Master in geavanceerde Europese en internationale studies - Mediterrane studies - Nice-Tunis-Istanbul

Algemeen

3 locaties beschikbaar
Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

"Leren en leven in de Middellandse Zee"

De tak "Mediterrane studies" van de Master in geavanceerde Europese en internationale studies (MAEIS) is gericht op studenten die hun undergraduate studies hebben afgerond. Het doel is om studenten een overkoepelende visie te geven op de politieke, sociale, economische en culturele uitdagingen van de huidige wereld en het mediterrane landschap.

De MAEIS is een eenjarig programma, onderverdeeld in drie termijnen plus een optionele stage (3-6 maanden).

Het masterprogramma volgt een originele aanpak die het onderscheidt van andere masteropleidingen in EuroMediterranean Studies and International Relations. De MAEIS is een internationaal, interdisciplinair en rondreizend programma dat tot doel heeft de volgende generatie Euro-mediterrane besluitvormers voor te lichten. Onder het motto 'Leren en leven in de Middellandse Zee' wisselen de deelnemers elk trimester af en verplaatsen ze hun studieplaats van Nice naar Tunis en vervolgens naar Istanbul.

Graad en herkenning

Studenten die het programma succesvol hebben afgerond, krijgen aan het eind van het academiejaar twee certificeringen:

  • Master in geavanceerde Europese en internationale studies: dit is het diploma van CIFE , dat de succesvolle voltooiing van het academische curriculum bevestigt en 60 ECTS-credits op masterniveau verleent (of 90 ECTS inclusief de optionele stage).
  • De diplomakwalificatie Chargé de Mission en Organisations Européennes et Internationales (beleidsmedewerker bij Europese en internationale organisaties) : deze kwalificatie wordt door de Franse staat erkend als een graad op masterniveau (niveau 7 van het Europees kwalificatiekader EQF).

Toelatingseisen

Dit afstudeerprogramma is bedoeld voor studenten die al een eerste graad hebben behaald (minimaal drie jaar studie op universitair niveau).

Bovendien moeten studenten een actieve kennis van het Engels en het Frans hebben. Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u op http://www.ie-ei.eu

Inschrijvingen voor het academiejaar 2020/21 zijn open tot 20 september 2020.

Lesmodules

  • Conflictbeheer en vredeshandhaving

De Middellandse Zee is een case study bij uitstek voor vredes- en conflictstudies. In de laatste twee decennia zijn mediterrane samenlevingen aanzienlijk getroffen door geweld tussen groepen en interstatelijke conflicten: van de Westelijke Balkan tot Cyprus, van Israël tot Palestina, van Libië tot Syrië.

  • Duurzame ontwikkeling en globalisering

De 21e eeuw en met name het Middellandse-Zeegebied staan voor ongekende economische, ecologische en sociale uitdagingen, aangezien de geglobaliseerde economische ontwikkeling een verhoogde druk uitoefent op beperkte hulpbronnen, het milieu verslechtert en toenemende ongelijkheid creëert.

  • Regionaal integratiebeleid

De EU is een rolmodel van regionale integratie geworden. Hoe functioneert de dynamische architectuur van Europese instellingen, inclusief het Europees nabuurschapsbeleid? In hoeverre volgen de Arabische Liga of de Unie voor het Middellandse Zeegebied een soortgelijke logica van regionale integratie? Hoe kunnen we verschillen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied sinds de Arabische lente verklaren?

  • Mediterrane politiek en verenigingen

Migratie, gender en media zijn beleidsgebieden die alle mediterrane samenlevingen gemeen hebben, maar anders benaderen. Op het kruispunt van theorie en praktijk biedt deze beleidsgerichte module oplossingen voor de historische, sociale en culturele uitdagingen waarmee mediterrane samenlevingen vandaag worden geconfronteerd.

  • Project management

Deze module voorziet de deelnemers van professionele vaardigheden en competenties die hen in staat zullen stellen in Europese en internationale samenwerking te werken. Ze zullen deelnemen aan onderhandelings- en bemiddelingsopleidingen, simulatiespellen en workshops over projectcyclusbeheer en interculturele communicatie.

Overzicht van het academisch jaar

De eerste termijn (oktober tot december) begint in de Europese Unie, in Nice , Frankrijk. Het omvat lessen over de basis van de vijf lesmodules. Studeren in Frankrijk helpt studenten om de mediterrane regio en de Euro-mediterrane betrekkingen vanuit een EU-perspectief te analyseren. Cursussen zullen de institutionele architectuur van de EU en haar nabuurschapsbeleid introduceren. Ze zullen ook de gedeelde risico's van populisme, terrorisme en klimaatverandering bespreken. Tussentijdse examens vinden plaats in december. Het trimester wordt afgesloten met een simulatieoefening.

De tweede termijn (januari tot maart) begint in Tunis , Tunesië. Onze samenwerkingspartner, de Université Internationale de Tunis (UIT) , staat bekend om de integratie van internationale studenten in Tunesië. Dankzij onze partner, het Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) , hebben studenten toegang tot de expertise en de bibliotheek van een van de meest gerenommeerde denktanks in de Maghreb. Onderzoekers uit de regio zullen transformatieprocessen in het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied analyseren in tijden van globalisering. Studeren in Tunesië biedt studenten een unieke ervaring van een historisch democratiseringsproces dat van het Nobelprijswinnend land een rolmodel heeft gemaakt in de hele MENA-regio. Voor niet-Arabische sprekers is een Arabische taalcursus verplicht.

Het programma eindigt (april tot juli) in Istanbul, waar studenten studeren op de campus van onze langdurige partner, Istanbul Bilgi University. Cursussen gaan in op de veranderende betrekkingen tussen de EU en Turkije. Studenten krijgen de kans om door te gaan met hun onderzoekswerk, aangezien ze van half mei tot half juni vrij zijn om aan hun proefschrift te werken. Het programma wordt afgesloten met de verdediging van het proefschrift en mondelinge examens. Met hun afstuderen aan de oevers van de Bosporus worden studenten onderdeel van CIFE 's wereldwijde Alumni-netwerk.

Een studiereis naar Rome of Brussel zal ook plaatsvinden tijdens de 2e of 3e semester.

Na het afstuderen doen studenten die voor de stageoptie hebben gekozen een professionele stage (van drie tot zes maanden). De stage kan worden afgerond bij een Europese instelling, een internationale organisatie, nationale diplomatie, adviesbureaus, niet-gouvernementele organisaties of onderzoeksinstellingen. Aan het einde van de stage dienen studenten een substantieel stageverslag in, dat wordt beoordeeld door een examencommissie. De master, de stage en het gevalideerde stageverslag zullen leiden tot een diploma gelijk aan 90 ECTS.

Bekijk onze video om meer te leren over de ervaring van onze deelnemers!

Laatst bijgewerkt op sep 2020

Over de school

The Centre international de formation européenne (CIFE) was created in 1954. Its founders, in particular, Alexandre Marc, understood the urgent necessity to train professionals and citizens in the sub ... Lees meer

The Centre international de formation européenne (CIFE) was created in 1954. Its founders, in particular, Alexandre Marc, understood the urgent necessity to train professionals and citizens in the subject of a united Europe. CIFE is a private non-profit-making international organisation which includes several European studies courses as well as conferences, seminars and publications. Lees Minder
Berlijn , Leuk , Brussel , Boedapest , Canterbury , Rome , Istanbul , Tunis , Wenen + 8 Meer Minder