Master in natuurkunde

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Master in Physics geeft je de mogelijkheid om te werken binnen een grote verscheidenheid aan toegepaste natuurkunde. U kunt werken op onderzoeksgebieden die betrekking hebben op:

 • Hernieuwbare energie, met een specifieke focus op zonne- en fusie-energie.
 • Aardobservatie, met de nadruk op teledetectie.
 • Ruimtefysica, met onderzoek in de bovenste atmosfeer, ionosfeer, plasmafysica.
 • Elektrotechniek, waarbij we ons richten op echografie, nano- en microscopie en optica.
 • Climate Dynamics, met focus op klimaatgevoeligheid, klimaatmodellering, energietransport in de atmosfeer.

Programma beschrijving

 • Duur: 2 jaar
 • Credits (ECTS): 120
 • Toelatingsvoorwaarden: Bachelor's degree in Physics
 • Graadnaam: Master of Science in Physics
 • Toepassingscode:
  • Noorse en Noordse aanvragers: 4006
  • Internationale aanvragers: 2022

Master in Physics biedt vier verschillende disciplines om uit te kiezen:

 • Aardobservatie
 • Elektrotechniek
 • Energie en klimaat
 • Space Physics

Elke discipline omvat verschillende gebieden van de fysica. Als je begint, maak je kennis met de onderzoeksgroep die relevant is voor het vakgebied dat je kiest, en gedurende je twee jaar bij UiT werk je nauw samen met deze onderzoeksgroep.

Je werkt met de modernste apparatuur en moderne technieken voor het oplossen van onderzoeks- en industriële problemen. Je werkt met theoretische en praktische problemen en krijgt inzicht dat na afronding van de studie kan worden toegepast op verder onderzoek of werk.

Leerresultaten

Kennis

De kandidaat:

 • heeft een solide basis in de natuurwetenschappen in het algemeen, en in de natuurkunde in het bijzonder;
 • heeft gevorderde kennis van theorie en methoden in een van de aangeboden disciplines van de fysica;
 • heeft een grondige kennis van wiskundige en statistische methoden voor de analyse van fysieke problemen;
 • kan kennis toepassen op nieuwe onderzoeksgebieden in een van de aangeboden disciplines van de fysica;
 • heeft een goede kennis van de wetenschappelijke methode en weet hoe een onderzoeksexperiment moet worden uitgevoerd;
 • kan wetenschappelijke literatuur en onderzoek op het gebied van fysica analyseren en beoordelen.

Vaardigheden

De kandidaat:

 • kan wetenschappelijke meetapparatuur gebruiken en geavanceerde experimenten uitvoeren;
 • kan meetgegevens kritisch evalueren en analyseren;
 • kan sensoren en meetapparatuur beoordelen en hun foutenbronnen evalueren en kwantificeren;
 • kan programmeertools en geavanceerde software gebruiken om fysieke problemen numeriek op te lossen;
 • kan zelfstandig werken aan het oplossen van problemen volgens een wetenschappelijke methode;
 • kan gepubliceerde theorieën, methoden en experimenten in de natuurkundeliteratuur evalueren en analyseren;
 • kan een onafhankelijk, beperkt onderzoeks- of ontwikkelingsproject uitvoeren onder begeleiding van fysica of aanverwante gebieden.

Algemene competentie

De kandidaat:

 • toont goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk, bij de presentatie van wetenschappelijk werk voor zowel het grote publiek als voor de specialisten in het veld;
 • kan academische, professionele en onderzoeksethische problemen op het gebied van de fysica analyseren;
 • vertoont goede werkgewoonten en volgt de ethische code in wetenschappelijk werk;
 • is in staat een carrière voort te zetten in onderzoek, onderwijs, productie, ontwikkeling en technische beroepen in de samenleving;
 • kan een goed gestructureerde presentatie geven van een uitgebreid onafhankelijk wetenschappelijk werk;
 • kan bijdragen aan nieuwe denk- en innovatieprocessen op het gebied van fysica.

Job prospectieven

Het programma leidt tot opwindende carrièremogelijkheden in binnen- en buitenland binnen onderzoek, industrie, administratie, zowel in de private als de publieke sector. Je krijgt de kans om te werken in:

 • Aardobservatie
 • Applicatie- en systeemontwikkeling
 • Klimaat- en energiebeheer
 • Overleg plegen
 • Milieu Controle
 • Klimaatmodellering
 • Sensortechnologie
 • Raket- en ruimteonderzoek
 • Statistische analyse

Toelatingseisen

Voor toelating tot de masteropleiding natuurkunde is een bachelordiploma natuurkunde (180 ECTS) of gelijkwaardige kwalificaties vereist. Een aanvullende vereiste is een specialisatie in natuurkunde ter waarde van minimaal 80 ECTS.

Kandidaten die houder zijn van een bachelordiploma of gelijkwaardig uitgegeven in Europa, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland: een gemiddeld cijfer C als minimumvereiste.

Kandidaten die houder zijn van een bachelordiploma of gelijkwaardig, afgegeven in andere landen dan de bovengenoemde regio / landen: een gemiddeld cijfer B als minimumvereiste.

Van studenten wordt verwacht dat ze over vaardigheden beschikken die gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden waarop de cursussen in het studieprogramma voortbouwen.

Aanvragers uit Noorwegen of Scandinavische landen:

De deadline voor aanmelding voor Noorse en andere Noordse aanvragers is

 • 15 april voor toelating tot het herfstsemester
 • 1 november voor toelating tot het voorjaarssemester.

Aanvragers van buiten de Noordse landen:

De deadline voor aanmelding voor internationale aanvragers is

 • 1 december voor toelating tot het herfstsemester.

Lesgeven en beoordelen

De cursussen in de opleiding hebben verschillende vormen van instructie, meestal hoorcolleges, oefeningen, laboratoriumwerk, computerwerk of combinaties hiervan.

Bijzondere curricula, projectpapieren en de masterproef worden op individuele basis begeleid door het academisch personeel van de afdeling, eventueel in overleg met externe bedrijven of instellingen.

De vorm van beoordeling varieert, maar de meeste examens zijn portfoliobeoordelingen van een take-home-examen, projectpapier of laboratoriumrapport, in combinatie met een mondeling of schriftelijk eindexamen. In sommige cursussen moeten verplichte opdrachten worden goedgekeurd om toegang te krijgen tot het examen.

Na het inleveren van de masterproef wordt deze beoordeeld, en normaal gesproken vindt er binnen 6 weken een mondelinge presentatie en tentamen plaats, die het eindcijfer kunnen beïnvloeden.

Toegang tot verdere studies

Afgeronde masteropleidingen komen in aanmerking voor toelating tot doctoraatsstudies in de natuurkunde, afhankelijk van voldoende cijfers voor de master- en bacheloropleiding. Ph.D.-studies in de natuurkunde worden aangeboden aan UiT The Arctic University of Norway .

Uitwisseling

Uitwisselingsstudies in het buitenland of aan het Universitair Centrum in Svalbard kunnen worden erkend in het masterdiploma op aanbeveling van je begeleider en alleen als de externe cursussen voor vertrek gevalideerd zijn. De duur van de uitwisselingsstudies is afhankelijk van het individuele onderwijsplan en dient te worden gepland in samenwerking met de studieadviseur en de studentbegeleider.

Laatst bijgewerkt op jan 2021

Over de school

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels.

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels. Lees Minder
18 , Tromsø , Alta , Kirkenes , Hammerfest , Harstad , Narvik , Bardufoss , Bodø , Mo i Rana , Longyearbyen + 10 Meer Minder