Master in de bio-informatica (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Waar gaat de master in de bioinformatica over?

Bio-informatici onderscheiden zich door hun vermogen om biologisch relevante vragen te formuleren, ontwerpen en implementeren van de juiste oplossing door het beheren en analyseren van high-throughput moleculair biologische en sequentiegegevens, en interpreteren de verkregen resultaten.

Programma

Dit interdisciplinaire tweejarige programma richt zich op het verwerven van:

 • basiskennis van de achtergrond in verschillende disciplines die behoren tot het gebied van bio-informatica, waaronder statistiek, moleculaire biologie en informatica;
 • expertkennis op het gebied van bio-informatica;
 • programmeervaardigheden;
 • technische vaardigheden.

Het programma met 120 studiepunten bestaat uit een heroriëntatiepakket (één semester), een gemeenschappelijk pakket (twee semesters) en een proefschrift.

De Master in de bioinformatica is ingebed in een sterke bioinformatica onderzoeksgemeenschap in de KU Leuven, die maandelijks bijeenkomt in de Bioinformatics Interest Group. De onderzoeksgroepen van Bioinformatics zijn verspreid over de campus Arenberg en Gasthuisberg en bevinden zich in de onderzoeksafdelingen van Microbiële en Moleculaire Systemen (M2S), Elektrotechniek (ESAT), Menselijke Erfelijkheid, Microbiologie en Immunologie (REGA), Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde, Chemie en Biologie. Verschillende van deze bioinformatica onderzoeksgroepen zijn ook verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB).

Deadline voor aanmelding voor 2021-2022

 • 1 maart 2021 (voor niet-EER-burgers)
 • 1 juni 2021 (voor EER-burgers)

KU Leuven maakt gebruik van een online applicatiesysteem. U kunt uw aanvraagformulier downloaden en verzenden via www.kuleuven.be/application. Studenten met een Vlaams diploma kunnen terecht op www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Collegegeld

Het collegegeld voor 2020-2021 is € 947 voor EER-burgers en € 6.600 voor niet-EER-burgers - met een uitzondering voor burgers uit de eerste twee kolommen van door de OESO / DAC erkende ontwikkelingslanden voor wie het collegegeld € 947 is.


Raadpleeg de website voor de meest recente informatie: www.kuleuven.be/tuitionfees.

Internationale

Ben je op zoek om je horizon te verbreden? Er zijn voldoende mogelijkheden om een ​​deel van je masterthese-onderzoek uit te voeren bij verschillende partnerinstellingen in het buitenland. Daarnaast kunnen Europese inwoners hun masterthesisonderzoek uitvoeren aan een Europese of een andere partneruniversiteit in het kader van het Erasmus-programma. De faculteit verwelkomt ook initiatieven van studenten die stage willen lopen in een bedrijf of organisatie in het buitenland, evenals uitwisselingsprogramma's met partneruniversiteiten.

Meer informatie: www.biw.kuleuven.be/english/index.aspx

Dit is een initiële masteropleiding en kan fulltime of parttime worden gevolgd.

Is dit het juiste programma voor mij?

Ben je een biochemicus of moleculair bioloog met een grote interesse in wiskunde en programmeren? Bent u een wiskundige of statisticus en wilt u uw kennis toepassen op complexe biologische vragen? Wilt u nieuwe methoden ontwikkelen die kunnen worden gebruikt door artsen, biologen en biotechnologische ingenieurs? Dan is dit het juiste programma voor jou!

Carrièrepaden

Bioinformatici vinden een loopbaan in het domein van de biowetenschappen in de breedste zin van het woord: industrie, de academische wereld, gezondheidszorg, enz. De groeiende behoefte aan bio-informatica in biologisch en medisch onderzoek zorgt voor een grote verscheidenheid aan arbeidskansen in fundamenteel en toegepast onderzoek. 60% van onze afgestudeerden start een Ph.D. na het afstuderen.

Doelen

Eindcompetenties Master in de bio-informatica

De student

 1. Beschikt over een brede kennis van de principes van de genetica, biochemie en moleculaire en cellulaire biologie die ten grondslag liggen aan de modelsystemen, de experimentele technieken en het genereren van gegevens die worden geanalyseerd en gemodelleerd in bio-informatica.
 2. Beschikt over een brede kennis van de elementaire wiskundige disciplines (lineaire algebra, calculus, dynamische systemen) die ten grondslag liggen aan wiskundige en statistische modellering in bioinformatica.
 3. Beheert de concepten en technieken uit de informatietechnologie (databasebeheer, gestructureerde en objectgeoriënteerde programmering, semantische webtechnologie) voor het beheer en de analyse van grote hoeveelheden complexe en verspreide biologische en biomedische gegevens.
 4. Beheert de concepten en technieken van machine learning en frequentistische en Bayesiaanse statistieken die worden gebruikt om complexe omics data te analyseren en te modelleren.
 5. Heeft kennis opgedaan van de kernmethoden van computationele biologie (zoals sequentieanalyse, fylogenetische analyse, kwantitatieve genetica, eiwitmodellering, arrayanalyse).
 6. Heeft geavanceerde interdisciplinaire vaardigheden om te communiceren met deskundigen op het gebied van life sciences, toegepaste wiskunde, statistiek en computerwetenschap om complexe biologische problemen te formaliseren in geschikte strategieën voor gegevensbeheer en gegevensanalyse.
 7. Kan - in samenwerking met deze experts - complexe omics-experimenten ontwerpen en deze onafhankelijk analyseren.
 8. Kan zelfstandig gegevens uit gespecialiseerde literatuur en openbare databases verzamelen en beheren en deze gegevens kritisch analyseren en interpreteren om complexe onderzoeksvragen op te lossen, en hulpmiddelen ontwikkelen om deze processen te ondersteunen.
 9. Onderzoekt en begrijpt de interactie met andere relevante wetenschapsdomeinen en integreert deze in de context van geavanceerdere ideeën en praktische toepassingen en probleemoplossing.
 10. Geeft blijk van kritische beschouwing van en reflectie op bekende en nieuwe theorieën, modellen of interpretaties binnen het specialisme; en kan zich efficiënt aanpassen aan de snelle evolutie van de levenswetenschappen, en met name in omics-technieken, door snel nieuwe analysestrategieën te leren of te ontwikkelen en deze op te nemen in de aangeleerde competenties.
 11. Presenteert persoonlijk onderzoek, gedachten, ideeën en meningen van voorstellen binnen professionele activiteiten op een passende manier, zowel schriftelijk als mondeling, aan leeftijdsgenoten en aan een breed publiek.
 12. Ontwikkel en voer origineel wetenschappelijk onderzoek uit en / of pas innovatieve ideeën toe op onderzoekseenheden.
 13. Begrijpt ethische, sociale en wetenschappelijke integriteitskwesties en verantwoordelijkheden en is in staat om de lokale en wereldwijde impact van bioinformatica en genomics op individuen, organisaties en de samenleving te analyseren.

  Major Engineering

 14. Heeft een brede theoretische kennis van de methodologie in de informatica en kan deze kennis toepassen om een ​​computergebaseerd systeem, proces, component of programma te ontwerpen, implementeren en evalueren om technische bioinformaticaproblemen op te lossen.

  Major Bio-ingenieurswetenschappen
 15. Heeft gespecialiseerde kennis van complexe biosystemen en kan deze kennis toepassen om nieuwe methodologieën te ontwerpen, implementeren en evalueren om technische problemen op te lossen in een omgeving waar bioinformatica wordt gebruikt.

  Major Engineering en Bio-ingenieurswetenschappen
 16. Heeft geavanceerde vaardigheden in gegevensanalysemethoden en kan deze vaardigheden toepassen om gegevens uit meerdere disciplines te integreren om bioinformaticaproblemen in wetenschappelijke, klinische of biotechnologische omgevingen op te lossen.

Verdere studies

direct:

 • Postgraduate Studies in Advanced Medical Imaging (Leuven)
Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely ... Lees meer

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely on the strengths of the scientific and innovative research. This is carried out in three departments: the Department of Earth and Environmental Sciences, the Department of Biosystems and the Department of Microbial and Molecular Systems. For educational and research purposes, the Faculty can use various facilities such as the Centre of Fruit Culture, the Experimental Farm for Animal Breeding, and the Greenhouse Facility with as well moderate as (sub)tropical environments. Lees Minder