Master in grondstoffenonderzoek en duurzaamheid

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Gelieve te weten de bedacht door de maatregelen University of Bologna te beginnen volgend academiejaar in de best mogelijke manier.

Academiejaar 2020/21 - Voor het eerste semester zullen onderwijsactiviteiten op afstand parallel lopen met klassikale onderwijsactiviteiten

Gedurende de eerste zes maanden van ay 2020/21 zal de University of Bologna gemengde onderwijsactiviteiten aanbieden, gehouden in klaslokalen maar ook op afstand toegankelijk. De universiteit heeft er de afgelopen maanden alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat alle klasactiviteiten kunnen worden hervat voor een zo groot mogelijk aantal studenten, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en -protocollen.

De universiteit richt zich op twee aspecten: enerzijds werkt ze aan het aanpassen van klaslokalen met behulp van nieuwe technologische infrastructuur; aan de andere kant implementeert het de transformaties die nodig zijn om leraren te helpen bij het proces van voortdurende verbetering van onderwijsmethoden.

Internationale studenten: hoe bereid je je voor op inschrijving -> bekijk hier alle info die je nodig hebt.

De opleiding Raw Materials Exploration and Sustainability (RaMES) biedt theoretische en praktische kennis over de waardeketen van primaire en secundaire grondstoffen binnen een breder raamwerk voor circulaire economie, in combinatie met een sterke ondernemersgerichtheid. Het programma - uniek in Italië - is ontwikkeld met de Norwegian University of Science and Technology en de Geological Survey of Finland om de integratie van zaken, onderwijs en onderzoek te garanderen, in overeenstemming met de hoge onderwijsnormen van het European Institute of Innovation & Technologie.

5 redenen om je in te schrijven voor de opleiding

  1. Leer de meest innovatieve onderzoekstechnieken voor de karakterisering van complexe geologische problemen
  2. Nieuwe competenties ontwikkelen voor natuurlijk risicobeheer en de nieuwe exploratiemethoden
  3. Vergroot uw inzicht in de interacties tussen geologie en de grondstoffenindustrie binnen een breder kader voor de circulaire economie
  4. Vergroot uw probleemoplossende vaardigheden door veldwerkactiviteiten en ervaring met bedrijfstoepassingen
  5. Ontwikkel een ondernemersmentaliteit om innovaties te vertalen naar haalbare bedrijfsoplossingen

Een innovatief door de EU gefinancierd programma

Vanaf oktober 2019 levert de University of Bologna een nieuwe, door de EU gefinancierde MSc-cursus met de naam Raw Materials Exploration and Sustainability (RaMES), die geavanceerde expertise op het gebied van grondstoffen en circulaire economieprincipes samenbrengt. Het doel van RaMES is het opleiden van een nieuwe generatie ondernemingsgeoriënteerde geologen en ingenieurs met een diepgaande expertise op het gebied van fysisch-chemische eigenschappen van grondstoffen, hun geologische exploratie, en zijn bijzonder gevoelig voor beste praktijken bij duurzame exploitatie.

RaMES zal gebruik maken van competenties en knowhow van drie afdelingen van de University of Bologna , twee afdelingen van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (Trondheim), de Geological Survey of Finland, de Technische Universiteit van Madrid en een aantal Italiaanse en buitenlandse instellingen en bedrijven die actief zijn in verschillende aspecten van de waardeketen van grondstoffen.

RaMES is goedgekeurd en gefinancierd door het European Institute of Innovation & Technology (EIT), een onafhankelijk EU-orgaan dat als doel heeft de samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties te versterken. Het EIT ondersteunt het opzetten van langdurige partnerschappen met universiteiten, onderzoeksorganisaties en toonaangevende bedrijven in heel Europa. Deze samenwerkingsverbanden worden Knowledge Innovation Communities (KIC's) genoemd en hebben de ambitie om innovatieve producten en diensten te genereren, een nieuwe generatie ondernemers op te leiden en de start van nieuwe bedrijven te stimuleren. Een van die KIC's is de KIC Raw Materials, die in 2014 is opgericht met als doel het stimuleren van duurzame exploratie, winning, verwerking, recycling en vervanging van grondstoffen. Binnen deze KIC is RaMES gefinancierd en actief.

Inhoud en vooruitzichten

Deze tweejarige, 120 ECTS MSc-graad is ontworpen als een mix tussen een curriculum voor bronnengeologie en een reeks cruciale onderwerpen voor het beheersen van de exploratie en inzet van grondstoffen als een duurzaam proces, waaronder materiaalwetenschappen, industriële ecologie en bedrijfseconomie. Het programma is dus gericht op de volwaardige vertakkingen van de grondstofwaardeketen vanuit een geologisch perspectief, om een nieuwe klasse van specialisten op het gebied van duurzaamheid en bedrijven te bevorderen. Het programma combineert lezingen met laboratoriumactiviteiten, workshops, sitebezoeken en constante input uit de praktijk door interactie met bedrijven, instellingen en professionals.

Ons algemene doel is om een rijke leerervaring te creëren die zowel harde als zachte vaardigheden, evenals theoretische en praktische kennis naadloos integreert door studenten hands-on mogelijkheden te bieden om in contact te komen met beoefenaars en ondernemend te werken aan echte grondstofuitdagingen.

Deze competenties zijn coherent met de recente EU-initiatieven inzake de circulaire economie (bijvoorbeeld het actieplan voor de circulaire economie van de Europese Commissie) en bieden aanzienlijke professionele kansen op de EU-arbeidsmarkt. Deze masteropleiding biedt ook kansen op werk in de grondstofindustrie en in onderzoeksorganisaties die wereldwijd actief zijn.

Internationale mobiliteit

De studenten die zijn ingeschreven bij RaMES krijgen de gelegenheid om een semester van Erasmusmobiliteit in Noorwegen (Trondheim) aan te vragen aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie en aan een veldcursus van twee weken in Finland, verzorgd door de Geological Survey of Finland en gericht op de exploratiemethoden van minerale afzettingen.

Toelatingseisen

Er zijn specifieke inschrijvingsprocedures voor elke opleiding.

Gedetailleerde informatie over de subsidiabiliteit, het aanmeldingsproces, collegegeld en deadlines vindt u op href = "https://www.master-rames.eu/apply-today/

Collegegeld en subsidies

Alle studenten betalen op basis van hun gezinsinkomen, ongeacht de opleiding waarvoor ze zich inschrijven. Kijk op onze website om te weten welke documenten vereist zijn om studiefinanciering, vrijstellingen en incentives aan te vragen:

href = "https://www.master-rames.eu/tuition-fees-and-grants/

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The Alma Mater Studiorum, the oldest university in the Western world, paves the way for innovation through an increasingly rich program catalog, cutting-edge research, and a constant and increasingly ... Lees meer

The Alma Mater Studiorum, the oldest university in the Western world, paves the way for innovation through an increasingly rich program catalog, cutting-edge research, and a constant and increasingly broad international perspective. Lees Minder
Bologna , Cesena , Forli , Ravenna , Rimini , Buenos Aires + 5 Meer Minder