Lees de Officiële Beschrijving

Overzicht

De sterk toenemende maatschappelijke vraag op het gebied van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Gezondheid impliceert een synergie van geavanceerde vaardigheden in de chemie en biologie wetenschappen. Om effectief in te spelen op deze vraag en om innovatieve oplossingen te implementeren die efficiënte antwoorden op deze verzoeken bieden, is het essentieel om de interactie van contaminanten met levende organismen en met name hun structuren, eigenschappen, reactiviteiten / activiteiten in natuurlijke ecosystemen perfect te begrijpen. De tweedejaarsopleiding "Chemische en microbiologische karakterisering van milieukwesties" (CMCEI) van de Master in de chemie en levenswetenschappen heeft tot doel specialisten op te leiden met kennis van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van analytische chemie, fysicochemie, moleculaire biologie en microbiologie van het milieu.

Programmadoelen

Het eerste semester wordt volledig in het Engels gedoceerd en is gewijd aan de kennis van cycli van verontreinigende stoffen en aan de toepassing van verschillende technieken voor de analyse van chemische elementen en soorten van belang in verschillende compartimenten van een omgeving, de identificatie van micro-organismen die een risico voor het milieu vormen of volksgezondheid, maar ook kwaliteitsborging, kritische evaluatie van wetenschappelijke publicaties en / of technische documentatie.

Het tweede semester bestaat uit een 6 maanden durende onderzoeksstage op het gebied van chemische en / of biologische analyse toegepast op het milieu in de teams van de Joint Research Unit van het Institute of Analytical Sciences en Physico-Chemistry for Environment and Materials (IPREM). De cursus biedt een grote plaats om te leren door scenarioprojecten, waardoor de student de wetenschappelijke benadering van het onderzoek kan begrijpen en verschillende technieken kan toepassen en de reflectie op zijn professionele project kan verdiepen.

MASTER 2

SEMESTER 1

Traceer elementen in de omgeving

 • Spoorelementen biogeochemische cycli 2 ECTS
 • Speciatieconcepten en analyse 2 ECTS

Geavanceerde analytische chemie

 • Geavanceerde scheidingstechnieken 2 ECTS
 • Geavanceerde spectrometrische technieken Koppelen van 2 ECTS
 • Elektrochemische sensoren 2 ECTS
 • Biologische macromoleculen karakterisering 2 ECTS
 • Analyse van organische verontreinigingen 2 ECTS

Statistische hulpmiddelen, chemometrie en kwaliteit

 • Prestatiesbeoordeling van analysemethoden 2 sp
 • Kwaliteitsborging voor analyse 2 ECTS
 • Statistische hulpmiddelen project 4 ECTS

Microbiologie en moleculaire biologie voor milieutoepassingen

 • Microbiële biotransformaties en milieutoepassingen: project 4 ECTS
 • Microbiële biotransformaties en milieutoepassingen: conferenties 2 ECTS
 • Moleculaire biologie, technologische toepassingen 6 sp

Onderzoekstools en -toepassingen

 • Wetenschappelijke papers en documentatie kritische evaluatie 2 ECTS
 • Milieuproject 2 ECTS

Taal

 • Frans als vreemde taal 2 ECTS

SEMESTER 2

 • Stage in academisch of industrieel onderzoeksproject 30 ECTS

Leerresultaten van studenten

Aan het einde van dit programma zullen de studenten in de "Chemische en microbiologische karakterisering voor milieuaangelegenheden" in staat zijn om:

 • Beschikken over expertise in moderne technieken in de chemie, moleculaire biologie en microbiologie
 • Synthese van technische en onderzoeksdocumentatie om een ​​technische studie te produceren
 • Plan en definieer een onderzoek of R
 • Beheer en voer een project uit
 • Beheer veldexperimenten om de efficiëntie van chemische of biologische methoden voor de bescherming van de ecosystemen te schatten
 • Interpreteer en valideer de resultaten van de chemische en biologische analyse
 • Maak een samenvattend rapport waarin de uitgevoerde experimenten, de gebruikte toegepaste methoden en de verkregen resultaten worden beschreven

Vooruitzichten voor werkgelegenheid of verdere studie

SECTOREN:

 • Milieu
 • agribusiness
 • Analytische scheikunde
 • Chemische industrieën
 • biotechnologie

FIELDS:

 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Kwaliteitscontrole

Aantal:

 • Academische posities
 • Onderzoekers (openbare instellingen of privébedrijven)
 • Onderzoeks- en innovatie-ingenieurs
 • PhD studenten

Toelatingseisen

ENGELS TAALVOORWAARDEN

 • Minimaal vereiste score: CECRL B2-niveau in het Engels

FRANSE TAALVOORWAARDEN

 • Alleen de cursussen Frans zijn bij de formatie inbegrepen

TOELATINGSEISEN

 • Kandidaten moeten minimaal 4 jaar universitair niveau hebben op het gebied van chemie en / of biologie.
 • Voor studenten buiten UPPA, wordt integratie in het tweede jaar onderworpen aan een selectie op curricula met een gelijkwaardig opleidingsniveau en met voldoende vaardigheden in biologie, scheikunde en milieu (moleculaire biologie, bio-informatica, microbiologie, omgevingsmicrobiologie, ecotoxicologie, biostatistiek, veldbemonstering en gegevens verwerking, fysicochemie, analytische chemie, milieu).
 • Kandidaten moeten vloeiend Engels spreken, zowel schriftelijk als mondeling. Een aanvrager wiens moedertaal geen Engels is, moet een erkende internationale Engelse toets afleggen.

Contact

Voor aanvullende informatie of vragen met betrekking tot de toepassing:

christine.cagnon@univ-pau.fr

florence.pannier@univ-pau.fr

MEER INFORMATIE:

http://formation.univ-pau.fr/m-csv-cmcei

INTERNATIONAAL WELKOM DESK:

http://univ-pau.fr/en/welcome-desk

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 9 andere vakken van Université de Pau et des Pays de l'Adour »

Laatst bijgewerkt op November 20, 2018
Deze cursus is Campus based
Begindatum
Sept. 2019
Duration
1 jaar
Voltijd
Deadline
Apr. 30, 2019
The application documents must be uploaded on the website : https://aap-e2s.univ-pau.fr/siaap/pub/appel/view/5
Op locaties
Op datum
Begindatum
Sept. 2019
Einddatum
Juni 30, 2020
Aanmeldingslimiet
Apr. 30, 2019
The application documents must be uploaded on the website : https://aap-e2s.univ-pau.fr/siaap/pub/appel/view/5

Sept. 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Apr. 30, 2019
The application documents must be uploaded on the website : https://aap-e2s.univ-pau.fr/siaap/pub/appel/view/5
Einddatum
Juni 30, 2020