Master in economie en management

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Economie en Management

Afkorting: MGR-EBF
Niveau van opleidingsonderdeel: Master's
Faculteit: Faculteit Bedrijf en Management
Academiejaar: 2019/2020

Kwalificatie toegekend: Ing. in het vakgebied "Economie en management"

Kwalificatieniveau: Master (2e cyclus)

Geaccrediteerd van: 20.7.2005

Geaccrediteerd tot: 31.7.2019

Specifieke toelatingseisen: Voorwaarde voor toelating is het behalen van een bachelordiploma en het succesvol slagen voor het toelatingsexamen.

Profiel van het programma:

Het European Business and Finance-programma bouwt voort op economische theorieën die op masterniveau op verschillende hogescholen worden onderwezen en richt zich op het opleiden van professionals op het gebied van ondernemerschap, zaken doen en financiën, met name in de EU-omgeving.

De studenten verwerven theoretische kennis en praktische vaardigheden in internationale context, ontworpen om hun succes in managementposities overal in de Europese Unie te waarborgen. Succesvolle afgestudeerden van dit programma zullen de titel Ing ontvangen. Het element van internationaliteit voor deze studie wordt benadrukt door de samenwerking van universiteiten uit 3 EU-lidstaten - Groot-Brittannië, Polen en de Tsjechische Republiek.

Belangrijkste leerresultaten:

Afgestudeerden zijn geprofileerd om professioneel en managerisch uitdagende functies uit te oefenen binnen bedrijven die voornamelijk in de EU actief zijn. Afgestudeerden van dit programma zijn in staat om kritisch te analyseren kwesties die voortvloeien uit zakelijke en financiële processen en uit het bedrijfsleven van internationale bedrijven. Ze zijn ook in staat om deze processen te evalueren en standaard strategische en operationele management-, financiële en zakelijke oplossingen voor te stellen die zijn verkregen door theoretische studie, praktische kennis en vaardigheden. Graduate begrijpt de elementaire juridische, administratieve en politieke processen in de EU door het verwerven van praktische managementvaardigheden in een omgeving van internationale bedrijven

Beroepsprofielen van afgestudeerden met voorbeelden

Manager van internationale bedrijfsentiteiten die voornamelijk in de Europese Unie actief is.

Wijze van studie

fulltime studie

Programmaleider: doc. Ing. en Ing. Stanislav Škapa, Ph. D.

Laatst bijgewerkt op Januari 2019

Over de school

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and re ... Lees meer

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and research universities in central Europe. Lees Minder