Master in de geologie (Leuven)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Deze master is een tweejarig programma dat gezamenlijk wordt georganiseerd door de KU Leuven en de Universiteit Gent. Je krijgt een grondige training op de verschillende gebieden van de geologie en ontwikkelt de kennis, attitudes en vaardigheden die nodig zijn om in interdisciplinaire teams te werken die complexe geologische problemen aanpakken.

Waar gaat het programma over?

De sterke nadruk op onderzoek is een groot voordeel van het programma. Naast het vergroten van je kennis en vaardigheden in tal van gespecialiseerde cursussen, waaronder een cursus fieldmapping, voer je je eigen masterproef uit binnen een onderzoeksteam (professor, postdoc, PhD-student) en ontwikkel je tegelijkertijd de belangrijke wetenschappelijke vaardigheden, zoals rapporteren en presenteren, die je nodig hebt in je toekomstige carrière.

Structuur

De masteropleiding biedt 4 verschillende majors: geodynamica en georesources, oppervlakteprocessen en paleomilieus, geologie van bekkens en bodem en grondwater.

  • In Geodynamics and Georesources bestudeer je gesteentevormingsprocessen en minerale distributies in de ondergrond. Je ontwikkelt het vermogen om de complexiteit van de verschillende op elkaar inwerkende fysische en chemische gesteentevormingsprocessen te analyseren en uit te leggen en deze kennis toe te passen op de verkenning van natuurlijke hulpbronnen. Deze major wordt georganiseerd door KU Leuven .
  • In Oppervlakteprocessen en Paleo-omgevingen bestudeer je de interactie tussen de geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer en biosfeer. Je ontwikkelt het vermogen om de complexe interactie van oppervlakteprocessen met betrekking tot de variabiliteit van verschillende aspecten van het aardoppervlak te analyseren en te verklaren, waaronder de waterkringloop en het klimaat op aarde. Deze major wordt georganiseerd door KU Leuven .
  • In Basins and Orogens bestudeer je de processen die het ontstaan en de evolutie van sedimentaire bekkens en de omliggende gebieden sturen. Je ontwikkelt het vermogen om de complexiteit van de op elkaar inwerkende processen die de evolutie van sedimentaire bekkens bepalen, te analyseren en te verklaren. Deze major wordt georganiseerd door de Universiteit Gent.
  • In Groundwater and Mineral Resources bestudeer je hydrogeologische en pedologische kenmerken en processen met een focus op de fundamentele en toegepaste aspecten van bodems en grondwater. Je ontwikkelt het vermogen om de complexiteit van de fysische en chemische processen die bodem en grondwater beïnvloeden te analyseren en te verklaren, en om remediërende maatregelen te bedenken. Deze major wordt georganiseerd door de Universiteit Gent.

Sterke punten

  • De opleiding is stevig verankerd in het onderzoek van het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen ( KU Leuven ) en het Departement Geologie (UGent) . Beide afdelingen ontwikkelen en onderhouden continu innovatieve en algemeen erkende onderzoeksprogramma's op zowel de fundamentele als toegepaste aspecten van geowetenschappen.
  • Het programma biedt optionele cursussen over een breed scala aan onderwerpen, van milieuwetgeving tot vulkanologie. Hiermee kunt u uw eigen profiel vormgeven op basis van uw interesses.
  • De KU Leuven heeft een sterk uitwisselingsprogramma ( Erasmus) met topuniversiteiten in Europa en de rest van de wereld.

Raadpleeg onze website voor recente informatie over dit programma.

Laatst bijgewerkt op dec 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

KU Leuven is the highest ranked university of Belgium.

KU Leuven is the highest ranked university of Belgium. Lees Minder