Master in publieke en culturele diplomatie

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

NU TOEPASSEN!

Voortbouwend op de ervaringen van verschillende docenten die betrokken waren bij en actief waren in culturele diplomatie en wetenschappelijke projecten, bestaat het masterprogramma Openbare en Culturele Diplomatie uit studenten met verschillende achtergronden, van sociale wetenschappen tot de geesteswetenschappen, en heeft als doel de kennis van studenten te verbeteren in het gebied van nieuwe internationale betrekkingen en samenwerking. Centraal in het programma staan twee thema's: de rol van interculturele onderhandeling en de opbouw van instellingen en, cultuurbeleid op internationaal niveau.

Università di Siena fotoarchief

De belangrijkste disciplines zijn geschiedenis, politieke wetenschappen, cultureel erfgoed in bepaalde gebieden zoals het Middellandse Zeegebied, geografie, economische ontwikkeling en internationaal recht. Deze complementaire disciplines stimuleren verschillende educatieve ervaringen: enerzijds kennis en vaardigheden van experts in publieke diplomatie en conflictoplossing, anderzijds professionele training in culturele instellingen op internationaal niveau.

Het masterprogramma is gebaseerd op de stijl van "Wetenschap voor ontwikkelingssamenwerking", met een sterke nadruk op internationale studies, en wordt op een significant andere manier benaderd dan reeds bestaande programma's.

Dit innovatieve programma gebruikt inderdaad verschillende perspectieven via zijn cursusaanbod, internationale partnerschappen en organisatorische training. Het merendeel van de lessen is speciaal voor dit programma ontwikkeld en houdt ook rekening met de nieuwe rollen die publieke diplomatie biedt, zoals internationale samenwerking, planning en culturele verspreiding op wereldschaal, sociale communicatie van culturele aangelegenheden, ervaring met conflictoplossing, cultuurbeleid planning, internationale facilitering en bemiddeling en wetenschappelijke journalistiek.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan veldwerk, educatieve seminars voor het ontwikkelen van praktische competenties voor dit type programma en het eindexamen.

NU TOEPASSEN!

Toelatingseisen

Internationale studenten die een Laurea Magistrale (Master's Degree) willen aanvragen, moeten in het bezit zijn van een diploma of een universitair driejarig diploma of een andere buitenlandse kwalificatie, erkend als geschikt, met specifieke curriculaire vereisten en adequate persoonlijke voorbereiding, geverifieerd met de modi beschreven in het leerreglement van elke masteropleiding, waarin ook de specifieke toegangscriteria zijn vermeld.

Houd er rekening mee dat sommige programma's mogelijk beperkte toegang hebben en dat de toepassing kan worden onderworpen aan toelatingstests.

Internationale studenten die zich willen inschrijven voor een eerste cyclus (bachelor - Laurea Triennale) opleiding in het Italiaans of Engels of voor de niet-beperkte toegang tot een enkele cyclus in Giurisprudenza aan de University of Siena , kunnen hun documenten indienen om een brief te ontvangen van acceptatie via het online platform binnen de door de universiteit voor elk academiejaar gestelde termijn.

NU TOEPASSEN!

Università di Siena fotoarchief

De aanvragen op het online platform voor de beoordeling van toegangskwalificaties van internationale studenten die zich willen inschrijven voor een eerste (niet-gegradueerde) of tweede (master) cyclusopleiding in het Italiaans of Engels aan de University of Siena , hebben verschillende tijdframes volgens de verschillende cursussen. Studenten worden uitgenodigd om dit platform - http://enrolment.unisi.it/ - regelmatig te bezoeken om te zien welke applicaties open zijn en wat de deadlines zijn.

Universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs hebben het recht om internationale kwalificaties officieel te erkennen.

Bedenk dat deze procedure het diploma van een buitenlands secundair onderwijs niet verandert in een Italiaanse kwalificatie.

Università di Siena fotoarchief / Shutterstock

NU TOEPASSEN!

Academische kalender

Afdelingen aan de University of Siena hebben een semestersysteem ingevoerd.

Het academisch jaar bestaat uit twee delen: van oktober tot januari en van maart tot mei. Aan het einde van elke termijn is een onderzoeksperiode gepland.

Elke afdeling heeft echter een eigen academische kalender, die te vinden is op de website van de afdeling (in de rubriek "Didattica"): http://www.unisi.it/strutture/dipartimenti

Indicatieve academische kalender 2020-2021

Najaarstermijn (1e semester)

 • Lezingenperiode: 1 oktober 2020 - 18 januari 2021
 • Examenperiode: 21 januari - 1 maart 2021

Lentetermijn (2de semester)

 • Lezingenperiode: 4 maart - 14 juni 2021
 • Examenperiode: 17 juni - 31 juli 2021

NU TOEPASSEN!

Collegegeld

Bepaling van de bijdragebedragen

Het verschuldigde bijdragebedrag van elke student die is ingeschreven voor opleidingen, masteropleidingen of masteropleidingen met één cyclus die door de University of Siena wordt bepaald op basis van de volgende elementen:

 • Categorie waartoe de opleiding behoort;
 • De economische status van de naaste familie van de student, zoals deze wordt uitgedrukt door de equivalente economische situatie-indicator (ISEE) voor het jaar onmiddellijk voorafgaand aan het jaar van inschrijving;
 • Inschrijvingsjaar;
 • University credits behaald (ECTS credits) in de twaalf maanden voorafgaand aan 10 augustus.

De opleiding valt onder een van de drie onderstaande categorieën:

 • Geesteswetenschappen-sociale studies (VS)
 • Technisch-wetenschappelijk (TS)
 • EU gereguleerde gezondheidszorg (EU)

Opmerking: Voor studenten die onderdaan zijn van een niet-EU-lidstaat en geen inwoner van Italië zijn en voor studenten waarvoor de ISEE-berekening niet van toepassing is op hun naaste familie, kan een aanpassingscoëfficiënt worden toegepast die afhankelijk is van het land van herkomst.

De University of Siena stelt een berekeningspagina voor collegegeld beschikbaar: https://www.maprin.unisi.it/tasse19_20/index_eng.php

Università di Siena fotoarchief / Shutterstock

Een sterke internationale missie

In zijn acht eeuwen geschiedenis heeft de University of Siena een breed scala aan studies geproduceerd op veel verschillende gebieden van cultuur.

In de loop der jaren heeft de University of Siena haar strategie voor internationalisering verbeterd, met als doel haar internationale academische relaties te versterken en studenten en onderzoekers uit verschillende delen van de wereld aan te trekken.

Aan het begin van de 21e eeuw is deze historische instelling in staat geweest om uitdagingen aan te gaan die verband houden met de globalisering van leren, kennis en onderzoek met een groot aantal internationale samenwerkingen.

Elk jaar worden nieuwe internationale samenwerkingsovereenkomsten en projecten opgezet, steeds meer graden en cursussen in het Engels, met goede plaatsing in nationale en internationale ranglijsten; dit zijn enkele sterke punten van de University of Siena .

Welkom in Siena

De University of Siena is een van de oudste universiteiten van Europa en werd opgericht in 1240.

De geschiedenis is geëvolueerd naast de culturele traditie van Toscane, van de middeleeuwen tot de moderne tijd.

Siena ligt in het hart van Toscane, te midden van een landschap van zacht glooiende heuvels. Gebouwd op drie steile heuvels en omringd door oude muren, is het een unieke stad waar studenten een winstgevende studieperiode kunnen doorbrengen, vol met mogelijkheden voor hun persoonlijke verrijking.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The University of Siena is one of the oldest universities in Europe, having been founded in 1240. Its history has evolved alongside Tuscany’s cultural tradition from the Middle Ages to modern times.

The University of Siena is one of the oldest universities in Europe, having been founded in 1240. Its history has evolved alongside Tuscany’s cultural tradition from the Middle Ages to modern times. Lees Minder