Master in ruimtelijke, transport- en milieu-economie (STREEM)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

specialisaties

  • Master in ruimtelijke, transport- en milieueconomie: stedelijke en regionale economie
  • Master in ruimtelijke, transport- en milieueconomie: transporteconomie
  • Master in ruimtelijke, transport- en milieueconomie: milieueconomie
  • Master in ruimtelijke, transport- en milieueconomie: vastgoedeconomie en financiën

Je meldt je aan voor de eenjarige master Ruimtelijke, Transport- en Milieueconomie. Later dat jaar kun je je specialiseren in een of een combinatie van de volgende vakgebieden:

Stedelijke en regionale economie

Deze specialisatie gaat over het goede (bijvoorbeeld hoge lonen) en het slechte (bijvoorbeeld hoge criminaliteit) van steden en regio's. Waarom bloeien sommige steden bijvoorbeeld, terwijl andere het moeilijk hebben? Welke soorten bedrijven en mensen clusteren zich in de ruimte, en waarom? Wat leert de economische theorie ons over beleidsuitdagingen waarmee grootstedelijke gebieden worden geconfronteerd, zoals criminaliteit, sociale segregatie, betaalbaarheid van huisvesting, verkeersopstoppingen en milieuvervuiling? Hoe kun je technieken, methoden en tools op dit gebied gebruiken en verder ontwikkelen?

Transporteconomie

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van een groeiende vraag naar mobiliteit vanuit micro-economisch perspectief? Hoe kunnen we problemen aanpakken zoals congestie, betrouwbaarheid, veiligheid en externe milieueffecten? Wat zijn bijvoorbeeld de implicaties van marktmacht op netwerkmarkten als luchtvaart en openbaar vervoer, en hoe moeten we deze aanpakken in het vervoersbeleid? Hoe moeten auto's optimaal worden belast? Is er een manier om chauffeurs te stimuleren spitsuren te vermijden, om zo de wegen te ontlasten? Verhoogt of verlaagt Uber het gebruik van het openbaar vervoer?

Milieu-economie

Wat zijn de economische aspecten van milieuproblemen en beleid? Hoe kun je wetenschappelijke en beleidsmatige expertise combineren? Hoe kun je de noodzaak om economie te integreren met inzichten uit andere disciplines, met name de milieuwetenschappen, aanpakken? In hoeverre zijn bijvoorbeeld milieubelastingen te laag en waarom? Waarom zouden landen willen toetreden tot het Kyoto-protocol of het Sofia-protocol? Welke rol kunnen handelssancties hierin spelen?

Vastgoedeconomie en financiën

Hoe functioneren vastgoedmarkten? Meer specifiek, hoe werkt prijsbepaling in deze markten en hoe worden portefeuilles beheerd? Wat is de impact van regulering van landgebruik, transportinfrastructuur en overheidsbeleid op de dynamiek van de vastgoedprijzen? Wat is de relatie tussen onroerend goed en zijn locatie?

De startdatum van dit programma is 1 september.

Laatst bijgewerkt op dec 2020

Over de school

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 175 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to over ... Lees meer

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 175 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to over 26,000 students from all over the world. Students and staff of 122 nationalities create a dynamic international academic community. The University distinguishes itself in research and education through four interdisciplinary themes: Human Health and Life Sciences, Science for Sustainability, Connected World and Governance for Society. Curious about student life at VU Amsterdam? Click here to ask our International Student Ambassadors. Lees Minder