Master in de nucleaire techniek (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Nucleaire technologie speelt een cruciale rol in een brede waaier van contexten en sectoren in België, waaronder energieproductie, afvalbeheer, productie van splijtstof, enz. Het Belgian Nuclear Higher Education Network (BNEN) combineert de expertise in nucleair onderwijs en onderzoek van zes grote Belgische universiteiten ( KU Leuven , UGent, VUB, UCL, ULG en ULB) met het Studiecentrum voor Kernenergie SCK-CEN.

Waar gaat de Master of Nuclear Engineering over?

Nucleaire technologie speelt een cruciale rol in een grote verscheidenheid aan contexten en sectoren in België, waaronder:

 • energieproductie
 • productie van splijtstof
 • productie van radio-elementen
 • bouwkunde
 • ontwerp en fabricage van de accelerator
 • afvalbeheer
 • veiligheidsmanagement
 • nucleair medicijn
 • Onderzoek

Het Belgium Nuclear Higher Education Network (BNEN) combineert de expertise in nucleair onderwijs en onderzoek van zes grote Belgische universiteiten ( KU Leuven , UGent, VUB, UCL, ULG en ULB) met het Belgian Nuclear Research Center.

Het Master of Science in Nuclear Engineering-programma is een internationaal georiënteerd, interuniversitair programma dat wordt georganiseerd door BNEN in nauwe samenwerking met nucleaire onderzoekscentra en de industrie. Het doel van het BNEN-programma is om studenten alle vaardigheden en wetenschappelijke en technische achtergrond te bieden die nodig zijn om taken met een hoog verantwoordelijkheidsniveau uit te voeren om de veilige en economische werking van kerncentrales, de regulering en controle van nucleaire installaties of om nieuwe nucleaire systemen te ontwerpen.

Structuur

Het huidige programma kan worden onderverdeeld in drie kernblokken:

 • Inleidende cursussen die verfrissend of eerste contact mogelijk maken met de basisbegrippen van kernfysica, materiaalwetenschappen en de principes van energieomzetting door het gebruik van nucleaire fenomenen, aangevuld met een kernblok van nucleaire engineering.
 • Een blok keuzevakken waarmee studenten bepaalde onderwerpen van hun keuze kunnen verdiepen.
 • Een masterproef.

De samenwerking met het SCK * CEN maakt het mogelijk om het daadwerkelijke gebruik van faciliteiten in het curriculum op te nemen, wat de ontwikkeling van vaardigheden en competenties in een onderzoeksomgeving ondersteunt. Alle vakken worden gegeven door academici die zijn aangewezen door de partneruniversiteiten, terwijl de praktische oefeningen en laboratoriumsessies worden begeleid door de experts van het SCK * CEN. De masterproef biedt de mogelijkheid voor een stage in de industrie of in een onderzoekslaboratorium.

Alle onderwijsactiviteiten vinden plaats op het terrein van het SCK * CEN. Cursussen worden in het Engels en modulair georganiseerd; lesgeven in blokken van één tot drie weken voor elke module maakt optimaal tijdbeheer voor studenten en docenten mogelijk, vergemakkelijkt de registratie voor individuele modules en maakt gemakkelijke uitwisseling met internationale studenten mogelijk.

Een bijzonder aspect van de BNEN-graad is dat het automatisch leidt tot de erkenning als Klasse I Expert door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Om deze accreditatie te ontvangen, moet het programma minimaal 24 studiepunten in nucleaire veiligheid en 12 studiepunten in radioprotectie aanbieden.

Sterke punten

Een grote kracht van het BNEN-programma, wat betreft zijn duurzaamheid, is dat het academisch onderwijs van hoge kwaliteit mogelijk maakt door experts van (of aangesteld door) de belangrijkste Belgische universiteiten tegen lage individuele kosten en dus zeer efficiënt geharmoniseerd / gerationaliseerd. Daarnaast biedt de deelname van het nucleair onderzoekscentrum SCK * CEN aan het consortium uitstekende realistische experimentele faciliteiten in een moeilijke (radioactieve) omgeving.

Een andere fundamentele kracht van het programma is het feit dat een uitgebalanceerd curriculum wordt aangeboden waarbij de inhoud en het formaat uitvoerig zijn besproken met vertegenwoordigers van de grote nucleaire bedrijven die de eerste potentiële werkgevers van de afgestudeerden zijn. Er is een vrijwel volledige overlap tussen doelstellingen en gerealiseerde competenties in vakken, keuzevakken, oefeningen en masterthesis. Dit kan worden toegeschreven aan de volgende bijdragende factoren:

 • Er is een goede balans tussen theorie en praktische vaardigheden. Dit wordt geïmplementeerd door een passende diversiteit aan didactische formaten, inclusief oefeningen en / of labs voor bijna alle cursussen.
 • Er is passende zorg voor multidisciplinaire wetenschappelijke competenties en voor overdraagbare vaardigheden door het belang dat wordt gehecht aan de masterproef.
 • Het onderwijs in programma's wordt ondersteund door onderzoek van wereldklasse aan de universiteiten, het onderzoekscentrum en de betrokkenheid van docenten die werkzaam zijn bij internationale onderzoeksinstituten.
 • Betrokkenheid van verschillende professoren die hun voornaamste functie hebben bij nucleaire bedrijven.
 • Zowel de professoren als de jonge onderzoekers zijn zeer actief in de grote internationale onderzoeksprogramma's en verenigingen met betrekking tot toepassingen van nucleaire fenomenen.

Is dit het juiste programma voor mij?

 • Van studenten die aan het programma deelnemen, wordt verwacht dat ze een solide achtergrond hebben in techniek, wiskunde en natuurkunde.
 • Ze moeten een probleemoplossende houding hebben en een oprechte geest voor veiligheid.
 • Inkomende studenten moeten een academische graad in ingenieurswetenschappen hebben (Master of Science in Engineering of Agricultural Engineering, gebaseerd op een programma van ten minste 300 ECTS. Houders van een 4-jarige masteropleiding in industriële engineering en wetenschappen (natuurkunde, scheikunde, enz.) zijn verplicht om een toelatingsexamen af te leggen dat overeenkomt met het materiaal dat wordt behandeld in 'aanpassingscursussen', wat overeenkomt met een maximale belasting van 30 ECTS.
 • Voormalige majors Industrial Engineering moeten een gebrek aan wiskunde en wetenschapsgerelateerde achtergrond compenseren; wetenschappelijke majors moeten typische technische vakken compenseren.

Carrièremogelijkheden

Na afronding van de masteropleiding Nucleaire Techniek hebben de studenten verworven:

 • een grondige kennis van nucleaire fysische processen;
 • uitgebreide kennis van de procedures en technieken die nodig zijn om nucleaire processen te beheersen;
 • grondige kennis van nucleaire veiligheid, betrouwbaarheidsprocedures en behandeling van nucleair afval;
 • de competentie om structuren te ontwerpen en te onderhouden om nucleaire processen te controleren;
 • communicatieve vaardigheden op het gebied van nucleaire technologie en het vermogen om deel te nemen aan onderzoek over bovengenoemde onderwerpen.

Afgestudeerden beschikken over de nodige vaardigheden en kennis om taken met een hoog verantwoordelijkheidsniveau uit te voeren bij:

 • kerncentrales
 • nucleaire onderzoeksreactoren
 • nucleaire regelgevende organisaties
 • nucleaire ingenieursbureaus
 • fabricage van splijtstof
 • behandeling van nucleair afval
 • productie van radio-isotopen

Bovendien is de graad zelf een belangrijk onderdeel van de juridische kwalificaties die nodig zijn om veiligheidsdeskundige te worden in een grote nucleaire installatie.

Start je carrière, tijdens je studie

Tijdens je bachelor- en masteropleiding kun je alvast je eigen profiel vormgeven door te kiezen voor een bepaalde specialisatie, studeren in het buitenland (Erasmus), stage lopen of een eigen bedrijf starten.

Het Student Career Center zet je graag op weg naar je eerste werkervaring. Het centrum coacht je ook bij het zoeken naar een interessante baan en helpt je bij sollicitatiegesprekken. Voor studenten die een eigen zaak willen starten heeft de KU Leuven ook Lcie, de KU Leuven gemeenschap die studenten stimuleert met innovatieve en ondernemende ideeën.

Weet je niet waar je moet beginnen? De databases van het Student Career Center bevatten aanbiedingen voor banen, vrijwilligerswerk, innovatieprojecten en studentenbanen. Je kunt ook een van de evenementen bezoeken die worden georganiseerd door het Career Center.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Lees meer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Lees Minder
Ga naar de website van de school