Master in de theologie en religiewetenschappen (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Wilt u voortbouwen op uw bachelor in theologie of religiewetenschappen? Of ben je misschien bezig met pastoraal werk en probeer je je theoretische inzichten te verdiepen? Waar is het beter dan aan de KU Leuven , waar theologie al bijna 600 jaar wordt onderwezen en beoefend? KU Leuven Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de KU Leuven heeft altijd gefungeerd als denktank binnen de katholieke gemeenschap. De befaamde theologieprofessoren van Leuven plaatsen je in een geweldige positie om je eigen toekomst te bepalen, of het nu gaat om pastoraal werk, bij NGO's over de hele wereld, in de media of in de politiek.

Waar gaat het programma over?

Het doel van dit masterprogramma is om het initiële onderwijs in de theologie en religiewetenschappen van studenten uit te breiden en te verdiepen, ongeacht of ze aan de KU Leuven of elders zijn behaald. Het bereidt studenten voor op onafhankelijk onderzoek in de verschillende domeinen van theologie en religieuze studies en stelt hen in staat om te functioneren als experts in kerk en samenleving.

Het curriculum heeft twee speerpunten:

  • Ten eerste krijg je de kans om je te specialiseren en een masterscriptie te schrijven in een van de vijf onderzoeksdisciplines of majors van de faculteit: bijbelstudies, systematische theologie en de studie van religies, theologische en vergelijkende ethiek, de geschiedenis van kerk en theologie en pastorale en empirische theologie.
  • Ten tweede biedt het curriculum een algemene oriëntatie op het interdisciplinaire academische onderzoek van de christelijke geloofstraditie in een multiculturele en multireligieuze sociale context.

Dit programma kan fulltime of parttime worden gevolgd.

Internationale

Alle opleidingen van de faculteit worden zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven en staan open voor studenten van elke nationaliteit. De faculteit heeft momenteel studenten uit meer dan zestig landen en dus uit vrijwel alle delen van de wereld, wat een waardevol intercultureel element aan je ervaring toevoegt. We moedigen studenten ook aan om deel te nemen aan uitwisselingsprogramma's waarmee ze een semester in het buitenland kunnen doorbrengen. De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap heeft 89 overeenkomsten in 26 verschillende landen.

Traditie, onderzoek en uitmuntendheid

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap heeft sinds haar oprichting in 1432 een rijke geschiedenis en traditie van uitmuntendheid opgebouwd. De faculteit richt zich op het opleiden van studenten en onderzoekers in wetenschappelijk gefundeerde en methodologische reflectie en toepassing, waarbij theologie en religieuze studies elkaar wederzijds verrijken een andere. De facultaire onderzoeksnieuwswebsite (kortweg Theology Research News of kortweg TRN) verleent het unieke en onderscheidende profiel van de faculteit met haar multiculturele, internationale en (inter) disciplinaire karakter aan een wereldwijd publiek.

Is dit het juiste programma voor mij?

De Master in de theologie en de religiewetenschappen voorziet u van kennis van:

  • de fundamentele concepten en methodes van de theologie in relatie tot haar verschillende methodologische perspectieven.
  • de fundamentele concepten en methoden van religieuze studies, interreligieuze dialoog en methoden van het kerkelijk recht.
  • de fundamentele concepten en methoden van filosofie, sociale wetenschappen en psychologie, met specifieke aandacht voor de manier waarop deze disciplines proberen het fenomeen religie te verduidelijken en te verklaren.

En het vermogen om die kennis toe te passen op:

  • problemen in theologische en niet-theologische disciplines, vragen en verklaringen met betrekking tot religie, fundamentele levensopties en de samenleving.
  • zaken met betrekking tot kerk en religie analyseren en in een breder kader plaatsen.
  • discussies aangaan over kwesties die verband houden met theologie en religie in een bredere sociale context en een redelijk en verantwoord standpunt innemen in dergelijke discussies.
  • het vermogen om zelfstandig literatuur op een adequate en adequate manier te assimileren (inclusief literatuur in vreemde talen) op het gebied van theologie en godsdienstwetenschappen.
  • schrijf een academisch en formeel correct (dat wil zeggen, volgens aanvaarde academische normen) artikel over een onderwerp dat verband houdt met theologie of religiewetenschappen.

Betreffende het bewijs van bekwaamheid in het Engels:

Toekomstige studenten die een Engelse bachelordiploma hebben behaald aan de faculteit of die staatsburger zijn van Australië, het Engelssprekende Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het VK of de Verenigde Staten van Amerika en Engels als moedertaal spreken, hoeven geen certificaat dat hun Engelse kennis aantoont.

Alle aankomende studenten (ongeacht hun achtergrond) mogen een aanvraagdossier indienen zonder een TOEFL / IELTS-test op te nemen. Kandidaat-studenten moeten echter een Engelse motivatiebrief, cv en een voorbeeld van het werk indienen. De toelatingscommissie van de faculteit beoordeelt het aanvraagdossier zonder TOEFL / IELTS-toets en beslist of de student wordt toegelaten op basis van het ingediende dossier of dat de student alsnog een TOEFL / IELTS-certificaat moet overleggen. De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap vereist een minimumscore van 79-80 voor de op internet gebaseerde TOEFL-test, 550 voor de papieren versie van de TOEFL-test, 213 voor de computerversie van de TOEFL-test of een IELTS-score van 6.5-7 .

Wat betreft de vertaling van uw diploma en officiële transcripties:

Als uw documenten niet in het Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans of Spaans zijn, zorg er dan voor dat deze documenten worden vertaald door een geregistreerde vertaler. Deze documenten moeten ook worden gecertificeerd door de onderwijsinstelling die ze heeft afgegeven of door een Belgische diplomatieke dienst.

Carrière perspectieven

Graden in theologie en religiewetenschappen bereiden studenten voor op een grote verscheidenheid aan carrières, waaronder lesgeven in het secundair en hoger onderwijs, uitgeverij, de media, academisch onderzoek en de verschillende domeinen van pastorale zorg. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden die door een groot aantal werkgevers worden gewaardeerd. Deze omvatten onderzoeks-, analytische en presentatievaardigheden, kritisch denken, organisatorische en tijdmanagementvaardigheden, teamwerk en communicatie- en schrijfvaardigheden. Veel afgestudeerden gebruiken deze vaardigheden tijdens hun internationale carrière als experts in de kerk en de samenleving.

Afgestudeerden die zich willen bezighouden met de verdere specialisatie, kunnen hun academische carrière voortzetten door zich nog een jaar in te schrijven, voor het tweede jaar Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.

Start je carrière, tijdens je studie

Tijdens je bachelor- en masteropleiding kun je alvast je eigen profiel vormgeven door te kiezen voor een bepaalde specialisatie, studeren in het buitenland (Erasmus), stage lopen of een eigen bedrijf starten.

Het Student Career Center zet je graag op weg naar je eerste werkervaring. Het centrum coacht je ook bij het zoeken naar een interessante baan en helpt je bij sollicitatiegesprekken. Voor studenten die een eigen zaak willen starten heeft de KU Leuven ook Lcie, de KU Leuven gemeenschap die studenten stimuleert met innovatieve en ondernemende ideeën.

Weet je niet waar je moet beginnen? De databases van het Student Career Center bevatten aanbiedingen voor banen, vrijwilligerswerk, innovatieprojecten en studentenbanen. Je kunt ook een van de evenementen bezoeken die worden georganiseerd door het Career Center.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Lees meer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Lees Minder
Ga naar de website van de school