Master in gezondheid en veiligheid op het werk (niet-scriptie, Turks)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De afgestudeerde:

 • kan onvoorspelbare problemen op de werkplek identificeren en deze aanpakken,
 • kan software en hardware gebruiken die nodig is in het veld, naast kennis van basis computergebruik,
 • kennis hebben van arbeidsveiligheid en milieubescherming en aandacht hebben voor ethische waarden,
 • kunnen werken in overeenstemming met de regels en voorschriften van veiligheid op het werk, hebben kennis van eerste hulp en kennis om te reageren op noodsituaties (omgaan met rampen en evacuatie).

Wie kan aanvragen?

Iedereen met een bachelor's degree, die van plan is om een carrière op het gebied van OHS (Arbo en Gezondheid) te hebben, kan dit programma aanvragen. Er zijn geen afdelingsbeperkingen.

Het is echter vereist om een bachelordiploma van een van de volgende afdelingen te hebben en te slagen voor het examen veiligheidsspecialisten om in aanmerking te komen voor het behalen van een certificaat voor veiligheidsspecialisten.

Wie kan een OHS-specialist zijn?

 • Afgestudeerden van de afdelingen natuurkunde, scheikunde en biologie van de faculteiten van Kunsten en Wetenschappen
 • Afgestudeerden van de faculteit Ingenieurswetenschappen
 • Afgestudeerden van de faculteit Bouwkunde
 • Afgestudeerden van de faculteit technisch onderwijs
 • Afgestudeerden van arbo-programma's van het beroepsonderwijsDiscovering in Berlin Claudio Hirschberger / Unsplash

Algemene voorwaarden

Het instructiemedium is Turks. ALES en taalscores zijn niet vereist.

Het programma bestaat uit een totaal van 10 cursussen (30 studiepunten) over 3 semesters.

Studenten die succesvol zijn in hun cursussen en project huiswerk kunnen het programma in een jaar voltooien.

Van studenten wordt verwacht dat ze naast hun reguliere studielast ook een "masterproject (proefschrift)" schrijven.

Gelegenheid om het programma in een jaar te voltooien

Het masterprogramma van gezondheid en veiligheid op het werk bestaat uit 3 semesters. Studenten die slagen in alle cursussen en projecten die ze gedurende het programma moeten volgen, kunnen in een academisch jaar afstuderen.

De plaats, datum en tijd van de cursussen: 09.00 - 18.00 uur op zaterdag

leerplan

 • OHS 501 Arbo-wetgeving
 • OHS 502 Gezondheid op het werk
 • OHS 503 Arbeidsveiligheid en voorschriften
 • OHS 504 EHBO en toegepaste training
 • OHS 505 Risicobeheer en -evaluatie
 • OHS 506 Beroepsgezondheid Epidemiologie
 • OHS 507 Ergonomie
 • OHS 508 Beroepspsychologie
 • OHS 509 Beroepshygiëne
 • OHS 510 Beroepsfysiologie
 • OHS 511 Gebouwbeheersystemen
 • OHS 512 Brandbeveiligingsmethoden
 • OHS 513 Gezondheid en veiligheid op het werk op bouwplaatsen
 • OHS 514 Stralingsveiligheid
 • OHS 515 Gezondheid en veiligheid op het werk op hoogte
 • OHS 516 Gezondheid en veiligheid op het werk in basisrecht, arbeidsrecht en andere wetten
 • OHS 517 Beroepsongevallen en het onderzoeksproces
 • OHS 518 Gezondheidstoezicht en beroepsziekten
 • OHS 519 Brandveiligheid, ontvlambare en explosieve omgevingen en bescherming
 • OHS 520 Gezondheid en veiligheid op het werk op bouwplaatsen
 • OHS 521 Industriële arbeidshygiëne
 • OHS 522 Risicofactoren en beschermingsbeleid
 • OHS 523 Onderhouds- en reparatiebeheersystemen
 • OHS 524 Noodveiligheid
 • OHS 525 Toezicht op de werkplek en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • OHS 500 Proefschrift

Aanvraag- en registratieprocedures

Kandidaten die willen deelnemen aan het masterprogramma kunnen zich vooraf aanmelden op de data die op de kalender staan vermeld. Vervolgens moeten ze de onderstaande documenten persoonlijk naar het Institute of Sciences and Engineering brengen om de 'definitieve registratie' te maken op de data die op de academische kalender staan vermeld.

 • 1. Pre-sollicitatiedocument en cv inclusief handtekening van de aanvrager.
 • 2. Bachelordiploma of afstudeercertificaat a) Als de aanvrager is afgestudeerd aan een Turkse universiteit, wordt een kopie van het diploma aanvaard door onze instelling, op voorwaarde dat het origineel wordt gepresenteerd. b) Als de aanvrager is afgestudeerd aan een buitenlandse universiteit, is een notariële Turkse vertaling van het diploma vereist.
 • 3. Afschrift a) Als de aanvrager is afgestudeerd aan een Turkse universiteit, wordt een kopie van het diploma door onze instelling geaccepteerd, op voorwaarde dat het origineel wordt overgelegd. b) Als de aanvrager is afgestudeerd aan een buitenlandse universiteit, is een notariële Turkse vertaling van het diploma vereist.
 • 4. Een universitaire erkenningsbrief verkregen van de Raad voor Hoger Onderwijs voor studenten die zijn afgestudeerd aan een buitenlandse universiteit
 • 5. Vier (4) pasfoto's
 • 6. Indiening van identiteitskaart a) Nationale identiteitskaart voor Turkse studenten b) Paspoort voor internationale studenten
 • 7. Militair dienststatusdocument voor Turkse mannelijke aanvragers
 • 8. Turkse taalvaardigheid voor internationale studenten.
 • 9. ALES of YDS zijn niet vereist.
 • 10 . Ontvangst van betaling (details hierover zijn te vinden in de rubriek "Collegegeld"). Een kopie van het ontvangstbewijs kan door onze instelling worden aanvaard, op voorwaarde dat het origineel wordt gepresenteerd.

Collegegeld

De totale kosten van het programma bedragen 10.600 TL (inclusief btw)

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

ABU is a research university that offers interdisciplinary master and Ph.D. programs over a wide range of subjects.

ABU is a research university that offers interdisciplinary master and Ph.D. programs over a wide range of subjects. Lees Minder