Master in de Europese politiek en beleid (Leuven et al)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Dit programma combineert academische excellentie in de vergelijkende studie van overheidsstructuren, beleidsvorming en administratie binnen Europa, met aandacht voor de praktische uitdagingen waarmee professionals in beleids-, administratieve en adviserende functies worden geconfronteerd op substaat-, staats- en EU-niveau. MEPP heeft een expliciete Europese en vergelijkende oriëntatie, waaronder de studie van instellingen, besluitvorming en beleid van de Europese Unie enerzijds en de analyse van convergentie en divergentie van problemen en oplossingen van de publieke sector in Europese landen anderzijds .

Waar gaat de Master in Europese politiek en beleid over?

Op zoek naar een carrière in het steeds groter wordende veld van Europese overheidsdiensten en Europese organisaties? Het geavanceerde MSc in European Politics and Policies (MEPP) -programma is je voet tussen de deur.

Programma

Dit eenjarige postdoctorale programma heeft een expliciete Europese en vergelijkende oriëntatie, die enerzijds de studie van instellingen, besluitvorming en beleid van de Europese Unie omvat, en de analyse van convergentie en divergentie van problemen en oplossingen van de overheidssector in Europese landen daarentegen. Bij het bevorderen van vergelijkende benaderingen streeft MEPP er niet alleen naar om cognitieve capaciteiten en analytische vaardigheden te versterken, maar ook om een ruimdenkende houding ten opzichte van diversiteit te bevorderen.

Interactieve cursussen in kleine groepen

Ervaar ons uitstekende op onderzoek gebaseerde onderwijs in een kleine en internationale studentengroep, die u alle kansen biedt voor een rijke leerervaring. Er wordt specifiek aandacht besteed aan het gebruik van casestudy's; de nadruk ligt op hoe problemen kunnen worden opgelost. Bovendien omvat elke klas een aanzienlijke hoeveelheid zelfstudie en opdrachten die bedoeld zijn om u te helpen de gepresenteerde informatie snel en effectief te assimileren. Door aandacht te besteden aan de praktische uitdagingen van professionals in beleids-, bestuurlijke en adviserende functies wordt meerwaarde gecreëerd.

Een expliciet programma voor Europees beleid en openbaar bestuur

Een sterke kern van verplichte cursussen maakt u vertrouwd met de vergelijkende studie van overheidsbeleid, administratie en management in verschillende lidstaten en over de politieke dynamiek van de Europese integratie zelf. Door de grote verscheidenheid aan keuzevakken kunt u bepaalde interesses verkennen. Je verwerft de nodige onderzoeksvaardigheden, culminerend in een proefschrift.

Sluitingsdatum voor 2018-2019

 • 1 maart 2018 (voor niet-EER burgers)
 • 1 juni 2018 (voor EER-burgers)

KU Leuven maakt gebruik van een online aanvraagsysteem. U kunt uw aanvraagformulier downloaden en indienen via www.kuleuven.be/application. Studenten met een Vlaamse opleiding kunnen terecht op www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Collegegeld

Voor meer informatie over ons collegegeld, surf naar www.kuleuven.be/collegegeld

Internationale

EMPA

Het MEPP-programma maakt deel uit van het bredere European Master of Public Administration Network (EMPA). De volgende instellingen zijn volwaardige partners van het MEPP-programma:

 • Université de Genève (Zwitserland)
 • Corvinus University of Budapest (Hongarije)
 • Universität Speyer (Duitsland)
 • Institut d'Etudes Politiques de Paris (Frankrijk)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederland)
 • Universiteit Leiden (Nederland)
 • Technische Universiteit Tallinn (Estland)
 • Université Catholique de Louvain (België)
 • Sciences Po Lyon (Frankrijk)
 • University of Limerick (Ierland)
 • Universiteit van Ljubljana (Slovenië)

MEPP-studenten krijgen de mogelijkheid om het tweede semester van hun studieprogramma voort te zetten aan een van de bovengenoemde EMPA-instellingen. Ze ontvangen een reisvergoeding en zijn vrijgesteld van het betalen van extra registratiekosten. Succesvolle studenten krijgen een EMPA-certificaat, ondertekend door zowel de thuisuniversiteit als de partnerinstelling. Meer informatie over de procedure voor deelname aan het EMPA-uitwisselingsprogramma vindt u op onze website.

Dit is een geavanceerd masterprogramma en kan fulltime of parttime worden gevolgd.

Is dit het juiste programma voor mij?

Om aan het MEPP-programma te beginnen, moet u een solide achtergrond hebben in en kennis hebben van de institutionele ontwikkelingen en politieke processen in uw eigen land, evenals die op internationaal en / of Europees niveau. Bovendien moet u oprechte interesse tonen in vergelijkende analyse en in het Europese integratieproces. We verwachten dat je open staat voor diversiteit in de Europese context en over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt met het oog op groepswerk en academisch schrijven van publicaties en rapporten.

Het programma is gericht op het ontwikkelen van studenten met het volgende profiel:

 • Als comparativist heb je de cognitieve capaciteiten en analytische vaardigheden om een vergelijkende studie te maken van overheidsstructuren, beleidsvorming en administratie binnen Europa op substaat, staat en EU-niveau.
 • Als onderzoeker ben je in staat problemen specifiek voor de publieke sector te analyseren met betrekking tot de sociale en politieke context. Gedurende het hele programma verwerf je de nodige vaardigheden voor Ph.D. onderzoek in politicologie en openbaar bestuur.
 • Als Politiek / Beleidsanalist ben je in staat zelfstandig suggesties te analyseren, te evalueren en te formuleren op basis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en theoretisch inzicht in beleidsproblemen en ontwikkelingen. Je wordt opgeleid als huidige of toekomstige beoefenaars in politieke, administratieve of adviserende functies in de publieke sector in Europa.

De Master of European Politics and Policies is een geavanceerd eenjarig masterprogramma met strikte toelatingseisen. Deze toelatingseisen zijn:

 • Een goed begrip van het openbaar bestuur, internationale en Europese organisaties of politiek in uw eigen land en op Europees niveau, zoals blijkt uit een diploma politieke wetenschappen, sociologie, rechten, economie of hedendaagse Europese geschiedenis. Kandidaten met een diploma op andere gebieden kunnen worden toegelaten op grond van beroepservaring in het openbaar beleid of openbaar bestuur of op basis van een aanvullende studie op een relevant gebied.
 • De universitaire graad (master of vierjarige bachelor) moet 'cum laude' worden behaald aan een internationaal erkende universiteit.
 • Alle niet-moedertaalsprekers moeten bewijs van bekwaamheid in de Engelse taal leveren door de resultaten van een internationaal erkende taalvaardigheidstest (TOEFL of IELTS) in te dienen.

Carrièrepaden

Deze intensieve, éénjarige MEPP-ervaring is een ideaal begin van een carrière in Europees beleid. Onze afgestudeerden gaan door met een aantal interessante carrières. Ze werken in een breed scala van openbare dienstverlening, op alle overheidsniveaus (federaal, lokaal of regionaal) en in Europese en internationale instellingen of belangenorganisaties. Afgestudeerden vinden ook een loopbaan bij niet-gouvernementele organisaties, pressiegroepen en de particuliere sector. Het MEPP-programma kan ook worden beschouwd als een voorbereiding op Ph.D. onderzoek in politicologie en openbaar bestuur.

Doelen

Tijdens hun programma verwerven masterstudenten in de Europese politiek en het beleid domeinspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Afgestudeerde masters in de Europese politiek en politiek hebben de volgende leerresultaten behaald:

Vergelijkend

 • De studenten kunnen de mogelijkheden en beperkingen van de disciplinaire kennis en state-of-the-art theorie specifiek voor openbaar management, openbaar bestuur en analyse van het overheidsbeleid in Europa vanuit een vergelijkend perspectief beschrijven, uitleggen en illustreren.
 • De studenten kunnen politieke fenomenen en ontwikkelingen in de publieke sector herkennen, contextualiseren, verklaren en interpreteren op basis van hun kennis en inzichten in openbaar bestuur, openbaar bestuur en openbaar beleid in Europa.
 • De studenten begrijpen de normatieve aannames en implicaties van theorieën van openbaar management, openbaar bestuur en openbaar beleid.
 • De studenten kunnen hun kennis van verschillende verwante disciplines (politicologie, rechten, economie, sociologie en / of psychologie) integreren in de domeinspecifieke kennis van openbaar bestuur, openbaar bestuur en openbaar beleid.
 • De studenten kunnen het veld van openbaar bestuur analytisch en kritisch benaderen als enthousiaste comparativisten door bestuursproblemen in Europa te beoordelen met een open geest voor diversiteit.

Onderzoeker

 • De studenten kunnen zelfstandig een complex probleem omzetten in onderzoeksvragen, een onderzoeksopzet en zelfstandig een complete empirische cyclus voorbereiden om op elke onderzoeksvraag een antwoord te formuleren.
 • De studenten kunnen correcte referenties vinden, selecteren, kritisch beoordelen en gebruiken voor relevante en complexe bronnen en informatie en ze kunnen deze bronnen onafhankelijk gebruiken voor hun eigen onderzoek.
 • De studenten kunnen de fundamentele en vergelijkende onderzoeksprocessen en methoden van de sociale wetenschappen toepassen.
 • De studenten erkennen het belang van een empirische basis voor kennisverwerving en kunnen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek analyseren en kritisch waarderen.
 • De studenten kunnen hun eigen creatieve bijdrage leveren aan wetenschappelijke disciplinaire kennis door hun eigen onderzoeksresultaten naar waarheid en nauwgezet te communiceren in een wetenschappelijk artikel.
 • De studenten kennen en houden rekening met de ethische regels van de discipline en wetenschappelijk onderzoek in het algemeen.

Politiek / beleidsanalist

 • De studenten identificeren de relevante structuren van de publieke sector in Europa en analyseren de functie ervan in de samenleving.
 • De studenten beschrijven de veranderingen die zich voordoen in de omgeving van overheidsorganisaties en kunnen de impact van deze veranderingen op de overheid kritisch beoordelen.
 • De studenten kunnen de verschillende actoren en bestuursniveaus in de overheidsorganisaties in Europa identificeren en kunnen de impact van deze actoren op openbaar beheer, bestuur en beleidsvorming kritisch beoordelen vanuit een multilevel-bestuursperspectief.
 • De studenten kunnen de structuren en processen beschrijven waarmee het beleid in Europa wordt gevormd en kunnen de politieke processen van machtsverwerving kritisch analyseren.
 • De studenten kunnen duidelijk en ondubbelzinnig communiceren door mondelinge of schriftelijke verslagen en presentaties te geven aan verschillende belanghebbenden.
 • De studenten kunnen effectief en efficiënt aan een complex project werken door zorgvuldig te werken, te plannen, te organiseren, prioriteiten te stellen en deadlines te halen.
 • De studenten kunnen in een divers team werken en een constructieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat.
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Lees meer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Lees Minder
Ga naar de website van de school