Master in boekhouding en financiën (MAccFin)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Factsheet MAccFin

De belangrijkste informatie over onze masteropleiding Accounting en Finance (MAccFin) vind je in de onderstaande factsheet.

 • Masteropleiding: Accounting and Finance (MAccFin)
 • Graad: Master of Arts HSG (MA HSG )
 • Start programma: herfstsemester (kalenderweek 38)
 • Duur: 1,5 jaar / 3 semesters, voltijd
 • Credits: 90 ECTS
 • Programmataal: Engels en Duits
 • Programma loopt sinds: 2004, opnieuw ontworpen sinds 2009
 • Accreditatie: EQUIS, AACSB
 • Programmavenster: 1 oktober tot 31 maart

Het masterprogramma in Accounting en Finance (MAccFin) stelt u in staat om financieel bedrijfsbeheer vanuit een integratief perspectief te bekijken - voor uw toekomst in consulting, uitvoerend management, investeringsbankieren of auditing.

Ons programma kenmerkt zich door de nabijheid van de ondernemingspraktijk: actuele en relevante vraagstukken met case-gerelateerde benaderingen van oplossingen spelen een even belangrijke rol als gereputeerde gastdocenten en nauwe samenwerking met geselecteerde bedrijven. Het MAccFin-programma creëert zo optimale voorwaarden voor een succesvolle loopbaanstart.

Doelen

De masteropleiding Accounting en Finance (MAccFin) bereidt je voor op verantwoorde activiteiten op het gebied van financieel bedrijfsmanagement. Of u het nu bekijkt vanuit het perspectief van een adviseur, een controller, een accountant of een bankier:

 • je analyseert het duurzame financiële en verdienvermogen van een organisatie en doet aanbevelingen voor verdere ontwikkeling.
 • u houdt zich bezig met de eisen die de kapitaalmarkt en de toezichthouders stellen.
 • je creëert M & A-processen.
 • je voert een waardegerichte beoordeling uit van de winstgevendheid van klanten, distributiekanalen en merken, en stelt alternatieve actiescenario's op.
 • je voert management prestatiebeoordelingen uit en creëert incentive-compatibele managementinstrumenten.

Financieel beheer omvat dus een systematisch en betrouwbaar verslag van de bedrijfsprestaties, evenals rapportage ter attentie van investeerders en andere belanghebbenden.

MAccFin-prijzen

Vanaf 2016 worden de drie beste MAccFin-studenten elk semester gehuldigd (op basis van hun eindcijfer). De MAccFin-Awards worden als volgt vergoed:

 • 1e prijs: CHF 3.000
 • 2e prijs: CHF 2.000
 • 3e prijs: CHF 1.000

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het MAccFin-Breakfast vlak voor de officiële uitreiking op de Master's Graduation Day.

Prof. em. Dr. Alfred Storck, emeritus ere-hoogleraar voor bedrijfsbelasting en bedrijfsfinanciën, hielp bij het opzetten van de MAccFin-Awards met een grote schenking.

Carriere vooruitzichten

We willen u voorzien van de middelen voor een spannende en unieke carrière.

Als afgestudeerde MAccFin beschik je niet alleen over de nodige theoretische basis, maar ben je ook vertrouwd met praktijkgericht projectwerk, positionering en opinieleiding, en ben je betrokken bij de totstandkoming van oplossingen en beslissingen.

Praktijkgericht

Met onze opleiding worden studenten niet alleen gewapend met de nodige theoretische grondslagen, maar hebben ze ook ervaring met praktisch projectwerk en het vormen van oplossingen en beslissingen.

Verantwoordelijkheid

Als een vliegende start voor hun carrière kiezen afgestudeerden vaak voor de eerste stap in een managementadviesbureau, voor auditing of voor een juniorpositie op de financiële afdeling van een internationaal bedrijf. Met deze start verhogen ze herhaaldelijk taken, competenties, verantwoordelijkheden, projecten en leiderschap in korte tijd.

"De focus van mijn werk ligt op de herstructurering van industriële bedrijven. Met de solide basis van de MAccFin-studies, ben ik in staat om snel in de specifieke situatie van de klant te duiken en zowel potentiële als risicogebieden te herwaarderen."

Ev Pardey, Senior Manager Deloitte AG
Alumni MAccFin 2006

leerplan

Onze masteropleiding Accounting en Finance (MAccFin) wordt aangeboden in het Engels en Duits.

Inhoud en structuur

De inhoud van de masteropleiding richt zich op de huidige en toekomstige taken van financieel management. De toenemende vraag naar transparante en real-time informatie over huidige en geplande activiteiten en de financiële resultaten die daarvan worden verwacht, vereist een zeer goede specialistische interdisciplinaire kennis en vaardigheden om systemen te creëren en te implementeren.

Verplichte vakken

De drie verplichte opleidingsonderdelen van het eerste semester bieden een dwarsdoorsnede van financieel beheer. De cursus Auditing laat de principes en regels zien volgens welke auditors een groepsaudit bedenken en uitvoeren. Corporate Finance behandelt modellen van bedrijfsfinancieringsstructuren, terwijl Management Accounting vragen oproept en bespreekt over bedrijfsplanning, sturing en controle. In het tweede semester concentreert de cursus Financiële Analyse zich op instrumenten van financiële analyse, evenals hun kritische beoordeling en hun toepassing in overeenstemming met de context, terwijl Financiële Rapportering volgens de True & Fair View zich bezighoudt met het externe perspectief.

Core keuzevakken

Bij kernkeuzevakken kun je kiezen uit een groot aantal cursussen. De algemene kernkeuzevakken dienen de bandbreedte van financieel management te dekken door de keuze uit vier cursussen, terwijl bij de immersion core-keuzevakken twee uitgebreide cursussen bedoeld zijn om studenten in staat te stellen zich te specialiseren en hen zo voor te bereiden op hun loopbaanstart. Studenten zijn daardoor in staat om hun eigen individuele wensen en interesses na te streven.

MAccFin toelatingscriteria

 • Erkende graad van een Zwitserse universiteit met ten minste 180 ECTS-studiepunten.
 • Taalvereisten in de instructietaal Engels.

Raadpleeg onze website voor meer details en de meest actuele informatie over de toelatingscriteria.

Toepassing

 • De opleiding start in het najaarssemester. De aanvraag wordt online gemaakt. De aanvraagkosten bedragen CHF 250, -.
 • Aanmeldingsperiode: 1 oktober - 31 maart

Studentenprofiel

We spreken studenten aan met een brede interesse voor Managerial Finance en bieden een divers spectrum aan carrierpaden.

Wilt u de toekomstige ontwikkeling van een bedrijf met duurzaam succes begeleiden? Wilt u haar strategische groeimogelijkheden onderbouwen met kerncijfers en zo uw argumenten aanscherpen? Dan pas jij uitstekend bij onze doelgroep.

Als MAccFin-student heb je een grote interesse in kwesties van financieel management vanuit het oogpunt van een CFO. Je academische en praktische nieuwsgierigheid stelt je in staat om niet alleen op theoretische wijze kennis te maken met concepten, maar om ze te onderzoeken, autonoom te beoordelen en aan te passen aan de context. Gelijktijdig met je opleiding op dit gebied, ontwikkel je je analytische en communicatieve vaardigheden verder. Op deze manier bent u bereid om in de toekomst verantwoordelijkheid te nemen in leidinggevende posities in een complexe en risicovolle omgeving.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

With success: the University of St.Gallen has constantly been ranked among the top business schools in Europe. The Master's Program in Strategy and International Management is ranked 1st worldwide in ... Lees meer

With success: the University of St.Gallen has constantly been ranked among the top business schools in Europe. The Master's Program in Strategy and International Management is ranked 1st worldwide in the Financial Times Masters in Management Ranking. The Master in Banking and Finance is ranked 6th in the FT Masters in Finance Ranking. International accreditations by EQUIS, AACSB and AMBA underline our commitment to a holistic curriculum that meets the highest academic standards. We aim to develop students both in professional and personal terms by providing them with an education along humanist lines. Lees Minder

Accreditaties

EFMD Equis Accredited
AACSB Accredited