Master in de sociale en culturele antropologie (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Antropologie onderzoekt de complexe samenstelling en het samenspel van economische, politieke, sociale en culturele dynamiek, door de kritische en reflexieve betrokkenheid van de onderzoeker.

Als antropoloog bestudeer je de sociale en culturele processen van samenlevingen vanuit een bottom-up, actor-centered en situationeel perspectief. Veldwerk doen vormt de kern van antropologisch onderzoek en maakt een combinatie mogelijk van meerdere, specifieke kwalitatieve methoden zoals participerende observatie, diepte-interviews, levensgeschiedenissen, audiovisuele gegevensverzameling, enz. Een kritische en reflectieve houding, vanaf het moment dat u definieert een onderwerp tijdens het schrijfproces is wat antropologisch onderzoek onderscheidt.

Mogelijke vragen die u kunt tegenkomen: Hoe geven mensen vorm aan hun religieuze ervaringen door gebruik te maken van hedendaagse sociale media en mobiele technologie? Wat is de erfenis van het kolonialisme en op welke manieren openbaart het zich in de hedendaagse wereld? Hoe gaan mensen om met fysiek, symbolisch, structureel en emotioneel geweld en de gevolgen daarvan? Wat zijn de effecten van superdiversiteit op de ontwikkeling van een stad? Hoe creëren nieuw aangekomen migranten verwantschapsrelaties?

Structuur

KU Leuven Master in de sociale en culturele antropologie van de KU Leuven is onderverdeeld in twee hoofdfasen:

Fase een:

In de eerste fase maak je kennis met grotere, meer algemene vragen als "Wat is cultuur?" en "Wat is identiteit?". Je bestudeert vele vormen van menselijke en niet-menselijke keuzevrijheid en overweegt verschillende manieren waarop mensen over de hele wereld omgaan met sociale problemen, ingebed in bepaalde infrastructuren.

Je verwerft inzicht in de antropologische basisconcepten en theoretische benaderingen, alsook in de methodologische principes en praktijk van veldwerk. In dit stadium ligt de nadruk op het verwerven van kennis en vaardigheden en op het aanhangen van een antropologische houding die je uitdaagt om de perspectieven van anderen kritisch te analyseren en daarbij je eigen perspectief te veranderen.

Fase twee:

In de tweede fase van het programma verbeter je je onderzoeksvaardigheden verder terwijl je onderzoek doet voor je masterscriptie. In het Research Seminar laten ervaren professoren en beginnende onderzoekers van de facultaire onderzoekseenheden (IARA & IMMRC) u kennismaken met de meest recente ontwikkelingen in de antropologie en begeleiden u bij het proces van data-analyse en schrijven. De keuzevakken in uw individuele programma worden geïnformeerd door uw specifieke onderzoeksinteresses, maar stellen u ook in staat nieuwe gebieden te verkennen.

Sterke punten

  • Het programma leidt je op in empirische en vergelijkende onderzoeksmethodologieën, die je vertrouwde manieren om in de wereld te zijn en de vooroordelen die je over jezelf en anderen koestert, uitdagen.
  • Gedurende het hele programma ontwikkel je je eigen onderzoeksfocus door veldwerk uit te voeren, gegevens kritisch te analyseren en over dit specifieke onderwerp te schrijven in je afstudeerscriptie.
  • Afhankelijk van je onderzoeksonderwerp hebben studenten de mogelijkheid om op veel verschillende locaties over de hele wereld kwalitatief onderzoek te doen, eventueel in combinatie met een Erasmusuitwisseling of een zomerschool.

Raadpleeg onze website voor recente informatie over dit programma.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

KU Leuven will host an online open day on 1 december. For more information, please visit www.kuleuven.be/online-open-day.

KU Leuven will host an online open day on 1 december. For more information, please visit www.kuleuven.be/online-open-day. Lees Minder
Ga naar de website van de school