Master in hotel bedrijfsbeheer

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De toerisme- en horecasector is een van de gebieden met de hoogste economische groei op internationaal niveau en vereist gespecialiseerde professionals met een uitstekende academische opleiding die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan een steeds veranderende industrie . De Master in Hotel Business Management van de Faculteit voor Toerisme en Hotelmanagement is een masterdiploma van de Ramon Llull University die je passie voor gastvrijheid bevordert en consolideert met als doel een van de leiders in de branche te worden internationale hotelier .

Het programma biedt:

 • Een globale en transversale visie op het hotelbedrijf: van het concept, de definitie, de implementatie van het hotelproject, het opstarten en lanceren, de exploitatie en het management van het hotelbedrijf, met speciale nadruk op de ontwikkeling van strategische en financiële kennis.
 • Een praktische oriëntatie: versterk de formele kennis en bied deelnemers methodieken en hulpmiddelen die het succes in hun professionele en persoonlijke uitdagingen versterken.
 • De ontwikkeling van managementvaardigheden en -vaardigheden, inzicht in de huidige omgeving, trends, risico's, bedreigingen en kansen, om te leren hiervan te profiteren, zowel voor hun eigen voordeel als voor het bedrijf.

Voor wie is het bedoeld?

De Master in Hotel Business Management van de Faculteit van Toerisme en Hotelmanagement Sant Ignasi is bedoeld voor alle professionals die gepassioneerd zijn door gastvrijheid en met potentieel, die hun kennis van hotelmanagement , strategie en management willen verdiepen en vergroten, en die bij hun willen misschien hun leiderschapsvaardigheden verbeteren . Mensen die vanuit een andere hoek naar het hotelbedrijf kunnen kijken om hun professionele carrière te consolideren en bij te dragen aan het verbeteren van de gastvrijheidservaring van klanten en hun team. Aan het einde van het programma, deelnemers :

 • Ze hebben geavanceerde vaardigheden en managementvaardigheden ontwikkeld om toekomstige hotelleiders te worden.
 • Ze zullen hun strategische beslissingscapaciteit in hotelbedrijven hebben ontwikkeld en verbeterd.
 • Ze zijn gegroeid in een innovatieve en ondernemende geest .
 • Ze zullen vertrouwd zijn geworden en hebben geïnternaliseerde waarden zoals duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid , essentieel in de gastvrijheid van vandaag.
 • Ze hebben hun empathie met klanten en hun eigen team verbeterd.

inhoud

De Master in Hotel Business Management is een 60 ECTS-programma met de volgende inhoud:

DIRECTIEGEBIED VAN HET HOTEL-BEDRIJF: inhoud die de richting van het hotelbedrijf verdiept, zowel vanuit het oogpunt van de vestiging als vanuit het bedrijf.

 • Hotelindustrie en toeristische markten
 • Strategisch management en planning
 • Bedrijfsfinanciën en financieel beheer
 • Beheer en kostenbeheersing
 • Hotel Real State (investeringen en beheer van hotelactiva)
 • Marketing, branding en portfoliobeheer
 • Commercieel beheer, kanalen en verkoop
 • Inkomstenbeheer
 • Operations Management (Front Office Operations)
 • Excellentie en kwaliteit van de dienstverlening
 • Restauratiebeheer in het kader van het hotel
 • Experience Management (Gastervaring)
 • Informatiesystemen en technologie
 • Kapitaalbeheer en organisatie

RICHTLIJN ONTWIKKELINGSGEBIED: inhoud die reflecteert op de figuur van de hotelmanager en zijn relatie met het team van medewerkers, klanten en eigenaars.

 • mededeling
 • leiderschap
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Management competenties
 • Netwerk- en netwerkontwikkeling

HOTEL INNOVATIEGEBIED: Inhoud die innovatief management en de nieuwste trends in de ontwikkeling van producten en diensten verdiept.

 • Beheer van innovatieprocessen
 • Innovatie in het management van het hotelbedrijf
 • Design thinking
 • Nieuwste trends in gastvrijheid en ontwikkeling van nieuwe diensten
 • Gastvrijheidsbewustzijn

DUURZAAMHEID EN SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID: inhoud die het beheer en de implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling verdiept.

 • Bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Duurzame ontwikkeling
 • The Green Hotel

RAADPLEGINGSRUIMTE: ruimte voor ontwikkeling en advies van nieuwe producten.

 • Projectdefinitie en planning
 • Project Management (Project Management)
 • ondernemerschap
 • Opening en inbedrijfstelling
 • Project (voorontwerp en businessplan)

HOSPITALITY MANAGERS FORUM Studenten nemen gedurende het programma deel aan verschillende diner-colloquiumbijeenkomsten met directeuren van toonaangevende internationale bedrijven.

leerplan

leiderschap

 • Management en persoonlijke ontwikkeling 5 sp
 • Human capital management en organisatie 5 ECTS

strategie

 • Strategische planning in de toerisme- en hotelindustrie 5 sp
 • Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid 5 sp

adres

 • Bedrijfsfinanciën, budgettering, hotelvastgoed en risicobeheer 10 sp
 • Beheer van hotelactiviteiten 6 ECTS
 • Hotelmarketingmanagement 5 sp
 • Commercieel beheer 5 sp
 • Hoteltechnologie en systemen 4 ECTS

Laatste project

 • Laatste masterproject 10 ECTS

Professionele ontwikkeling

Studenten van de Master in Hotel Business Management die dit wensen, kunnen een bedrijfsopleiding (met een stagecontract ) volgen bij toonaangevende bedrijven in de horeca. De afdeling Corporate Relations beheert deze complementaire professionele ervaringen, in overeenstemming met de vaardigheden en voorkeuren van de student. Deze opleidingsperiodes in bedrijven zijn optioneel.

Echte voorbeelden van aanvullende trainingservaringen:

 • Hilton Barcelona - Assistent-directeur HR-afdeling
 • Hotel Fairmont Barcelona - Assistent-directeur HR-afdeling
 • Hotel Roger de Lluria, Barcelona - Assistent-directeur
 • Derby Hotels Collection, Barcelona - Afdeling Winkelen
 • Hotel Miramar Barcelona - Evenementen
 • Hotel Cotton House, Barcelona - Assistent-directeur
 • Barceló Atenea Park, Barcelona - Afdeling Management
 • Hotel Majestic, Barcelona - Executive Assistant Manager
 • H10 Art Gallery, Barcelona - CrossTraining
 • ICG Qualis, Barcelona - Revenue Management

Hospitality Managers Forum Tijdens de Master in Hotel Business Management zullen de deelnemers regelmatig vergaderingen bijwonen met gerenommeerde zakenlieden, managers en professionals in de sector die hun ervaring en visie op het bedrijf en de sector met de deelnemers zullen delen , wat de uitwisseling van ideeën zal vergemakkelijken. en netwerken.

opnames

Wie heeft toegang tot de Master in Hotel Business Management?

1. Studenten met een universitair diploma

 • Al diegenen die in het bezit zijn van een officiële Spaanse universitaire graad, of een andere die zijn afgegeven door een instelling voor hoger onderwijs die behoort tot een andere lidstaat van de Europese ruimte voor hoger onderwijs die toegang verleent tot masteropleidingen.
 • Afgestudeerden in onderwijssystemen buiten de Europese ruimte voor hoger onderwijs, zonder hun graden goed te keuren. Voordat zal worden geverifieerd dat de buitenlandse universiteit die de graad heeft uitgegeven, een opleidingsniveau toekent dat gelijk is aan de overeenkomstige officiële Spaanse graden en dat deze graad in hun land toegang geeft tot postacademisch onderwijs. De toegang via deze route impliceert in geen geval de homologatie van deze titel of de erkenning ervan voor andere doeleinden dan om de meester te nemen.

2. Studenten zonder universitair diploma Studenten zonder universitair diploma die aan de volgende eisen voldoen, kunnen het programma volgen en na de toelatingscommissie hun kandidatuur beoordelen en accepteren via hun CV:

 • Kandidaten die minstens 23 jaar oud zijn
 • Toegang tot de universiteit, hetzij via de PAU (selectiviteit) of na het voltooien van een hogere graad van formatieve cyclus
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in verantwoordelijke functies in de toerisme- en hotelsector. De toelatingscommissie behoudt zich het recht voor om referenties van genoemde werkervaring op te vragen en om een interview met de kandidaat te houden, indien dit noodzakelijk wordt geacht.

registratie

Welk proces moet worden gevolgd om de registratie van de Master in Hotel Business Management te formaliseren?

Zodra de kandidaat de gunstige resolutie van zijn kandidatuur van de toelatingscommissie ontvangt, moet hij de registratie formaliseren door de volgende originele documentatie te presenteren aan het Academisch Secretariaat van de Faculteit Toerisme en Hotelmanagement Sant Ignasi:

1. Spaanse universitairen

 • Fotokopie van de geldige ID of paspoort op het moment van registratie
 • Origineel en fotokopie van de titel of titel van de universitaire studies
 • Officiële academische certificering (lijst van vakken met hun kwalificatie en hun aantal studiepunten)
 • Domiciliëringsdocument

2. Afgestudeerden in onderwijssystemen buiten het Spaanse universitaire systeem

 • Een foto
 • Fotokopie van het geldige paspoort op het moment van registratie
 • Origineel en fotokopie van de titel of titel van de universitaire studies
 • Officiële academische certificering (lijst van vakken met hun kwalificatie en hun aantal studiepunten)
 • Beëdigde vertaling van de graad en het academisch record, voor het geval het origineel niet in het Spaans of Engels is.
 • SET (Europees supplement op de graad) of bij gebreke dat een certificaat van de universiteit van herkomst van de kandidaat aantoont dat zijn universitaire studie hem in staat stelt een master in zijn land van herkomst te volgen.

3. Studenten zonder universitair diploma:

 • Fotokopie van de geldige ID of paspoort op het moment van registratie
 • Fotokopie van de graad voltooid
 • CV met aantoonbare werkervaring en bedrijfscertificaat met vermelding van dergelijke werkervaring.

Op het moment van inschrijving vereist het Academisch Secretariaat van de Faculteit voor Toerisme en Hotelbeheer Sant Ignasi dat de student alle originele documenten verstrekt om de relevante verplicht te stellen.

Prijs en betalingsmethoden

Standaard: € 9.900

 • Registratie (betaal vóór 15 dagen na toelating) = € 2.900
 • Rust (betaal voor de start van de master) = € 7.000

Eenmalige betaling (5% korting) = € 9.405

 • Registratie (betaal vóór 15 dagen na toelating) = € 2.900
 • Rust (betalen vóór 01/07) = € 6.505

Maandelijkse betaling (2% ten opzichte van de standaardprijs) = € 10.098

 • Registratie (betaal vóór 15 dagen na toelating) = € 2.900
 • Maandelijks = € 1.028,29 x 7 maandelijkse betalingen (van november tot mei)
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The School of Tourism and Hospitality Management Sant Ignasi (HTSI) is a university centre of Ramon Llull University and it is promoted by the Company of Jesus.

The School of Tourism and Hospitality Management Sant Ignasi (HTSI) is a university centre of Ramon Llull University and it is promoted by the Company of Jesus. Lees Minder