Master in marketing en merkbeheer

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Het doel van de cursus is om marketing- en managementprofessionals op te leiden die in staat zijn om het gedrag van consumenten te analyseren en te voorspellen, om gebruik te maken van de meest geavanceerde tools voor merkbeheer, om bedrijfsidentiteiten op internationale markten te lanceren en te sponsoren, om 'glokale' goederen te bedenken en om concurreren in geografisch gevarieerde scenario's en landen, terwijl u vertrouwt op de meest geavanceerde hedendaagse marketingstrategieën. Studenten krijgen de kans om innovatieve lezingen bij te wonen, eigen aan hun aanpak, uniek in hun inhoud (geavanceerde marketing, gedragsmarketing, merkbeheer en mediamarketing), en diep geïnspireerd door lessen die zijn getrokken uit prestigieuze internationale universiteiten.

De nauwe verwevenheid tussen de opleidingen en de activiteiten van Link Campus Research Centres op het gebied van economie en management (DISEC e CERMES) bevordert de nauwe aanraking van studenten met de praktijk en toegepaste onderzoeksdimensies. Lezingen en onderzoek worden zo een geharmoniseerd referentiepunt om met succes de complexe uitdagingen van de hedendaagse werkscenario's het hoofd te bieden.

Bovendien heeft Link Campus University een overeenkomst gesloten met de in Rome gevestigde Association of Business Consultants and Expert Accountants om studenten in staat te stellen stage te lopen bij de Association als onderdeel van het curriculum en vrijgesteld te worden van de schriftelijke toets in het kader van het Staatsexamen (wettelijk vereiste voor toegang tot de Beroepsvereniging van Bedrijfsadviseurs en Deskundige Accountants).

Afgestudeerden in de specialisatie Marketing en Brand Management kunnen dienen in de marketingsector van goederen- en / of servicegerichte ondernemingen, van communicatiebureaus of in de context van processen die verband houden met de relatie tussen bedrijven en markten. Concreet worden professionals in staat om de definitie van bedrijfsidentiteiten, het plaatsen van producten en / of merken, de implementatie van de marketingmix, de planning van zakelijke communicatie, de verbetering van logistieke activiteiten, de ontwikkeling van onderzoeken en marktanalyses, de uitvoering van public relations-activiteiten, het opzetten van persbureaus en het organiseren van evenementen.

Studie plan

Eerste jaar
Ik semester II Semester
 • Innovatie Management
 • Industrieel recht
 • Merkmanagement
 • Neuromarketing
 • Andere taalvaardigheden
 • Besluitvormingstheorie en kennismanagement
 • Internationaal zakelijk en investeringsbankieren
 • Project financiering
 • Bedrijfsmodellen
 • Optionele cursus

Tweede jaar
Ik semester II Semester
 • Optionele cursus
 • Strategische innovatie
 • Digital Media Law
 • Werkervaring
 • Optionele cursus
 • Vaardigheden
 • Final Dissertation

Professionele kansen

 • Product Manager;
 • Merk manager;
 • Handel en Retail manager;
 • Supply chain manager;
 • Klantrelatiebeheerder;
 • Marketing Analist;
 • Sleutel communicatiespecialist.

De toegepaste lesmethodologie is geïnspireerd op de academische, professionele en onderzoekservaringen van het onderwijzend personeel, gespecialiseerd in internationaal marketingmanagement en corporate brand management, waarbij een traditionele lesbenadering wordt gecombineerd met een praktische oriëntatie door middel van marketinglaboratoria (Media Marketing, Marketing vanuit het perspectief van gedrags- en cognitieve wetenschappen, Start-up Lab), projectwerken, business games en business simulaties, uitgevoerd met medewerking van marketingmanagers van multinationale en wereldwijde ondernemingen.

De onderwijsmethodiek is gebaseerd op een coöperatieve leerervaring, zodat studenten dagelijks in nauw contact staan met hun docenten. Cursusruimten, bedoeld voor maximaal 25 studenten, maken een directe relatie met docenten mogelijk.

workshops

Lab over mediamarketing

Het doel van het lab is om geldige marketinggerelateerde operationele tools aan te bieden, met bijzondere aandacht voor de oplossings- en mediageoriënteerde instrumenten die worden gebruikt voor het beheer en de ontwikkeling van bedrijfscommunicatie, volgens innovatieve modaliteiten.

Lab on Marketing vanuit het oogpunt van gedrags- en cognitiewetenschappen

Het lab heeft als doel studenten te trainen in het plannen van marketinginitiatieven en daarbij gebruik te maken van modellen en innovatieve tools die worden aangeboden door de gedrags- en psycho-cognitieve wetenschappen.

Lab over opstarten

Het lab stelt studenten in staat om te werken aan het plannen van start-upinitiatieven, terwijl ze zorg dragen voor alle verschillende componenten, gerelateerd aan fiscaal beleid, het wettelijk kader, de financiële sector, de organisatie-productieve keten, commerciële activiteiten en de logistieke en toeleveringsgerelateerde segmenten. .

Lab over de digitalisering van bedrijven

Het lab is ontworpen om studenten bruikbare operationele tools te bieden om digitale technologieën te mainstreamen in alle verschillende bedrijfsfuncties en organisatiesegmenten, ook in de relaties met derde onderwerpen (zoals leveranciers, klanten, kennisbronnen, technologieleveranciers, enzovoort).

Toelatingseisen

 • Minimaal een 3-jarig undergraduate / bachelordiploma in een relevant studiegebied hebben, uitgegeven door een officiële instelling van het buitenlandse hoger onderwijs;
 • Alle aanvragers moeten de Engelse taal vloeiend beheersen met een minimum van B2 volgens het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
Vereiste documenten
 • Geldig paspoort;
 • Geldige Italiaanse verblijfsvergunning (indien van toepassing);
 • Undergraduate / Bachelor's Degree Diploma (of het Certificate of Enrollment, als je momenteel het laatste jaar van je Undergraduate / Bacheloropleiding volgt en het eindkwalificatiediploma nog niet beschikbaar is);
 • Transcript of records;
 • Diplomasupplement (indien van toepassing);
 • Certificaat voor onderbroken studies en / of terugtrekking uit studies en / of andere toegekende universitaire certificaten met een lijst van alle behaalde examens (indien van toepassing). Deze certificaten moeten een gedetailleerd programma bevatten met de afzonderlijke leeractiviteiten en studie-uren voor theoretisch-praktische activiteiten (voor studenten die van een andere universiteit willen overstappen);
 • Eventuele waardeverklaring (lees hier meer) uitgegeven door de Italiaanse diplomatieke vertegenwoordiger in het land waar de laatste onderwijskwalificatie werd behaald; of een CIMEA-verklaring van vergelijkbaarheid (indien van toepassing).
 • Engelse of Italiaanse vertaling van de bovengenoemde documenten;
 • Curriculum vitae.

Collegegeld en financiering

Het jaarlijkse collegegeld voor internationale studenten is € 12.000; terwijl er ook een eenmalig voorinschrijfgeld voor studenten is van € 500.

Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

Link Campus University is a private University in Rome that stands under the Italian University’s Regulation. Link Campus University combines the English system’s educational strategies with the Itali ... Lees meer

Link Campus University is a private University in Rome that stands under the Italian University’s Regulation. Link Campus University combines the English system’s educational strategies with the Italian culture and didactic method. Most of the degree courses are taught in English, and some are held in Italian. Lees Minder