Master in maritiem en luchttransportbeheer

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Wil je carrière maken in transportonderzoek of -management? Dan is dit programma van grote waarde. Het biedt de theoretische en praktische vaardigheden om u klaar te stomen voor succes in de steeds veranderende wereld van transport en logistiek. Dit programma, een samenwerking met C-MAT , is specifiek ontworpen met een internationaal publiek in gedachten en gericht op pas afgestudeerden met een achtergrond in economie of management gericht op transportgerelateerde zaken.

Waarom

Als grote havenstad is Antwerpen de perfecte plek om kennis te maken met het beheer van maritiem en luchtvervoer. Dit programma is een internationale ervaring met excursies en bedrijfsbezoeken om u voor te bereiden op de uitdagingen waarmee de transportsector vandaag wordt geconfronteerd.

Dit programma is een samenwerking tussen de Antwerp Management School (AMS) en het Centrum voor Maritiem en Luchtvervoer (C-MAT) van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen.

De transport- en logistieke sector staat onder toenemende druk om duurzame oplossingen te bieden voor mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering. Om aan deze vraag te voldoen, kan de industrie voortaan rekenen op het gezamenlijke Center of Excellence van AMS en de Faculteit Business en Economie van de Universiteit Antwerpen. Antwerpen wordt zo meer dan ooit het centrum van hoogstaand academisch onderzoek en toekomstbestendige masteropleidingen in de toeleveringsketen, transport en logistiek.

AMS en C-MAT vullen elkaar perfect aan, zowel qua onderwerpen, aanpak als netwerk.

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

 • Je hebt zowel een brede als gedegen kennis van en inzicht in hedendaagse vraagstukken en de onderlinge afhankelijkheden van de transportgerelateerde business, gebaseerd op onderzoeksresultaten en internationale ervaring uit de transportsector.
 • Je hebt gespecialiseerde kennis van en inzicht in de complexiteit van de transportketens, de verschillende transportmodi, interfaces en actoren, en hun respectievelijke interactie met logistiek management.
 • Je hebt specialistische kennis van en inzicht in de complexiteit van logistiek management, in het bijzonder met betrekking tot import-export management, warehousing en distributie van goederen en aanverwante wet- en regelgeving.
 • Je bent in staat een onderzoeksvraag te formuleren, een onderzoeksplan op te stellen en onderzoeksresultaten binnen het domein van transportmanagement kritisch te evalueren.
 • Je bent in staat de verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden toe te passen om effectieve oplossingen te ontwikkelen voor reële bedrijfsproblemen.
 • Je kunt de verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden toepassen om bedrijfseconomische beleidsbeslissingen inzake transport voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen in de transportketen.
 • Je kunt kritisch reflecteren op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid, en de impact daarvan op de transportsector vanuit (inter) nationaal perspectief.
 • Je bent in staat om zijn / haar eigen onderzoek en / of oplossingen voor complexe casestudies kritisch te analyseren en samen te stellen aan de hand van wetenschappelijk verantwoorde methodologieën en ze op een duidelijke en beknopte manier te presenteren.

Naar wie zoeken we?

 • Je bent geïnteresseerd in het leren over alle functies van de transportsector, inclusief zeevervoer, nieuwe innovaties en geavanceerde industriële economie, enz.
 • Je bent ruimdenkend en staat te popelen om in een echt internationale en multiculturele omgeving te zijn.
 • Je hebt een masterdiploma of een bachelordiploma van vijf jaar in een relevant vak, met goede studieresultaten of een bachelordiploma van vier jaar studie bij aantoonbare gelijkwaardigheid met een masterdiploma (bijvoorbeeld op basis van het curriculum van de opleiding, succesvolle deelname aan relevante aanvullende academische cursussen / training en / of relevante beroepservaring).

Mate

Na succesvolle afronding van deze master ontvang je de volgende graad: 'Master of Science in Maritime and Air Transport Management'.

leerplan

In het eerste semester neem je deel aan de verplichte opleidingsonderdelen (9 ECTS-credits) en kies je tussen de opties Management Fundamentals en Research Fundamentals (33 ECTS-credits).

Management Fundamentals

De optie Management Fundamentals is bedoeld voor studenten die hun kennis en vaardigheden op het gebied van transport en economie willen verbeteren. Het bereidt je vooral voor op een managementcarrière in de maritieme of luchttransportsector.

Kern vakken:

 • Transport bedrijfseconomie en beleid
 • Technologie en innovatie
 • Wereldwijde leiderschapsvaardigheden
 • Geavanceerde bedrijfseconomie
 • Zakelijke omgeving
 • Kapitaalbudgettering en financiering
 • Project Methodologie
 • Masterproef in transportmanagement

Grondbeginselen van onderzoek

De optie Research Fundamentals biedt u een meer methodologische en kwantitatieve training. Je wordt uitstekend voorbereid op een carrière in bijvoorbeeld advisering, beleid of onderzoek in de maritieme of luchttransportsector. Bovendien kan deze optie de basis leggen voor verdere academische bezigheden, zoals een Ph.D.

Kern vakken:

 • Transport bedrijfseconomie en beleid
 • Wereldwijde leiderschapsvaardigheden
 • onderzoeksmethode
 • Geavanceerde industriële economie
 • Welvaartseconomie
 • Transportmodellering
 • Masterproef in transportonderzoek

In het tweede semester maak je de keuze tussen een afstudeerrichting Air Transport of Maritime Transport. Op deze manier kunt u uw programma nog meer afstemmen op uw specifieke interesses en achtergrond. Bekijk de keuzevakken om te zien welke vakken bij elke major horen.

Groot zeevervoer Major Air Transport
 • Haveneconomie en -bedrijfskunde
 • Maritieme economie en bedrijfskunde
 • Maritieme toeleveringsketens
 • Luchtvervoer economie en bedrijf
 • Luchthavenbeheer
 • Prijsstrategieën voor luchtvervoer

Wereldwijde leiderschapsvaardigheden

Bij AMS begin je aan een persoonlijke ontwikkelingstraject waarin je groeit als persoon en toekomstig leider. Met de track Global Leadership Skills dagen we je uit en coachen we je om je meer bewust te worden van wie je bent, hoe je samenwerkt met anderen en wat voor soort carrière je wilt nastreven.

Tijdens deze reis zullen we ons concentreren op deze drie leerniveaus door te werken met een mix van oefeningen, zelfanalyse-instrumenten, reflectiemomenten, individuele follow-up, collectieve sessies en peer coaching. We bieden u relevante kaders die u helpen te begrijpen wie u bent en hoe u zich tot anderen verhoudt. We zullen u ondersteunen bij het begrijpen van uw sterke punten en behoeften, en het definiëren van uw groeigebieden. We dagen je uit om een persoonlijke leiderschapsclaim te ontwikkelen die een mondiaal en duurzaam perspectief inhoudt.

De ontwikkeling van Global Leadership Skills is meer dan een 'nice to have', het is een basisvoorwaarde voor carrièresucces en recruiters zullen dit beoordelen wanneer je solliciteert naar een baan. De huidige werkgevers zijn op zoek naar een indrukwekkende reeks soft skills bij het selecteren van jonge afgestudeerden. Deze omvatten zelfbewustzijn, het vermogen om samen te werken met anderen, leiderschapsvaardigheden, het vermogen om zich aan nieuwe situaties aan te passen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, openheid voor en respect voor verschillende perspectieven, multicultureel bewustzijn en langetermijn- en systeemdenken, om noem er maar een paar. Deze cursus is bedoeld om u te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en bij het vinden van een match tussen wie u bent en wat de arbeidswereld nodig heeft; tussen je loopbaanambities en wat werkgevers zoeken.

AMS bootcamp

Nadat je je hebt aangemeld voor dit programma, kun je je aanmelden voor onze AMS-bootcamp, die de week voor aanvang van je programma wordt georganiseerd. U kunt cursussen verwachten in academisch schrijven, professioneel Engels, zakelijke onderzoeksmethoden en financieel beheer. Deze zomerschool is niet verplicht maar wel sterk aanbevolen. We bieden je niet alleen cursussen van academische strengheid, maar we bieden je ook een reis aan naar een van de oudste steden van België, Brugge, en het is natuurlijk een ideale gelegenheid om je medestudenten te leren kennen.

Toelating

Academische achtergrond

Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met C-MAT. U kunt zich aanmelden via C-MAT.

De basisvoorwaarden voor de opleiding zijn een universitair diploma (minimaal 4 jaar voltijds) in een relevant vak en een grondige kennis van het Engels.

Toelating wordt verleend door de toelatingscommissie, rekening houdend met het aanvraagdossier van de student, academische achtergrond, motivatie, taalvaardigheid en indien van toepassing beroepservaring. Een van de basisvereisten voor toelating tot de opleiding is een universitair diploma:

 • Kandidaten moeten in het bezit zijn van een masterdiploma of vijf jaar bachelordiploma in een relevant onderwerp, met goede studieresultaten.
 • Kandidaten met een bachelordiploma van vier jaar studie kunnen worden toegelaten in geval van aantoonbare gelijkwaardigheid met een masterdiploma (bijv. Op basis van het curriculum van de opleiding, het succesvol volgen van relevante aanvullende academische cursussen / trainingen en / of relevante beroepservaring).
 • Kandidaten met alleen een bachelordiploma van drie jaar worden niet toegelaten tot de Advanced Master-opleidingen. Meerdere bachelordiploma's van drie jaar zijn niet gelijk aan een masterdiploma.
 • Kandidaten die hun universitair diploma hebben behaald onder het Europese Bologna-systeem (zie http://www.ehea.info/members.aspx) moeten een diploma hebben dat vergelijkbaar is met niveau 7 van het Europees kwalificatieraamwerk.
 • Relevante werkervaring (bij voorkeur minimaal 2 jaar) kan een bijkomend selectievoordeel zijn.
Kennis van het Engels

Omdat het programma in het Engels wordt gegeven, moeten alle aanvragers kunnen lezen, colleges kunnen volgen en hun mening kunnen uiten in vloeiend geschreven en gesproken Engels. Voor studenten van wie de eerste taal geen Engels is, zijn de volgende kwalificaties vereist:

 • Een TOEFL (test van Engels als vreemde taal). Een score van minimaal 550 voor de papieren test (PBT) of 213 voor de computergebaseerde test (CBT), of 80 voor de TOEFL internetgebaseerde (iBT) score;
 • The British Council IELTS (International English Language Testing Service met een minimumscore van 6,5);
 • Bevredigende standaard in het verbale gedeelte van de Princeton-test ( GMAT , Graduate Management Admission Test).
 • Gelijkwaardige tests van geaccrediteerde taaltoetsorganisaties met een resultaat dat uw vaardigheid in de Engelse taal aantoont;
 • Een eerste graad van een Europese universiteit / hogeschool of buitenlandse instelling die voldoende bewijs levert van de vaardigheid in de Engelse taal;
 • Ander bewijs dat uw vaardigheid in de Engelse taal aantoont en dat voldoet aan de toelatingscommissie.

Kandidaten die van mening zijn dat hun kennis van het Engels onvoldoende is, worden daarom sterk aangeraden om Engelse taalcursussen te volgen, hetzij in hun thuisland voor vertrek, hetzij tijdens hun verblijf in Antwerpen. De Universiteit Antwerpen organiseert elk academiejaar intensieve taalcursussen Engels voor buitenlanders.

Laatst bijgewerkt op sep 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

Antwerp Management School, the autonomous management school of the University of Antwerp (Belgium), offers 8 accredited Advanced Masters in a truly international context with study options in: Belgium ... Lees meer

Antwerp Management School, the autonomous management school of the University of Antwerp (Belgium), offers 8 accredited Advanced Masters in a truly international context with study options in: Belgium, China, Brazil, Italy and the USA. Moreover, we are ranked #37 in the Financial Times for our Master in Management (2019). Lees Minder