Master in internationale ontwikkelingsstudies

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

De wereld verandert snel; dat geldt ook voor International Development Studies. Na 15 jaar kwam het MDG-tijdperk (Millennium Development Goals) in 2015 ten einde. Een groter aantal Sustainable Development Goals (SDG's) werd geïntroduceerd als leidraad voor het ontwikkelingsbeleid op lange termijn en voor het beëindigen van de armoede in de wereld. Ontwikkeling wordt niet langer beschouwd als een probleem 'daarbuiten' in het zuiden van de wereld. Onze hedendaagse wereld staat voor nieuwe mondiale problemen, zoals de 'migratiecrisis', voedselzekerheid, klimaatverandering en energiecrises.

We zijn ook getuige van enorme veranderingen in de relatieve machtsstructuur in ons wereldsysteem. Afrika, Azië en Latijns-Amerika ondergaan snelle transformaties, waardoor de traditionele Noord-Zuid-relaties op hun kop worden gezet. Reuzen als India en China versterken hun rol in internationale ontwikkelingssamenwerking. Deze 'nieuwe' donateurs benadrukken dat 'Zuid-Zuidsamenwerking' iets anders is dan het westerse idee van donateurs die klanten helpen. Terwijl ontwikkeling traditioneel wordt gedefinieerd door de donorgemeenschap in het noorden / westen, hebben regeringen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hun eigen versies van 'ontwikkeling' bedacht.

In het afgelopen decennium is het aantal actoren dat actief is in het ontwikkelingsdomein vermenigvuldigd. Naast de traditionele donateurs zijn er nieuwe 'spelers' bijgekomen, waaronder stichtingen en diaspora-organisaties. Bovendien erkennen individuele migranten en sociaal geëngageerde ondernemers hun rol in maatschappelijke veranderingen; velen nemen verantwoordelijkheid voor de sociale en milieueffecten van productieactiviteiten en / of consumptie.

De multidisciplinaire masteropleiding International Development Studies behandelt de huidige ontwikkelingsuitdagingen en houdt zich bezig met deze zeer belangrijke en urgente kwesties. In het bijzonder richt het programma zich op onderwerpen rond migratie / mobiliteit, klimaatverandering, landbeheer, verstedelijking en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je studeert in een internationale omgeving, met collega's en personeel met verschillende disciplinaire en culturele achtergronden. Een onderzoeksgerichte stage in het buitenland is een kernonderdeel van de opleiding. International Development Studies is trots op zijn grote, groeiende en actieve netwerk van alumni en vrienden.

Doel van het programma

Het centrale doel van de masteropleiding International Development Studies is om u uit te rusten met conceptuele en empirische kennis en onderzoeksvaardigheden die nodig zijn om hedendaagse kwesties met betrekking tot internationale ontwikkeling in brede geografische contexten (lokaal, regionaal en internationaal niveau) te begrijpen en analyseren.

Na afronding van het programma heb je theoretische, methodologische en praktische competentie verworven. Deze vaardigheden zullen nuttig zijn voor uw carrière in verder academisch onderzoek, ontwikkelingsbeleid en praktijksector, evenals andere werkgebieden. Je krijgt inzicht in wereldaangelegenheden en internationale ervaringen, evenals analytische, communicatie- en projectimplementatievaardigheden.

Carrière Outlook

IDS-afgestudeerden gedijen op werkterreinen die inzicht vereisen in mondiale zaken, internationale ervaringen en vaardigheden op het gebied van analytische, communicatie en projectimplementatie. Als gevolg van recente beleidsveranderingen op nationaal en internationaal niveau hebben IDS-afgestudeerden in toenemende mate werk gevonden in niet-traditionele ontwikkelingsgebieden, zoals de particuliere sector.

Mogelijke vooruitzichten

Het programma leidt studenten op voor een loopbaan in de publieke, non-profit (bijv. Academische) en de private sector. Vacatures zijn onder meer:

  • Onderzoeksposities: uitvoeren van academisch en toegepast onderzoek naar ontwikkelingsvraagstukken in binnen- en buitenland.
  • Beleidsstandpunten: voorbereiden en coördineren van beleid, adviseren over en plannen van internationale ontwikkelingssamenwerking (bijv. In UNDP, FAO, Ministerie van Buitenlandse Zaken).
  • Implementatieposities: optreden als lokale projectmanagers en coördinatoren (in NGO's of de privésector, bijvoorbeeld als maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheidsadviseurs).
  • PR / communicatieposities gerelateerd aan ontwikkelingsvraagstukken.
  • Als gevolg van recente beleidswijzigingen op nationaal en internationaal niveau is het aantal en de omvang van organisaties die betrokken zijn bij internationale samenwerking aanzienlijk toegenomen. Hierdoor is er een groeiende behoefte aan professionals die in staat zijn om elementen uit verschillende disciplines te integreren in de analyse van complexe ontwikkelingsvraagstukken.

Academische loopbaan

Het MSc in International Development Studies-programma bereidt studenten voldoende voor op Ph.D. Onderzoek. Veel van onze afgestudeerden waren succesvol in het behalen van een concurrerende Ph.D. posities en onderzoeksbeurzen.

Professionele carrières

Onze afgestudeerden zijn succesvol geweest in het vinden van uitdagende en interessante banen. Hier zijn enkele inspirerende voorbeelden:

  • Ama van Dantzig (2006; mede-oprichter Dr.Monk (internationaal innovatiebureau), met hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland en Accra, Ghana
  • Maartje ten Brummelaar (afgestudeerd 2007), beleidsadviseur - Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland
  • Eliska Gerthnerova (afgestudeerd 2012), beleidsmedewerker EU-ontwikkeling en humanitaire hulp, Bureau van de regering van de Tsjechische Republiek
  • Thijs Rutgers (afgestudeerd in 2010), Business Developer, Enviu - we beginnen met wereldveranderende bedrijven.
  • Ilse Zeemeijer (afgestudeerd 2012), redacteur en journalist, Het Financieele Dagblad

Feiten en cijfers

In overeenstemming met de algemene trends op de arbeidsmarkt, werd de arbeidsmarktpositie van IDS-afgestudeerden de afgelopen jaren beïnvloed door de economische crisis. Uit onderzoek van de STOGO Arbeidsmarktmonitor (2012/2015) onder afgestudeerden van de afdeling Sociale Geografie en Planning blijkt dat 62% van het IDS-cohort 2012-2015 binnen 6 maanden na afstuderen een baan had gevonden. Deze baan sluit vaak goed aan bij hun opleiding: tweederde van de IDSM-afgestudeerden (cohort 2007-2015) is van mening dat de kennis die ze tijdens de opleiding hebben opgedaan goed aansluit bij hun huidige functie en dat de theoretische kennis, in in het bijzonder, hen goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Begin 2013 werd een pilootstudie uitgevoerd onder IDS-alumni, waaraan 68 alumni (dus slechts een klein deel van onze afgestudeerden) deelnamen. Van de respondenten had 79% een baan, 7% was zelfstandig, 6% deed een tweede stage, 3% studeerde, en 4% was werkloos, allemaal uit de laatste cohort (2011 - 2012). De belangrijkste sectoren zijn die van ontwikkelingssamenwerking (24%), de academische wereld / onderwijs (21%) en de overheid (16%). Het merendeel van de alumni werkt in Nederland (69%), 10% werkt in Europa en de resterende 21% werkt buiten Europa.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lees meer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Lees Minder