Master in menselijke geografie

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Sociale Geografie is een nieuwe masteropleiding die start in september 2017. Deze komt voort uit de voormalige opleidingen Economische Geografie en Stedelijke Geografie. Je kunt je specialiseren in een van de twee velden door een track te kiezen:

 • Stedelijke geografie: buurten en residentiële dynamiek
 • Stedelijke geografie: dagelijks leven en openbare ruimtes
 • Economische geografie: bedrijf en locatie
 • Economische geografie: regionale ontwikkeling en beleid

Steden en stedelijke regio's: kansen en zorgen

Stedelijke regio's zijn bruisende, dynamische plekken waar mensen samenkomen en nieuwe ideeën genereren. Het zijn broedplaatsen voor innovatie en economische groei. Veel mensen verhuizen nog steeds naar de stad en jagen hun dromen na: voor een uitdagende carrière, een aangename leefomgeving, alle voorzieningen binnen handbereik. En naast de omwonenden, bezoeken veel toeristen de stad op zoek naar een leuk verblijf.

De voortdurende stedelijke groei in een steeds mondialer wordende economie heeft zowel winnaars als verliezers. Aan de ene kant zijn er startups die uitbreiden naar grote bedrijven. Aan de andere kant zijn er traditionele bedrijven die bezwijken voor wereldwijde concurrentie. Hoe kunnen we succes en falen verklaren?

Stedelijke groei leidt ook tot een grote diversiteit aan mensen en levensstijlen, die zorgen voor bloeiende gemeenschappen. Toch zijn er ook plekken waar ruimtelijke en sociale ongelijkheden tussen gemeenschappen zichtbaar worden. Dit resulteert in onaangename woonomgevingen en wijken in verval. Hoe blaas je die gemeenschappen nieuw leven in?

In de masteropleiding Sociale Geografie leer je hoe stedelijke en economische vraagstukken met elkaar verweven zijn. Als student van de master Sociale Geografie bestudeer je de stad en haar economische ontwikkelingen vanuit verschillende academische perspectieven en thematische invalshoeken, met een interdisciplinaire aanpak.

Een internationale focus

Deze masteropleiding heeft een internationaal karakter. We verwelkomen studenten van over de hele wereld op het programma. Op deze manier krijg je de kans om in contact te komen met andere culturen en nationale contexten. Je gaat op een internationale excursie en kunt je masterproef en / of stage in het buitenland afronden. Je zult na je afstuderen werk kunnen vinden in veel vakgebieden, functies en locaties.

Doelstelling en werkwijze van het programma

Deze masteropleiding geeft je een grondig inzicht in belangrijke stedelijke en economische vraagstukken. Je krijgt uitgebreide training in de methodologische en kritische analytische vaardigheden die nodig zijn om mogelijke oplossingen te vinden voor uitdagingen in stedelijke regio's. Vanuit een wetenschappelijke en theoretische basis kom je in aanraking met de dagelijkse praktijk. Door middel van gastcolleges en praktijkopdrachten (active learning) leer je wat afgestudeerden doen en kun je bepalen waar je het meest thuis zou zijn.

Je afstudeervakkeuze en de daarbij behorende onderzoeksstage is de beste manier om jezelf te presenteren aan toekomstige werkgevers. De opleiding heeft met diverse bedrijven, onderzoeksbureaus en overheidsorganisaties afspraken gemaakt over stages en interessante onderzoeksprojecten.

De twee voormalige masteropleidingen Stedelijke Geografie en Economische Geografie lieten zien dat er een grote arbeidsmarkt is voor afgestudeerden. Menselijke geografen zijn te vinden in tal van publieke en private organisaties op het gebied van stedelijke en economische ontwikkeling. Tot de functies behoren onder meer consultants, adviseurs of onderzoekers die zich bezighouden met specifieke sociale of economische kwesties.

De opleiding heeft een uitgebreid alumninetwerk, dat ook bij het onderwijs betrokken is. Door middel van gastcolleges en praktijkopdrachten leer je wat afgestudeerden doen en bepaal je waar je het meest thuis zou zijn.

In de korte cursus over professionele competenties (met opties) leert u bijvoorbeeld hoe u uw onderzoeksresultaten toegankelijk maakt voor een breder publiek, hoe u een beleidsverslag opstelt of hoe u in de praktijk omgaat met tegengestelde politieke of andere belangen. .

Carriere vooruitzichten

De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan via de masteropleiding Human Geography maken onze afgestudeerden succesvol in een loopbaan in een breed scala aan publieke en private organisaties, waaronder:

 • Overheidsministeries
 • Provinciale en lokale autoriteiten
 • Particuliere adviesbureaus
 • Onderzoeksbureaus
 • Woningcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Het bedrijfsleven
 • universiteiten

Afgestudeerden van de voormalige masteropleidingen Urban Geography en Economic Geography hebben bijvoorbeeld een baan gevonden bij:

 • Advies- en onderzoeksbureau Decisio
 • Arcadis
 • ASR
 • Amsterdam in het bedrijfsleven
 • Bureau BUITEN
 • Bureau Stedelijke Planning
 • Companen
 • DTZ Zadelhoff
 • Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistieken Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
 • Gemeente Utrecht, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling / Economische Zaken
 • Gemeente Overbetuwe, afdeling Economische Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
 • Multi Corporation
 • Natuur- en Milieufederatie Utrecht
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Planterra
 • Portaal
 • Royal Haskoning DHV
 • Rabobank Nederland, Kennis en Economisch Onderzoek
 • Regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NV
 • Urban Resort

Internationale studenten

Nederlands leren

Als je een baan of stage in Nederland wilt vinden, krijg je door het kennen van Nederland een plaats toegewezen. Zelfs als je in een internationale organisatie werkt, is het altijd een voordeel en in sommige gevallen zelfs een vereiste om tenminste een beetje Nederlands te kennen. Om Nederlands te leren, kunnen gratis taalwebsites zoals duolingo.com of dutchgrammar.com u op weg helpen of een kijkje nemen naar de cursussen Nederlands die Babel aanbiedt. Als student van Utrecht University krijg je 25% korting op het cursusaanbod.

Na het afstuderen

Als je na je afstuderen in Nederland wilt blijven, kun je het 'verblijfsvergunning oriëntatiejaar' aanvragen. Deze vergunning kan worden ingediend binnen 3 jaar na het voltooien van je studie en biedt je onbeperkte arbeidsrechten (vandaar: een werkvergunning -TWV- is niet vereist). Ga voor een overzicht van de voorwaarden die van toepassing zijn op deze vergunning naar de website van de IND.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lees meer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Lees Minder