Laatst bijgewerkt op aug 2019

Over de school

A UNIQUE PARTNERSHIP BETWEEN THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO, UN ORGANIZATIONS AND ACADEMIA

A UNIQUE PARTNERSHIP BETWEEN THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO, UN ORGANIZATIONS AND ACADEMIA Lees Minder
Turijn , Barcelona + 1 Meer Minder