Master in management van ontwikkeling

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De Turijnse School of Development (in het kader van het International Training Centre van de IAO ) biedt in samenwerking met de Universiteit van Turijn deze eerste graad Master in Management of Development, die is ontworpen als een intensief, toepassingsgericht blended learning-programma dat bestaat uit een opvolging van internetgebaseerd afstandsonderwijs gevolgd door interactieve klassikale instructies en praktische toepassing / onderzoek. Dit Master-programma, uitgevoerd in het Engels, is in de 17e editie en werd met succes nagestreefd door meer dan 520 studenten uit meer dan 80 landen over de hele wereld.

De inhoud en de methoden voor het afleveren van lessen zijn ontworpen om de deelnemers het volledige spectrum aan competenties te geven dat nodig is om effectief om te gaan met de uitdagingen waarmee hedendaagse ontwikkelingsprofessionals te maken hebben bij hun streven naar sociale en economische vooruitgang en tegelijkertijd de leefomgeving voor toekomstige generaties te behouden.

Programma

Het programma presenteert een aantal unieke kenmerken:

 • integratie van theorie met applicatiewerk;
 • diepgaande dekking van het volledige spectrum van competenties voor projectcyclusbeheer zoals toegepast in grote ontwikkelingsinstellingen; en
 • een interdisciplinaire benadering die de onderlinge verbanden tussen de rechtsstaat, economische ontwikkeling en sociale vooruitgang benadrukt.

DEEL I - leren op afstand

Een self-learning tutor-ondersteunde periode van 12 weken, ontworpen om de deelnemers kennis te laten maken met de vereiste instapkennis in de disciplines van Deel II, namelijk economie, institutioneel ontwerp, sociologie, recht en projectmanagement. Het trainingsmateriaal bevat geselecteerde hoofdstukken uit belangrijke handboeken, naast een aantal artikelen uit bekende tijdschriften. De leerinhoud wordt op de website van het programma geplaatst, terwijl de deelnemers minstens één voorgeschreven leerboek krijgen.

Deel II - Leren van aangezicht tot aangezicht

Module I: Inleiding tot management van ontwikkeling (actoren, instellingen en PCM)

 • Overzicht van ontwikkelingshulp, internationale donorinstellingen -
 • VN-systeem, IMF en Wereldbank
 • Projectcyclusbeheer: logische raamwerkaanpak, operationele planning, budget, monitoring en evaluatie

Module II: Economie van ontwikkeling

 • Economische ontwikkelingstheorieën
 • De wereldwijde economische crisis
 • Strategieën voor economische ontwikkeling: in geselecteerde succesvolle landen
 • De rol van FD in ontwikkeling
 • Milieu-economie
 • Ongelijkheid en armoede
 • Kosten en baten van migratie in zend- en bestemmingslanden

Module III: juridische context voor ontwikkeling mogelijk maken

 • Juridisch kader mogelijk maken voor effectieve en duurzame ontwikkeling.
 • De rol en functie van sleutelactoren in ontwikkeling, onder meer multilaterale en bilaterale ontwikkelingsagentschappen.
 • Op mensenrechten gebaseerde benadering van ontwikkelingsprogrammering
 • Arbeidsnormen met de nadruk op gender en preventie van kinderarbeid

Module IV: institutionele ontwikkeling en sociale analyse

 • Factoren die de 'institutionele efficiëntie' beïnvloeden
 • Politieke regimes en participatie-instrumenten
 • Ontwikkeling, politiek en cultuur: perspectieven van de politicologie
 • Familie, geslacht en participatie (speciale verwijzing naar gezondheidsproblemen en onderwijs)
 • Risicomanagement

Module V: Lokale ontwikkeling

DEEL III - Projectvoorbereiding

Dit deel is gewijd aan de individuele of groepsformulering van een volledig projectdocument in antwoord op een waargenomen "ontwikkelingsbehoefte" in een sector en een land met betrekking tot het werk of interessegebied van de deelnemers. De kwaliteit van de voorbereiding en presentatie van het projectdocument dient als een indicator voor het inzicht van de deelnemers in de belangrijkste disciplines van ontwikkelingswerk. Het projectdocument of ontwikkelingsvoorstel wordt beoordeeld op kwaliteit en consistentie door een panel van experts van de Universiteit van Turijn en ITCILO en is een voorwaarde voor afstuderen.

Collegegeld

Het collegegeld is € 8.000 en omvat:

 • programma ontwikkeling en beheer;
 • lesmateriaal, trainingsmateriaal en documentatie;
 • gebruik van trainingsfaciliteiten en ondersteunende diensten.

Bestuur, verblijf, reiskosten, transporten en persoonlijke uitgaven voor de periode in Turijn zijn niet inbegrepen in het collegegeld.

Beurzen

De toelatingscriteria houden rekening met het zelffinancieringspotentieel van de deelnemer en met zijn / haar educatieve en professionele profielen.

De cursus wordt in het Engels gehouden. Kennis van het Engels is een eerste vereiste en moet in het aanvraagformulier met ondersteunende documenten worden aangetoond.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

A UNIQUE PARTNERSHIP BETWEEN THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO, UN ORGANIZATIONS AND ACADEMIA

A UNIQUE PARTNERSHIP BETWEEN THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO, UN ORGANIZATIONS AND ACADEMIA Lees Minder
Turijn , Barcelona + 1 Meer Minder