Master in het onderwijs

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Overzicht

Het Master of Education-programma van de United Arab Emirates University is praktijkgericht en richt zich primair op het verbeteren van de kennis, vaardigheden en disposities van afgestudeerde studenten. Het programma is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van schoolleraren, schoolhoofden en andere schoolprofessionals die graag afgestudeerd willen studeren om hun prestaties te verbeteren. Het richt zich op het voorbereiden van leiders die zich bezighouden met schoolhervorming door curriculumontwikkeling, schoolbeslissing en gemeenschapsbereik. Het programma is gebaseerd op de beste internationale normen die zullen helpen bij het faciliteren van de voortdurende verbetering van het onderwijs in de Verenigde Arabische Emiraten. De masteropleiding biedt drie sporen: educatief leiderschap, speciaal onderwijs en leerplan en instructie (Engels, Arabisch, islamitische studies, wiskunde, wetenschappen en sociale studies). UAEU College of Education wordt beschouwd als een pionier in het Midden-Oosten in de voorbereiding van lerarenopleidingen, wat blijkt uit het behalen van internationale erkenning door het Centre for Quality Assurance in International Education (CQAIE) in samenwerking met de Nationale Raad voor Accreditatie van Lerarenopleiding (NCATE) , respectievelijk in 2005 en 2010.

De VAE staat nu op nummer 1 in de VAE op basis van de Times Higher Education Ranking! We zijn ook # 5 in het Midden-Oosten, # 49 in Azië en # 70 in de Young University Rankings van 2019.

Doelstellingen van het programma

 • Verwerven van geavanceerde kennis van onderwijstheorie, onderzoek en vaardigheden met betrekking tot specialisatie.
 • Verbetering van het vermogen om theorie en onderzoek in de praktijk te brengen met betrekking tot specialisatie.
 • Word reflecterende beoefenaars op het gebied van specialisatie.
 • Word een educatieve leider en bevordert het succes van alle studenten door een schoolcultuur en educatief programma te bevorderen, te koesteren en te ondersteunen dat bevorderlijk is voor het leren van studenten.
 • Verbetering van het vermogen om probleemoplossende vaardigheden en kritisch denkvermogen te gebruiken om gezamenlijke onderwijs- en leeractiviteiten te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren.

Programma leerresultaten

Na succesvolle afronding van dit programma kunnen studenten:

 • Pas geavanceerde kennis en vaardigheden toe die nodig zijn in hun vakgebied.
 • Creëer een responsieve leeromgeving waarin gelijke behandeling, rechtvaardigheid en respect voor diversiteit worden gehandhaafd.
 • Werk samen met belanghebbenden om programma's, diensten en resultaten voor studenten en hun families te verbeteren.
 • Gebruik kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat de onderwijs- en leerpraktijken en / of schoolactiviteiten verbetert.
 • Toon leiderschapskwaliteiten in hun beroep aan.
 • Integreer ICT (informatie- en communicatietechnologie) in onderwijzen en leren en / of schoolactiviteiten.
 • Gebruik effectieve communicatievaardigheden om de complexiteit van het lesgeven voor leren in alle educatieve instellingen te beheren.

Graad Vereisten

Vereiste kredieturen: minimaal 36 uur

Onderwijscollege

Vereiste cursussen (9 uur) Krediet uren
CURR611 Inleiding tot educatief onderzoek 3
FOED616 Toonaangevende scholen

Curriculum en instructietraject

Vereiste cursussen (15 uur) Krediet uren
CURR617 Huidige problemen in T
1: Min CH: 0 tot Max CH: 3 (Thesis-optie)
2: optie zonder scriptie
C en I Concentratiemethoden Cursussen - Studenten moeten twee cursussen uit hetzelfde vakgebied selecteren. (6 uur) Krediet uren
CURR612E Geavanceerde lesmethoden / Eng I 3
CURR612M Geavanceerde lesmethoden / wiskunde I 3
CURR612S Geavanceerde onderwijsmethoden / wetenschap I 3
CURR622E Geavanceerde lesmethoden / Eng II 3
CURR622M Geavanceerde lesmethoden / Math II 3
CURR622S Geavanceerde lesmethoden / Sc II 3

Educatief leiderschapstraject

Vereiste cursussen (21 uur) Krediet uren
FOED6400 Scriptie 3 0
FOED6401 Thesis Voorstel Dev Seminar I 1
FOED6402 Thesis Voorstel Dev Seminar II 1
FOED6403 Thesis Voorstel Dev Seminar III 1
FOED6421 Personeelsadministratie
3: Min CH: 0 tot Max CH: 3

Speciaal onderwijspad

Vereiste cursussen (21 uur) Krediet uren
SPED6321 Geavanceerde beoordeling in speciaal onderwijs 3
SPED6322 Kenmerken

Toelatingseisen

 • Een bachelordiploma of een equivalent daarvan van een geaccrediteerde universiteit erkend door het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van de VAE;
 • Een cumulatief Grade Point Average (GPA) van 3,0 op een schaal van 4.0 of gelijkwaardig in alle niet-gegradueerde werken.
 • Een score van minimaal 6,0 op het IELTS Academisch examen of gelijkwaardig.
 • Deze testscore moet minder dan twee jaar oud zijn op het moment van aanmelding, met de volgende uitzonderingen:

Voorwaardelijke acceptatie

Een kandidaat met een bachelordiploma erkend door het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van de VAE kan voorwaardelijke toelating tot de masteropleiding worden verleend in slechts één van de volgende gevallen:

Een kandidaat met een IELTS-score van 5,5 of het equivalent daarvan. Een dergelijke student moet tijdens de periode van voorwaardelijke toelating voldoen aan de volgende vereisten of moet worden ontslagen:

 1. Moet een minimale IELTS-score van 6,0 behalen, of het equivalent ervan, tegen het einde van het eerste semester van de student;
 2. Kan maximaal zes (6) credits per uur in het eerste semester opnemen, exclusief intensieve cursussen Engels;
 3. Moet een algemene GPA van 3,0 op een schaal van 4,0 bereiken in de eerste 9 credit-uren van credit-dragende cursussen die in de masteropleiding zijn gevolgd.

Een aanvrager met een niet-gegradueerde cumulatieve GPA van minder dan 3,0 maar gelijk of hoger dan 2,5 of het equivalent daarvan. Een dergelijke student moet tijdens de periode van voorwaardelijke toelating aan de volgende eisen voldoen of moet worden ontslagen:

 1. Mag maximaal negen (9) credits uren in het eerste semester van de studie;
 2. Moet een algemene GPA van 3,0 op een schaal van 4,0 bereiken in de eerste 9 credit-uren van credit-dragende cursussen die in de masteropleiding zijn gevolgd.

Merit Fellowship Award

Van de Merit Award wordt verwacht dat studenten hoge academische kwalificaties hebben en hun academische succes behouden aan de VAEU. De Merit Fellowship Award biedt een financiële ondersteuning in de vorm van gedeeltelijke vrijstelling van collegegeld aan gekwalificeerde studenten. Studenten in STEM en strategische gebieden van het land (hernieuwbare energie, transport, gezondheid, watervoorraden, technologie, ruimte) hebben voorrang.

In aanmerking komen voor studenten:

 • Heb een uitstekende academische reputatie (GPA ≥ 3.6 / 4.0).
 • Handhaaf een GPA ≥3.6 / 4.0 tijdens het onderzoek aan de VAEU.
 • Geen andere financiële sponsoring of toekenning hebben.

Voordelen:

 • 50% korting op het collegegeld.

Looptijd:

 • Geldig tot het moment van afstuderen zolang de student zich houdt aan de Voorwaarden om in aanmerking te komen voor studenten.

Meer informatie

Handige links

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... Lees meer

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Lees Minder
Abu Dhabi , Al Ain , Dubai + 2 Meer Minder