Master in parallelle en gedistribueerde computersystemen

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Experimentele informatica - Nieuwe oplossingen voor wereldwijd gedistribueerde systemen

Ons Top Master-programma in parallelle en gedistribueerde computersystemen is opgericht door prof. Andrew S. Tanenbaum en is ontworpen om studenten uit te dagen met de moeilijkste problemen in de moderne systeemgerichte informatica. Als je de top van het vakgebied van de experimentele informatica wilt bereiken, is PDCS jouw programma. Het programma richt zich op zeer getalenteerde studenten en is selectief. Na deze master te hebben afgerond, gaan veel studenten door met het volgen van een loopbaan bij toonaangevende bedrijven zoals Google of Microsoft, PhD-programma's in toponderzoekscholen of lid worden van R & D-laboratoria in de industrie.

In de afgelopen jaren zijn computerarchitecturen geëvolueerd om de uitdagingen van steeds belangrijkere gebieden aan te gaan (bijv. Big data, cloud computing, beveiliging en privacy, enz.). Het internet bestaat nu uit grootschalige datacenters, mobiele apparaten, RFID-tags en sensornetwerken, en vormt een complex ecosysteem dat we in toenemende mate het 'internet der dingen' (IoT) noemen. Deze verbonden wereld biedt nieuwe kansen voor wetenschap en bedrijfsleven, maar ook nieuwe uitdagingen voor betrouwbaarheid, beveiliging en privacy. De studenten bestuderen geheel nieuwe software-architecturen en grootschalige, geografisch gedistribueerde systemen die miljarden applicaties parallel kunnen bedienen. Schaalbaarheid, prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging zijn belangrijke onderwerpen van deze Master.

Deze master richt zich op empirische informatica, met veel softwarelaboratoriumcursussen die zijn ontworpen om methodieken te leren om uitdagende onderzoeksproblemen op te lossen.
Vaak zullen studenten de eigenschappen van complexe systemen moeten ontwerpen, implementeren en evalueren. De studenten werken meestal in kleine teams om onderzoeksvaardigheden te leren die de norm zijn in de industrie. Cursussen omvatten parallelle programmering, gedistribueerde systemen, webgegevensverwerkingssystemen, geavanceerde besturingssystemen en computer- en netwerkbeveiliging. Concreet draaien al onze (onderzoeksgerichte) cursussen rond de volgende onderzoeksgebieden en onderwerpen.

Studieprogramma

Het curriculum vereist dat studenten verplichte vakken met een waarde van 32 ECTS en optionele vakken met een waarde van 27 ECTS volgen. De nadruk verschuift geleidelijk van klassikale lezingen naar onafhankelijke en onderzoeksgerichte studie met praktisch werk, seminars en de identificatie van open onderzoeksvragen.

Verplichte onderwerpen zijn onder meer:

 • Gedistribueerde systemen
 • Parallel programmeren
 • Computer- en netwerkbeveiliging


In Distributed Systems leer je over de ontwikkeling van middleware-systemen voor grootschalige computernetwerken. Parallel programmeren leert u hoe u de uitvoeringstijd kunt verkorten door programma's te schrijven die parallel lopen op een groot aantal processors. Computer- en netwerkbeveiliging is een uitgebreide cursus over beveiliging van computersystemen en -netwerken.

Het laatste semester is gewijd aan de masterproef, waarbij meestal onderzoek wordt gedaan samen met een lid van de wetenschappelijke staf.

Het hele programma wordt in het Engels gegeven en je medestudenten komen van over de hele wereld. Na succesvolle afronding van het programma, krijg je de titel Master of Science (MSc).

De master in parallelle en gedistribueerde computersystemen is een tweejarig programma dat een effectief evenwicht zoekt tussen klaslokaal en toegepast werk. Ongeveer een derde van de eerste drie semesters is gewijd aan praktische projecten.

Carriere vooruitzichten

PDCS is een onderzoeksmaster, wat betekent dat de meeste van onze studenten zich voorbereiden op een carrière in academisch of industrieel onderzoek. Veel van onze afgestudeerden zetten hun studie voort door een promotieplaats aan een topuniversiteit te behalen. Anderen sluiten zich aan bij industriële onderzoekslaboratoria. Het PDCS-programma is ook een uitstekende voorbereiding voor studenten die een ander carrièrepad overwegen. Sommige studenten willen bijvoorbeeld lid worden van hightechbedrijven waar hun specifieke vaardigheden nodig zijn voor de uitvoering van innovatieve projecten. Anderen zullen worden opgepikt door bedrijven die op zoek zijn naar de ideale combinatie van technische vaardigheden en creatieve probleemoplossende vaardigheden. Sommige afgestudeerden hebben een ondernemende drive en starten hun eigen bedrijf.

Veelgevraagde afgestudeerden
Hoogwaardige promovendi zijn op vrijwel alle universitaire informatica-afdelingen in Nederland en elders schaars. Studenten die dit masterprogramma in PDCS voltooien, zijn bij uitstek geschikt om te promoveren in computersystemen aan vele universiteiten over de hele wereld. Goed gekwalificeerde afgestudeerden op dit gebied zijn ook veel gevraagd in de industrie.

Waarom VU Amsterdam ?

 • PDCS benadrukt experimentele informatica in plaats van theorie
 • PDCS omvat het ontwerpen, implementeren, testen en analyseren van complexe systeemsoftware
 • Het curriculum omvat veel softwarelaboratoriumcursussen die erop gericht zijn u te trainen om wetenschappelijke software-experimenten uit te voeren die uitdagende onderzoeksproblemen oplossen
 • Voor sommige projecten werk je in kleine teams samen om je te trainen in onderzoek in samenwerkingsverband
 • Het programma is bedoeld om je specifiek voor te bereiden op onderzoek in commerciële of overheidslaboratoria, of op een promotieonderzoek aan een universiteit
 • PDCS is uniek in Nederland en een van de weinige in zijn soort ter wereld. Het wordt voornamelijk georganiseerd door de Computer Systems Group aan de VU Amsterdam , die een uitstekende internationale reputatie geniet in zowel onderzoek als onderwijs
Een uitstekende groep

De Computer Systems Group en het PDCS-programma zijn opgezet door professor Andrew S. Tanenbaum, winnaar van de ACM Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award, de ACM / SIGCSE Award voor uitstekende bijdragen aan informatica-onderwijs en de IEEE-prijs. De Computer Systems Group van de VU Amsterdam geniet een uitstekende internationale reputatie in zowel onderzoek als onderwijs. Onze medewerkers zijn wetenschappers van wereldklasse in besturingssystemen en computernetwerken, in gedistribueerde systemen en grid computing, evenals in de beveiligings- en betrouwbaarheidsaspecten van al deze systemen. De handboeken die ze hebben geschreven, worden gebruikt op universiteiten over de hele wereld.

Toelatingseisen

Het PDCS-programma staat open voor zowel Nederlandse als internationale studenten en trekt uitstekende studenten uit de informatica. Toelating is gebaseerd op een strikte selectieprocedure. De toelatingscommissie van de faculteit beslist over je toelating na evaluatie van je volledige online aanvraag.

Om toegang te krijgen tot de PDCS-masteropleiding, moet je ten minste een bachelordiploma hebben van een geaccrediteerde onderzoeksuniversiteit, waaronder ten minste drie volledige jaar academische studie voor een minimum van 180 ECTS of gelijkwaardig. Academische schrijfvaardigheid moet worden aangetoond door een scriptie in te dienen. We hebben geen GRE- of GMAT-testscore nodig. Een bachelordiploma behaald aan een hogeschool of hoger beroepsonderwijs (HBO in het Nederlands) geeft in de meeste gevallen geen directe toegang tot het programma (alleen uitzonderlijk hoog gerangschikte studenten maken kans op toelating).

Specifieke eisen voor het PDCS-masterprogramma
Alle studenten ondergaan een selectieprocedure om toegang te krijgen. Concurrentie is moeilijk omdat het programma openstaat voor buitenlandse studenten en in het buitenland veel wordt geadverteerd. Je concurreert om een beperkt aantal plaatsen met studenten uit Europa, de VS, India, China en elders. De normen zullen inderdaad zeer hoog zijn. Dit is een gespecialiseerde master, voornamelijk bestaande uit lessen, practica en projecten in computersystemen. Een achtergrond in informatica en aantoonbare kennis van computersystemen is vereist. Studenten die de voorkeur geven aan een brede master worden geadviseerd om te kiezen voor een standaardprogramma zoals informatica. In overeenstemming met de internationale oriëntatie van het programma is de aanvraagprocedure gebaseerd op het systeem in landen als het VK, de VS en Canada. Studenten met een diploma van een Nederlandse instelling hoeven geen aanvullende toelatingsdocumenten te overleggen, aangezien het opleidingsniveau en de status van Nederlandse universiteiten goed bekend is.


Algemene taalvaardigheidseisen
VU Amsterdam vereist dat internationale aanvragers een Engelse test afleggen en hun score indienen als onderdeel van de aanvraag. Uitzonderingen worden gemaakt voor studenten die hun opleiding hebben afgerond in Canada, de VS, het VK, Ierland, Nieuw-Zeeland of Australië of die een internationaal baccalaureaat of Europees baccalaureaatdiploma hebben behaald.

Toelating tot een masteropleiding: de regel Bachelor-vóór-Master
De regel Bachelor-vóór-Master wordt toegepast op alle VU-programma's. Dit betekent dat je pas op 1 september aan een masteropleiding kunt beginnen als je je bachelordiploma hebt behaald. Onvoltooide bachelorvakken zijn niet toegestaan als je een masterprogramma wilt starten.
Wat betekent dit nu voor studenten? - Mogelijk moet je je studieplan aanpassen. Als je bijvoorbeeld in het eerste semester een semester in het buitenland plant en je wilt in september aan de volgende masteropleiding beginnen, houd er dan rekening mee dat elk deel van de bacheloropleiding moet worden voltooid - niet alleen de verplichte delen van de programma. Andere (korte) onderbrekingen van je opleiding kunnen ook van invloed zijn op je vermogen om door te stromen naar een masteropleiding. Als de bacheloropleiding niet volledig is afgerond, kun je pas met de start van het volgende studiejaar aan de masteropleiding beginnen. Houd hier rekening mee bij het plannen van je studiepad! Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs van onze faculteit.

Toepassing

Als u de toelatingscriteria hebt gelezen en denkt dat u in aanmerking komt voor toelating, neemt u de volgende stappen om uw aanvraag in te dienen. Merk op dat de eerste aanvraagprocedure volledig online is en dat scans van uw relevante documenten vereist zijn.

Stap 1: Voldoe aan de toelatingscriteria

Stap 2: documenten voorbereiden en online solliciteren
Nederlandse studenten of studenten met een Nederlandse universitaire opleiding, volg: Online aanvraag voor studenten met een Nederlandse universitaire graad. Studenten met een internationale graad, volg: Online aanvraag voor studenten met een internationale universitaire graad.


Stap 3: Wacht op een beslissing over toelating
De toelatingscommissie beoordeelt je aanvraag zodra deze is voltooid. Normaal duurt dit ongeveer vier weken, maar het kan in drukke periodes langer duren, dus zorg ervoor dat je je zo snel mogelijk aanmeldt. Als u toegang krijgt, ontvangt u per e-mail een brief met voorwaardelijke toelating. U kunt beginnen met het plannen van uw verhuizing naar Amsterdam!


Stap 4: voltooi uw registratie en verhuis naar Amsterdam!
Zorg ervoor dat je je inschrijving als student voltooit vóór de start van het programma. De voorwaarden omvatten het sturen van een gewaarmerkt afschrift van uw diploma en het indienen van de resultaten van uw Engelse taaltest. Regel ook de betaling van het collegegeld of machtig de VU om de kosten in te trekken (je hebt een Europese bankrekening nodig voor deze optie). Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvang je een bevestiging van je registratie en ben je klaar om je programma te starten bij VU Amsterdam !

Overzicht Parallelle en gedistribueerde computersystemen.

 • Voertaal: Engels
 • Duur: 2 jaar
 • Aanmelddeadline: 1 juni voor Nederlandse en EU-studenten. 1 april voor niet-EU-studenten. N voor Nederlandse EU / EER-studenten met een internationaal diploma die geen huisvestingsdiensten nodig hebben via de VU Amsterdam kunnen nog tot 1 juni een aanvraag indienen.
 • Startdatum: 1 september
 • Type onderzoek: voltijds
 • Interessegebied: informatica, wiskunde en bedrijfskunde
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 175 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to over ... Lees meer

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 175 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to over 26,000 students from all over the world. Students and staff of 122 nationalities create a dynamic international academic community. The University distinguishes itself in research and education through four interdisciplinary themes: Human Health and Life Sciences, Science for Sustainability, Connected World and Governance for Society. Curious about student life at VU Amsterdam? Click here to ask our International Student Ambassadors. Lees Minder