Master in de sociale en culturele antropologie (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Antropologie bestudeert de socialiserende, betekenisgevende en wereldopbouwende praktijken van mensen op verschillende plaatsen, netwerken en omgevingen over de hele wereld. Sociaal-culturele antropologen bestuderen sociale processen vanuit het perspectief van de betrokken actoren. Door antropologen te combineren en het standpunt van een buitenstaander te combineren, betrekken en theoretiseren ze actief de verschillen en overeenkomsten tussen mensen over de hele wereld.

Waar gaat het programma over?

Antropologie onderzoekt de complexe samenstelling en het samenspel van economische, politieke, sociale en culturele dynamiek, door de kritische en reflexieve betrokkenheid van de onderzoeker.

Als antropoloog bestudeer je de sociale en culturele processen van samenlevingen vanuit een bottom-up, actiegericht en situationeel perspectief. Veldwerk doen vormt de kern van antropologisch onderzoek en maakt een combinatie mogelijk van meerdere, specifieke kwalitatieve methoden zoals participerende observatie, diepte-interviews, levensgeschiedenissen, audiovisuele gegevensverzameling, enz. Een kritische en reflectieve houding, vanaf het moment dat je definieert een onderwerp, gedurende het hele schrijfproces, is wat antropologisch onderzoek onderscheidt.

Mogelijke vragen die u kunt tegenkomen: Hoe geven mensen vorm aan hun religieuze ervaringen door gebruik te maken van hedendaagse sociale media en mobiele technologie? Wat is de erfenis van kolonialisme en op welke manieren komt het tot uiting in de hedendaagse wereld? Hoe gaan mensen om met fysiek, symbolisch, structureel en emotioneel geweld en de gevolgen daarvan? Wat zijn de effecten van superdiversiteit op de ontwikkeling van een stad? Hoe creëren nieuw aangekomen migranten verwantschapsrelaties?

Structuur

Dit 2-jarige masterprogramma is verdeeld in twee hoofdfasen:

Fase een:

In de eerste fase maak je kennis met grotere, meer algemene vragen als "Wat is cultuur?" en "Wat is identiteit?". Je bestudeert vele vormen van menselijke en niet-menselijke keuzevrijheid en overweegt verschillende manieren waarop mensen over de hele wereld omgaan met sociale problemen, ingebed in bepaalde infrastructuren.

Je verwerft inzicht in de basis antropologische concepten en theoretische benaderingen, evenals in de methodologische principes en praktijk van veldwerk. In dit stadium ligt de nadruk op het verwerven van kennis en vaardigheden, evenals het aanhangen van een antropologische houding die je uitdaagt om de perspectieven van anderen kritisch te analyseren en daardoor je eigen perspectieven te veranderen.

Fase twee:

In de tweede fase van het programma verbeter je je onderzoeksvaardigheden verder terwijl je onderzoek doet voor je masterscriptie. In het Research Seminar laten ervaren professoren en beginnende onderzoekers van de facultaire onderzoekseenheden (IARA & IMMRC) u kennismaken met de meest recente ontwikkelingen in de antropologie en begeleiden u bij het proces van data-analyse en schrijven. De keuzevakken in uw individuele programma worden geïnformeerd door uw specifieke onderzoeksinteresses, maar stellen u ook in staat nieuwe gebieden te verkennen.

Waarom dit programma bestuderen?

 • Het programma leidt je op in empirische en vergelijkende onderzoeksmethodologieën, die je vertrouwde manieren om in de wereld te zijn en de vooroordelen die je over jezelf en anderen koestert, uitdagen.
 • Gedurende het hele programma ontwikkel je je eigen onderzoeksfocus door veldwerk uit te voeren, gegevens kritisch te analyseren en over dit specifieke onderwerp te schrijven in je afstudeerscriptie.
 • Afhankelijk van je onderzoeksonderwerp hebben studenten de mogelijkheid om op veel verschillende locaties over de hele wereld kwalitatief onderzoek te doen, eventueel in combinatie met een Erasmusuitwisseling of een zomerschool.

Is dit het juiste programma voor mij?

 • Je hebt een academische bachelor, bij voorkeur in de sociale wetenschappen, menswetenschappen, geesteswetenschappen of gelijkwaardige vakgebieden.
 • Je hebt interesse in hedendaagse, sociale fenomenen wereldwijd en de motivatie om je kritische betrokkenheid bij ethische en culturele vraagstukken te professionaliseren.
 • Bekwaamheid in het Engels op alle niveaus (schrijven, spreken, lezen) is essentieel.
 • Je wordt geïnspireerd door het delen van ideeën en het ontwikkelen van een project met andere studenten.

Carrièremogelijkheden

Afgestudeerden in de antropologie hebben het vermogen ontwikkeld om vertrouwd te raken met de perspectieven van anderen, evenals de wetenschappelijke nauwkeurigheid om hun waarnemingen te vertalen in realistische representaties. Ze zijn goed thuis in het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van (onderzoeks) projecten en, opgeleid in een internationale setting, zijn ze bedreven in effectief communiceren en rapporteren in een interculturele omgeving. Hun professionele gevoeligheid voor de complexiteit van kwesties van verschil, ruimtelijkheid, beweging ... maakt ze gewaardeerd op tal van gebieden, zowel specialistisch als gerelateerd:

 • diversiteitsfunctionaris
 • adviseurs op het gebied van culturele en politieke vorming
 • educatieve consultancy
 • beleidsadvies en beleidsvorming
 • Onderzoek
 • jeugdwerk zaken en marketing
 • beheer van sociaal-culturele organisaties

Start je carrière, tijdens je studie

Tijdens je bachelor- en masteropleiding kun je alvast je eigen profiel vormgeven door te kiezen voor een bepaalde specialisatie, studeren in het buitenland (Erasmus), stage lopen of een eigen bedrijf starten.

Het Student Career Center zet je graag op weg naar je eerste werkervaring. Het centrum coacht je ook bij het zoeken naar een interessante baan en helpt je bij sollicitatiegesprekken. Voor studenten die een eigen zaak willen starten heeft de KU Leuven ook Lcie, de KU Leuven gemeenschap die studenten stimuleert met innovatieve en ondernemende ideeën.

Weet je niet waar je moet beginnen? De databases van het Student Career Center bevatten aanbiedingen voor banen, vrijwilligerswerk, innovatieprojecten en studentenbanen. Je kunt ook een van de evenementen bezoeken die worden georganiseerd door het Career Center.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Lees meer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Lees Minder
Ga naar de website van de school