Master in intellectueel eigendom en nieuwe technologieën

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Het programma levert uitgebreide kennis over de rechtsbescherming en commerciële exploitatie van nieuwe technologieën. Nieuwe technologieën creëren nieuwe kansen in het leven en de wetenschap en slaan bruggen tussen mensen uit verschillende landen en culturen. Ze stellen ook serieuze uitdagingen, vooral voor de intellectuele eigendomswet. Het programma biedt een uitgebreid curriculum over het intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot nieuwe technologieën, beschouwd vanuit een internationaal perspectief. Het hanteert een vergelijkende benadering van IE-regelgeving, waarbij de EU-wetgeving als een belangrijk referentiepunt dient.

Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de World Intellectual Property Organization (WIPO). De belangrijkste focus ligt op de volgende kwesties: nieuwe technologieën en octrooirecht; auteursrecht in het digitale tijdperk; commerciële communicatie in de context van merken, modellen en oneerlijke concurrentie; gegevensbescherming, privacy en persoonlijke rechten op internet; Aansprakelijkheid van internetproviders; en meer.

Het programma maakt gebruik van nieuwe technologieën. Het eerste, niet-residentiële semester wordt online gerealiseerd via een state-of-the-art e-learningplatform. De overige twee residentiële semesters, die plaatsvinden in Krakau, combineren traditionele lezingen en seminars met e-learning. Gedetailleerde informatie op www.ip.uj.edu.pl.

57620_newIRAS.png

Profiel van de afgestudeerde

Afgestudeerden van het programma zijn goed voorbereid om te werken in internationale en binnenlandse bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van nieuwe technologieën, of in niet-gouvernementele organisaties. Hun kennis en competenties kunnen van bijzondere waarde zijn voor ondernemers en advocatenkantoren die actief zijn op de veeleisende markten voor nieuwe technologieën. Studenten kunnen hun opleiding voortzetten in Polen en / of in het buitenland.

De leerstoel intellectuele eigendomsrechten biedt ook de mogelijkheid om te solliciteren voor doctoraatsprogramma's aan de Faculteit Recht en Administratie van de Jagiellonian University .

Structuur

Eerste semester

Eisen van 26 ECTS-punten

Afstandsonderwijs cursussen, 6 ECTS:

 • Octrooirecht (inclusief WIPO DL-301-patenten)
 • Handelsmerkenrecht en aanverwante rechten (inclusief WIPO DL-302-handelsmerken, industriële ontwerpen en geografische aanduidingen)
 • Auteurswet (inclusief WIPO DL-201 auteursrechten en gerelateerde rechten)

Afstandsonderwijs cursussen, 4 ECTS:

 • Inleiding tot EU-wetgeving
 • Nieuwe technologieën, ethisch, sociaal en juridisch perspectief
 • Online training over regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid

Tweede semester

Eisen van 35 ECTS-punten

Cursussen die in fase twee worden gegeven, worden onderverdeeld in twee categorieën:

 • belangrijkste verplichte cursussen
 • gespecialiseerde cursussen gegeven voor werkgroepen of in 'master-follower'-formule

Hoofd gerechten

Ontworpen in de vorm van een cursus van 10 sessies met een totaal aantal van 30 uur, in totaal 17 ECTS

 • Nieuwe technologieën en patenten, 5 ECTS
 • Auteursrecht in het digitale tijdperk, 5 ECTS
 • Commerciële communicatie, 5 ECTS
 • Engels in IP-aangelegenheden, 2 ECTS

Gespecialiseerde facultatieve cursussen. Minimaal 6 opleidingsonderdelen (18 ECTS-punten) vereist van de lijst aangekondigd in het academiejaar:

 • IP- en technologiegeschillen oplossen door bemiddeling en arbitrage, 3 ECTS
 • Digitale inhoud, 3 ECTS
 • Privacy en persoonlijke rechten op internet, 3 ECTS
 • ISP's aansprakelijkheid, 3 ECTS
 • Bescherming van en licentieverlening van software, databases en computerspellen, 3 ECTS
 • Inbreuken op IER's op het gebied van nieuwe technologieën, 3 ECTS
 • Bevoegdheid en rechtskeuze op internet, 3 ECTS
 • IP-overlappingen, 3 ECTS
 • Toekomstige wet voor volgende technologieën, 3 ECTS
 • Patenten, toegang tot medicijnen en mensenrechten, 3 ECTS

Ontworpen in de vorm van 3-6 sessies.

Fase twee omvat een studiebezoek aan het Poolse Octrooibureau inclusief gespecialiseerde training over:

 • Opstellen en wijzigen van octrooidocumenten, specificaties en claims
 • Online zoek-, teken- en archiveringshulpmiddelen

Derde semester

Vereisten van 30 ECTS-punten

Fase drie wordt georganiseerd in zowel online als residentiële formule met begeleide verplichte stage van 1 maand "aangeboden door het programma of, na goedkeuring, georganiseerd door een student.

Om het derde semester af te ronden, moeten de studenten een schriftelijke masterproef voorbereiden of voldoen aan de vereisten van de promotor, evenals het mondeling masterexamen halen.

Studenten worden ondersteund door de masterproefadviseurs bij hun onderzoekswerk, verzamelen informatie uit relevante bronnen en reageren en bieden andere benodigde hulp tijdens een van de volgende seminars:

 • Patenten en nieuwe technologieën
 • Copyright en nieuwe technologieën
 • Handelsmerken en ontwerp

Onderwijzend personeel met deelname van WIPO-experts

De leerervaring zal worden verbeterd en geïnspireerd door ervaren academici van de Faculteit Recht en Administratie, voornamelijk de voorzitter van de Intellectuele Eigendom van de Jagiellonian University in Krakau, experts van WIPO, het Poolse Octrooibureau en toonaangevende onderzoekscentra die gespecialiseerd zijn in IP in nieuwe technologieën. als beoefenaars met een hoge expertise op het gebied van nieuwe technologieën.

In het academiejaar 2019-2020 verzorgden de volgende WIPO-experts programma-cursussen:

 • Professor Ansgar Ohly (Ludwig Maximilians Universiteit van München)
 • Professor Duncan Matthews (Queen Mary School of Law)
 • Professor Aurelio Lopez-Tarruella (Universiteit van Alicante)

57612_DSC_0165_Kopiowanie_.jpg

De Jagiellonische Universiteit in Krakau

Sluit je aan bij de Jagiellonian University , de beste en meest prestigieuze universiteit in Polen, met een zeer rijke traditie van academische excellentie die teruggaat tot de veertiende eeuw.

Woon en studeer in het academische hart van Centraal-Europa, de thuisbasis van excellente onderzoekers in vele disciplines, waaronder de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen. De universiteit heeft veel internationale partners en onze studenten profiteren van verschillende vormen van studie-uitwisseling, gedeelde virtuele klaslokalen, bezoeken van gastprofessoren en vele andere aspecten van internationale samenwerking. De Faculteit Internationale en Politieke Studies, die uw thuisafdeling zal zijn, wordt algemeen erkend vanwege haar onderzoek op gebieden en landen, politiek, internationale betrekkingen en interculturele studies.

Toelatingseisen

Het programma met hoge expertise op het gebied van intellectueel eigendomsrecht is beschikbaar voor afgestudeerden in de rechten en niet-rechten die een relevante professionele interesse in het veld hebben.

Toekomstige aanvragers zijn verplicht om:

 • houder zijn van ten minste een bachelordiploma van een erkende universiteit;
 • vloeiend Engels spreken, wat zal worden beoordeeld door middel van een erkende Engelse vaardigheidstest en interview (kandidaten uit de Engelssprekende landen zijn vrijgesteld van de taalvereiste).

Er worden extra punten toegekend aan kandidaten met een master- / bachelordiploma in rechten, economie, bedrijfskunde of andere gerelateerde vakgebieden.

vergoedingen

Aanvraagkosten

De aanvraagkosten bedragen 100 PLN.

Collegegeld

 • Poolse staatsburgers: 2500 EUR voor het eerste jaar en 1000 EUR voor het laatste semester (3500 EUR / programma)
 • Buitenlanders: 5000 EUR voor het eerste jaar en 2000 EUR voor het laatste semester (7000 EUR / programma)

Collegegeld wordt betaald in het bedrag voor één semester. Kandidaten die zijn toegelaten tot het eerste jaar zijn verplicht de eerste termijn uiterlijk binnen 7 dagen na inschrijving te voldoen.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The Jagiellonian University is the oldest higher education institution in Poland and one of the oldest in Europe. It was founded on 12 May 1364 by the Polish king Casimir the Great. The Jubilee year 2 ... Lees meer

The Jagiellonian University is the oldest higher education institution in Poland and one of the oldest in Europe. It was founded on 12 May 1364 by the Polish king Casimir the Great. The Jubilee year 2014 marked the 650th anniversary of this remarkable event. Since its very beginning, the Jagiellonian University has been an international institution. Poles, Ruthenians, Lithuanians, Hungarians, Germans, Czechs, the Swiss, the English, the Dutch, the French, the Spanish, Italians, and even Tatars studied here in the old days. Lees Minder