Master in marketing

Algemeen

Beschrijving van opleiding

PRESENTATIE

Het hoofddoel van de MSc in Marketing is om de link te garanderen tussen de theorieën en het onderwezen model en de realiteit van de problemen in de marketingactiviteiten van vandaag. Daarom hebben we de neiging om zoveel mogelijk empirische onderwijsbenadering te gebruiken, samen met casestudy's. We hebben een pragmatische aanpak ontwikkeld, die studenten motiveert om nuttig onderzoek te doen.

Ons MSc-programma probeert ook de relatie tussen de universiteit en bedrijven te versterken. Zo hebben we enkele docenten die actief zijn in bedrijven en andere nationale of internationale organisaties.

Onze benadering van de opleiding van hooggekwalificeerde professionals vormt de kern van de toegevoegde waarde van ons programma en het is de reden waarom we een hoge inzetbaarheid en een succesvolle carrière voor onze toekomstige afgestudeerden garanderen.

De MSc in Marketing wordt volledig in het Engels gegeven.

CARRIÈRE IMPACT

Het doel van ons programma is om uitgebreide en gedegen kennis op het gebied van marketing te ontwikkelen.

Onze afgestudeerden moeten zeer bekwaam zijn, waardoor het uitstekende imago in de markt dat al door de Católica University in Porto is gecreëerd, verder wordt versterkt. De vaardigheden die tijdens de cursus worden verworven, zullen ofwel bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele carrière in een bedrijf of aan een academische carrière in een van de marketingdomeinen.

STRUCTUUR

ROOSTER

De Masters in Marketing werken met een daggroep en, indien nodig, ook na het werk.

De kalender die alle lessen roostert, wordt aan het begin van elk semester aan de studenten bekendgemaakt.

In het geval van cursussen die worden gegeven door uitgenodigde professoren, kan een concentratie van lessen plaatsvinden in slechts een paar dagen, maar met een intensiever schema. De lessen worden dan ruim van tevoren ingepland, zodat er tijd is om de nodige maatregelen te nemen.

In het dagregime zijn de lessen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

In het geval van cursussen die worden gegeven door uitgenodigde professoren, kan een concentratie van lessen plaatsvinden in slechts een paar dagen, maar met een intensiever schema. De lessen worden dan ruim van tevoren ingepland, zodat er tijd is om de nodige maatregelen te nemen.

AANWEZIGHEIDSREGIMES

De Masters aan de Católica Porto Business School hebben een enkel, maar flexibel aanwezigheidsregime. Het curriculum is zo ontworpen dat het programma minimaal drie semesters (anderhalf jaar) heeft. Voor studenten die echter een masterdiploma wensen te behalen met behoud van hun professionele activiteit, kan je de masters uitvoeren binnen maximaal 5 semesters (tweeënhalf jaar), waardoor je de academische belasting over een langere periode kunt verdelen en zo de schema's en professionele belasting met de Masters. Het begin en einde van semesters worden jaarlijks gepubliceerd in de academische kalender van de 2e cyclus van de Católica Porto Business School (zie Academische kalender).

TAAL

Engels.

PLAATS

Lezingen van de Masters van de Católica Porto Business School vinden plaats in Católica Foz in Porto.

TOEPASSINGEN

TOELATINGSEISEN

Afgestudeerden van verschillende wetenschappelijke gebieden kunnen zich aanmelden voor de Masters van de Católica Porto Business School.

Het aanvraagproces voor de Masters van de Católica Porto Business School moet elementen bevatten die de academische en wetenschappelijke competentie van de kandidaten aantonen, evenals de beheersing van de Engelse taal. De GMAT-test wordt gewaardeerd in het selectieproces om de academische en wetenschappelijke vaardigheden te beoordelen

Kandidaten worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:

 • Academisch en wetenschappelijk curriculum
 • Degree classificatie
 • Beroepservaring of onderzoek

ENGELSE TAALCOMPETENTIE-EIS

Het bewijs van deze vereiste wordt geleverd door middel van een officieel niveau B2-diploma van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen van de Raad van Europa of gelijkwaardig.

Toegelaten studenten die niet voldoen aan de Engelse taalvaardigheidseis hebben toegang tot een diagnostische test die beschikbaar is op de Católica Porto Business School in de respectieve aanvraagfase.

De Engelse diagnostische test is een examen dat gelijkwaardig is aan niveau B2 van het Common European Framework of Reference (upper-intermediate). De test duurt ongeveer 3 uur en de structuur van het examen is bedoeld om de volgende vaardigheden te beoordelen: luistervaardigheid, grammatica, woordenschat , Lezen en schrijven. Voor een beter inzicht in de opbouw van de diagnostische test kunnen modeltesten worden geraadpleegd op de website van Cambridge Michigan en kunnen de kandidaten de test selecteren die overeenkomt met het ECCE - Examination for the Certificate of Competence in English.

 • Luistervaardigheid
 • Grammatica
 • Woordenschat
 • Lezen en schrijven

TOEPASSINGEN - 2020/21

Aanvragen voor Masters van de Católica Porto Business School zijn permanent open.

De programmadirectie komt drie keer per jaar bijeen om de aanvragen te beoordelen: maart, juli en september. Na deze bijeenkomst worden kandidaten op de hoogte gebracht van het besluit en de vervolgstappen.

Ronde Deadline voor aanmelding Beoordelingsperiode Resultaten *
1e 16 maart 17 tot 30 maart 31 maart
2e 22 juni 25 juni tot 8 juli 9 juli
3e 7 sept 8 tot 17 sept. 18 sept

* Als aanvragers hun aanvraag vóór de deadline indienen, kan direct daarna een bod worden gedaan.

DOCUMENTATIE VOOR HET AANVRAAGPROCES

 • Aanvraagformulier
 • Kopie van het identificatiedocument / paspoort of indiening van het identificatiegegevensformulier
 • Eén foto
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Gedetailleerd * kwalificatiecertificaat (origineel of gewaarmerkte kopie)
 • Officieel diploma in het Engels, officieel niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen van de Raad van Europa of een gelijkwaardig diploma (TOEFL, IELTS, FCE of CAE).
 • Gratis evaluatie-elementen (bijv. GMAT ...)
* Certificaten moeten de gevolgde cursussen, hun beoordeling en ECTS, en het eindcijfer van de cursus vermelden. Als je geen diploma hebt behaald, moet je een getuigschrift van de gevolgde vakken, hun beoordeling en ECTS en het huidige gemiddelde overleggen.
OPMERKINGEN:
 • Kandidaten die een diploma in het buitenland hebben, moeten het kwalificatiecertificaat overleggen: a) gelegaliseerd door de Portugese diplomatieke of consulaire autoriteit, of b) bij de Haagse apostille afgegeven door de bevoegde autoriteit van het uitgevende land, als dat land is toegetreden tot het verdrag Afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare wetten (de Haagse Conferentie).
 • Wanneer de documenten zijn geschreven in een andere taal dan het Spaans, Engels of Frans, is de betreffende vertaling verschuldigd die, in het geval van het getuigschrift van kwalificaties, moet worden gemaakt volgens het notarieel recht.

INDIENING VAN VOORSTELLEN

Aanvragen kunnen worden ingediend door het online aanvraagformulier in te vullen.

De originele documenten dienen voor de registratiedatum te worden overlegd.

KOSTEN

VOLTIJD PROGRAMMA

  • Het indienen van de aanvraag: gratis
  • Toelating en inschrijving voor de Masters: € 625, -. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd in het geval studenten hun inschrijving annuleren.
  • Kosten 1e jaar (curriculair gedeelte: 60 ECTS): 10 termijnen van € 531
  • Kosten 2e jaar (proefschrift, project of stage: 36 ECTS): 5 termijnen van € 637,20

NB: Deze waarden worden berekend in overeenstemming met de tarieven vastgesteld voor het studiejaar 2019/20

MERIT-BEURZEN

Het bestuur van de Católica Porto Business School heeft besloten om een reeks beurzen in het leven te roepen om de verdiensten te belonen van de studenten wier academische prestaties het verdienen. Deze bestaan uit een totale vrijstelling van collegegeld tot een maximum van 36 ECTS per semester en tevens van het inschrijvings- en collegegeld.

Kandidaten komen in aanmerking voor een beurs als ze een inschrijvingsgemiddelde van ten minste 16,0 punten van een Portugese universiteit of een GMAT-score van ten minste 650 punten hebben.

De verdienstenbeurzen kunnen elk semester worden verlengd. De geschiktheidscriteria voor de toekenning van een beurs in de master van het 2e en 3e semester zijn:

 • Afronding van minimaal 30 ECTS per semester zonder onvoldoendes in de reguliere of herkansingsperiode.
 • Gewogen gemiddelde van de cijfers behaald in alle vakken die in het voorgaande semester zijn afgesloten met de toekenning van de beurs gelijk aan of groter dan 16,0 waarden.

Studenten die het diploma behalen aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, komen alleen in aanmerking voor een beurs als ze een GMAT met een score van ten minste 650 punten presenteren.

SOCIALE BEURZEN

Er zijn sociale beurzen om de betaling van vergoedingen te ondersteunen: beurzen van het algemeen directoraat hoger onderwijs en sociale beurzen van de Katholieke Universiteit van Portugal.

Voor meer informatie kun je terecht op de Area of Students and Employability.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over ... Lees meer

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over 25 years the school has being training professionals in the area of Economics and Management for the global business context, who then follow national or international careers. The school sustains strong industry bonds, enabling a continuous adaptation of the skills development according to the market needs, resulting in an unceasing pace of innovation of programmes and teaching and development methodologies. An international dimension of the school is experienced by completing courses abroad through interchange or double degree programmes, by participating in international weeks abroad, by completing assignments and working in groups with international students and through the completion of the many courses taught in English by invited professors from our international partnership network. Lees Minder

Accreditaties