Master in duurzame energie-engineering

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

De masteropleiding Sustainable Energy Engineering biedt state-of-the-art onderwijs op het gebied van zonne-energie, energieopwekking, energiegebruik en transformatie van energiesystemen. Bovendien pakken transversale en interdisciplinaire uitdagingen meerdere effecten aan, zoals landgebruik en klimaatverandering, in een geïntegreerde holistische benadering. Na afronding van het programma heb je een brede kennis van energietechniek en heb je vaardigheden verworven in het omgaan met complexe problemen, rekening houdend met het levenscyclusperspectief. We leiden leiders en ontwikkelaars op voor toekomstige innovatie in energie.

NREL researcher discuss panel orientation and spacing. Working with teams from UMass Clean Energy Extension and Hyperion on a photovoltaic dual-use research project at the UMass Crop Animal Research and Education Center in South Deerfield, MA. They are researching simultaneously growing crops under PV Arrays while producing electricity from the panels. The project is part of the DOE InSPIRE project seeking to improve the environmental compatibility and mutual benefits of solar development with agriculture and native landscapes.

Sustainable Energy Engineering bij KTH

De masteropleiding Sustainable Energy Engineering voorziet studenten van vaardigheden en inzichten in leiderschap, industriële uitdagingen, innovatie en ondernemerschap op energiegebied. Het programma biedt een sfeer en leeromgeving die wereldwijde verantwoordelijkheden en duurzame ontwikkeling voor iedereen bevordert. Daarom wordt de nadruk gelegd op het omgaan met energietechnische taken met inachtneming van technische, ecologische en sociaaleconomische kwesties.

De eerste termijn van het programma is een intensieve introductieperiode met brede cursussen in energietechniek, inclusief conversietechnologieën, systemen en toepassingen. Deelnemers volgen een leertraject in energietechniekcursussen op gevorderd niveau, waar hun vereiste kennis op het gebied van thermodynamica, vloeistofmechanica en warmteoverdracht wordt gebruikt bij probleemoplossing op basis van uitdagingen. Geavanceerde methoden worden toegepast om een breed scala aan energietechnische problemen te identificeren, beschrijven, kwantificeren en oplossingen te vinden.

Voor het tweede semester kies je een van de vier profielen voor verdiepingsstudies voor de rest van het programma:

 • Duurzame energieopwekking richt zich op conversieprocessen van hernieuwbare bronnen (zonne-energie, wind, biomassa) naar elektriciteit, met co-generatie van energiediensten zoals warmte, koud en schoon water.
 • Duurzaam energiegebruik richt zich op de eisen van de gebouwde omgeving en de kansen voor innovatie op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning. Ook industriële proceswarmte en -koeling komen aan bod.
 • Zonne-energie richt zich op de integratie van zonne-energie (elektriciteit / warmte / koeling) van kleinschalige gedistribueerde oplossingen op gebouw- en stadsniveau tot grootschalige energiecentrales. Techno-economische aspecten van zonnestelsels, evenals systeemintegratie, staan centraal in het profiel.
 • Transformatie van energiesystemen - Beleid en beheer richt zich op de kennis en instrumenten ter ondersteuning van beleid en regelgeving. Studenten die het profiel volgen, verwerven de kwalitatieve en kwantitatieve achtergrond voor strategische besluitvorming in een veilige en koolstofarme energiesector op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Cursussen worden aangeboden door docenten die zich ook bezighouden met onderzoek en samenwerking met de industrie. Evenzo hebben veel cursussen professionals uit de industrie in dienst als gastdocenten over onderwerpen die verband houden met de praktische kant van het curriculum. Voorbeelden van externe samenwerkingsverbanden in 2019-2020 zijn Northvolt, Abengoa, Azelio, SaltX, Torresol, Sweco, Ellevio, Stockholm Exergi, Vattenfall, Energi & Kylanalys, Fortum, Wereldbank, het International Energy Agency en Stockholm Environmental Institute.

De onderwijsmethoden zijn gericht op leerlinggericht leren, praktijkgericht werken en uitdagingsgestuurd onderwijs. Dit betekent een grote inhoud aan projectmatige leeractiviteiten. Digitaal gebaseerde leeractiviteiten zijn gebruikelijk, inclusief het concept van omgedraaide klaslokalen, videocolleges en geautomatiseerd automatisch gecorrigeerd huiswerk / quizzen / examens.

Degree-project

In de laatste termijn wordt een afstudeerproject uitgevoerd dat vijf maanden beslaat. Het project kan worden uitgevoerd in een academische omgeving (bv. Nauw verbonden met de onderzoeksprojecten van het Department of Energy Technology) of in een industriële omgeving. Tijdens je afstudeerproject bouw je een uitstekend platform op en doe je waardevolle ervaring en contacten op voor de komende carrière.

Dit is een tweejarig programma (120 ECTS-credits) dat in het Engels wordt gegeven. Afgestudeerden krijgen de graad van Master of Science. Het programma wordt voornamelijk gegeven op KTH Campus in Stockholm door de School of Industrial Engineering and Management (bij KTH ).

Behandelde onderwerpen

Hernieuwbare energie, duurzaam energiegebruik, duurzame energieopwekking, energiebeleid, energiemanagement, projectmanagement, state-of-the-art in duurzame energietechnologie, modellering van energiesystemen.

Carrière

Het energieveld is een internationaal en dynamisch gebied waar voortdurend vraag is naar goed opgeleide ingenieurs. Afgestudeerden vinden werk in de industrie, overheidsinstanties en adviesbureaus. De masteropleiding Sustainable Energy Engineering is ook een uitstekend startpunt voor een onderzoekscarrière, aangezien veel afgestudeerden doorstromen naar een doctoraat.

Na afronding van dit programma ben je in staat technische problemen te beheren vanuit een systeemperspectief, met een holistische kijk op hun levenscyclus, van concept tot specificatie, ontwikkeling, exploitatie en ontmanteling. Je zult ook vertrouwen hebben in het karakteriseren van een energie-uitdaging, het bepalen van het benodigde hulpbronnenverbruik en het beheren van processen voor probleemoplossing / realisatie. Ons doel is dat u een bijzonder goed begrip heeft van het feit dat technische problemen vaak complex zijn en soms tegenstrijdige voorwaarden met zich meebrengen. Je wordt je bewust van de verantwoordelijkheden en ethische standpunten die kunnen ontstaan bij verschillende technische, organisatorische, economische, ecologische en maatschappelijke activiteiten.

Zo bereidt het programma je voor op onmiddellijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van duurzame energietechnologie, leidende posities in het veld en academisch onderzoek. De toekomst ziet er rooskleurig uit en met goed opgeleide ingenieurs zal de samenleving duurzaamheid in energiesystemen bereiken. Afgestudeerden van het programma zijn onder meer te vinden bij de adviesbedrijven ÅF, SWECO en WSP, bij energiebedrijven zoals Vattenfall en EDF, bij de bouwbedrijven NCC en Skanska, en andere organisaties zoals Scania Group, InnoEnergy en het Zweedse Energieagentschap , IRENA, Wereldbank en het Internationaal Energieagentschap.

Na het afstuderen

Energieadviseur, projectmanager, onderzoeks- en ontwikkelingswetenschapper (academisch en in de industrie), en niet in de laatste plaats ondernemer in de energiesector die vol kansen ligt en een enorme ruimte heeft voor innovaties op het gebied van energiesystemen.

"Als je geïnteresseerd bent in het gebied van duurzame energie, dan is Zweden de hub en KTH de place to be. Je leert studeren in een echt internationale omgeving waarin je de verschillende perspectieven en industriële praktijken leert begrijpen."

Nikita uit India

Duurzame ontwikkeling

Afgestudeerden van KTH hebben de kennis en tools om de samenleving in een duurzamere richting te brengen, aangezien duurzame ontwikkeling een integraal onderdeel is van alle programma's. De drie belangrijkste doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die worden aangepakt door de masteropleiding Sustainable Energy Engineering zijn:

 • 7 Betaalbare en schone energie
 • 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
 • 11 Duurzame steden en gemeenschappen

SDG7 (Betaalbare en Schone Energie) komt in veel cursussen in het programma aan bod, bijvoorbeeld in de cursussen Hernieuwbare energietechnologie en Duurzame energieopwekking, waar technologieën en tools voor duurzame energiesystemen worden bestudeerd. Om SDG9 (Industrie, Innovatie en Infrastructuur) aan te pakken, biedt het programma cursussen aan over energiesysteemanalyse en energiebeleid. Een voorbeeld van programmacursussen die SDG11 (Sustainable Cities and Communities) aanpakken, is de cursus Zonne-energie voor gebouwen en steden.

Faculteit en onderzoek

De masteropleiding Sustainable Energy Engineering is nauw verbonden met het KTH Department of Energy Technology (EGI). Bij EGI bestrijkt het onderzoek brede gebieden van energieconversie, elektriciteitsopwekking en energieverbruik, evenals energiesystemen en beleid voor het implementeren van duurzame energieoplossingen. Als zodanig is het werk gericht op het bijdragen aan welzijn en ontwikkeling door middel van onderzoek en onderwijs van wereldklasse. in innovatieve energietechnologieën en -systemen, en bevordering van de overgang naar duurzaamheid in de energiesector.

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor het programma, moet je een bachelordiploma hebben behaald, de Engelse taal beheersen en voldoen aan de opleidingsspecifieke eisen.

Bachelor diploma

Een bachelordiploma, gelijk aan een Zweeds bachelordiploma, of gelijkwaardige academische kwalificaties van een internationaal erkende universiteit, is vereist. Studenten die langere technische opleidingen volgen en cursussen hebben afgerond die gelijkwaardig zijn aan een bachelordiploma, worden geval per geval bekeken.

Studenten in hun laatste jaar van een undergraduate-studie kunnen zich aanmelden en, indien gekwalificeerd, een voorwaardelijke acceptatie ontvangen. Deze aanvragers moeten een schriftelijke verklaring bijvoegen volgens de instructies van University Admissions. Studenten in het laatste jaar van een undergraduate-studie aan een Zweedse universiteit hoeven geen schriftelijke verklaring te overleggen om, indien gekwalificeerd, een voorwaardelijke toelating te krijgen. Wel moeten ze voor 1 februari 150 ECTS-studiepunten van de bacheloropleiding hebben behaald.

Kennis van het Engels

Engelse taalvaardigheid gelijk aan (de Zweedse bovenbouw) Engels cursus B / 6 is vereist. Aan het vereiste kan worden voldaan met een resultaat gelijk aan of hoger dan dat vermeld in de volgende internationaal erkende Engelse tests:

 • TOEFL Op papier gebaseerd: score van 4,5 (schaal 1-6) in schriftelijke test, een totaalscore van 575.
 • TOEFL ITP wordt niet geaccepteerd.
 • TOEFL iBT internet: Score van 20 (schaal 0-30) in schriftelijke test, een totale score van 90
 • IELTS Academic / IELTS UKVI: een minimum algemeen cijfer van 6,5, met geen sectie lager dan 5,5
 • Cambridge ESOL: Cambridge English: Advanced (CAE) Certificate in Advanced English of Cambridge English: Proficiency (CPE) (Certificate of Proficiency in English)
 • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB): Minimale score van 90
 • De universiteit van Michigan, ECPE (examen voor het certificaat van bekwaamheid in het Engels)
 • Pearson PTE Academic: Score of 62 (writing 61)

Aan de taalvereiste kan ook worden voldaan door eerdere universitaire studies en studies op de middelbare school. Meer informatie over erkende Engelse tests, eerdere studies en vereiste documenten wordt verstrekt door University Admissions.

Specifieke eisen voor de masteropleiding Sustainable Energy Engineering

Een bachelordiploma dat overeenkomt met 180 ECTS-credits, of gelijkwaardig, in werktuigbouwkunde of chemische technologie. Bachelordiploma's binnen vergelijkbare gebieden kunnen ook voldoende zijn. Voor ingenieurs zijn cursussen in technische thermodynamica, warmteoverdracht en vloeistofmechanica vereist.

Inschrijvingsdocumenten

Uw aanvraag is niet compleet zonder de vereiste ondersteunende documentatie. De volgende algemene en opleidingsspecifieke documenten moeten daarom in de aangegeven volgorde bij de aanvraag worden gevoegd:

Algemene documenten

 • Certificaten en diploma's van eerdere universitaire studies
 • Afschrift van voltooide vakken en cijfers die zijn opgenomen in je diploma
 • Bewijs van Engelse taalvaardigheid
 • Een kopie van uw paspoort inclusief persoonlijke gegevens en foto of andere identificatiedocumenten

Specifieke documenten voor de masteropleiding Sustainable Energy Engineering

 • Curriculum vitae
 • Afgesloten overzichtsblad
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

KTH Royal Institute of Technology has served as one of Europe’s key centres of innovation and intellectual talent for almost two hundred years. Recognized as Sweden’s most prestigious technical univer ... Lees meer

KTH Royal Institute of Technology has served as one of Europe’s key centres of innovation and intellectual talent for almost two hundred years. Recognized as Sweden’s most prestigious technical university, KTH is also the country’s oldest and largest. With over 12,000 students and an international reputation for excellence, the university continues to nurture the world’s brightest minds, helping to shape the future. Lees Minder