Master in leiderschap en organisatie: maatschappelijke uitdagingen en organisatorische uitdagingen

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Deze tweejarige masteropleiding biedt je diepgaande kennis en inzicht in de uitdagingen waarmee organisaties en bedrijven van vandaag worden geconfronteerd, waarbij de nadruk ligt op de relatie tussen maatschappelijke uitdagingen en leiderschap en organisatie, evenals op het kruispunt tussen de private, publieke en non-profitsector. . De opleiding is multidisciplinair en omvat perspectieven uit de sociologie, pedagogiek, bedrijfskunde en politicologie.

Over

Het programma zal je voorzien van geavanceerde kennis van leiderschap en organisatietheorie. Je kijkt naar maatschappelijke uitdagingen waar zowel mensen als organisaties voor staan en die samenwerking tussen sectoren als globalisering en digitalisering vereisen.

Programmastructuur

In het eerste jaar volg je vakken binnen het hoofdveld leiderschap en organisatie. Tijdens het derde semester kies je tussen verschillende onafhankelijke cursussen om je kennis te verdiepen in onderwerpen als leiderschap voor duurzaamheid, leiderschap binnen human service organisaties, onderzoek binnen leiderschap en organisatie, en ondernemerschap en internationale strategie. De opleiding wordt afgesloten met het schrijven van een masterproef van 30 studiepunten.

De opleiding heeft een sterke, multidisciplinaire verbinding met onderzoek. Verschillende docenten van het programma zijn actieve wetenschappers met een focus op maatschappelijk relevante uitdagingen zoals psychosociale werkomgeving, gendergelijkheid, bestuur en management in organisaties. Tijdens de opleiding werk je nauw samen met de lopende onderzoeksprojecten aan de universiteit.

Op wat voor carrière zal ik worden voorbereid?

De waargenomen druk voor organisaties om zich aan te passen aan maatschappelijke veranderingen betekent dat het belangrijk is dat managers, leiders en werknemers gedegen kennis en een kritisch begrip hebben van bestuur, management en organisatie binnen de private, publieke en non-profitsector. Daarnaast is er een toenemende vraag naar mensen met kennis en begrip van macht, gender en intersectionaliteit in relatie tot leiderschap en organisatie.

Afgestudeerden zullen gekwalificeerd zijn om op verschillende gebieden te werken, zoals management en organisatieontwikkeling binnen organisaties, agentschappen en bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Het programma bereidt je ook voor op vervolgstudies op PhD-niveau.

Selectie

De volgende aanvraagronde voor EU-studenten, voor studies die beginnen in het najaar van 2020, is open van 16 maart tot 15 april 2020. De volgende internationale aanvraagronde, voor studies die beginnen in het najaar van 2021, opent in oktober 2020 en sluit in januari 2021.

Nadat u uw aanvraag hebt voltooid met uw academische referenties en Engelse taalvaardigheid, moet u ook een ondersteunend document indienen.

Volg de volgende stappen om uw aanvraag te voltooien:

 • Maak een account aan en solliciteer via ons systeem op het programma.
 • Upload uw documentatie als pdf op het systeem of stuur het document per post. Je moet zowel een bachelordiploma als Engelse taalvaardigheid aantonen om in aanmerking te komen voor het programma. Kandidaten in hun laatste jaar, die hun diploma ontvangen voordat het programma begint, kunnen ook solliciteren, maar moeten specifieke instructies volgen.
 • Voor studenten die zich aanmelden voor de tweede aanmeldingsronde, moet het ondersteunende document worden geüpload naar www.antagning.se. Houd er rekening mee dat de datum kan verschillen van de deadline voor het indienen van de rest van uw documenten.

Toelatingseisen

Bachelor's degree, bestaande uit 180 studiepunten. Het equivalent van Engels B / Engels 6 in de Zweedse middelbare school.

Organisatie

Het doel van het masterprogramma is dat de studenten geavanceerde kennis en kritisch inzicht verwerven in de wederzijdse relatie tussen maatschappelijke uitdagingen, leiderschap en organisatie in de private, publieke en non-profitsector, evenals kennis van kritische perspectieven. Na het afronden van het programma kunnen de studenten doorstromen naar PhD-studies of gekwalificeerd werk binnen bijv. Nationale en internationale agentschappen en organisaties.

Het programma is multidisciplinair en is gebaseerd op de disciplines sociologie, pedagogiek, psychologie, bedrijfskunde en politieke wetenschappen. Het programma is gericht op studenten en professionals die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van hun kennis en begrip van de uitdagingen waarmee organisaties en bedrijven worden geconfronteerd.

De cursussen binnen het hoofdgebied Leiderschap en Organisatie worden gegeven in het eerste en tweede semester. In het derde semester wordt een aantal keuzevakken aangeboden. Het vierde semester bestaat uit de verplichte masterproef van 30 studiepunten.

Leerresultaten

Kennis en begrip

Om een masterdiploma in leiderschap en organisatie te behalen, moet de student:

 • blijk geven van kennis en begrip in het hoofdvakgebied, met inbegrip van zowel brede kennis van het vakgebied als een aanzienlijke mate van gespecialiseerde kennis op bepaalde gebieden van het vakgebied, evenals inzicht in huidig onderzoeks- en ontwikkelingswerk.
 • blijk geven van gespecialiseerde methodologische kennis in het hoofdvakgebied.
Competenties en vaardigheden

Om een masterdiploma in leiderschap en organisatie te behalen, moet de student:

 • blijk geven van het vermogen om kennis kritisch en systematisch te integreren en complexe verschijnselen, problemen en situaties te analyseren, beoordelen en ermee om te gaan, zelfs met beperkte informatie.
 • het vermogen aantonen om kwesties kritisch, autonoom en creatief te identificeren en te formuleren, alsook om te plannen en, met behulp van geschikte methoden, geavanceerde taken uit te voeren binnen vooraf bepaalde tijdsbestekken en zo bij te dragen aan de vorming van kennis en het vermogen om dit werk te evalueren.
 • blijk geven van het vermogen in spreken en schrijven, zowel nationaal als internationaal, om zijn of haar conclusies en de kennis en argumenten waarop ze zijn gebaseerd duidelijk te rapporteren en te bespreken in dialoog met verschillende doelgroepen.
 • blijk geven van de vaardigheden die vereist zijn voor deelname aan onderzoeks- en ontwikkelingswerk of zelfstandig werk in een andere gekwalificeerde hoedanigheid.
Oordeel en aanpak

Om een masterdiploma in leiderschap en organisatie te behalen, moet de student:

 • aantonen dat het in staat is om beoordelingen te maken in het hoofdvakgebied op basis van relevante disciplinaire, sociale en ethische kwesties en ook om aan te tonen dat u zich bewust bent van ethische aspecten van onderzoeks- en ontwikkelingswerk.
 • blijk geven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van onderzoek, de rol ervan in de samenleving en de verantwoordelijkheid van het individu voor het gebruik ervan.
 • blijk geven van het vermogen om de persoonlijke behoefte aan verdere kennis te identificeren en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar voortdurende leren.
Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Lees Minder