Master in de fysica (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Dit masterprogramma leidt je op om volledig competent te zijn en in staat om te werken in onderzoeksinstellingen, bedrijfsomgevingen of de social profit-sector. Met het programma kun je je specialiseren in de fysica van de gecondenseerde materie, de kernfysica of de theoretische fysica. Ongeacht je gekozen grote onderzoeksprofiel of -optie, je krijgt een grondige opleiding in natuurkunde en inzicht in de huidige status van natuurkundeonderzoek.

Waar gaat het programma over?

De Master in Physics is een op onderzoek gebaseerd masterprogramma waarin je de vaardigheden die door het veld worden gevraagd kunt beheersen en je kunt specialiseren in een van de drie grote onderzoeksprofielen:

 • Condensed Matter Physics: Cluster Physics, Surface and Interface Physics, Correlated Electron Systems, Semiconductor Physics, Soft Matter Physics, Physics of Biosystems.
 • Kernfysica: fysica voorbij het standaardmodel, structuur van exotische kernen: vervalreacties en laserspectroscopie, theoretische kernfysica.
 • Theoretische fysica: complexe systemen, kosmologie, wiskundige fysica, snaartheorie.

Na succesvolle afronding van het programma heb je vaardigheden verworven, waaronder het vermogen om een goed oordeel te vellen op basis van lopend onderzoek, het vermogen om fysieke problemen op te lossen en een kritisch begrip te tonen van de rol die natuurkunde tegenwoordig speelt in de samenleving, evenals communicatie en teamvaardigheden.

Structuur

Na een semester met voortgezette vakken in verschillende disciplines van de natuurkunde kies je voor een groot onderzoeksprofiel bestaande uit voortgezette en gespecialiseerde vakken en een masterproef (30 ECTS).

Met de resterende 30 ECTS kunt u een van de twee opties volgen:

 • De Research Option bereidt je voor op een carrière in de academische wereld of de industrie, en je verbreedt je onderzoeksvaardigheden door een minor onderzoeksdomein te kiezen, aangevuld met een onderzoeksstage of andere cursussen.
 • De Physics in Society Option biedt je de mogelijkheid om je voor te bereiden op een carrière buiten de wetenschap, via cursussen in ondernemerschap of via een stage.

Sterke punten

 • Tijdens je masterproef doe je origineel onderzoek als lid van een van de onderzoeksteams van de afdeling Fysica en Astronomie.
 • Het masterprogramma wordt gegeven door vooraanstaande internationale experts in hun vakgebied.
 • Het wetenschappelijk personeel en de studenten van de afdeling Fysica en Astronomie bieden je een internationale en laagdrempelige sfeer.

Is dit het juiste programma voor mij?

 • Je beschikt over een bachelordiploma natuurkunde (natuurwetenschappen of wiskunde, met een sterke fysica- en wiskundecomponent).
 • Je toont de vaardigheid om de studie van wetenschappelijke onderwerpen aan te pakken en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren.
 • Je toont het vermogen om voort te bouwen op logische en deductieve redeneervaardigheden en wiskundige technieken en hebt het vermogen om basisfysica-instrumenten te gebruiken om experimenten uit te voeren.
 • Je bent in staat om in een team te werken.
 • Je bent bekwaam in mondeling en schriftelijk Engels.

Doelen

Het programma Master of Physics heeft de volgende leerresultaten:

Kennis en inzicht

1. beschikken over een gedegen kennis van en inzicht op het gebied van de moderne natuurkunde.
2. beschikken over geavanceerde kennis van ten minste één subdiscipline op het gebied van de fysica: kernfysica, fysica van de gecondenseerde materie of theoretische fysica, en heeft inzicht in het hedendaagse onderzoek binnen deze subdiscipline.
3. vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen op onderzoeksgebied van de masterproef

Kennis en inzicht toepassen

4. de competenties en het inzicht hebben om in hun eigen wetenschappelijk onderzoek de volgende stappen te ondernemen om geavanceerde fysieke problemen binnen een onderzoeksteam op te lossen:
een. om een onderzoeksonderwerp te definiëren, een onderzoeksvraag te formuleren en tijdens het onderzoek bij te stellen
b. een geschikt experimenteel en / of theoretisch oplossingsproces te vormen en te plannen
c. een risicoanalyse uitvoeren en uitvoeren over de geplande experimenten
d. zelfstandig en nauwkeurig een wetenschappelijke studie uitvoeren
e. om de verkregen data te verwerken tot een illustratief werk
f. en daarbij wordt rekening gehouden met de relevante deontologische gedragsregels.

Ontwikkeling en mening

5. in staat zijn om vanuit een onderzoeksvraag de relevante vakdisciplinaire literatuur te raadplegen en de validiteit ervan te beoordelen.
6. vanuit een onderzoeksvraag zelfstandig de resultaten van eigen onderzoek en bibliografisch onderzoek kritisch kunnen verwerken, interpreteren en becommentariëren.
7. complexe wetenschappelijke en maatschappelijke en / of ethische vraagstukken rond wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en natuurkundeonderzoek in het bijzonder kritisch kunnen beoordelen en wetenschappelijk gemotiveerde en ethisch verantwoorde antwoorden kunnen formuleren
8. een actuele discussie over natuurkundeonderzoek in een historisch kader kunnen plaatsen en een eigen mening kunnen formuleren
9. heeft inzicht in de rol van natuurkundig onderzoek in de samenleving van de eenentwintigste eeuw

Communicatie

10. de nodige attitudes en vaardigheden hebben verworven om deel te nemen aan een team in een multidisciplinaire en internationale professionele omgeving
11. in staat zijn om een gemotiveerde positie in te nemen en deze mondeling te verdedigen jegens leeftijdsgenoten en experts, en schriftelijk te communiceren voor een algemeen publiek.
12. in staat zijn om zowel schriftelijk als mondeling te rapporteren, communiceren en presenteren, rekening houdend met de relevante deontologische gedragsregels.

Leervaardigheden en educatieve doelen

13. in staat zijn om autonoom kennis op te doen, onderzoek te doen en wetenschappelijke problemen aan te pakken, met aandacht voor originaliteit en creativiteit
14. over de vaardigheden beschikken om op de hoogte te blijven van de recente internationale ontwikkelingen binnen hun vakgebied en in de wetenschap in het algemeen.
15. de wetenschappelijke methodologie in zijn / haar eigen leerproces kunnen gebruiken bij het verwerven van nieuwe concepten zowel binnen als buiten de natuurkunde. Dit is een essentiële vaardigheid voor levenslang leren.

Afhankelijk van de gekozen optie beheerst de student de volgende leerresultaten:

16. Onderzoek: beschikken over gespecialiseerde kennis en vaardigheden in een onderzoeksdomein buiten het domein waarin de masterproef wordt uitgevoerd
17. Professioneel: beschikken over kennis en vaardigheden die van toepassing zijn op een professionele bedrijfsgerichte of maatschappelijke omgeving.

Carrièremogelijkheden

Er zijn veel onderzoeksposities beschikbaar op dit gebied en meer dan de helft van de studenten die een masterdiploma natuurkunde behalen, begint uiteindelijk aan een Ph.D. programma in een van de onderzoeksgroepen van de afdeling.

Een aantal afgestudeerden volgt bij voorkeur een tweede masteropleiding. Er zijn uitstekende carrièremogelijkheden in ICT, materiaalonderzoek, elektronica, consulting, overheid, bankwezen, social profit sector en binnen het hoger onderwijs.

Start je carrière, tijdens je studie

Tijdens je bachelor- en masteropleiding kun je alvast je eigen profiel vormgeven door te kiezen voor een bepaalde specialisatie, studeren in het buitenland (Erasmus), stage lopen of een eigen bedrijf starten.

Het Student Career Center zet je graag op weg naar je eerste werkervaring. Het centrum coacht je ook bij het zoeken naar een interessante baan en helpt je bij sollicitatiegesprekken. Voor studenten die een eigen zaak willen starten heeft de KU Leuven ook Lcie, de KU Leuven gemeenschap die studenten stimuleert met innovatieve en ondernemende ideeën.

Weet je niet waar je moet beginnen? De databases van het Student Career Center bevatten aanbiedingen voor banen, vrijwilligerswerk, innovatieprojecten en studentenbanen. Je kunt ook een van de evenementen bezoeken die worden georganiseerd door het Career Center.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Lees meer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Lees Minder
Ga naar de website van de school