Master in duurzaam ondernemen

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Ooit een carrière in duurzaamheid en management overwogen? Deze masteropleiding leert je alles wat je moet weten over duurzaam ondernemen.

De wereldeconomie ondergaat een transformatie naar een duurzame samenleving waarin de belangen van mens, planeet en winst samen de drijvende kracht zijn, in plaats van neoklassieke industriële economische systemen. Deze transformatie heeft academische professionals nodig die kunnen aantonen dat duurzaam ondernemerschap de sleutel is. Ons programma leidt deze professionals op.

Ben je geïnteresseerd in:

 • Een nieuw perspectief ontwikkelen?
 • Circulaire bedrijfsmodellen?
 • Leren van echte ondernemers?
 • Je leiderschaps- en managementvaardigheden en academische kennis over duurzaamheid ontwikkelen?

Kom dan naar Campus Fryslân in Leeuwarden in het masterprogramma Duurzaam Ondernemen!

Waarom studeren dit programma in Groningen?

Leeuwarden is de hoofdstad en het economische en culturele centrum van de groenste en mooiste provincie van Nederland; Friesland. Leeuwarden wint aan populariteit onder studenten, wat logisch is, want er is genoeg te doen in het historische centrum.

Uniek aan ons programma:

 • een nieuw perspectief ontwikkelen
 • leren van echte ondernemers
 • multidisciplinair onderwijs
 • intellectuele uitdaging gecombineerd met persoonlijke groei

Programma

Jaar 1

Ons programma duurt 12 maanden (een jaar) voltijdstudie. We coachen uw academische, leiderschaps- en ondernemerschapsambities in vier blokken van elk 10 weken. Gedurende deze 12 maanden word je een expert in alle elementen van het succesvolle bedrijfsmodel van duurzaam ondernemerschap.

Je leert hoe je ontwerp ontwerpt (blok 1), implementeert (blok 2) en met succes beheert (blok 3). In blok 4 ontwikkel je je duurzame ambities in je persoonlijke Leiderschapsproject.

Je wordt gehost door een van onze regionale, nationale of internationale bedrijven uit het netwerk van Campus Fryslân. U kunt ook een van de uitdagingen van de VN op het gebied van duurzaamheid of een persoonlijke duurzaamheidsuitdaging aannemen. Wij zijn een internationaal programma. Duurzame uitdagingen zijn relevant voor alle landen, regio's, steden, bedrijven of mensen. We staan open voor bedrijven of uitdagingen die gedurende het hele programma als uw gastheer zullen dienen.

cursussen

 • Stichtingen (5 EC)
 • Leiderschap (5 EC)
 • Strategie (5 EC)
 • Allianties (5 EC)
 • Bedrijfscontext (5 EC)
 • Organisaties (5 EC)
 • Prestaties (5 EC)
 • Beleid (5 EC)
 • Onderzoeksmethoden (5 EC)
 • Kwalitatief project (15 EC, optioneel)
 • Kwantitatief project (15 EC, optioneel)

leerplan

In het leiderschapsproject zul je onafhankelijk academisch onderzoek uitvoeren volgens je eigen ontwerp, gericht op het oplossen van een probleem dat relevant is voor een duurzaamheidsuitdaging van bedrijven. U kunt een van de twee opties in het Leadership-project kiezen; A. Het databaseproject B. Het case study-project

Afhankelijk van uw individuele ondernemerschapsambities en leiderschapsprofielen, werkt u samen met regionale, nationale of internationale duurzame organisaties. U zult uw leiderschapsproject voor supervisors, collega's en belanghebbenden ontwikkelen en presenteren op de Circular Minds Conference.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Nederlands diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Taaltest

Mogelijk is een Engelse taalvaardigheidstest vereist.

Vooropleiding

Om in aanmerking te komen voor toelating tot deze master, moet u een academische bacheloropleiding hebben en kennis / ervaring hebben op het gebied van duurzaamheid, leiderschap en / of ondernemerschap en bekend zijn met wetenschappelijk onderzoek.

University of Groningen : studenten met een bachelorgraad in bedrijfskunde of International Business van de University of Groningen hebben directe toegang tot de master Duurzaam Ondernemen.

Andere universiteiten en opleidingen: studenten met een bachelor in econometrie en operationeel onderzoek, economie en bedrijfskunde, menselijke geografie en stedelijke en regionale planning, ruimtelijke planning en ontwerp, industriële engineering

Nederlandse studenten met een HBO-graad in Bedrijfskunde of International Business of een vergelijkbare bachelorgraad kunnen worden toegelaten. Dien een aanvraag in bij de SE Admissions Board.

Nadat u uw aanvraag hebt voltooid, beoordeelt de SE Admissions Board of uw educatieve, academische en / of professionele achtergrond voldoet aan de specifieke programma-eisen. De belangrijkste overweging is of u het programma binnen de toegewezen tijd kunt voltooien (een jaar). Een sterke indicator is daarom het niveau en het curriculum van je eerdere studies, en de cijfers die je hebt behaald, samen met werkervaringen en relevante vaardigheden in het vakgebied (en).

De toelatingscommissie bepaalt vervolgens of:

 • U bent (voorlopig) toegelaten. (Aan alle voorwaarden is voldaan, maar mogelijk moeten we nog gecertificeerde documenten ontvangen).
 • U bent voorwaardelijk toegelaten. U wordt toegelaten, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U vindt de toelatingsvoorwaarden in uw beslissingsbrief.
 • U bent niet toegelaten. U wordt niet toegelaten omdat u niet voldoet aan de toelatingseisen van het programma. De redenen worden duidelijk vermeld in de beslissingsbrief.

Internationaal diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Taaltest

Voldoende Engelse taalvaardigheid. Met een minimale TOEFL-score van 90 (op internet) met een minimum van 21 voor alle items, IELTS: een minimale score van 6,5 met een minimale score van 6,0 op alle items, of Cambridge English; C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimale score van 180, of een certificaat van het Talencentrum van de University of Groningen ; Minimale sectiescore C1 (schrijven) en drie B2's toegestaan. De enige uitzondering kan worden gemaakt voor studenten met een BA / MA-diploma van een universiteit in een officieel Engels sprekend land, deze beslissing is aan de toelatingsambtenaar.

Vooropleiding

Om in aanmerking te komen voor toelating tot deze master, moet u een academische bacheloropleiding hebben en kennis / ervaring hebben op het gebied van duurzaamheid, leiderschap en / of ondernemerschap en bekend zijn met wetenschappelijk onderzoek. Je hebt bij voorkeur een diploma van een onderzoeksuniversiteit in bedrijfskunde, internationale handel of een vergelijkbare bachelor.

Nadat u uw aanvraag hebt voltooid, beoordeelt de SE Admissions Board of uw educatieve / academische achtergrond voldoet aan de specifieke programma-eisen. De belangrijkste overweging is of u het programma binnen de toegewezen tijd kunt voltooien (een jaar). Een sterke indicator is daarom het niveau en het curriculum van je eerdere studies en de behaalde cijfers. Samen met werkervaringen en relevante vaardigheden in het vakgebied (en).

De toelatingscommissie bepaalt vervolgens of:

 • U bent (voorlopig) toegelaten. (Aan alle voorwaarden is voldaan, maar mogelijk moeten we nog gecertificeerde documenten ontvangen.
 • U bent voorwaardelijk toegelaten. U wordt toegelaten, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U vindt de toelatingsvoorwaarden in uw beslissingsbrief.
 • U bent niet toegelaten. U wordt niet toegelaten omdat u niet voldoet aan de toelatingseisen van het programma. De redenen worden duidelijk vermeld in de beslissingsbrief.

Taalvereisten

tentamen Minimale score
C1 Advanced (voorheen CAE) C1
C2 Proficiency (voorheen CPE) C2
IELTS algemene band 6.5
IELTS luistert 6
IELTS lezen 6
IELTS schrijven 6
IELTS aan het woord 6
TOEFL computergebaseerd 237
TOEFL op internet gebaseerd 90

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten 01 mei 2020 01 september 2020
EU / EER-studenten 01 mei 2020 01 september 2020
niet-EU / EER-studenten 01 mei 2020 01 september 2020

Collegegeld

Nationaliteit Jaar honorarium Programma vorm
EU / EER 2019-2020 € 2083 full time
niet-EU / EER 2019-2020 € 14650 full time
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Onze arbeidsmarktanalyse laat zien dat de kansen op werk in functies op het gebied van bedrijfskunde uitstekend zijn. Vooral in de categorieën van algemene managers, managers en overheidsfunctionarissen is er een toenemende behoefte aan afgestudeerden van bedrijfsprogramma's met een focus op duurzaam ondernemerschap.

Duurzaamheid is relevant voor carrières in multinationals zoals Royal Haskoning, Rabobank en Tauw, maar ook in snelgroeiende niches in biobased en hightechsectoren en start-ups. Nationale beleidsinstituten vereisen ook in toenemende mate van nieuwe medewerkers om hun persoonlijke loopbaanambities te definiëren in overeenstemming met duurzame samenlevingen. Internationale organisaties zoals Deloitte beschouwen diepgaande kennis en vaardigheden als een voorwaarde voor stageprogramma's.

Kortom: ons programma bereidt zich voor op een zinvolle carrière met het perspectief op het daadwerkelijk oplossen van werelduitdagingen.

Vacature voorbeelden

 • Beleidsbepaler
 • Projectleider
 • Interne consultant
 • MKB-consultant
 • Sustainability officer
 • Duurzaam ondernemer

Onderzoek

Centrum voor duurzaam ondernemerschap (CSE)

De CSE gelooft dat we onze waardesystemen in evenwicht kunnen houden en behouden. Duurzame ondernemers genereren nieuwe bedrijfsmodellen die de sociale en milieueffecten aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van samenlevingen verbeteren. De CSE wil een circulaire samenleving creëren. Dit vertaalt zich in nieuwe programma's voor universitaire studenten, bedrijfsleiders en academische wetenschappers, die we voorzien van alle kennis en competenties die ze nodig hebben om duurzaam ondernemerschap succesvol te maken.

Laatst bijgewerkt op okt 2019

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder