Master in leiderschap en organisatie: maatschappelijke uitdagingen en organisatorische uitdagingen

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Overzicht

Dit tweejarige masterprogramma biedt u diepgaande kennis van en inzicht in de uitdagingen waarmee organisaties en bedrijven van vandaag worden geconfronteerd, waarbij de nadruk ligt op de relatie tussen maatschappelijke uitdagingen en leiderschap en organisatie, evenals de kruising tussen de private, publieke en non-profitsector . De opleiding is multidisciplinair en omvat perspectieven uit de sociologie, pedagogiek, bedrijfskunde en politieke wetenschappen.

Over

Het programma zal u voorzien van geavanceerde kennis van leiderschap en organisatietheorie. U zult kijken naar maatschappelijke uitdagingen waarmee zowel mensen als organisaties worden geconfronteerd, waarvoor samenwerking tussen sectoren zoals globalisering en digitalisering vereist is.

Programmastructuur

Tijdens het eerste jaar volg je cursussen binnen het hoofdveld van leiderschap en organisatie. Tijdens het derde semester zul je kiezen tussen verschillende onafhankelijke cursussen om je kennis te verdiepen in onderwerpen zoals leiderschap voor duurzaamheid, leiderschap binnen human service-organisaties, onderzoek binnen leiderschap en organisatie, en ondernemerschap en internationale strategie. Het programma wordt afgesloten met het schrijven van een masterproef van 30 credit.

Het programma heeft een sterke, multidisciplinaire band met onderzoek. Verschillende docenten van het programma zijn actieve wetenschappers met een focus op maatschappelijk relevante uitdagingen zoals psychosociale werkomgeving, gendergelijkheid, governance en management in organisaties. Tijdens het programma werk je nauw samen met de lopende onderzoeksprojecten aan de universiteit.

Op wat voor carrière zal ik worden voorbereid?

De gepercipieerde druk voor organisaties om zich aan te passen aan maatschappelijke veranderingen betekent dat het belangrijk is dat managers, leiders en werknemers gedegen kennis en een kritisch begrip hebben van governance, management en organisatie binnen de private, publieke en non-profitsector. Bovendien is er een toenemende vraag naar mensen met kennis en begrip van macht, geslacht en intersectionaliteit in relatie tot leiderschap en organisatie.

Afgestudeerden zullen gekwalificeerd zijn om te werken op verschillende gebieden, zoals management en organisatieontwikkeling bij organisaties, agentschappen en bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Het programma bereidt je ook voor op vervolgstudies aan Ph.D. niveau.

Selectie

De volgende aanvraagronde voor EU-studenten, voor studies die beginnen in het najaar van 2020, is open van 16 maart tot 15 april 2020. De volgende internationale aanvraagronde, voor studies die beginnen in het najaar van 2021, opent in oktober 2020 en sluit in januari 2021.

Nadat u uw aanvraag hebt voltooid met uw academische referenties en Engelse taalvaardigheid, moet u ook een ondersteunend document indienen.

Volg de volgende stappen om uw aanvraag te voltooien:

 • Maak een account aan en meld u aan voor het programma via ons systeem.
 • Upload uw documentatie als pdf op het systeem of verzend het document per post. Je moet zowel een bachelordiploma als een Engelse taalvaardigheid aantonen om in aanmerking te komen voor het programma. Aanvragers in hun laatste jaar, die hun diploma zullen ontvangen voordat het programma begint, kunnen ook een aanvraag indienen, maar moeten specifieke instructies volgen.
 • Voor studenten die zich aanmelden voor de tweede aanvraagronde, moet het ondersteunende document uiterlijk 15 april zijn geüpload naar www.antagning.se. Houd er rekening mee dat deze datum kan verschillen van de deadline voor het indienen van de rest van uw documenten.

Toelatingseisen

Bachelor's degree, bestaande uit 180 studiepunten. Het equivalent van Engels B / Engels 6 in de Zweedse middelbare school.

Organisatie

Het doel van het masterprogramma is dat de studenten geavanceerde kennis en kritisch inzicht verwerven in de wederzijdse relatie tussen maatschappelijke uitdagingen, leiderschap en organisatie in private, publieke en non-profitsectoren, evenals kennis van kritische perspectieven. Na het afronden van het programma kunnen de studenten doorgaan naar Ph.D. studies of voor gekwalificeerd werk binnen bijvoorbeeld nationale en internationale agentschappen en organisaties.

Het programma is multidisciplinair en is gebaseerd op de disciplines Sociologie, Pedagogiek, Psychologie, Bedrijfskunde en Politicologie. Het programma is gericht op studenten en professionals die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van hun kennis en begrip van de uitdagingen waarmee organisaties en bedrijven worden geconfronteerd.

De cursussen binnen het hoofdgebied Leiderschap en organisatie worden gegeven in het eerste en tweede semester. Een aantal keuzevakken worden aangeboden in het derde semester. Het vierde semester bestaat uit de verplichte masterproef van 30 studiepunten.

Leerresultaten

Kennis en begrip

Om een masterdiploma in leiderschap en organisatie te behalen, moet de student:

 • Aantonen van kennis en begrip in het hoofdvak van de studie, inclusief zowel brede kennis van het veld en een aanzienlijke mate van gespecialiseerde kennis op bepaalde gebieden van het veld, evenals inzicht in huidig onderzoek- en ontwikkelingswerk, en
 • Aantonen van gespecialiseerde methodologische kennis in het hoofdvak van studie.

Competenties en vaardigheden

Om een masterdiploma in leiderschap en organisatie te behalen, moet de student:

 • Aantonen van het vermogen om kennis kritisch en systematisch te integreren en complexe fenomenen, problemen en situaties te analyseren, beoordelen en behandelen, zelfs met beperkte informatie;
 • Aantonen van het vermogen om kwesties kritisch, autonoom en creatief te identificeren en te formuleren, alsook om te plannen en, met behulp van geschikte methoden, geavanceerde taken uit te voeren binnen vooraf bepaalde tijdspaden en zo bij te dragen aan de vorming van kennis en het vermogen om dit werk te evalueren;
 • Aantonen van het vermogen in spraak en schrijven, zowel nationaal als internationaal, om zijn of haar conclusies en de kennis en argumenten waarop ze zijn gebaseerd in een dialoog met verschillende doelgroepen duidelijk te rapporteren en te bespreken, en
 • Aantonen van de vaardigheden die vereist zijn voor deelname aan onderzoeks- en ontwikkelingswerk of autonome werkgelegenheid in een andere gekwalificeerde hoedanigheid.

Oordeel en aanpak

Om een masterdiploma in leiderschap en organisatie te behalen, moet de student:

 • Aantonen van het vermogen om beoordelingen in het hoofdvak van de studie te maken op basis van relevante disciplinaire, sociale en ethische kwesties en ook aantonen van bewustzijn van ethische aspecten van onderzoek en ontwikkeling;
 • Aantonen van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van onderzoek, de rol ervan in de samenleving en de verantwoordelijkheid van het individu voor hoe het wordt gebruikt, en
 • Toon het vermogen aan om de persoonlijke behoefte aan verdere kennis te identificeren en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar doorlopende leerproces.

Mate

 • Master's Degree (120 studiepunten).
 • Diploma van Master of Arts (120 studiepunten) met een Major in leiderschap en organisatie.

Om een diploma te behalen is een minimum van 120 studiepunten vereist. Ten minste 90 studiepunten moeten tweede cycluscursussen zijn binnen het hoofdgebied Leiderschap en organisatie. De verplichte vakken van het tweede en vierde semester van het programma moeten worden afgerond en opgenomen in de graad.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Lees Minder