Master in geavanceerde Europese en internationale studies - drietalige studies - Nice-Canterbury-Berlijn

Algemeen

3 locaties beschikbaar
Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Leren en leven in Europa in drie talen

De drietalige tak (Frans, Engels, Duits) van de Master in Advanced European and International Studies (MAEIS) is gericht op studenten die hun bacheloropleiding hebben afgerond. Het doel is om studenten een overkoepelende visie te geven op de politieke, sociale, economische en culturele uitdagingen van de wereld van vandaag.

De MAEIS is een eenjarig programma , onderverdeeld in drie termijnen, plus een optionele stage (3-6 maanden).

Het masterprogramma volgt een originele aanpak die het onderscheidt van andere masteropleidingen in Europese studies en internationale betrekkingen. De MAEIS is een internationaal, interdisciplinair en rondreizend programma. Het is ook uniek in zijn meertalige benadering van leren.

Onder het motto "Leren en leven in Europa" wisselen de deelnemers elk trimester af en verplaatsen ze hun studieplaats van Nice naar Canterbury en vervolgens naar Berlijn.

Graad en herkenning

Studenten die het programma succesvol hebben afgerond, krijgen aan het eind van het academiejaar twee certificeringen:

 • Master in geavanceerde Europese en internationale studies: dit is het diploma van CIFE , dat de succesvolle voltooiing van het academische curriculum bevestigt en 60 ECTS-credits op masterniveau verleent (of 90 ECTS inclusief de optionele stage).
 • De graad kwalificatie Chargé de missie en organisaties européennes et internationales (beleidsmedewerker in Europese en internationale organisaties), erkend door de Franse staat als een graad op masterniveau (niveau 7 van het European Qualifications Framework EQF).

Carriere vooruitzichten

De afgestudeerden van CIFE 's masterprogramma's werken als hoge ambtenaren bij Europese instellingen, beleidsmedewerkers in het kader van de VN, bestuurders, diplomaten, consultants, onderzoekers voor denktanks, lobbyisten en academische experts.

Toelatingseisen

Dit afstudeerprogramma is bedoeld voor studenten die al een eerste graad hebben behaald (minimaal drie jaar studie op universitair niveau). Bovendien is deze Master drietalig en moeten zijn studenten een zeer goede kennis van het Engels hebben, en op zijn minst een passieve kennis van Frans en Duits.

Meer informatie over de toelatingseisen vindt u op www.ie-ei.eu.

Aanvragen voor het academiejaar 2020/21 worden geaccepteerd tot 20 september 2020.

Overzicht van het academisch jaar

Het programma begint in Nice (oktober - december) en omvat inleidende lessen voor alle vijf modules, aangevuld met internationale conferenties en seminars over actuele wereldpolitieke evenementen. Deze termijn wordt afgesloten met een tussentijds examen.

De tweede termijn vindt plaats in Canterbury (januari - maart) aan onze partneruniversiteit, de Universiteit van Kent. Tijdens deze periode kiezen studenten drie cursussen uit het curriculum voorgesteld door de School of Politics and International Relations van de universiteit, in overeenstemming met hun specialisatie. Aan het einde van het semester schrijven studenten een essay voor elk van hun drie cursussen. Tijdens deze periode wordt een studiereis van een week georganiseerd naar de Europese Unie en internationale organisaties in Straatsburg, Brussel en Luxemburg.

Tijdens de derde termijn in Berlijn (april - juni) beoogt het programma het begrip van de studenten voor de Europese integratie en de hedendaagse problemen in internationale betrekkingen te verdiepen. Onze partner in Berlijn, het Institut für Europäische Politik, biedt een dialoog met Europese integratie-experts en biedt inzicht in het politieke leven in Berlijn. Studenten krijgen de gelegenheid om hun onderzoekswerk voort te zetten, omdat ze de laatste weken van de looptijd vrijblijvend zijn. Het programma wordt afgesloten met de verdediging van het proefschrift en mondelinge examens. Met hun afstuderen worden studenten onderdeel van het wereldwijde Alumni-netwerk van CIFE .

Na het afstuderen lopen studenten die voor de stageoptie hebben gekozen een professionele stage (van drie tot zes maanden). De stage kan worden uitgevoerd in een Europese instelling, een internationale organisatie, een nationaal diplomatiek agentschap, consultancy, niet-gouvernementele organisatie of onderzoeksinstituut. Aan het einde van de stage dienen studenten een substantieel stageverslag in, dat wordt beoordeeld door een examencommissie. De master, de stage en het gevalideerde stageverslag leiden tot een diploma gelijk aan 90 ECTS.

Lesmodules

 • De EU in een multipolaire wereld

De module heeft tot doel het begrip van studenten te verrijken met de overeenkomsten, verschillen en interacties van nationaal buitenlands beleid in een geglobaliseerde wereld. Het houdt rekening met opkomende patronen van internationale politiek, waaronder internationaal recht en internationale tribunalen, globalisering en transatlantische betrekkingen, evenals conflictbeheer.

 • Beleidsvorming in de EU

Deze module is bedoeld om de studenten, die de volgende generatie Europese en internationale besluitvormers zouden kunnen worden, vertrouwd te maken met deskundige kennis van de structuren, instellingen, wetgeving en beleid van de Europese Unie, evenals van de historische ontwikkeling van de Europese eenwording .

 • Democratie, Federalisme en Governance

Deze module biedt een origineel perspectief op hedendaagse politieke instellingen, via gevarieerde federale en multilevel governance-kaders. Het behandelt kwesties zoals diffusie en machtsverhoudingen, soevereiniteit, minderheden, democratische vertegenwoordiging, economische coördinatie en Europese integratie.

 • Economische en monetaire integratie en globalisering

Het belangrijkste feit van de afgelopen vijfentwintig jaar was de veelvuldige toename van uitwisselingen over de hele wereld, met name in de context van een overgang van socialistische landen naar een markteconomie en de opkomst van nieuwe mogendheden. In dit kader analyseert de module de uitwisseling van goederen, diensten en hoofdsteden tussen landen, rekening houdend met de WTO-regels voor vrijhandel en protectionisme.

 • Professionele vaardigheden workshops

Deze module voorziet de deelnemers van professionele vaardigheden en competenties die hen in staat zullen stellen om in Europese en internationale samenwerking te werken. Seminars en workshops over:

  • Beheer van projectcycli
  • Interculturele communicatie
  • Internationale bemiddeling en onderhandeling
  • Communiceren op sociale media
  • Opstellen van position papers en beleidsaanbevelingen
  • Carrière workshop

Bekijk onze video om meer te leren over de ervaringen van de deelnemers!

Laatst bijgewerkt op sep 2020

Over de school

The Centre international de formation européenne (CIFE) was created in 1954. Its founders, in particular, Alexandre Marc, understood the urgent necessity to train professionals and citizens in the sub ... Lees meer

The Centre international de formation européenne (CIFE) was created in 1954. Its founders, in particular, Alexandre Marc, understood the urgent necessity to train professionals and citizens in the subject of a united Europe. CIFE is a private non-profit-making international organisation which includes several European studies courses as well as conferences, seminars and publications. Lees Minder
Berlijn , Leuk , Brussel , Boedapest , Canterbury , Rome , Istanbul , Tunis , Wenen + 8 Meer Minder