Master in de ingenieurswetenschappen: energie (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Wat brengt de toekomst energie? Zullen we elektriciteit opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon? Zal kernenergie een comeback maken? Wat zullen auto's in de toekomst aandrijven en hoe zullen hun motoren eruit zien? De liberalisering van de energiemarkten zorgt voor een echte techno-economische revolutie. Het broeikasgasprobleem bedreigt onze manier van leven. Het garanderen van een (duurzame) energievoorziening is een uitdaging voor de hele mensheid. Deze fenomenen maken het onderwerp energie zeer actueel.

Waar gaat de Master of Engineering: Energy over?

Het programma behandelt elk multidisciplinair aspect van energie. Er wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende energietechnologieën, maar ook op de gevolgen voor het milieu en economische aspecten.

De multidisciplinaire master bereidt je voor op banen die verband houden met onderzoek en ontwikkeling, beleid en management en industriële toepassingen. De master wordt ondersteund door EnergyVille, een vereniging van de Vlaamse onderzoeksinstituten KU Leuven , VITO en imec op het vlak van duurzame energie en intelligente energiesystemen.

Zowel industrie als onderzoek zijn in toenemende mate op zoek naar multidisciplinaire ingenieurs. De Master of Science in Engineering: Energy biedt gedegen training in energietechniek. Het gaat op een evenwichtige en geïntegreerde manier in op de belangrijkste aspecten van de mechanische en elektrotechnische techniek, samen met sociaaleconomische randvoorwaarden die van invloed zijn op het werkterrein van de ingenieur.

Dit programma leert je om je te concentreren op technologische mogelijkheden zonder de ecologische en sociaal-economische aspecten van het door jou gekozen vakgebied uit het oog te verliezen. Het programma heeft een internationale reikwijdte en werkt samen met partneruniversiteiten die uitblinken in het energiedomein.

Structuur

Het eerste jaar bestaat uit cursussen elektrotechniek en werktuigbouwkunde, maar ook meer algemene sociaaleconomische, energiegerelateerde onderwerpen en geïntegreerde probleemoplossing en projecten.

In het tweede jaar vervolg je je specialisatie door onder meer een masterproef te schrijven over een onderwerp gerelateerd aan elektrische energie, thermomechanische energie, of meer algemene technisch-economische aspecten. Je kunt ook deelnemen aan een internationale uitwisseling of stage lopen.

Drie opties

 • Thermomechanische energie: nadruk op de mechanische aspecten van energievoorziening en 'energiemachines en -systemen'.
 • Elektrische energie: nadruk op de elektrische aspecten van energievoorziening en een energieomvormer.
 • Algemene techno-economische energie: een bredere specialisatie, met focus op niet-technische aspecten (economie, wettelijk kader, milieu).

Drie bijbehorende specialisatie-opties

 • thermomechanische energie
 • elektrische energie
 • techno-economische kennis van energie

Sluitingsdatum voor 2018-2019

 • 1 maart 2018 (voor niet-EER burgers)
 • 1 juni 2018 (voor EER-burgers)

KU Leuven maakt gebruik van een online aanvraagsysteem. U kunt uw aanvraagformulier downloaden en indienen via www.kuleuven.be/application. Studenten met een Vlaamse opleiding kunnen terecht op www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Collegegeld

Voor meer informatie over ons collegegeld, surf naar www.kuleuven.be/collegegeld

Internationale ervaring

Aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen krijgen studenten de kans om een of twee semesters van hun opleiding binnen het Erasmus + -programma te voltooien aan een Europese universiteit of een universiteit buiten Europa.

Studenten worden ook aangemoedigd om industriële en onderzoeksstages in het buitenland uit te voeren onder toezicht van de afdelingsstagecoördinator. Deze stages vinden plaats tussen het derde bachelorjaar en het eerste masterjaar, of tussen de twee masterjaren.

Andere mogelijkheden voor studie in het buitenland zijn korte zomercursussen die worden georganiseerd door het bestuur van het European Students of Technology (BEST) -netwerk of door universiteiten over de hele wereld.

De Faculteit Ingenieurswetenschappen is ook lid van de internationale netwerken CESAER, CLUSTER en ATHENE en biedt ook internationale kansen.

Meer info vind je op http://eng.kuleuven.be/english/education/internationalisation

Dit is een initiële masteropleiding en kan fulltime of parttime worden gevolgd.

Is dit het juiste programma voor mij?

Het programma is bedoeld om ingenieursstudenten op te leiden op het gebied van energietechnologie, met een breed scala aan onderwerpen in elektrische, mechanische en andere technische disciplines. Het programma is gebaseerd op het curriculum Bachelor of Science in Engineering, dat bestaat uit algemene cursussen in de basiswetenschappen (wiskunde, natuurkunde, scheikunde) in combinatie met een aantal zorgvuldig geselecteerde basistechnische cursussen (vooral in de mechanische en elektrotechniek). Vooral studenten met dat bachelordiploma zijn goed voorbereid op deze masteropleiding.

Carrièrepaden

Dankzij de brede opleiding, zowel nationaal als internationaal, heeft de energietechnicus volop kansen op het gebied van onderzoek, beleid, industrie en dienstverlening, in alle sectoren waar energie een belangrijke rol speelt, en dat is overal in toenemende mate.

Junior ingenieurs hebben overwegend technische functies, waaronder ontwerp en ontwikkeling, exploitatie, verbetering en optimalisatie van energiesystemen, systeemintegratie, logistiek en techno-commerciële functies en consultancy. Senior ingenieurs groeien over het algemeen naar managementfuncties in de industrie en het beleid of deskundige leiders in engineering en consultancy.

Doelen

1. Bekwaamheid in een of meer wetenschappelijke disciplines

 • De afgestudeerde heeft een actieve, geavanceerde kennis van en inzicht in energieconversie en rationeel energiegebruik op elk van de volgende drie gebieden:
  • Elektrische energie (bv. Opwekking uit verschillende primaire energiebronnen, transmissie en distributie, controle en regulering, efficiënt gebruik)
  • Thermo-mechanische energie (bv. Gebruik van primaire bronnen, conversie naar andere vectoren, verbranding, motoren en turbines)
  • Economische en regelgevende aspecten van energie (bijv. Markten, regelgeving, organisatie in de Europese context)
  • De afgestudeerde zoekt actief naar structuur, samenhang tussen en integratie van de relevante velden in deze drie domeinen.
 • Op basis van deze kennis / de integratie kan de afgestudeerde deelnemen aan de ultramoderne ontwerp-, beheer- en productieactiviteiten van energieomvormers en -systemen in hun economische, regelgevende en milieucontext.
 • De afgestudeerde bezit de vaardigheden en de houding om deze kennis zelfstandig en efficiënt toe te passen, uit te breiden en te formaliseren in het kader van meer geavanceerde ideeën of toepassingen in ten minste één van de drie bovengenoemde domeinen.

2. Bekwaamheid in onderzoek

 • De afgestudeerde is in staat realistische problemen (van meer complexe aard) als onderzoeksvraag te structureren, een onderzoeksplan op te stellen, innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te synthetiseren. Daarbij kijkt hij naar de grenzen van het systeem.
 • De afgestudeerde kan het juiste abstractieniveau kiezen op component-, apparaat- en systeemniveau, gezien de procesfase van het onderzoeksprobleem.
 • De afgestudeerde is in staat en heeft de houding om gerelateerde energiesystemen en andere disciplines waar nodig te integreren in zijn eigen onderzoek.

3. Bekwaam in ontwerpen

 • De afgestudeerde kan energiecomponenten en systemen ontwerpen met oog voor de dynamische interactie tussen individuele componenten in een wereldwijd systeem.
 • De afgestudeerde kan omgaan met veranderlijkheid van het ontwerpproces door externe omstandigheden, zoals sociale tendensen of politieke beslissingen, of voortschrijdend inzicht. Op basis van deze omstandigheden kan hij dit proces bijsturen.

4. Wetenschappelijke benadering

 • De afgestudeerde kan bestaande theorieën, modellen of interpretaties op het gebied van energie kritisch onderzoeken.
 • De afgestudeerde kan modellen en experimentele technieken gebruiken, ontwikkelen en valideren en kan een weloverwogen keuze maken tussen modellering en meetmethoden.
 • De afgestudeerde bezit de vaardigheden en kent de technieken om gedurende zijn hele leven vaardiger te worden in zijn technische vakgebied. Hij kent de informatiebronnen, herkent hun waarde en weet deze toe te passen in nieuwe omstandigheden. Hij bezit ook de vaardigheden om zich te blijven ontwikkelen in niet-technische elementen op het gebied van energie, zoals economische, milieu- en regelgevingsaspecten.

5. Basis intellectuele vaardigheden

 • De afgestudeerde kan kritisch reflecteren op zijn eigen gedachten, beslissingen en acties.
 • De afgestudeerde kan adequate vragen stellen over een argument op energiegebied en een gemotiveerd standpunt innemen. Hierbij kijkt hij naar de sociale context.
 • De afgestudeerde kan redeneermethoden toepassen op de discipline (bijv. Interacties tussen componenten van het elektriciteitssysteem als basis voor stabiliteit, energie en pinch-analyse in thermodynamica, marktkrachten en integratie van hernieuwbare energiebronnen) en is in staat om drogredenen te herkennen en te weerleggen .
 • De afgestudeerde kan doelgericht werken: beschikt over een pragmatische aanpak, kan omgaan met beperkte bronnen, kan omgaan met risico's.

6. Bekwaam in samenwerking en communicatie

 • De afgestudeerde kan effectief rapporteren over onderzoeks- en projectresultaten aan experts, peers en stakeholders, in het Nederlands en / of in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • De afgestudeerde is in staat om samen te werken en projecten te managen in een (multidisciplinair) team: hij kan verantwoordelijkheden verdelen en op zich nemen, tijd en middelen in de gaten houden, de voortgang en resultaten van projecten documenteren en compromissen sluiten.

7. Rekening houden met de temporele en sociale context

 • De afgestudeerde houdt bij het analyseren en oplossen van complexe energieproblemen rekening met de (veranderende) sociale context, zoals maatschappelijke ondersteuning, beleidsbeslissingen, de sociaal-economische context, geopolitiek, energiemarkten en klimaatverandering.
 • De afgestudeerde houdt rekening met de bestaande en toekomstige uitdagingen van de energievoorziening en kan vanuit technisch en sociaal-economisch perspectief bijdragen aan de transitie van het energiesysteem in een geglobaliseerde samenleving.

Verdere studies

Wanneer toegestaan:

 • Master of Welding Engineering (Sint-Katelijne-Waver).
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Lees meer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Lees Minder
Ga naar de website van de school