Master in de educatieve studies (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

De Master of Science in Educational Studies biedt een onderzoeksgericht programma met brede expertise op het gebied van onderwijs. De faculteit biedt een uitdagende en dynamische studieomgeving met een sterke link tussen onderzoek en onderwijs. De opleidingen bieden een gevarieerd, aantrekkelijk en op onderzoek gebaseerd onderwijs van hoge academische kwaliteit.

Waar gaat de Master of Educational Studies over?

  • een grondig begrip van verschillende theoretische benaderingen en methodologieën om educatieve kwesties te bestuderen, evalueren en bespreken;
  • de nodige competenties en vaardigheden om onderwijsonderzoek uit te voeren, instrumenten te ontwerpen, opleidingsmodules en leerplannen te ontwikkelen, innovatieprocessen te begeleiden en te evalueren en om in te spelen op de historische en mondiale aspecten van onderwijs;
  • inzicht in onderwijspsychologie, intercultureel onderwijs, schoolontwikkeling, professioneel en voortgezet onderwijs en onderwijsbeleid.

Het programma is voornamelijk bedoeld om diepgaande kennis te bieden in een of meer subdomeinen van onderwijsstudies (basisonderwijsthema's, educatieve wetenschappen, onderwijsbeleid en volwasseneneducatie), maar biedt ook geavanceerde kennis van onderwijsprocessen, beleid, innovatie en onderzoek.

Door middel van geïndividualiseerde opdrachten en onderzoeksseminars geven de ervaren docenten u een overzicht van basistheorieën en recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijsstudies. In je masterproef krijg je de kans om met KULeuven-professoren te werken aan hun onderzoek.

Naast het verfijnen van uw theoretische inzichten, krijgt u grip op macro-, meso- en microprocessen en methodologische vaardigheden. Je op onderzoek gebaseerde masterscriptie zal je helpen om zowel je aanleg voor wetenschap in het veld te ontwikkelen als er tegelijkertijd aan bij te dragen.

Het programma verbreedde mijn kennis en verdiepte mijn bezorgdheid over relevante onderwijskwesties. Het programma hielp ook mijn onderzoeksvaardigheden te verbeteren.

Sluitingsdatum voor 2018-2019

  • 1 maart 2018 (voor niet-EER burgers)
  • 1 juni 2018 (voor EER-burgers)

KU Leuven maakt gebruik van een online aanvraagsysteem. U kunt uw aanvraagformulier downloaden en indienen via www.kuleuven.be/application. Studenten met een Vlaamse opleiding kunnen terecht op www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Collegegeld

Voor meer informatie over ons collegegeld, surf naar www.kuleuven.be/collegegeld

Is dit het juiste programma voor mij?

Je probeert een op onderzoek gebaseerd begrip van onderwijsprocessen te ontwikkelen, rekening houdend met de verschillende factoren die een rol spelen op het niveau van de dagelijkse praktijk, organisatie, onderwijsbeleid en de samenleving.

Je wordt gedreven door een wil om te leren hoe je onderwijs kunt optimaliseren door geavanceerdere, evidence-based praktijken en beleid.

Je hebt een gedegen methodologische competentie, een goede basiskennis van theoretische kaders en basisinzichten in de historische, filosofische, sociaal-economische en sociaal-culturele inbedding van onderwijsprocessen en dynamiek.

Carrièrepaden

Master of Science in Educational Studies afgestudeerden gaan door met een loopbaan als onderwijsadviseurs, coördinatoren of managers op scholen of in andere educatieve omgevingen. Ze zijn ook gekwalificeerd om een rol te spelen bij het ontwerpen en implementeren van onderwijsbeleid, in arbeidsorganisaties en organisaties die zich bezighouden met beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, evenals in gemeenschapsonderwijs en levenslang leren.

Succesvolle afgestudeerden zijn ook uitgerust om deel te nemen aan onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland en kunnen een Ph.D. voordat hij aan een internationale carrière begint.

Doelen

Het hoofddoel van het programma is het stimuleren van een grondige kennis en een diep begrip op basis van wetenschappelijk onderwijsonderzoek voor mensen die al een professionele of academische graad hebben behaald en streven naar een carrière in het onderwijs. Het programma biedt een grondig begrip van educatieve modellen en inzichten in methodologie, pedagogie en onderwijs om educatieve problemen te definiëren en leeromgevingen te creëren om de educatieve ontwikkeling van mensen te ondersteunen en te optimaliseren (van vroege jaren tot volwassenheid).

De Master of Science of Educational Studies belichaamt een wetenschappelijk-professionele en kritisch-reflectieve houding en heeft aandacht voor hedendaagse en maatschappelijke ontwikkelingen en voor de toenemende complexiteit van onderwijsprocessen. De master is systematisch en diep opgeleid, is bekwaam in het vertalen van onderzoeksresultaten naar onderwijspraktijken en is opgeleid om onderwijsvraagstukken in de praktijk van de klas en de school wetenschappelijk te benaderen en een verantwoording te geven voor zijn / haar aanpak.

De master toont bezorgdheid en betrokkenheid bij de opvoeding van jonge kinderen en volwassenen en een liefdevolle zorg en aandacht voor het leervermogen van elke persoon.

Verdere studies

Wanneer toegestaan:

  • Specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen (Leuven)
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Lees meer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Lees Minder
Ga naar de website van de school