Master in biochemie en moleculaire biologie

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Het trainingsprogramma "Biochemie en moleculaire biologie" is bedoeld voor studenten die al een bachelor in de biologie hebben. Degenen met een bachelorgraad in chemie, biotechnologie of natuurkunde kunnen echter ook worden toegelaten. Het programma is gericht op klassieke benaderingen en hedendaagse methoden van biologisch onderzoek. De nadruk ligt op methoden van biochemische en moleculaire studie van biologische objecten.

Het instructiemedium voor dit programma is Russisch.

Betekenis

Afgestudeerden zijn klaar om te werken in onderzoeks- en analytische laboratoria die gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen (bijvoorbeeld genetische, biochemische, microbiologische, biotechnologische, levensmiddelenlaboratoria, evenals farmaceutische, forensische laboratoria enzovoort).

Vaardigheden

Afgestudeerden hebben basisvaardigheden en fundamentele concepten van klassieke en hedendaagse methoden van biochemische en moleculaire studie van biologische objecten. Het stelt hen in staat om direct na hun afstuderen onderzoek te doen naar biologische objecten, zonder extra omscholing of slechts minimale training.

Hoofdonderwerpen:

  • Functionele biochemie
  • Biochemie en moleculaire biologie van cellen
  • Genoom en zijn expressie-analyse
  • enzymologie
  • Een praktische cursus in moleculaire en cytobiologische methoden
  • Receptoren en celsignalering
  • Bio-energetica en membranologie
  • Moleculaire immunologie
  • Methoden van moleculaire bioregulatie mechanismen studie
  • NMR-spectroscopie

Het programma wordt afgesloten met een masterproefverdediging. Studenten voeren experimenten uit in goed uitgeruste universitaire laboratoria, of in de laboratoria van universitaire partnerbedrijven. De hele 4e termijn is bedoeld voor het schrijven van een masterproef.

Toelating

Toelating deadline

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 8 augustus 2020, maar internationale studenten worden sterk aangemoedigd om vóór 18 juli 2020 een aanvraag in te dienen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The mission of Belgorod State University (BelSU) is to solve research problems of international and national significance, to harmoniously integrate the educational, research, social and cultural func ... Lees meer

The mission of Belgorod State University (BelSU) is to solve research problems of international and national significance, to harmoniously integrate the educational, research, social and cultural functions of the University, to train highly qualified professionals capable of ensuring the competitiveness of Russia and Belgorod region in the global socio-economic arena, and to preserve and develop the cultural and moral legacy of the country and the region. Lees Minder