Master in internationale migratie en etnische relaties

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Het masterprogramma in Internationale migratie en etnische relaties (IMER) richt zich op de huidige internationale ontwikkelingen en onderzoeksperspectieven in migratie en etnische relaties; de effecten van globalisering en menselijke mobiliteit op samenlevingen, groepen en individuen; de sociale en politieke aanpassing en integratie van etnische minderheden in verschillende samenlevingen; kwesties van inclusie en uitsluiting van immigranten; meerderheid-minderheid relaties; filosofische en ethische perspectieven op het leven in diverse en complexe samenlevingen.

Het programma Internationale migratie en etnische relaties biedt zowel 60 als 120 credits. Aanvragers kunnen kiezen voor het een- of tweejarenprogramma.

Wat maakt internationale migratie en etnische relaties uniek?

Deze masteropleiding leert je hoe je diepgaande analyses uitvoert, beleid evalueert en migratiegerelateerd beleid bekritiseert en bekritiseert. Verwacht op onderzoek gebaseerde training en een interdisciplinaire kijk die sociale wetenschappen met geesteswetenschappen verbindt.

Op welke carrière zal ik voorbereid zijn?

Inzicht in de complexiteit van internationale migratie en etnische relaties is essentieel om reflectieve besluitvorming op verschillende gebieden te garanderen, bijvoorbeeld internationale organisaties, de academische wereld, nationale en lokale overheden, ngo's en de media. Studenten die het programma hebben afgerond, komen ook in aanmerking om een PhD-studie aan te vragen.

Toelatingseisen

  1. Bachelorgraad in sociale wetenschappen of geesteswetenschappen
  2. Algemene geschiktheid het equivalent van Engelse cursus B van de Zweedse middelbare school.

Leerresultaten

Na voltooiing van het programma zal de student:

  • blijk geven van kennis van een breed scala aan kwesties op het gebied van IMER en gespecialiseerde kennis en begrip van de oorzaken en gevolgen van internationale migratie en van de dynamiek in etnische relaties;
  • weergeven van kennis van theorieën en methoden van wetenschap in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, met bijzondere nadruk op kwesties die verband houden met IMER-onderzoek;
  • blijk geven van het vermogen om zelfstandig argumenten te ontwikkelen, binnen afgesproken termijnen, op basis van diverse wetenschappelijke perspectieven om problemen en hun complexiteit te identificeren in overeenstemming met strikte wetenschappelijke onderzoeksprocedures;
  • blijk geven van het vermogen om zelfstandig en als onderdeel van een groep deze analyse en andere bevindingen op een logische en coherente manier te presenteren, mondeling en schriftelijk;
  • blijk geven van een vermogen om vragen op het gebied van internationale migratie en etnische relaties vanuit een multidisciplinair perspectief te evalueren.
Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Lees Minder