Master in pedagogiek en lesgeven voor duurzaamheid

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De tweejarige masteropleiding pedagogiek en onderwijs voor duurzaamheid is een multidisciplinair programma dat zich richt op pedagogische benaderingen om duurzaamheid via onderwijs te bevorderen. Het programma is onderverdeeld in oriëntatiestudies, methodologische studies, vakstudies en andere studies. Het curriculum van het programma heeft een wereldwijde focus en biedt een brede mogelijkheid om vanuit ecologische, culturele en / en sociale aspecten vanuit een pedagogisch oogpunt te leren over duurzaamheid. De behandelde thema's hebben betrekking op lesgeven en leren in verschillende vakken en onderwijscontexten.

Het programma behandelt wereldwijde en actuele kwesties van duurzaamheid en zal worden bekeken vanuit het oogpunt van lesgeven en pedagogiek, die de kern vormen van de Finse onderwijsexpertise die wereldwijd wordt erkend. Het programma biedt academische hulpmiddelen om het theoretische en empirische begrip van studenten over duurzaamheid te ontwikkelen en te erkennen in het onderwijs. Tijdens hun studie zullen studenten leren hoe ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen bij het plannen, implementeren en beoordelen van verschillende leeractiviteiten op de lagere en middelbare school.

Sponsored by Google Chromebooks

Belangrijke informatie

 • Diploma: masterdiploma
 • Programmaduur: 2 jaar / 120 ECTS-credits
 • Voertaal: Engels
 • Aanvraagperiode: 1.12.2020 - 20.1.2021
 • Start programma: september 2021
 • Collegegeld: EU / EER-onderdanen geen collegegeld; niet-EU / EER-onderdanen 8.000 € / academiejaar
 • Collegevrijstellingen beschikbaar voor iedereen
 • Studiecampus: Joensuu

Waarom studeren bij ons?

 • In dit programma leer je over duurzaamheid vanuit ecologische, culturele en / en sociale aspecten vanuit een pedagogisch oogpunt.
 • Finse onderwijsexpertise wordt wereldwijd erkend. Toegevoegd met een wereldwijde focus, is het resultaat een perfecte combinatie voor iedereen die geïnteresseerd is om zijn expertise te ontwikkelen in het promoten van duurzaamheid op basisscholen en middelbare scholen.

Toelatingseisen

verkiesbaarheid

Een erkende toepasselijke bachelordiploma (of hoger) inclusief onderwijs in het onderwijs is vereist om in aanmerking te komen.

De opleiding accepteert een tijdelijk getuigschrift. Het tijdelijk getuigschrift wordt afgegeven ter vervanging van het eigenlijke getuigschrift indien dit om technische of administratieve redenen niet direct na afronding van de opleiding aan de student kan worden uitgereikt. Het tijdelijke getuigschrift dient dezelfde gegevens te bevatten als het eigenlijke getuigschrift. De opleiding accepteert alleen een tijdelijk certificaat als alle studies die in de opleiding zijn opgenomen met succes zijn afgerond.

De opleiding accepteert voorwaardelijk aanvragen van personen die niet zijn afgestudeerd op het moment dat de aanmeldingsperiode voor de opleiding afloopt. Voorwaardelijk geaccepteerde aanvragers moeten hun verwachte afstudeerdatum vermelden in hun aanvraag en een officieel gewaarmerkte kopie van hun laatste transcript of records indienen tegen het einde van de aanvraagperiode. De voorwaardelijke aanvragers moeten uiterlijk 6 augustus 2021 hun einddiploma en het definitieve cijferlijst indienen bij de opleidingscoördinator.

Kennis van het Engels

De minimumvereisten voor de taalvaardigheid geverifieerd door middel van officiële taaltests zijn als volgt:

 • IELTS Academic: algemene score van 6,5, met 5,5 in het schrijfgedeelte
 • TOEFL iBT: algemene score van 92, met 22 in het schrijfgedeelte
 • TOEFL rPDT: 20 in het leesgedeelte, 20 in het luistergedeelte en 22 in het schrijfgedeelte
 • PTE Academic: algemene score van 62, met 54 in het schrijfgedeelte
 • C1 Advanced (voorheen CAE): totaalscore van 180, met 162 in het schrijfgedeelte
 • C2 Proficiency (voorheen CPE): totaalscore van 180, met 162 in het schrijfgedeelte
 • Nationaal certificaat van taalvaardigheid (YKI): niveau 5 in de secties begrijpend lezen, schrijven en spreken

Taaltestcertificaten zijn twee jaar geldig vanaf de dag dat ze zijn uitgegeven en moeten geldig zijn tijdens de aanvraagperiode.

Een taaltest is niet vereist voor aanvragers die hebben afgerond:

 • Hoger secundair onderwijs in het Engels in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of in een Scandinavisch land.
 • Een universitair diploma in het Engels in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland of een EU / EER-land.
 • Een universitair diploma in Finland met Engels als hoofdvak.

Aanmeldingsprocedure

Toepassingsperiode
 • Aanmeldingsperiode: 1 december 2020-20 januari 2021, 15.00 uur (GMT + 2).
Applicatie procedure
 • Aanvragen worden ingediend via het nationale Studyinfo-portaal (studyinfo.fi) tegen 20 januari 2021. Zodra de online aanvraag is ingevuld, moeten de vereiste bijlagen uiterlijk op 27 januari 2021 15.00 uur (GMT + 2) elektronisch naar de aanvraag worden geüpload.
Vereiste documenten

Aanvragers moeten de volgende documenten overleggen:

 • Diploma (s). Het getuigschrift bevat de naam van de instelling die het diploma verleent, de datum van afgifte, de naam van het diploma en de naam van de houder van het diploma.
 • Transcript van academische records. De cijferlijst moet de volledige titels en de voltooiingsperiode bevatten van de onderdelen die de student voor de opleiding heeft voltooid (of op zijn minst de totale studietijd aan de instelling), de behaalde cijfers en studiepunten samen met informatie over de beoordelingsschaal die bij de instelling op het moment van de studie. Het transcript moet de volledige lengte van de studies beslaan.
 • Certificaat van Engelse taalvaardigheid. Zie taalvereisten voor gedetailleerde informatie over het indienen van de taaltestrapporten.
 • Kopie van de identificatiepagina van het paspoort.
 • Motivatiebrief. De brief moet de educatieve doelen en studiedoelen van de aanvrager voor de University of Eastern Finland en hun persoonlijke motieven uitleggen om voor dit specifieke programma te kiezen.

Houd er rekening mee dat landspecifieke vereisten alleen van toepassing zijn op toegelaten aanvragers. Tijdens de aanvraagperiode zijn alleen gescande kopieën van originele documenten vereist.

Als educatieve documenten worden uitgegeven in een andere taal dan het Engels, Fins of Zweeds, zijn officiële vertalingen ervan in een van deze talen vereist. Ook officieel gewaarmerkte kopieën van de originele documenten moeten worden ingediend. Alle educatieve documenten moeten officieel gecertificeerd of gelegaliseerd zijn.

Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Toelatingsbesluit

De resultaten van de selectie worden uiterlijk 26 maart 2021 aan de aanvragers bekendgemaakt. Alle aanvragers worden per e-mail op de hoogte gebracht van hun aanvaarding / afwijzing. De succesvolle kandidaten moeten hun studieplaats accepteren vóór 3 mei 2021, 15.00 uur (GMT + 2). Studenten starten in september 2021 met hun studie.

Selectie van de student

Het programma accepteert 15 studenten.

Kandidaten worden in rangorde geplaatst op basis van hun eerdere academische prestaties, hun motivatiebrief en hun geschiktheid voor het programma op basis van hun eerdere studies. Om in aanmerking te komen voor het programma, moeten alle beoordeelde items voldoen aan de criteria voor academische excellentie.

Collegegeld en vrijstellingen

Het programma wordt gratis aangeboden voor burgers van EU / EER-landen en Zwitserland. Voor andere studenten geldt een jaarlijks collegegeld van 8000 euro.

In 2021 ontvangen alle nieuwe studenten een studiebeurs van 70% van het collegegeld.

Laatst bijgewerkt op sep 2020

Over de school

The University of Eastern Finland (UEF) is the most multidisciplinary university in Finland. Our high standard of interdisciplinary research and education respond to global challenges and build a sust ... Lees meer

The University of Eastern Finland (UEF) is the most multidisciplinary university in Finland. Our high standard of interdisciplinary research and education respond to global challenges and build a sustainable future. Our research is ranked among the best in the world in several fields. Lees Minder
Joensuu , Kuopio + 1 Meer Minder