Master in internationale ontwikkelingsstudies

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Master in internationale ontwikkelingsstudies

Deze masteropleiding op het gebied van internationale territoriale studies richt zich op 'International Development Studies', waardoor studenten zich kunnen specialiseren in Global Development of European Studies. Het programma is bedoeld om studenten de mogelijkheid te bieden om kritieke factoren en trends in de ontwikkelingswereld te identificeren, zowel in algemene als internationale context, om de causaliteit en het bestaan ​​van problemen in de ontwikkelingslanden te beoordelen en voorstellen voor effectieve oplossingen (inclusief kritieke situaties) te formuleren, vertalen voorstellen voor deze kwesties in projecten voor ontwikkelingshulp, waaronder het respecteren van de milieueffecten van beslissingen in een bredere context. Tegelijkertijd zullen studenten praktische kennis opdoen van specifieke actuele kwesties in verband met geselecteerde regio's in de derde wereld, namelijk Afrika, Zuid- en Zuidoost-Azië of Latijns-Amerika (op basis van hun keuze) en zullen ze ontwikkelingsprojecten kunnen opstellen voor de bepaalde regio die zij selecteren. Afgestudeerden van Europese Studies zullen in staat zijn om de rol van de Europese Unie in de mondiale omgeving te begrijpen, met speciale nadruk op de interactie met ontwikkelingslanden.

Specialisatie - Internationale ontwikkelingsstudies

Belangrijkste feiten

 • Programma: C-ITSE internationale territoriale studies
 • Vakgebied: C-ITSE-IDSE internationale ontwikkelingsstudies
 • Kwalificatieniveau: voortgezette Master
 • Wijze van studeren: voltijds
 • Kwalificatie toegekend: Master's degree

Specifieke toelatingsvoorwaarden:

Afgesloten bacheloropleiding en toelatingsexamen, indien vereist.

Masteropleiding

 • Internationale territoriale studies - test van regionale ontwikkeling, sociologie, milieutechnologie en problemen van de ontwikkelingslanden.

Kwalificatievereisten en voorschriften:

Afgeronde bacheloropleiding met een bachelordiploma. Verdere informatie hier beschikbaar.

Specifieke regelingen voor de erkenning van eerder verworven lessen:

Er zijn geen specifieke regelingen voor de erkenning van eerder verworven kennis. De erkenningsprocedure van de universiteit wordt bepaald door wet nr. 111/1998 betreffende instellingen voor hoger onderwijs en de "studie- en examenregeling" van de universiteit.

Profiel van het programma:

Specialisme "Internationale ontwikkelingsstudies", als onderdeel van het programma "Internationale territoriale studies", richt zich op het onderwijs en het onderwijzen van actuele kwesties van de ontwikkelingslanden vanuit mondiale en vergelijkende gezichtspunten. De afgestudeerden zullen hun theoretische kennis en vaardigheden kunnen gebruiken om specifieke causaliteit en beslissende determinanten in individuele ontwikkelingsprocessen en hun resultaten te identificeren, problemen te herkennen en praktische oplossingen voor dergelijke problemen te suggereren.

Belangrijkste leerresultaten:

 • Een vermogen om zich te oriënteren in de huidige internationale economische, politieke en sociale situatie en de invloed ervan in de individuele regio te beoordelen.
 • Kennis van interculturele problemen en hun relaties in de wereldwijde context.
 • Een vermogen om determinerende factoren en tendensen van ontwikkeling in de ontwikkelingswereld te identificeren in een algemene en internationale context.
 • Een vermogen om oorzakelijke relaties te beoordelen van de oorsprong en het bestaan ​​van problemen in ontwikkelingslanden en hun oplossingen voor te stellen.
 • Een mogelijkheid om rekening te houden met milieueffecten bij besluitvorming in bredere context.

Beroepsprofiel:

239943

Graduatievereisten:

Min. 120 ECTS, einddiploma staatsexamen, verdediging van de masterproef.

Toegang tot verdere studies:

Succesvolle afgestudeerden kunnen doorstromen naar de doctoraatsopleiding.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Mendel University in Brno is the oldest independent specialized university in the Czech Republic. It was established as the University of Agriculture in Brno in 1919, and since 2010 it has been using ... Lees meer

Mendel University in Brno is the oldest independent specialized university in the Czech Republic. It was established as the University of Agriculture in Brno in 1919, and since 2010 it has been using the name Mendel University in Brno (MENDELU). The university has a diverse community and a global network of students, staff and alumni (see https://bit.ly/2UieUCw) Lees Minder