Master in internationale misdrijven, conflicten en criminologie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Misdaden tegen de menselijkheid, terrorisme en georganiseerde misdaad

Hoe kan een kindsoldaat een folteraar worden? Kan het Internationaal Strafhof terroristen vervolgen? Hoe werkt mensenhandel in de Sinaï? In dit masterprogramma ontdek je alle aspecten van misdaden die verband houden met conflicten, met de nadruk op de rol van individuen, groepen, staten en de internationale gemeenschap. Je duikt diep in de psychologie van daders, leert over criminologische theorieën over organisatieprocessen en bespreekt rechtvaardigheidsreacties op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Internationale misdrijven, conflicten en criminologie

In een steeds complexere en geglobaliseerde wereld zijn oorlog, terrorisme en criminaliteit steeds meer met elkaar verweven. Conflicten leiden tot plundering, moord, rekrutering van kindsoldaten, genocide - en zelfs terrorisme. Ze kunnen ook leiden tot grensoverschrijdende misdaden zoals mensenhandel, ontvoeringen en natuurcriminaliteit. Internationale organisaties, niet-gouvernementele (belangen) groepen en overheden worden geconfronteerd met vragen over hoe deze criminele handelingen kunnen worden voorkomen en hoe deze kunnen worden aangepakt en hoe met de schadelijke gevolgen ervan kan worden omgegaan. Maar een gebrek aan kennis betekent dat effectieve antwoorden vaak nooit van de grond komen.

Dit masterprogramma is op verschillende manieren uniek: letterlijk omdat het door geen enkele andere universiteit ter wereld wordt aangeboden. Maar ook in zijn reikwijdte, omdat je inzichten en methoden uit verschillende disciplines zult leren combineren: criminologie, rechten, psychologie, sociologie en politieke wetenschappen. En ten slotte, onze universiteit ligt dicht bij Den Haag - de thuisbasis van het Internationaal Gerechtshof van de VN en het Internationaal Strafhof - de juridische hoofdstad van de wereld. Dit programma bereidt je echt voor op een internationale carrière in het veld.

Studieprogramma

International Crimes, Conflict and Criminology is een eenjarig, voltijds programma dat volledig in het Engels wordt gegeven. Je leert analyseren waarom mensen misdaden plegen in tijden van conflict (etiologie), hoe je deze misdaden kunt meten en onderzoeken (prevalentie) en hoe je kritiek kunt geven op vormen van overgangsjustitie (reactie). Maar de cursus is niet alleen theoretisch: je zult actieve discussies voeren over het internationale strafrecht en je krijgt de kans om criminologische, sociologische en psychologische theorieën en methoden toe te passen op praktijkgevallen.

Het uiteindelijke doel van het programma is te begrijpen waarom en in welke contexten criminele handelingen plaatsvinden, en wat de geschikte antwoorden zouden moeten zijn. Dit is niet alleen een academisch programma - het is training voor je professionele carrière. Je hebt de tools om objectief naar het bewijs te kijken, praktijkervaring op te doen in het veld, criminologietheorieën uit te dagen, beleid op te stellen om misdaad te bestrijden en strategieën te ontwikkelen om toekomstige misdaden te voorkomen.

Maak uw brochure

Programma
De doelen van dit masterprogramma zijn:

 • Meet en breng conflictgerelateerde misdrijven in kaart;
 • Conflictgerelateerde misdaden definiëren en conceptualiseren;
 • Onderzoek de gevolgen en meet de kosten van conflictgerelateerde misdaden;
 • Bestudeer de oorzaken van conflictgerelateerde misdaden;
 • Analyseer manieren om dit soort criminaliteit effectief te voorkomen en erop te reageren.


De volgende praktijkvoorbeelden worden door het programma bestreken:

 • De genocide in Rwanda en de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië;
 • De geschiedenis en de politieke context van de ad-hoctribunalen en het Internationaal Strafhof;
 • Rechtspraak: commando-verantwoordelijkheid, superieure bevelen, gemeenschappelijke criminele onderneming;
 • Transitional justice-processen in Colombia, Zuid-Afrika, Angola en Afghanistan;
 • De betrokkenheid van bedrijven bij mensenrechtenschendingen in de olie- en mijnindustrie;
 • Sociale psychologie: Stanford Prison-experiment, Milgram;
 • Conflict en terrorisme in Syrië, Libië en Irak;
 • Transnationale misdrijven: mensenhandel, wapenhandel, natuurcriminaliteit;
 • Interne verplaatsing en gedwongen migratie.


Rooster en cursussen
Het academische jaar in Nederland loopt van september tot juni en is verdeeld in een semestersysteem. Juli en augustus zijn vakantiemaanden.
Het programma bestaat uit drie verplichte vakken in het eerste semester en een keuze uit verschillende keuzevakken in het tweede semester. Je sluit het programma af met een interdisciplinaire masterproef gericht op conflictgerelateerde misdaden.

Hier zijn slechts drie voorbeelden van cursussen die in het programma worden aangeboden:

 • Atrocity Actors: Daders, omstanders en slachtoffers
  Wie zijn de mensen die betrokken zijn bij wreedheden? Waarom plegen daders misdaden zoals verkrachting, marteling en genocide? Waarom komen zo weinig mensen actief tussen? Wat zijn de gevolgen voor slachtoffers? Het doel van deze cursus is om de psychologie van de actoren die betrokken zijn bij wreedheden echt te begrijpen.
 • Internationale strafrechtbanken en tribunalen
  Meer informatie over de internationale straftribunalen voor het voormalige Joegoslavië en Rwanda. Om de werking van het Internationaal Strafhof te begrijpen, moet je natuurlijk excursies maken naar Den Haag - de juridische hoofdstad van de wereld ligt op slechts 30 minuten met de trein van de VU. Gastcolleges van criminologie-experts maken het pakket compleet.
 • Bedrijven, conflicten en misdaden
  Begrijp waarom en in welke mate bedrijven betrokken zijn bij grove mensenrechtenschendingen en internationale misdrijven. Gebruik inzichten, kennis en theorieën uit disciplines zoals geschiedenis, sociale psychologie, organisatiewetenschappen, bedrijfsethiek en politieke wetenschappen om uw criminologische aanpak aan te vullen.


Elk jaar in april kunt u deelnemen aan de excursie 'Transitional Justice in reality' naar Bosnië. Zie onze Facebook-groep voor meer informatie

Programma schema 2018/2019
Aanvullende cursusbeschrijvingen

Alle schema's kunnen worden gewijzigd.

Titel
Een Master of Science-graad (MSc) wordt toegekend aan alle studenten die minimaal 60 studiepunten behalen. Credits worden weergegeven volgens het European Credit Transfer System (ECTS), dat is gebaseerd op je werklast - inclusief uren doorgebracht in de klas, studeren, papers schrijven en opdrachten voltooien. Een volledig academisch jaar komt overeen met 60 EC, een semester met 30 EC.

Carriere vooruitzichten

Na je afstuderen kun je uitkijken naar een carrière in:

 • Internationale strafhoven en tribunalen
 • Nationale vervolgingsdiensten en politie
 • Europol, Eurojust
 • Intergouvernementele organisaties zoals de VN, IOM
 • Mensenrechtenorganisaties
 • Vluchtelingenorganisaties
 • Ministeries en denktanks
 • Universiteiten of andere onderzoeksinstituten
 • Journalistiek

Waarom VU Amsterdam ?

Interdisciplinair perspectief
Het programma maakt gebruik van veel verschillende disciplines om conflictgerelateerde misdrijven te benaderen, waaronder inzichten uit criminologie, sociologie, psychologie, internationaal strafrecht en politieke wetenschappen.

Sterke onderzoeksverbanden met praktijk en academisch onderzoek
Je bezoekt alle belangrijke juridische instellingen in Den Haag, terwijl internationale experts regelmatig gastcolleges geven en onderzoeksseminars verzorgen. Als je cijfers bijzonder hoog zijn, kun je worden uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd door onderzoekers van het Centre for International Criminal Justice van de faculteit en de selectieve cursus International Law Clinic.

Internationaal en divers
Wij trekken en brengen een selecte groep van zeer bekwame en gemotiveerde studenten met verschillende achtergronden en nationaliteiten samen. Ze hebben echter één ding gemeen: een diep verlangen om internationale misdaden en grove mensenrechtenschendingen te analyseren, te begrijpen en te helpen bestrijden. In de afgelopen jaren hebben advocaten, journalisten, criminologen, psychologen, sociologen, historici en vele anderen dit programma gevolgd. We hebben alumni van over de hele wereld, waaronder Rwanda, Colombia, Afghanistan, Armenië, Soedan, de Verenigde Staten, Canada en de EU. Deze diversiteit maakt de uitwisseling van kennis en ervaringen nog meer stimulerend. VU Amsterdam is de enige universiteit in Nederland, en een van de weinige universiteiten ter wereld, die deze specialisatie aanbiedt - waardoor je echt unieke vaardigheden en ervaring hebt om je internationale carrière te starten.

Toelatingseisen

Deze master is selectief en staat open voor een beperkt aantal studenten. De toelatingscommissie selecteert op basis van verdienste .

Factoren waarmee rekening zal worden gehouden zijn:

 • een GPA van minimaal 3 of een algemeen cijfer gemiddeld van B of 7.3
 • het niveau van interdisciplinariteit van een student
 • het niveau van de Engelse taalvaardigheid van een student
 • relevante ervaring (bijv. stage en (vrijwilligers) werk)
 • algemene indruk van de kandidaat op basis van motivatiebrief; aanbevelingsbrief (en) en bewijs van academisch schrijven

Deze criteria zijn even belangrijk.

Aanvragers moeten een speciale interesse tonen in conflictgerelateerde misdaden, politiek geweld, internationale misdrijven en / of internationale strafrechtspleging en dit ondersteunen met bewijsstukken.

Aanvragers met een academische bachelor in de rechten (LLB), Criminologie, Sociale Wetenschappen, Politicologie of Psychologie of een ander gerelateerd onderwerp kunnen een aanvraag indienen.

Aanvragers die niet aan bovengenoemde eisen voldoen, kunnen ook een aanvraag indienen; hun aanvraag wordt beoordeeld op:

 • talent en motivatie
 • vaardigheid in onderzoeksmethoden en -technieken.

Je vooropleiding is vergeleken met en gewaardeerd via het Britse Naric-vergelijkingssysteem en, indien nodig, via de Nuffic-vergelijkings- en validatieprogramma's. Vooral studenten uit niet-EU-landen moeten rekening houden met de mogelijkheid dat een relevante bachelor niet voldoende is om aan deze Master of Science-opleiding deel te nemen en dat hun aanvraag tot een afwijzing kan leiden.

Toelating op basis van een diploma van een hogeschool is niet mogelijk. Aanvragers met een relevante graad in toegepaste wetenschappen en een relevante premaster (in de rechten, criminologie, sociale of politieke wetenschappen of psychologie) kunnen een aanvraag indienen. De faculteit biedt geen premaster voor de ICC Master.

Voor deze master is een minimale C1-taalvaardigheid in het Engels vereist. Aan deze eis is voldaan als de aanvrager niet langer dan twee jaar vóór de start van het programma met succes een van de volgende examens heeft afgelegd met ten minste de aangegeven scores:

 • IELTS: minimale totale score ≥ 7,0, minimale score per testsectie: 6.5
 • TOEFL-test op papier: 600
 • TOEFL PBT: minimale totale score 68, minimale score per testsectie: 22
 • TOEFL iBT (internetgebaseerde test): minimale totale score ≥ 100, minimale score per testsectie: 22
 • C1 Advanced (voorheen Cambridge Advanced English): minimumscore B
 • C2 Proficiency (voorheen Cambridge English: Proficiency): minimumscore C

Vrijstelling wordt verleend aan studenten die:

 • hun middelbaar onderwijs of een academische graad in Nederland, het VK, Ierland, Canada, de VS, Nieuw-Zeeland of Australië hebben voltooid; of
 • een Engelstalig 'internationaal baccalaureaat' diploma hebben; of
 • hebben een bachelor- of masterdiploma behaald in een geaccrediteerd Engelstalig programma in de EU

Het bewijs van de Engelse taalvaardigheid kan na de aanmelddeadline worden ingediend, maar moet vóór de start van het programma door de faculteit zijn ontvangen. Zonder een Engelse vaardigheidstestscore die voldoet aan de bovengenoemde specificaties of een verklaring van afstand, kunt u het programma niet starten.

Applicatie procedure

Aanmelding is mogelijk vanaf 1 oktober. De deadline voor aanmelding is:

1 februari voor internationale studenten die zich aanmelden voor een van de VU-beurzen
1 april voor houders van internationale diploma's uit niet-EU / EER-landen
1 juni voor diplomahouders uit EU / EAA-landen


Internationale studenten die een universitaire accommodatie aanvragen, wordt ten zeerste aangeraden om vóór 1 april een aanvraag in te dienen.

Applicatie stappen

 1. Registreer via Studielink.
 2. Na registratie ontvangt u inloggegevens voor VUnet.
 3. Upload de volgende applicatiedocumenten via VUnet (bij voorkeur PDF-formaat):
  1. gewaarmerkt afschrift van academische graad of indien nog niet afgestudeerd: verklaring van uw thuisuniversiteit met een verwachte afstudeerdatum;
  2. gecertificeerd transcript in het Engels van tot nu toe behaalde cijfers;
  3. curriculum vitae;
  4. motivatiebrief, waarin uw redenen worden uiteengezet om aan het programma deel te willen nemen;
   (maximaal 1500 woorden)
  5. bewijs van academisch schrijven in het Engels:
   • Schrijf een essay: introduceer en beantwoord de volgende onderzoeksvraag:
    Wat zijn de verschillen tussen internationale misdrijven en (transnationale) georganiseerde misdaad?
    (max. 1000 woorden inclusief referenties)
   • Upload het essay als documenttype scriptie ; dit is je bewijs van academisch schrijven in het Engels - stuur je scriptie niet zelf in;
  6. 2 aanbevelingsbrieven van academische referenten (indien mogelijk inclusief de rangorde van de aanvrager); wij geven de voorkeur aan digitale kopieën die zijn geüpload in VUnet, maar scheidsrechters kunnen hun referenties ook rechtstreeks mailen naar masters.law@vu.nl;
  7. kopie paspoort en kopie verblijfsvergunning (indien van toepassing);
 4. Indien van toepassing op u: stuur de Engelse taaltestscore naar masters.law@vu.nl, deze kan in een later stadium worden verzonden (zie Taalvereisten voor details).
 5. Zodra alle vereiste aanvraagdocumenten zijn ontvangen, wordt uw dossier ingediend bij de toelatingscommissie. Houd er rekening mee dat uw dossier op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn ingevuld! Onvolledige dossiers kunnen niet in behandeling worden genomen.
  De toelatingscommissie kan om aanvullende informatie over uw academische dossier vragen als dit nodig wordt geacht om tot een beslissing te komen.
 6. U ontvangt een beslissing volgens het onderstaande schema.
 7. Als u bent toegelaten: voltooi uw aanvraag.

U ontvangt praktische informatie over de start van het programma in de zomer.

Overzicht internationale misdrijven en criminologie.

 • Voertaal: Engels
 • Duur: 1 jaar
 • Aanmelddeadline: 1 juni voor Nederlandse en EU-studenten. 1 april voor niet-EU-studenten.
 • Startdatum: 1 september
 • Type onderzoek: voltijds
 • Interessegebied: economie, bedrijfsleven en recht, gedrags- en sociale wetenschappen
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 150 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to over ... Lees meer

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 150 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to over 26,000 students from all over the world. Students and staff of 122 nationalities create a dynamic international academic community. The University distinguishes itself in research and education through four interdisciplinary themes: Human Health and Life Sciences, Science for Sustainability, Connected World and Governance for Society. Curious about student life at VU Amsterdam? Click here to ask our International Student Ambassadors. Lees Minder