Master in informatiewetenschappen

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Informatiewetenschappen is het multidisciplinaire gebied rond informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de praktische toepassing ervan in de samenleving. Ben je geïnteresseerd in hoe informatie wordt aangemaakt en verwerkt in bedrijven en organisaties? Ben je geïnteresseerd in technologie en de praktische toepassingen ervan? Vind je het belangrijk om rekening te houden met de rol van mensen, organisaties en culturen bij het ontwerpen, modelleren en delen van informatie? Dan is de master Informatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam een uitstekende keuze voor jou.

Informatiewetenschappen combineert informatica, organisatiewetenschappen en kennisbeheer. Het biedt cursussen die u voorblijven op het snelle tempo van ontwikkelingen binnen deze sector. Het programma richt zich op de optimalisatie van informatietechnologie in bedrijfsinstellingen en de innovatieve toepassing van het web om informatie op te halen, openbaar te maken en te delen, met name in media-rijke instellingen. Het programma bevordert wetenschappelijk inzicht en brengt een gevoel van sociale verantwoordelijkheid over. Er is een grote mate van flexibiliteit in het programma, met een totale waarde van 18 studiepunten die kunnen worden gekozen uit een lijst met goedgekeurde cursussen.

Onze masteropleidingen evolueren in de loop van de jaren om lopend onderzoek en ontwikkelingen in de discipline informatiewetenschappen weer te geven. Ze omvatten fundamentele cursussen, gastcolleges en geavanceerde cursussen van de SIKS National Graduate Research School. Onze huidige cursussen omvatten: Kennis en media, Servicegericht ontwerp, Digitale innovatie, Het sociale web, Informatie ophalen, Software-architectuur, ICT voor ontwikkeling, Kennistechnologie en Ondernemerschap.

Studieprogramma

Het masterprogramma Informatiewetenschappen leidt je op tot een uitstekende professional die in staat is om onafhankelijk en in teamverband problemen op te lossen met betrekking tot het ontwerp, de toepassing en het reële gebruik van complexe informatiesystemen in organisaties. De onderscheidende factor van het programma is de goed afgestemde balans tussen wetenschappelijke strengheid en praktische relevantie van de inhoud van de cursussen.

Het programma bestaat uit cursussen Informatiewetenschappen die exclusief zijn ontwikkeld en worden gegeven aan de VU, evenals cursussen die worden gedeeld met andere programma's binnen en buiten de VU. Er is een nauwe samenwerking met de UvA: een aantal cursussen wordt gedeeld tussen Informatiewetenschappen aan de VU en het masterprogramma "Informatiewetenschappen" aan de UvA. Beide programma's hebben hun eigen, eigen signatuur, waarbij Informatiewetenschappen aan de VU streven naar de combinatie van diepte en breedte in haar onderwerpen.

Het programma is zo opgezet dat studenten het merendeel van de vakken aan de VU kunnen volgen, als ze dat liever doen. VU- en UvA-cursussen worden op verschillende weekdagen gepland om overheadkosten te voorkomen.

Curriculum Master Informatiewetenschappen
Het masterprogramma informatiewetenschappen bevat de volgende onderdelen:


Reguliere cursussen: 30 EC
Cursussen kunnen variëren door de jaren heen, zie de studiegids.

Academisch onderzoek: 30 EC
Dit deel bestaat uit drie elementen: Onderzoeksmethoden Interdisciplinaire onderzoeksmethoden in IS (6 EC, periode 2). Dit is een algemene cursus die zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden behandelt voor het uitvoeren van academisch onderzoek. Je moet deze cursus voltooien voordat je aan je scriptie kunt werken.

Thesis Design (6 EC, periode 3)
Met je scriptiebegeleider bereid je een scriptievoorstel en werkplan voor, waarin je aangeeft welke onderzoeksmethoden je wilt gebruiken en een planning. Het proefschriftontwerp moet een studie van relevante literatuur omvatten.
Scriptie (18 EC, tweede semester)

Dit is het eigenlijke masterproject dat moet worden uitgevoerd op basis van het scriptieontwerp. De resulterende scriptie kan een reguliere scriptie zijn of een academisch artikel van 10 tot 15 pagina's; deze keuze wordt aan de student overgelaten, in overleg met de begeleider.

Algemene structuur
• Studenten kunnen eenmaal per jaar in september starten. Het programma heeft een looptijd van 1 jaar.
• Om overhead reizen te voorkomen, zijn VU- en UvA-cursussen gepland op verschillende dagen van de week:

- VU-cursussen: maandag, donderdag
- UvA-cursussen: dinsdag, woensdag, vrijdag

Carriere vooruitzichten

De loopbaanperspectieven voor afgestudeerden informatica zijn uitstekend.

Afgestudeerden van het programma werken in een breed scala van industrieën en openbare instellingen, zowel binnen als buiten de ICT-sector. Ze nemen functies op als adviseurs, analisten, ontwerpers, projectcoördinatoren, ICT-programmabeheerders en onderzoekers. Specifieke voorbeelden zijn banen als sollicitatieadviseur bij een wereldwijd bedrijf voor zakelijke dienstverlening, bedrijfsprocesanalist bij een multinationale brouwerij, webeditor voor een omroepbedrijf, ICT-manager bij een bank / verzekeringsmaatschappij en ICT-coördinator in een museum. Meestal krijgen afgestudeerden banen waarin ze fungeren als contactpersoon tussen ICT- en niet-ICT-mensen: ze spreken beide 'talen' en begrijpen beide domeinen. Er is een enorme en groeiende vraag naar dergelijke mensen. Natuurlijk is het programma een uitstekende voorbereiding op je ontwikkeling als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van informatiebeheer.

Vervolg je studies
Afgestudeerde studenten met uitstekende cijfers worden uitgenodigd om een promotieplaats aan te vragen. Normaal worden deze toegekend voor een periode van vier jaar, waarbij van de student wordt verwacht dat hij onderzoek verricht, aanwezig is op conferenties, les geeft en aan een proefschrift werkt.

Waarom VU Amsterdam ?

Een masterprogramma van een jaar
Informatiewetenschappen aan de VU Amsterdam kunnen in één jaar worden afgerond.


Bedrijfsprocessen en Semantisch web
Informatiewetenschappen bouwt voort op de wereldreputatie van de VU Amsterdam op het gebied van software en diensten en het semantische web. Ook runnen we The Network Institute, een onderzoeksfaciliteit waar de faculteiten Informatica, Economie & Bedrijfskunde en Sociale Wetenschappen samenwerken. VU Amsterdam biedt je een hoogwaardige werkomgeving met getalenteerde docenten en moderne studiefaciliteiten.


persoonlijk
Het programma Informatiewetenschappen wordt gekenmerkt door zijn persoonlijke stijl in de begeleiding van studenten tijdens hun projectwerk en masterproef, evenals beschikbare academische counseling.


Contacten met handel en industrie
De faculteit heeft nauwe contacten met lokale, nationale en internationale handel en industrie. Nieuwe ontwikkelingen worden naadloos in het programma geïntegreerd. Concreet werken we samen met adviesbureaus, de financiële dienstverlening, de muziekindustrie, elektriciteitsleveranciers en culturele instellingen.

Toelatingseisen

De vereisten zijn opgesplitst in specialisatiespecifieke vereisten en algemene vereisten van Masters.

Specifieke eisen masteropleiding

De master staat open voor studenten met een academische bachelordiploma in informatica of op aanverwante gebieden zoals informatica, informatica, bedrijfsanalyse of kunstmatige intelligentie. Als je een bachelordiploma in een gerelateerd vakgebied hebt, kun je je voorwaardelijk inschrijven voor de masteropleiding Information Sciences. De algemene toelatingseis is het succesvol afronden van een aantal relevante universitaire cursussen (hetzij aan de VU Amsterdam of gelijkwaardig), meestal met de volgende vakken:

  • Cursussen informatiewetenschappen: Business Modelling and Requirements Engineering, Human-Computer Interaction, Information Sciences project.
  • Cursussen computerwetenschappen: cursussen op basisniveau in programmeren, software-engineering en databases.
  • Cursussen uit andere disciplines (bedrijfseconomie, sociale wetenschappen, cultuur & communicatiestudies).

Algemene taalvaardigheidseisen
VU Amsterdam vereist dat internationale aanvragers een Engelse test afleggen en hun score indienen als onderdeel van de aanvraag. Uitzonderingen worden gemaakt voor studenten die hun opleiding hebben afgerond in Canada, de VS, het VK, Ierland, Nieuw-Zeeland of Australië of die een internationaal baccalaureaat of Europees baccalaureaatdiploma hebben behaald.
Toelating tot een masteropleiding: de regel Bachelor-vóór-Master
De regel Bachelor-vóór-Master wordt toegepast op alle VU-programma's. Dit betekent dat je pas op 1 september aan een masteropleiding kunt beginnen als je je bachelordiploma hebt behaald. Onvoltooide bachelorvakken zijn niet toegestaan als je een masterprogramma wilt starten.

Wat betekent dit nu voor studenten?

Mogelijk moet je je studieplan aanpassen. Als je bijvoorbeeld in het eerste semester een semester in het buitenland plant en je wilt in september aan de volgende masteropleiding beginnen, houd er dan rekening mee dat elk deel van de bacheloropleiding moet worden voltooid - niet alleen de verplichte delen van de programma. Andere (korte) onderbrekingen van je opleiding kunnen ook van invloed zijn op je vermogen om door te stromen naar een masteropleiding. Als de bacheloropleiding niet volledig is afgerond, kun je pas met de start van het volgende studiejaar aan de masteropleiding beginnen. Houd hier rekening mee bij het plannen van je studiepad! Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs van onze faculteit.

Overzicht informatiewetenschappen.

  • Voertaal: Engels
  • Duur: 1 jaar
  • Aanmelddeadline: 1 juni voor Nederlandse en EU-studenten. 1 april voor niet-EU-studenten.
  • Startdatum: 2 september
  • Type onderzoek: voltijds
  • Interessegebied: computer, wetenschap, wiskunde en bedrijfskunde
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 175 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to over ... Lees meer

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 175 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to over 26,000 students from all over the world. Students and staff of 122 nationalities create a dynamic international academic community. The University distinguishes itself in research and education through four interdisciplinary themes: Human Health and Life Sciences, Science for Sustainability, Connected World and Governance for Society. Curious about student life at VU Amsterdam? Click here to ask our International Student Ambassadors. Lees Minder