Master in de statistiek (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Dit masterprogramma biedt hoogwaardige training in statistieken voor onderzoek of voor het professionele leven. De student kan kiezen uit verschillende vakgebieden, zoals biometrie, sociale gedrags- en onderwijsstatistieken, bedrijfsstatistieken, industriële statistieken, wiskundige statistieken, officiële statistieken of een interdisciplinair statistiekprofiel.

Waar gaat het programma over?

Het interdisciplinaire programma heeft onderwijs gebaseerd op internationaal erkend onderzoek. Je wordt intensief opgeleid door experts in zowel de brede theoretische als de praktische aspecten van statistiek. Het programma leert u hoe u statistische methodologie kunt toepassen. U krijgt alle nodige ervaring en inzicht om in elke situatie zelfverzekerd te zijn om een bepaald probleem snel en efficiënt te voltooien.

Structuur

Het Master of Statistics-programma bestaat uit een gemeenschappelijk kerncurriculum, optiespecifieke cursussen, keuzevakken en een masterproef:

  • Gemeenschappelijk kerncurriculum (30 ECTS): deze cursussen zijn verplicht voor elke student.
  • Keuzespecifieke vakken (min. 32 ECTS): je kiest vakken van minimaal 32 ECTS in de optie van je selectie.
  • Keuzevakken (30 ECTS): om het programma af te stemmen op uw behoeften en interesses.

Sterke punten

  • Je leert van experts over biometrie, sociale gedrags- en educatieve statistieken, bedrijfsstatistieken, industriële statistieken, wiskundige statistieken en officiële statistieken.
  • De master wordt aangeboden door het Leuven Statistics Research Centre van de KU Leuven (LStat), een bevoorrechte ontmoetingsruimte voor statistiekonderzoekers uit verschillende domeinen en een stimulerende omgeving voor multidisciplinair statistisch onderzoek. De master is geaccrediteerd door de UK Royal Statistical Society om uw kwalificatie meer aanzien te geven.

Is dit het juiste programma voor mij?

  • Heb je het vermogen om autonoom een discours op te bouwen op basis van disciplinaire inzichten? Het vermogen om wetenschappelijke informatie te contextualiseren en kritisch te verwerken? De kennis van onderzoeksmethoden en -technieken en het vermogen deze toe te passen binnen statistische disciplines, inzicht en betrokkenheid bij ethische en maatschappelijke vraagstukken? Dan is dit het masterprogramma voor jou.
  • Je moet een academische bachelordiploma hebben behaald met een goede achtergrond in inleidende statistiek. Toekomstige studenten moeten ook cognitieve vaardigheden, competenties en attitudes hebben die van een student op masterniveau worden verwacht.

Doelen

Het programma Master in de statistiek heeft de volgende leerresultaten:

De meester van statistiek:

Kennis en inzicht

1. beschikt over een gedegen kennis van en inzicht op het gebied van statistiek

2.

een. heeft een perspectief op de onderzoeks- en adviesaspecten van een of meer statistische velden binnen ten minste een van de volgende: biometrie, industriële statistieken, sociale gedrags- en educatieve statistieken, bedrijfsstatistieken, statistische methodologie, officiële statistieken.
b. begrijpt overeenkomsten en verschillen tussen verschillende statistische methodologieën en praktijken in verschillende subgebieden van statistiek.

Kennis en inzicht toepassen

3. heeft de competenties en het inzicht om binnen een onderzoeksteam de volgende stappen te zetten in hun eigen wetenschappelijk onderzoek:

een. kan zelfstandig, effectief, creatief en correct omgaan met wetenschappelijke kwantitatieve onderzoeksvragen in het toepassingsgebied door gebruik te maken van de modernste ontwerp- en analysemethodologie en software.
b. heeft de vaardigheden en de gewoonte om de kwaliteit en integriteit van gegevens te beoordelen.
c. is zich bewust van de ethische, morele, juridische, beleidsbepalende en privacycontext van statistieken en toont dienovereenkomstig gedrag.

Een mening ontwikkelen

4. waardeert het internationale karakter van het vakgebied van de statistische wetenschap.
5. is zich bewust van de maatschappelijke relevantie van statistieken.
6. kan methodologie kritisch beoordelen en voorstellen voor gerapporteerde resultaten van gegevensanalyse betwisten.

Communicatie

7. kan werken in een intercultureel en internationaal team en begrijpt de noodzaak en het belang van werken in een multidisciplinair team.
8. is een effectieve schriftelijke en mondelinge communicator en een effectieve onderhandelaar, zowel binnen hun eigen vakgebied als naar andere disciplines in het kader van multidisciplinaire projecten.
9. is zich bewust van de gemeenschappelijke belanghebbenden en de noodzaak van assertieve en empathische interactie met hen.

Leer vaardigheden

10. is in staat nieuwe kennis op te doen.

Afhankelijk van de gekozen optie beheerst de student de volgende leerresultaten:

11. De master kan optreden als statistisch adviseur voor vakwetenschappers en praktijkmensen of / en als samenwerkingsonderzoeker op een specialisatiegebied.

Carrièremogelijkheden

De toepassingen van statistieken zijn zeer divers, net als uw professionele mogelijkheden. Als hoogopgeleide statisticus wordt u aangeworven door de industrie, banken of overheidsinstellingen. Veel afgestudeerden gaan door met het ontwerpen van klinische proeven en het ondersteunen van de biomedische sector, het coachen van onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, het opzetten en analyseren van psychologische tests en onderzoeken, het uitvoeren van financiële risicoanalyses, het statistisch beheren van R & D-projecten en kwaliteitscontroles, of het ontwikkelen van statistische software.

Start je carrière, tijdens je studie

Tijdens je bachelor- en masteropleiding kun je alvast je eigen profiel vormgeven door te kiezen voor een bepaalde specialisatie, studeren in het buitenland (Erasmus), stage lopen of een eigen bedrijf starten.

Het Student Career Center zet je graag op weg naar je eerste werkervaring. Het centrum coacht je ook bij het zoeken naar een interessante baan en helpt je bij sollicitatiegesprekken. Voor studenten die een eigen zaak willen starten heeft de KU Leuven ook Lcie, de KU Leuven gemeenschap die studenten stimuleert met innovatieve en ondernemende ideeën.

Weet je niet waar je moet beginnen? De databases van het Student Career Center bevatten aanbiedingen voor banen, vrijwilligerswerk, innovatieprojecten en studentenbanen. Je kunt ook een van de evenementen bezoeken die worden georganiseerd door het Career Center.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Lees meer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Lees Minder
Ga naar de website van de school