Master in sociaal werk

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

118443_UAEUlogo2.jpg

Overzicht

Master of Social Work (MSW) -programma's bereiden afgestudeerden voor op een gevorderde professionele praktijk in een concentratiegebied. Het MSW-programma bereidt afgestudeerden van de UAEU voor op de arbeidsmarkt als gespecialiseerde beoefenaars en accepteert leiderschapsrollen op het gebied van gezondheid / geestelijke gezondheid, strafrecht, toegepast onderzoek, beleidsanalyse, gemeenschapsonderwijs, scholen en bij de planning en verlening van sociale diensten in andere gebieden. De Master of Social Work bestaat uit 30 credit-uren gespecialiseerd cursuswerk en practicum voor studenten met een Bachelor's degree in Social Work (BSW). Het MSW-programma verwelkomt ook studenten met een bachelordiploma in andere disciplines dan maatschappelijk werk. Voor deze studenten bestaat het studieprogramma echter uit basiscursussen (30 studiepunten) in jaar 1 en specialisatiecursussen (30 studiepunten) in jaar 2 voor in totaal 60 studiepunten.

De VAE staat nu op nummer 1 in de VAE op basis van de Times Higher Education Ranking! We zijn ook # 5 in het Midden-Oosten, # 49 in Azië en # 70 in de Young University Rankings van 2019.

Doelstellingen van het programma

 • Oefen in overeenstemming met waarden en ethiek van sociaal werk die de geschiedenis en wetten van de VAE-samenleving erkennen.
 • Oefen op een cultureel competente manier die de kwaliteit van leven en welzijn, mensenrechten en sociale en economische rechtvaardigheid bevordert, met diverse Arabische, moslim- en expatpopulaties van de VAE en GCC.
 • Gebruik, produceer en pas onderzoekkennis toe om hun vaardigheden voor de praktijk te verbeteren bij de diverse Arabische / moslimfamilies, kinderen, individuen, groepen, organisaties, gemeenschappen en samenlevingen van de VAE en GCC.

Programma leerresultaten

Na succesvolle afronding van dit programma kunnen studenten:

 • Gebruik communicatie / faciliterende vaardigheden ethisch om empowerende relaties op te bouwen met de diverse bevolkingsgroepen in de VAE, de Arabische Golf en internationaal.
 • Gebruik vaardigheden om beleidsformulering en verandering te beïnvloeden in gemeenschappen die sociale en economische rechtvaardigheid bevorderen.
 • Pas kennis en leiderschapsvaardigheden toe bij het beheren van projecten en het werken met gemeenschapsgroepen en / of organisaties om risicopopulaties aan te pakken en gemeenschapsmiddelen te ontwikkelen
 • Aantonen van vaardigheden in kwantitatief / kwalitatief onderzoeksontwerp, gegevensanalyse, programma-evaluatie, praktijkevaluatie, beoordelingen van gemeenschapsbehoeften en kennisverspreiding.
 • Pas de kennis, waarden, ethische principes en vaardigheden van een generalistisch sociaal werkperspectief toe om te oefenen met verschillende sociale systemen in de VAE, de Arabische Golf en internationaal.
 • Analyseer sociaal beleid op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
 • Evalueer bestaande onderzoeken en eigen praktijkinterventies.
 • Functie binnen de structuur van organisaties en dienstverleningssystemen en zoek de nodige organisatorische verandering.

Graad Vereisten

Vereiste kredieturen: minimaal 30 uur

Maatschappelijk werk

Vereiste cursussen (21 credit-uren) Credits
SWK640 Modellen en methoden van sociaal werk 3
SWK642 Leiderschap en toezicht 3
SWK645 Intermediair onderzoek naar sociaal werk 3
SWK695 Field Practicum II 9
SWK699 Gerichte metingen 3
Keuzevakken - 9 credit-uren (3-cursussen) vanuit een specialisatie-traject (9 uur)
Gezondheid / geestelijke gezondheid (9 uur)
SWK671 Maatschappelijke werkpraktijk met risicoleerlingen 3
SWK690 Maatschappelijk werk en traditioneel hulpzoekgedrag 3
SWK691 Maatschappelijk werk in instellingen voor gedragsgezondheid 3
Criminal Justice / Substance Abuse (9 uur)
SWK680 Maatschappelijk werk in strafrechtelijke instellingen 3
SWK681 Maatschappelijk werk en verslavingen 3
SWK682 Technieken in revalidatiecounseling 3

Bridge-programma

Voor studenten zonder BSW-diploma (30 uur) Credits
SWK500 Beleid en diensten voor sociaal welzijn: een wereldbeeld 3
SWK510 Menselijk gedrag en sociale omgevingen I 3
SWK511 Menselijk gedrag en sociale omgevingen II 3
SWK520 Onderzoeksmethoden voor sociaal werk 3
SWK534 Integratief seminar 1
SWK540 Maatschappelijk werk met individuen en gezinnen 3
SWK541 Maatschappelijk werk oefenen met groepen 3
SWK542 Maatschappelijke werkpraktijk met gemeenschappen en organisaties 3
SWK590 Veldonderwijs I 8

Toelatingseisen

 • Een bachelordiploma of een equivalent daarvan van een geaccrediteerde universiteit erkend door het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van de VAE;
 • Een cumulatief Grade Point Average (GPA) van 3,0 op een schaal van 4.0 of gelijkwaardig in alle niet-gegradueerde werken.
 • Een score van minimaal 6,0 op het IELTS Academisch examen of gelijkwaardig.
 • Deze testscore moet minder dan twee jaar oud zijn op het moment van aanmelding, met de volgende uitzonderingen:

Voorwaardelijke acceptatie

Een kandidaat met een bachelordiploma erkend door het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van de VAE kan voorwaardelijke toelating tot de masteropleiding worden verleend in slechts één van de volgende gevallen:

Een kandidaat met een IELTS-score van 5,5 of het equivalent daarvan. Een dergelijke student moet tijdens de periode van voorwaardelijke toelating voldoen aan de volgende vereisten of moet worden ontslagen:

 1. Moet een minimale IELTS-score van 6,0 behalen, of het equivalent ervan, tegen het einde van het eerste semester van de student;
 2. Kan maximaal zes (6) credits per uur in het eerste semester opnemen, exclusief intensieve cursussen Engels;
 3. Moet een algemene GPA van 3,0 op een schaal van 4,0 bereiken in de eerste 9 credit-uren van credit-dragende cursussen die in de masteropleiding zijn gevolgd.

Een aanvrager met een niet-gegradueerde cumulatieve GPA van minder dan 3,0 maar gelijk of hoger dan 2,5, of het equivalent daarvan. Zo'n student moet tijdens de periode van voorwaardelijke toelating aan de volgende eisen voldoen of ontslagen worden:

 1. Mag maximaal negen (9) credits uren in het eerste semester van de studie;
 2. Moet een algemene GPA van 3,0 op een schaal van 4,0 bereiken in de eerste 9 credit-uren van credit-dragende cursussen die in de masteropleiding zijn gevolgd.

Merit Fellowship Award

Om de Merit Award te ontvangen, wordt van studenten verwacht dat ze hoge academische referenties hebben en hun academisch succes aan de UAEU behouden. De Merit Fellowship Award biedt financiële ondersteuning in de vorm van gedeeltelijke vrijstelling van collegegeld aan gekwalificeerde studenten. Studenten in STEM en strategische gebieden van het land (hernieuwbare energie, transport, gezondheid, watervoorraden, technologie, ruimte) krijgen voorrang.

In aanmerking komen voor studenten:

 • Heb een uitstekende academische reputatie (GPA ≥ 3.6 / 4.0).
 • Handhaaf een GPA ≥3.6 / 4.0 tijdens het onderzoek aan de VAEU.
 • Geen andere financiële sponsoring of toekenning hebben.

Voordelen:

 • 50% korting op het collegegeld.

Looptijd:

 • Geldig tot het moment van afstuderen zolang de student zich houdt aan de Voorwaarden om in aanmerking te komen voor studenten.

Meer informatie

Handige links

Laatst bijgewerkt op apr 2020

Over de school

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... Lees meer

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Lees Minder
Abu Dhabi , Al Ain , Dubai + 2 Meer Minder